hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

    Handbok för uppgradering till Windows 11

  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer – använda datorlås med säkerhetsvajer

Ett Kensingtonlås är en säkerhetsanordning som låser en kabel från en dator till ett fast föremål, till exempel ett bord.

Det påminner om ett cykellås som låser fast en cykel stadigt i ett räcke. Denna säkerhetsanordning avskräcker potentiell stöld av en bärbar dator eller andra enheter i offentliga områden som kaféer, flygplatser och skolbibliotek.

De flesta bärbara datorer som är tillverkade efter 2000 har ett Kensington-hål, eller K-slot, någonstans på chassit. Den ena änden av säkerhetskabeln har ett lås som fästs i det här hålet med ett nyckellås eller ett kombinationshänglås. Den andra änden av kabeln kan viras runt ett bordsben eller annat tungt föremål för att hålla den bärbara datorn på plats.

Identifiera datorlås med säkerhetsvajer

Använd ett datorlås med säkerhetsvajer

För att säkra datorn i en offentlig miljö, till exempel kafé, flygplats eller bibliotek, virar du den ena änden av säkerhetskabeln runt ett tungt, orörligt föremål. Sätt in låset i Kensington-hålet på datorn och säkra låset med nyckeln eller kombinationen.

Typer av datorlås med säkerhetsvajer

Kensington har olika slags lås för olika behov.

En student som arbetar i ett bibliotek kanske behöver en nivå av säkerhet, medan en person som reser ofta eller en IT-chef som ansvarar för hundratals olika enheter skulle behöva mer säkerhet. I allmänhet finns det två grundläggande låstyper: kombinationslås och nyckellås. Med ett kombinationslås måste du komma ihåg en sifferserie för att låsa upp säkerhetsanordningen. Med ett nyckellås måste du hålla reda på en uppsättning nycklar som tillhör säkerhetsanordningen.

Hur säkra är Kensingtonlås?

Lås av Kensingtontyp är standarden för säkerhet för bärbara datorer. Kablarna är svåra att kapa, och om låset bänds ut ur chassit blir det tydliga skador på den bärbara datorn som skulle göra det svårt för tjuven att sälja datorn vidare till ansedda företag eller individer.

Inget säkerhetssystem är perfekt. Avslöja aldrig kombinationen till låset för folk som du inte litar på. Ge aldrig nycklarna till någon som du inte litar på. Lämna aldrig en bärbar dator obevakad under en längre tid på en offentlig plats, även om du har säkrat den med ett Kensingtonlås.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...