hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

    Handbok för uppgradering till Windows 11

  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet, HP Laser, laserskrivare från Samsung – Meddelande om begränsad garanti för HP-tonerkassetter, bildtrummor och bildbehandlingsenheter (AMS/EMEA)

AMS och EMEA Begränsad garanti för HP-tonerkassetter, bildtrummor och bildbehandlingsenheter som kan användas med HP LaserJet-skrivare, HP Laser-skrivare och laserskrivare från Samsung.

HP:s Premium Protection Limited Warranty

HP:s begränsade garanti gäller för originaltonerkassetter, bildtrummor och bildbehandlingsenheter från HP och gäller endast produkter av märket HP som säljs eller leasas ut av a) HP Inc., dess dotterbolag, närstående bolag, auktoriserade återförsäljare, auktoriserade distributörer eller landsdistributörer; och, b) med denna begränsade HP-garanti.

Vad HP kommer att göra

HP väljer, efter eget gottfinnande, att antingen byta ut produkter som verkar vara felaktiga eller betala ut ersättning motsvarande varans inköpspris.

Garantins omfattning

Alla originaltonerkassetter, bildtrummor och bildbehandlingsenheter från HP, HP LaserJet-skrivare, HP Laserskrivare eller laserskrivare från Samsung garanteras vara fria från defekter i material och utförande vid användning i den valda HP-, Samsung- eller den auktoriserade tillverkaren av originalutrustning (OEM). Se bruksanvisningen till skrivaren för information om rätt val av utskriftskassetter och bildtrummor.

Garantin omfattar inte följande:

Kassettens begränsade garanti gäller inte kassetter som har nått slutet av sin beräknade livslängd eller som har fyllts på, gjorts om, tömts, material som modifierats eller saknas eller på annat sätt modifieras med problem som uppstår till följd av felaktig användning, felaktig förvaring eller användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för skrivaren eller kassetten.

Användning av en kassett som inte kommer från HP eller påfylld tonerkassett påverkar inte antingen HP:s begränsade garanti till slutanvändarkunden eller eventuellt supportavtal som kunden har med slutanvändaren för skrivaren. Om ett fel eller en skada på skrivaren eller skrivhuvudet kan anses bero på användning av en tonerkassett från en annan tillverkare eller en påfylld tonerkassett debiterar emellertid HP en standardtaxa för den tids- och materialåtgång som krävs för att reparera eller byta ut skrivhuvudet. För HP-bläckpatroner och förbrukningsartiklar samt HP LaserJet, HP Laser- och Samsung Laser-förbrukningsartiklar gäller inte denna begränsade HP-garanti för produkter som, utöver andra undantag som beskrivs i denna begränsade HP-garanti, har fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats.

Garantins giltighetstid

Det finns inget utgångsdatum för användning av HP-tonerkassetter.

Anm:

För Samsung-märkta tillbehör som köpts före 1 oktober 2019 begränsas garantin till 6 månader från inköpsdatumet och ett inköpsbevis kan krävas.

Tillverkningsdatumet på vissa tonerkassetter är avsett för HP:s interna processer och det kan bli nödvändigt att uppfylla bestämmelserna i vissa länder. Tillverkningsdatumet är inte ett utgångsdatum eller "bäst före"-datum.

Returnera en kassett från HP

I den händelse kassetten visar sig vara defekt bör kunden förpacka den i en kartong (eller liknande) och uppge namn, adress, telefonnummer, inköpsställe och en kort beskrivning av problemet och om möjligt bifoga en statussida och utskrift som visar defekten. Om det finns ett HP-ärendenummer kan det tas med också. Dokumenten och patronen ska returneras till inköpsstället där en ersättningsprodukt kan fås.

UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING GES OVANSTÅENDE GARANTI UTESLUTANDE. INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DE LÄMNATS SKRIFTLIGEN ELLER MUNTLIGEN, UTTRYCKS ELLER UNDERFÖRSTÅS. HP FRÅNSÄGER SIG I SYNNERHET UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.
GARANTIVILLKOREN I DETTA AVTAL, FÖRUTOM VAD SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, VARKEN UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR OCH UTGÖR ETT TILLÄGG TILL DE OBLIGATORISKA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT TILL KUNDEN.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...