hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2600-skrivare - Meddelandet “E4”-fel visas (papperstrassel)

Under ett utskriftsjobb slutar skrivaren att mata papper och felmeddeelandet E4 visas och lampan Fortsätt blinkar. Detta indikerar att det finns papper som kan ha fastnat inuti skrivaren.

Anm:

Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.

Exempel på E4-fel och blinkande fortsätt-lampa

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Ta bort papper som har fastnat i skrivaren

Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte kan hittar papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.

Se till att vagnen kan röra sig fritt

Se till att skrivarvagnen kan röra sig från ena sidan av skrivaren till den andra utan hinder.

 1. Starta skrivaren.

 2. Öppna luckan till bläckpatronen.

  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.

 4. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.

  Varning - risk för maskinskada:

  För att undvika risk för skador eller elektriska stötar måste du koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren.

 5. Använd en ficklampa för att kontrollera om det finns papper eller föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta bort eventuella pappersrester eller föremål som du hittar.

  Varning - risk för personskada:

  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar sitter kvar inuti skrivaren finns det risk för nya papperstrassel.

 6. För in handen i skrivaren genom åtkomstluckan till bläckpatronen och flytta sedan vagnen manuellt.

  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.

  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.

  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.

 7. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.

 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd. Tryck vagnen kraftigt åt vänster och sedan åt höger.

 9. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Stänger luckan till bläckpatronen
 10. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Använd ett automatiserat verktyg för att rengöra pappersvalsarna

Rengör skrivarens pappersvalsar med ett automatiserat verktyg.

 1. Starta skrivaren.

 2. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.

 3. Tryck på och håll kvar Strömbrytaren och tryck på knappen Avbryttre gånger, tryck på knappen Starta färgkopieringsju gånger och släpp sedan strömbrytaren.

  Skrivaren låter i ungefär en minut medan den rengör pappersvalsarna.

Använd ett automatiskt verktyg för att rengöra bläckkladd

Rengör bläckkladd med det automatiska verktyget i skrivaren för att rensa papperstrassel och optimera utskriftskvaliteten.

 1. Starta skrivaren.

 2. Fyll på papper i inmatningsfacket.

 3. Tryck och håll in Strömknappen, tryck på knappen Abryttre gånger, tryck på knappen Starta färgkopieringåtta gånger och släpp sedan Strömknappen.

  Skrivaren matar en sida och låter under cirka en minut.

Manuell rengöring av pappersvalsarna inne i skrivaren

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Rengör valsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut igen.

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

  Varning - risk för maskinskada:

  För att undvika risk för skador eller elektriska stötar måste du koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren.

 2. Fäll upp inmatningsfacket.

  Fäller upp inmatningsfacket
 3. Lyft och håll inmatningsfackets skydd.

 4. Titta in i inmatningsfacket och leta reda på de grå pappersplockningsvalsarna. Du kanske behöver en ficklampa för att se ordentligt.

  Pappersplockvalsarnas placering
 5. Fukta bomullstopsen lätt med vatten och krama sedan ur överflödigt vatten.

 6. Tryck bomullstoppen mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck lagom hårt för att ta bort ansamlat damm eller smuts.

 7. Fäll ned inmatningsfackets skydd.

 8. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).

 9. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...