hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – konfigurera faxsändning (EWS)

Använd följande information för att konfigurera faxsändning med den inbyggda webbservern (EWS).

Inledning

Konfigurera faxning från det interna modemet eller konfigurera LAN-faxtjänsten eller en Internet-faxtjänst. Du kan också konfigurera gemensamma faxsändningsinställningar för alla faxjobb som skickas från skrivaren.

Innan du börjar

Anslut faxkabeln till faxporten på skrivaren och till telefonporten i väggen.

Administratörer behöver följande information innan konfigurationsprocessen startas för Internetfaxinställningar:

 • Administrativ åtkomst till skrivaren

 • DNS-suffix (t.ex. företagsnamn.com)

 • SMTP-server (t.ex. smtp.mycompany.com)

  Anm:

  Om du inte känner till SMTP-servernamnet, SMTP-portnumret eller autentiseringsinformationen, kontaktar du e-post-/internetleverantören eller systemadministratören och ber om informationen. SMTP-servernamn och portnamn hittar du oftast genom en internetsökning. Använd t.ex. termer som "Gmail SMTP server name" eller "yahoo SMTP server name" i sökningen.

 • Krav på autentisering av SMTP-servern för utgående e-postmeddelanden, inklusive användarnamn och lösenord som används för autentisering, om tillämpligt.

Steg ett: Välj faxsändningsmetod

Välj faxmetod för antingen FutureSmart 3 eller 4.

FutureSmart 3

Så här väljer du faxsändningsmetod (FutureSmart 3).

 1. Klicka på Fax med hjälp av de övre navigeringsflikarna i EWS.

 2. I det vänstra navigeringsfönstret klickar du Faxsändningsinställningar.

 3. I området Faxsändningsinställningar markerar du kryssrutan Aktivera faxsändning.

 4. I listrutan Faxsändningsmetod väljer du en faxsändningsmetod:

  • Internt modem

  • LAN-faxinställningar

  • Internetfaxinställningar

FutureSmart 4

Så här väljer du faxsändningsmetod (FutureSmart 4).

 1. Klicka på Fax med hjälp av de övre navigeringsflikarna i EWS.

 2. Klicka på länken Faxsändningsinställningar i det vänstra navigeringsfönstret och klicka sedan på Standardalternativ för utskrift.

 3. Markera kryssrutan Aktivera faxsändning.

 4. I listrutan Faxsändningsmetod väljer du en faxsändningsmetod:

  • Internt modem

  • LAN-faxinställningar

  • Internetfaxinställningar

Steg två: Konfigurera vanliga jobbinställningar

Konfigurera de vanliga jobbinställningarna för antingen FutureSmart 3 eller 4.

FutureSmart 3

Använd följande information för att konfigurera vanliga faxinställningar (FutureSmart 4).

 • Området Snabbval: Använd kontrollerna i området Snabbval för att skapa och spara inställningar som används ofta för framtida användning

  Snabbval är genvägar som är tillgängliga från Startskärmen eller genom funktionen Snabbval på skrivarens kontrollpanel.

 • Området Meddelandeinställningar: Välj ett alternativ för Villkor för meddelanden

  • Om ett alternativ för avisering är valt och en användare är inloggad skickas ett e-postmeddelande om utskriftsstatus till den inloggade användarens adress

  • Om ett alternativ för avisering är valt och ingen användare är inloggad visas en uppmaning om att ange en e-postadress på skrivarens kontrollpanel; den måste anges innan meddelandet kan skickas

 • Området Allmänna inställningar för faxsändning: Här kan du välja alternativ för att kräva bekräftelse av faxnummer och matchning av kortnummer

 • Området Skannerinställningar: Konfigurera standardinställningarna som beskriver originaldokumenten. Användarna kan åsidosätta de här inställningarna för enskilda utskrifter

FutureSmart 4

Använd följande information för att konfigurera vanliga faxinställningar (FutureSmart 4).

Inställningar för utskrifter

 • Området Meddelandeinställningar: Välj ett alternativ för Villkor för meddelanden

  • Om ett alternativ för avisering är valt och en användare är inloggad skickas ett e-postmeddelande om utskriftsstatus till den inloggade användarens adress

  • Om ett alternativ för avisering är valt och ingen användare är inloggad visas en uppmaning om att ange en e-postadress på skrivarens kontrollpanel; den måste anges innan meddelandet kan skickas

 • Området Allmänna inställningar för faxsändning: Här kan du välja alternativ för att kräva bekräftelse av faxnummer och matchning av kortnummer

 • Området Skannerinställningar: Konfigurera standardinställningarna som beskriver originaldokumenten. Användarna kan åsidosätta de här inställningarna för enskilda utskrifter

Snabbval

 • I den vänstra navigeringsmenyn klickar du på Snabbinställningar under Faxsändningsinställningar: Använd kontrollerna i området Snabbval för att skapa och spara inställningar som används ofta för framtida användning

  Snabbval är genvägar som är tillgängliga från Startskärmen eller genom funktionen Snabbval på skrivarens kontrollpanel.

Steg tre: Konfigurera en faxsändningsmetod

Använd någon av följande metoder, baserat på dina behov, för att konfigurera en faxsändningsmetod:

Alternativ ett: Konfigurera det interna modemet

Använd inställningarna på fliken Internt modem till att konfigurera skrivaren så att fax skickas och tas emot med det interna modemet.

 1. I området Faxsändningsinställningar klickar du på fliken Internt modem.

 2. Välj Land/region och ange företagsnamn och telefonnummer i området Modeminställningar för enhet. Land/region, företagsnamn och telefonnummer visas i faxrubriken på de fax som skickas.

 3. Ange allmänna faxsändningsinställningar under Allmänna inställningar för faxsändning. Det finns följande allmänna inställningar för faxsändningar:

  • Faxrubrik (standard är Lägg till före)

  • Aktivera faxsändning (valt som standard)

  • Aktivera felkorrigeringsläge (valt som standard)

  • Aktivera JBIG-komprimering (valt som standard)

 4. Ange uppringningsinställningar under Inställningar för faxuppringning. Följande uppringningsinställningar är tillgängliga:

  • Faxuppringningsvolym (standarinställningen är Låg)

  • Uppringningsläge (standardinställningen är Tonval)

  • Uppringningsprefix

  • Hastighet för faxsändning (standardinställningen är Snabb)

  • Intervall för återuppringning (standardinställningen är 5)

  • Återuppringning vid fel (standardinställningen är 2)

  • Återuppringning vid ej svar (standardinställningen är 0)

  • Återuppringning vid upptaget (standardinställningen är 3)

  • Upptäck kopplingston (inte valt som standard)

 5. Markera kryssrutan Aktivera debiteringskoder under Inställningar för debiteringskod om du vill aktivera användning av debiteringskoder på skrivaren. Ange en standarddebiteringskod i fältet Standarddebiteringskod. Ange en minsta längd för debiteringskoden i fältet Minsta längd. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera debiteringskod om det behövs.

Alternativ två: Konfigurera LAN-faxinställningar

När du registrerar dig för LAN-faxtjänsten får du information av tjänsteleverantören som du behöver för att kunna konfigurera tjänsten. Använd den informationen för att konfigurera tjänsten och följ sedan instruktionerna för hur tjänsten ska användas med skrivaren. En del inställningar kanske inte är tillgängliga, beroende på vilken tjänsteleverantör som används.

 1. I området Faxsändningsinställningar klickar du på fliken LAN-faxinställningar.

 2. I området Inställningar för LAN-faxtjänst väljer du namn på LAN-faxtjänsten. Välj det filformat som tjänsten använder.

 3. I området Mappinställningar väljer du ett av följande alternativ:

  Alternativ ett: Spara till en standarddelad nätverksmapp

  • Välj Spara till en standarddelad nätverksmapp.

  • Ange nätverksmappens information i fälten och klicka sedan på Verifiera mappåtkomst. UNC-sökvägen har följande format: \\servernamn\resursnamn\mappnamn.

  Alternativ två: Spara till en FTP-server

  • Välj Spara till en FTP-server.

  • Ange FTP-serverns information i fälten och klicka sedan på Verifiera mappåtkomst.

 4. Under Uppringningsinställningar skriver du det maximala antal faxsändningsförsök som skrivaren ska göra om det första faxet inte skickas första gången. Ange också hur många minuter som ska gå mellan försöken.

 5. I området Inmatningsinställningar väljer du om ett meddelande ska visas om det uppstår fel när filen skickas till nätverksmappen. Om Felkorrigering är aktiverat skickas ofullständiga delar av ett fax på nytt.

 6. I området Utmatningsinställningar väljer du lämplig överföringshastighet och om det ska skickas ett försättsblad som LAN-faxtjänsten tillhandahåller.

 7. I området Inställningar för debiteringskoder väljer du om debiteringskoder ska aktiveras. Välj Aktivera debiteringskoder för att aktivera funktionen och ange sedan en Standarddebiteringskod och en Minsta längd för koden. Det finns ett alternativ för att tillåta att användarna kan redigera debiteringskoden.

Alternativ tre: Konfigurera internetfaxinställningar

När du registrerar dig för Internet-faxtjänsten får du information av tjänsteleverantören som du behöver för att kunna konfigurera tjänsten. Använd den informationen för att konfigurera tjänsten och följ sedan instruktionerna för hur tjänsten ska användas med skrivaren.

 1. I området Faxsändningsinställningar klickar du på fliken Internetfaxinställningar.

 2. I området Inställningar för Internet-faxtjänst anger du informationen från din tjänsteleverantör i fälten Internetfaxleverantörens domän och T37 Prefix.

 3. Ange Standard-e-postadress för faxkonto. Om du vill använda e-postadressen för den användare som är inloggad på skrivaren markerar du lämplig ruta.

 4. Välj ett filformat.

 5. Välj om alternativet Använd den inloggade användarens e-postadress som faxkontoadress om den är tillgänglig ska aktiveras.

 6. Om du använder en tjänst i Nordamerika väljer du om alternativet Komplettera automatiskt till NANP-format (North American Numbering Plan) med riktnummer ska aktiveras. Om det är valt anger du riktnumret i fältet.

Steg fyra: Slutför konfigurationen

I dialogrutan Faxsändningsinställning granskar du de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...