solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

Förbered HP-skrivaren för återvinning eller återförsäljning

Om du säljer, återvinner eller överväger att kassera skrivaren, ta bort bläckpatronerna, överför eller avsluta ditt Instant Ink-konto och återställ fabriksinställningarna.

Anm:

Tillsammans kan vi se till att våra värdefulla resurser inte går till spillo. När du är klar med DIN HP-skrivare och bläckpatroner, låt dem återanvändas eller återvinnas. Gå till för att HP-produktretur och återvinning visa alternativ för ditt land/din region.

Ta bort och återvinn kassetterna

Ta bort och återvinn bläckpatronerna eller tonerkassetterna innan du säljer, återvinner eller kasserar din HP-skrivare.

Överför eller avbryt din HP Instant Ink-tjänst

Överför dina Instant Ink-tjänster till en ny HP-skrivare eller avbryt tjänsten Instant Ink.

Återställa skrivarens fabriksinställningar

Återställ skrivaren till fabriksinställningarna med appen HP Smart eller webbläsaren för att öppna skrivarens inbäddade webbserver (EWS). En återställning av fabriksinställningarna kan hjälpa till att lösa problem med skrivarkonfiguration, anslutningsproblem och felmeddelanden.

 1. Använd någon av följande metoder för att öppna de avancerade inställningarna för din skrivare.

  • HP Smart-app: Klicka på bilden av din skrivare för att öppna verktygen för inställningar och hantering och klicka sedan på Avancerade inställningar under Inställningar.

  • Skrivarens inbäddade webbserver: Öppna HP-skrivarens inbäddade webbserver (EWS) med hjälp av skrivarens IP-adress.

 2. Klicka på fliken Inställningar eller System på EWS:s startsida.

 3. Om du uppmanas att logga in eller ange skrivarens PIN-kod, ange admin för användarnamnet (endast HP LaserJets), ange PIN-koden från skrivaretiketten och klicka sedan på Skicka eller OK. Etiketten sitter normalt inuti bläckpatronområdet eller luckan till skrivaren.

  PIN-kodens placering på skrivaretiketten
 4. Återställ skrivaren till fabriksinställningarna.

  • För de flesta HP-skrivare klickar du på Återställ fabriksinställningarna eller Fabriksinställningar under Återställ standardinställningar. Klicka på Återställ fabriksinställningarna > Ja.

  • För HP LaserJet-skrivare, klicka på Service och klicka sedan på Återställ standardvärden > OK.

  Efter cirka 20 sekunder startas skrivaren om automatiskt.

 5. Anslut skrivaren till Wi-Fi-nätverket vid behov.

 6. Kontrollera om det finns några uppdateringar av skrivarens inbyggda programvara.

Ta bort skrivaren från ditt HP-konto.

Använd webbplatsen HP Smart för att ta bort skrivaren från ditt HP-konto.

 1. Logga in på ditt HP Smart-konto.

 2. Under kontopanelen klickar du på Skrivare för att öppna skrivarlistan.

  Klicka på Skrivare
 3. Under namnet på din skrivare, klicka på Skrivaralternativ och klicka sedan på Ta bort skrivare eller Hantera skrivarinställningar > Ta bort skrivare.

  Klicka på Ta bort skrivaren eller Hantera skrivarinställningar
 4. När du uppmanas att bekräfta klickar du på Ta bort för att slutföra borttagningen av skrivaren från HP Smart-kontot.

Det kan ta några timmar innan skrivaren inte längre visas på ditt HP Smart-konto.

Lämna in skrivaren till återvinning

Återvinn HP-skrivaren när du har tagit bort kassetterna, överfört eller avbrutit HP-konton och återställt fabriksinställningarna.

Gå till HP-produktretur och återvinning för att få mer information.Ytterligare supportalternativ