hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurera skrivaren så att den automatiskt skickar meddelanden för kassett- eller pappershändelser

Lär dig hur du konfigurerar skrivaren för att skicka automatiska meddelanden om kassett- eller pappershändelser.

Inledning

Konfigurera skrivaren till att automatiskt meddela dig om en mängd olika händelser, t.ex. om förbrukningsmaterialnivån är låg eller om papperstrassel uppstår. Aviseringen kan skickas som ett e-postmeddelande, ett SMS eller som ett inlägg på en webbplats.

Anm:

När ett meddelande om låg eller mycket låg nivå visas på kontrollpanelen eller på statussidan för förbrukningsmaterial kan du fortsätta att skriva ut och skanna tills kassettens livslängd är slut. Kassetten behöver inte bytas förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel eller håller på att ta slut.

Innan du börjar

Administratörer behöver följande information innan konfigurationsprocessen startas.

 • Administrativ åtkomst till skrivaren

 • DNS-suffix (t.ex. företagsnamn.com)

 • SMTP-server (t.ex. smtp.mycompany.com)

  Anm:

  Om du inte känner till SMTP-servernamnet, SMTP-portnumret eller autentiseringsinformationen, kontaktar du e-post-/internetleverantören eller systemadministratören och ber om informationen. SMTP-servernamn och portnamn hittar du oftast genom en internetsökning. Använd t.ex. termer som "Gmail smtp server name" eller "Yahoo smtp server name" i sökningen.

 • Krav på autentisering av SMTP-servern för utgående e-postmeddelanden, inklusive användarnamn och lösenord som används för autentisering, om tillämpligt.

Anm:

Information om gränser för digital sändning för ditt e-postkonto finns i e-postleverantörens dokumentation. Vissa leverantörer kan tillfälligt låsa kontot om du överskrider sändningsgränsen.

Steg ett: Ställ in servrar för utgående e-post (SMTP)

Läs om hur du konfigurerar servrar för utgående e-post för meddelanden.

Starta guiden för servrar för utgående e-post (SMTP)

Använd följande procedur för att starta guiden.

 1. Klicka på Allmänt med hjälp av toppnavigeringsflikarna.

 2. Klicka på Varningar i det vänstra navigeringsfönstret.

 3. Klicka på Lägg till i området Servrar för utgående e-post (SMTP).

  Placering av knappen Lägg till

  Placering av knappen Lägg till
 4. På sidan Utgående e-postservrar (SMTP) väljer du ett av följande alternativ och slutför konfigurationen med hjälp av procedurerna som följer.

  Alternativ på sidan Utgående e-postservrar (SMTP)

  Alternativ för utgående e-postserver

Alternativ ett: Använd en server som redan används för någon annan funktion

Använd det här alternativet när SMTP redan är konfigurerat av en annan app och inte innefattar alternativet Automatiska e-postmeddelanden.

 1. Välj Använd en server som redan används för någon annan funktion och klicka på Nästa.

 2. Kontrollera informationen och klicka sedan på Slutför.

Alternativ två: Använd följande SMTP-serveradress eller -värdnamn

Följ instruktionerna nedan om du känner till SMTP-serverns adress eller värdnamn.

 1. Välj Använd följande SMTP-serveradress eller -värdnamn, ange SMTP-serveradress i fältet och klicka på Nästa.

 2. Ange Servernamn och Portnummer och klicka på Nästa.

  Anm:

  I de flesta fall behöver standardportnumret inte ändras.

  Anm:

  Om du använder en värdbaserad SMTP-tjänst, t.ex. Gmail, verifierar du SMTP-adressen, portnumret och SSL-inställningar på tjänsteleverantörens webbplats eller andra källor. För Gmail är SMTP-adressen normalt smtp.gmail.com, portnumret 465 och SSL bör vara aktiverat. Se onlinekällor för att kontrollera att serverinställningarna är aktuella och giltiga vid konfigurationen

 3. På sidan Krav på autentisering av servern väljer du något av följande i listrutan:

  • Välj Använd inloggningsuppgifter för anslutning efter inloggning på kontrollpanelen och klicka på Nästa (endast MFP- och nätverksskannerskrivare).

   -ELLER-

  • Välj Använd alltid dessa uppgifter och ange Användarnamn och Lösenord i fälten. Klicka på Nästa.

 4. På sidan Serveranvändning väljer du vilka av följande funktioner som ska skicka e-post via servern:

  • E-post: Skicka skannade dokument och jobbstatusaviseringar

  • Fax: Skicka fax när faxsändningsmetoden ställts in på Internet-fax

  • Automatiska e-postmeddelanden: Enhetsmeddelanden som skickas till en administratör eller arkiverade fax är exempel på automatiska e-postmeddelanden som skickas av enheten

  • AutoSend: Skicka enhetsinformation till HP eller andra mottagare

 5. Granska inställningarna på sidan Sammanfattning och test. Ange en e-postadress i fältet Skicka ett test-e-postmeddelande och klicka på Test för att testa konfigurationen. Klicka på Slutför när du är klar.

Alternativ tre: Sök efter en server för utgående e-post i nätverket

Använd det här alternativet för att söka efter utgående SMTP-servrar.

Anm:

Det här alternativet hittar bara utgående SMTP-servrar innanför brandväggen.

 1. Välj Sök efter en server för utgående e-post i nätverket och klicka på Nästa.

 2. Välj en lämplig server i listan Söker SMTP-servrar och klicka på Nästa.

 3. Ange den grundläggande information som krävs för att ansluta till servern och klicka på Nästa.

 4. På sidan Krav på autentisering av servern väljer du något av följande i listrutan:

  • Välj Använd inloggningsuppgifter för anslutning efter inloggning på kontrollpanelen och klicka på Nästa (endast MFP- och nätverksskannerskrivare).

   -ELLER-

  • Välj Använd alltid dessa uppgifter och ange Användarnamn och Lösenord i fälten. Klicka på Nästa.

 5. På sidan Serveranvändning väljer du vilka av följande funktioner som ska skicka e-post via servern:

  • E-post: Skicka skannade dokument och jobbstatusaviseringar

  • Fax: Skicka fax när faxsändningsmetoden ställts in på Internet-fax

  • Automatiska e-postmeddelanden: Enhetsmeddelanden som skickas till en administratör eller arkiverade fax är exempel på automatiska e-postmeddelanden som skickas av enheten

  • AutoSend: Skicka enhetsinformation till HP eller andra mottagare

 6. Granska inställningarna på sidan Sammanfattning och test. Ange en e-postadress i fältet Skicka ett test-e-postmeddelande och klicka på Test för att testa konfigurationen. Klicka på Slutför när du är klar.

Steg två: Konfigurera aviseringsprenumerationer

En aviseringsprenumeration är en grupp som består av en eller flera mottagare som meddelas om skrivarhändelser. Konfigurera flera prenumerationer med olika mottagare som ska meddelas om olika skrivarhändelser.

 1. I området Aviseringsprenumerationer klickar du på Ny prenumeration så öppnas sidan Konfiguration av aviseringar. Följ anvisningarna på den här sidan i tur och ordning.

 2. I Steg 1: Ange namnet på prenumerationen-området, ange ett namn på prenumerationen i fältet Namn på aviseringsprenumeration.

 3. I Steg 2: Mottagare för denna aviseringsprenumeration-område, ange mottagarna i fältet Aviseringsmottagare.

  Anm:

  Du kan använda e-postadresser, adresser för textmeddelanden, URL-adresser eller en kombination av dem. Separera mottagarna med komma eller semikolon.

 4. I Steg 3: I området Markera aviseringar väljer du vilka aviseringar dessa mottagare ska få, och anger aviseringar för flera händelser för samma prenumeration. Klicka på Visa alla aviseringar för en fullständig lista över aviseringar för skrivaren.

 5. Om du vill att meddelanden i kontrollpanelen på skrivaren som är relaterade till någon av dessa händelser ska stoppas ska du i steg 4: Välj vilka meddelanden från kontrollpanelen som ska stoppas-området, välj lämpliga alternativ i listan över tillgängliga meddelanden. När du stoppar meddelanden innebär det att användaren inte behöver göra något med skrivaren när händelsen inträffar.

  Anm:

  Den här funktionen stöds inte av nätverksskannerskrivare.

 6. I Steg 5: I området Välj e-postbilagor (tillval) väljer du de bilagor som ska bifogas med varje e-postavisering för prenumerationen.

 7. När du har konfigurerat prenumerationen klickar du på OK.

Steg tre: Konfigurera produktens e-postadress

Ange e-postadress "Från" för e-postaviseringar som skickas från skrivaren.

Välj Använd standardadress, eller välj Ange adress om du vill lägga till en viss e-postadress i fältet som visas.

Steg fyra: Slutför konfigurationen

På sidan Aviseringar granskar du de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.

Beställa material

Använd följande information när du beställer förbrukningsmaterial.

Beställa förbrukningsmaterial

Beställningsmetod

Kontaktinformation

Beställa förbrukningsmaterial och papper

http://www.hp.com/go/suresupply

Beställa via service- eller supportleverantörer

Kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör.

Beställ med den inbyggda HP-webbservern (EWS)

Öppna den genom att ange skrivarens IP-adress eller värdnamn i adress-/URL-fältet i datorns webbläsare. Den inbyggda webbservern innehåller en länk till HP SureSupply-webbplatsen, som ger många alternativ vid köp av äkta HP-tillbehör.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...