hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank-skrivare – Installation av skrivaren första gången

För att konfigurera en HP Smart Tank-skrivare i 670-, 720-, 750-, 790-, 6000, 7000-, 7300- eller 7600-serien för första gången, ta ut skrivaren från förpackningen, anslut strömsladden, fyll på behållarna, installera skrivhuvudet, fyll på papper, rikta in skrivhuvudet och installera sedan skrivarens programvara.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen.

 2. Ställ skrivaren på en slät, horisontell yta där du har tänkt använda skrivaren.

 3. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.

  Ta bort tejpen från skrivarens utsida
 4. Lyft upp bläckåtkomstluckan från skrivarens vänstra sida.

  Anm:

  Lyft inte upp åtkomstluckan till bläcket när skannerlocket är öppet. Om skannerlocket är öppet ska du stänga det och sedan lyfta på åtkomstluckan till bläcket.

  Lyfta upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 5. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från bläckåtkomstområdet och andra områden.

  Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från bläckåtkomstområdet och andra områden
 6. Ta bort och återvinn allt förpackningsmaterial.

 7. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Varning - risk för personskada:

  Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

  Ansluta nätsladden
 8. Slå på skrivaren och vänta tills den är inaktiv.

  Slå på skrivaren
 9. Om din skrivare har en kontrollpanel med pekskärm följer du anvisningarna på skärmen för att välja ett språk.

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 • Om du ännu inte har installerat HP Smart ska du gå till123.hp.comför att hämta och installera programvaran. När den har installerats öppnar du HP Smart-appen och följer uppmaningarna om att ansluta och konfigurera skrivaren.

 • Om din enhet redan har HP Smart installerad, öppnar du den och klickar på plustecknet för att lägga till din nya skrivare. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta och konfigurera skrivaren.

Stegen som följer på den här sidan kan användas med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Fylla på bläckbehållarna

Fyll på tomma bläckbehållare eller bläckbehållare med låg bläcknivå med officiellt HP-bläck.

Var medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:

 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.

 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.

 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.

Varning - risk för personskada:

För att undvika risken för skador på skrivhuvudet ska du inte installera skrivhuvudena förrän du har fyllt på bläckbehållarna.

 1. Lyft upp bläckåtkomstluckan från skrivarens vänstra sida.

  Lyfta upp åtkomstluckan bläckpatronerna
 2. Öppna behållarluckorna.

  Öppna behållarluckorna
 3. Öppna locket på bläckbehållaren som ska fyllas på.

  Öppna bläckbehållarens lock
 4. Öppna bläckflaskan.

  • Om bläckflaskorna har skruvlock ska du vrida för att ta bort locket och sedan försiktigt lägga undan det.

   Öppna en bläckflaska med skruvlock
  • Om bläckflaskorna har ett flipplock, vrider du på locket för att ta bort det. Dra i fliken för att ta bort förseglingen och släng den sedan. Sätt tillbaka och dra åt locket på flaskan och öppna sedan locket.

   Öppna en bläckflaska med flipplock
 5. Se till att färgen på bläckflaskan överensstämmer med färgen på bläckbehållaren. Håll i flaskan i behållarens munstycke och se till att spetsen på flaskan sitter ordentligt över munstycket och låt bläcket dräneras i facket tills behållaren är full.

  Om flaskan inte börjar tömmas, ta bort den och sätt den igen mot behållaren. Vrid inte på flaskan.

  Fylla på bläck i behållarna
 6. När bläckbehållaren har fyllts, ställ flaskan upprätt och stäng sedan bläckflaskans lock.

 7. Stäng bläckbehållarens lock.

  Stäng bläckbehållarens lock
 8. Upprepa föregående steg för att fylla andra behållare.

 9. Stäng bläckbehållarluckorna och åtkomstluckan till bläckbehållarna och vänta sedan i 30 sekunder.

  Skrivaren slutför bläckrensningen och kalibreringen.

  Stänga behållarluckorna och sedan åtkomstluckan till bläckbehållarna
 10. Förvara flaskor med överblivet bläck i upprätt läge på en sval och torr plats.

Installera skrivarhuvudena

Installera skrivarhuvudena som finns i kartongen tillsammans med din skrivare.

 1. Lyft upp åtkomstluckan till bläckbehållarna från skrivarens vänstra sida och vänta tills vagnen kommer till mitten och stannar.

  Lyfta upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 2. Tryck på den blå knappen för att öppna skrivhuvudets lucka.

  Trycka på den blå knappen för att öppna skrivhuvudets lucka
 3. Ta bort och kassera det orangefärgade skyddet.

  Anm:

  Hantera det orangefärgade skyddet försiktigt för att undvika bläckfläckar.

  Ta bort det orangefärgade skyddet
 4. Ta ut skrivhuvudena ur förpackningarna.

  Ta ut skrivhuvudena ur förpackningarna
 5. Ta bort det orangefärgade locket och skyddstejpen från båda skrivhuvudena.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakten eller bläckmunstycket. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakten. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Ta bort det orangefärgade locket och skyddstejpen
 6. Sätt in skrivhuvudena.

  Isättning av skrivarhuvudena
 7. Stäng luckan till skrivhuvudet.

  Stänga luckan till skrivhuvudet
 8. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Stänga åtkomstluckan till bläckpatronerna

Fyll på papper

Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

 1. Öppna inmatningsfacket.

  Öppna inmatningsfacket
 2. Håll knappen intryckt på en av pappersledarna för bredd.

  Hålla knappen intryckt på en av pappersledarna för bredd
 3. Skjut pappersledarna mot inmatningsfackets kanter.

  Skjuta pappersledarna
 4. Fyll på med en bunt vanligt papper med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket.

  Fylla på papper i inmatningsfacket
 5. Kontrollera att pappersbunten är inriktad med rätt storleksmarkeringar och inte är högre än markeringen i facket.

  Se till att bunten är justerad och inte överstiger bunthöjden
 6. Vik ut pappersledarna för bredd tills de ligger an mot pappersbuntens kant.

  Vika ut pappersledarna
 7. Stäng inmatningsfacket.

  Stänga inmatningsfacket
 8. Dra ut utmatningsfackets förlängare.

  Dra ut utmatningsfackets förlängare

Justera skrivhuvudena

Skriv ut en justeringssida och skanna sedan sidan för att justera skrivhuvudena.

Skriv ut en justeringssida

Beroende på skrivare skriver du ut en justeringssida eller hämtar justeringssidan automatiskt.

 • Om din skrivare har en kontrollpanel med pekskärm följer du anvisningarna på skärmen för att skriva ut en justeringssida.

 • Om skrivaren inte har en kontrollpanel med pekskärm blinkar ett A på kontrollpanelen och en justeringssida skrivs automatiskt ut.

Skanna justeringssidan

Skanna justeringssidan för att slutföra justeringen av skrivhuvudet.

 1. Placera justeringssidan med utskriftssidan nedåt på skannerglaset och justera sidan mot hörnet.

  Placera justeringssidan på skannerglaset
 2. Stäng skannerlocket.

  Stänga skannerlocket
 3. Beroende på skrivarmodell, tryck på den blinkande kopieringsknappen på skrivarens kontrollpanel eller följ anvisningarna på skärmen för att skanna sidan.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...