hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Använda HP Cloud Recovery Tool (Windows 10)

HP Cloud Recovery Tool låter dig ladda ned återställningsprogram till en USB-enhet. För närvarande stöder verktyget konsumentdatorer som tillverkats 2016 och senare. Tidigare datormodeller läggs till löpande.

Anm:

Om du köpte datorn före 2016 går du till HP:s kundsupport – Programvara och drivrutiner för hämtning för andra tillgängliga återställningsalternativ.

Anm:

För att ta reda på om din modell stöds, se HP-datorer – Plattformar som stöds av HP Cloud Recovery Tool.

Förbereda för återställning

Förbered datorn för systemåterställning innan du laddar ned och installerar HP Cloud Recovery Tool.

 • Säkerhetskopiera dina filer. Se HP-datorer – Säkerhetskopiera filer i (Windows 10, 8).

 • Sätt undan en till fyra timmar för återställningsprocessen. Återställningstiden varierar beroende på nätverk och USB-flashenhet.

 • Se till att du har en dator med en aktiv internetanslutning. För bästa resultat rekommenderar vi en Ethernet-anslutning. Koppla inte från internet eller Ethernet under processen.

 • Kontrollera att datorn är ansluten till en strömkälla under processen. För att undvika återställningsfel bör du inte koppla från strömkabeln under processen.

 • Se till att du har en tom USB-flashenhet med minst 32 GB.

 • Se till att datorn har minst 20 GB ledigt hårddiskutrymme på Windows-partitionen.

 • Använd inte en extern hårddisk. Verktyget fungerar inte om du har hämtat det till en extern hårddisk.

Hämta och installera HP Cloud Recovery Tool

HP Cloud Recovery Tool kan endast hämtas och installeras på 64-bitarsversionen av Windows.

 1. Välj ett av dessa alternativ för att hämta och installera HP Cloud Recovery Tool.

  • Sök efter och hämta HP Cloud Recovery Tool från Microsoft Store.

  • Gå till HP Cloud Recovery Tool för att hämta och installera verktyget.

  • Gå till HP:s kundsupport och sök efter Cloud Recovery.

Kör HP Cloud Recovery Tool

Kör HP Cloud Recovery Tool för att skapa en återställningsbild för din dator.

 1. Sätt i en tom USB-flashenhet (minst 32 GB) i datorn och kontrollera att datorn är ansluten till Internet. All data på USB-enheten tas bort oåterkalleligt under processen. När processen är klar innehåller USB-enheten endast återställningsprogrammet.

 2. Sök efter Cloud Recovery, högerklicka på HP Cloud Recovery Tool och välj sedan Kör som administratör.

  HP Cloud Recovery Tool med Kör som administratör valt

  Om meddelandet Vill du tillåta att den här appen från okänd utgivare gör ändringar på enheten? visas, klicka på Ja för att fortsätta.

 3. Välkomstskärmen klickar du på Nästa för att fortsätta.

  Välkomstskärmen för HP Cloud Recovery Download Tool med Nästa markerat
 4. Skriv in proxyinformationen om det behövs.

  • Om du är på ett säkert nätverk identifierar nedladdningsverktyget automatiskt proxyinformationen samt fyller i denna. Klicka på Nästa.

   Anm:

   Om hämtningen av nedladdningsverktyget inte identifierar och anger proxyinformationen, kontakta nätverksadministratören för proxyinformationen och skriv sedan in den i motsvarande fält.

  • Om du är på ett osäkert nätverk ska du hoppa över detta steg och gå till nästa.

  Informationsskärmen för proxykonfiguration med Nästa markerat
 5. När Cloud Recovery-verktyget identifierar informationen för din enhet ska du klicka på Nästa.

  Anm:

  Om du laddar ned återställningsmediet på en annan dator än den du vill återställa ska du markera rutan Jag behöver ange serienumret för mitt HP-system för att manuellt skriva in informationen för det berörda systemet. Om felmeddelandet Produkt-ID matchar inte eller är ogiltigt visas är HP Cloud Recovery Tool ännu inte tillgänglig för datorn. Gå till HP:s kundtjänstsida – nedladdning av programvara och drivrutiner för andra återställningsalternativ.

  Sidan Systeminformation med Nästa markerat
  Anm:

  Du hittar produkt-ID:t på etiketten på datorns baksida. Se även Hur hittar jag mitt modell- eller produktnummer? (stationära datorer) eller Hur hittar jag mitt modell- eller produktnummer? (Notebook) för mer information om hur du hittar produkt-ID.

  Anm:

  Om produkt-ID:t har ett AV-nummer före en fyrkant (#) och ett tresiffrigt nummer ska du inte inkludera denna information i produkt-ID. Om produkt-ID:t till exempel är JGT75AV#123 anger du bara JGT75AV som produkt-ID.

 6. Välj din USB-flashenhet från listmenyn och klicka sedan på Nästa.

  Sidan för USB-förberedelse med Nästa markerat

  En varning om att all information på USB-flashenheten tas bort permanent visas. Klicka på OK för att fortsätta.

  Anm:

  Om USB-flashenheten för återställning är klar. Meddelandet Vill du ta bort de hämtade tillfälliga filerna för att spara utrymme på enheten? visas. Klicka på Godkänn för att fortsätta.

 7. För att slutföra nedladdningen och stänga programmet ska du klicka på Slutför.

Utföra en HP-systemåterställning med USB-enheten

Utför följande steg för att återställa datorn med hjälp av en USB-enhet.

 1. Starta datorn och sätt i USB-enheten i en USB-port.

 2. Stäng av datorn genom att trycka på och hålla ned strömknappen.

 3. Koppla bort all kringutrustning förutom bildskärmen, tangentbordet, musen och strömsladden. Ta bort alla medier från de inbyggda enheterna och koppla från all intern maskinvara som nyligen har lagts till.

 4. Starta datorn och använd startalternativ för att starta från USB-enheten.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningen.

Vanliga frågor och svar

Läs dessa vanliga frågor för information om hur du använder HP Cloud Recovery Download Tool.

Vad ska jag göra om felmeddelandet ”Produkt-ID matchar inte eller är ogiltigt” visas?

Om felmeddelandet Produkt-ID matchar inte eller är ogiltigt visas anger du rätt serienummer.

Vad gör jag om det sker långa fördröjningar när jag klickar på Nästa på välkomstsidan?

Om du upplever långa fördröjningar efter att ha klickat Nästavälkomstsidan genomför du följande steg.

 1. Kontrollera din nätverksanslutning.

 2. Kontrollera att systemklockan och tidszonen stämmer.

 3. Starta om HP Cloud Recovery Tool och försök igen.

Vad ska jag göra om återställningen misslyckas upprepade gånger när jag använder verktyget på ett säkert nätverk?

Om dina försök att använda återställningsverktyget på ett säkert nätverk misslyckas kontaktar du nätverksadministratören för att få din proxyserver- och portinformation och dina inloggningsuppgifter.

Vad gör jag om mina nedladdningsförsök avbryts eller misslyckas?

Om dina hämtningsförsök fortsätter att misslyckas gör du följande.

 • Kontrollera din internetanslutning.

 • Kontrollera att systemets datum och tid är rätt inställda.

Vad gör jag om felmeddelandet "Diskpartitioneringen misslyckades" visas?

Om felmeddelandet "Diskpartitioneringen misslyckades" visas kan det tyda på att det uppstått problem med USB-flashenheten. Följ dessa steg för att testa USB-flashenheten.

 1. Omformatera USB-flashenheten.

 2. Skapa en fil på USB-flashenheten.

 3. Försök få åtkomst till den fil du skapade på USB-flashenheten.

Om du inte kan komma åt filen kan du behöva byta ut USB-flashenheten.

Vad gör jag om felmeddelandet ”Bildextrahering misslyckades” eller ”Omflyttningsfel” visas?

Om felmeddelandet Bildextrahering misslyckades eller Omflyttningsfel visas rekommenderar HP att du startar om återställningsprocessen. Följande felmeddelanden tyder på att det kan finnas ett problem med hämtningen eller bearbetningen av avbildningen för återställning.

 • Bildextrahering misslyckades

 • Omflyttningsfel

 • Det gick inte att montera avbildningen för återställning

 • Det gick inte att få enhetsbeteckningen från bildmonteringen

 • Det gick inte att jämföra Hash...

 • USB-återställningsenhetens innehåll motsvarar inte ISO-filens storlek

Vad händer om meddelandet ”Disk inte valbar” visas?

Om felmeddelandet Disk inte valbar visas ska du se till att USB-flashenheten har minst 32 GB ledigt utrymme.

Vad gör jag om processen misslyckas under USB-formateringen?

Om hämtningen misslyckas under USB-formateringen följer du dessa steg.

 1. Se till att USB-flashenheten rymmer minst 32 GB.

 2. Se till att USB-flashenheten är korrekt ansluten till USB-porten.

 3. Sätt in USB-flashenheten i en annan USB-port.

 4. Formatera om USB-flashenheten och testa den sedan för att kontrollera att den fungerar.

 5. Starta om processen med en USB-flashenhet som fungerar korrekt.

Vad ska jag göra om USB-enheten inte finns med i listan över startenheter (Windows 10)?

I vissa fall kan det vara nödvändigt att inaktivera säker start och sedan aktivera bakåtkompatibelt läge i BIOS för att kunna starta datorn med återställningsmedier.

Använd en av följande metoder för att öppna verktyget för BIOS-konfiguration och välj sedan antingen Konfigurera startalternativ (Notebooks) eller Konfigurera startalternativ (stationära datorer).

 • Starta datorn och tryck omedelbart på f10-tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills verktyget för BIOS-konfiguration öppnas.

 • Starta datorn och tryck omedelbart på tangenten esc flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas. Tryck på f10 för att öppna verktyget för BIOS-konfiguration.

Du kan navigera verktyget för BIOS-konfiguration och välja menyskärmar genom att trycka på vänster och höger piltangent. Använd uppåt- och nedåtpiltangenterna för att bläddra i listorna med objekt på menyskärmen. Tryck på Retur om du vill välja ett objekt och öppna en undermeny. Använd sedan vänster eller höger piltangent för att ändra inställningarna. Tryck på f10-tangenten för att spara ändringarna och lämna en undermeny eller tryck på esc-tangenten för att lämna en undermeny utan att spara ändringarna.

Konfigurera startalternativ (Notebooks)

Inaktivera säker start och aktivera bakåtkompatibelt läge på Notebooks.

 1. Använd höger piltangent för att välja menyn Systemkonfiguration, nedåtpiltangenten för att välja Startalternativ och tryck sedan på Retur.

  Menyn Systemkonfiguration
 2. Välj Säker start med nedåtpiltangenten och tryck sedan på Retur.

 3. Välj Inaktivera med nedåtpiltangenten och tryck sedan på Retur.

 4. Använd piltangenterna för att välja Bakåtkompatibelt stöd och tryck sedan på Retur.

 5. Använd piltangenterna för att ändra inställningen till Aktivera och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på f10 för att godkänna ändringarna och avsluta. Använd vänsterpiltangenten för att välja Avsluta, använd nedåtpilen för att välja Avsluta och spara ändringarna och tryck sedan på Retur för att välja Ja.

 7. Operativsystemets skärm för ändrat startläge visas, och du uppmanas bekräfta ändringen av startalternativ. Skriv in koden som visas på skärmen och tryck sedan på Retur för att bekräfta ändringen.

  Verktyget för BIOS-konfiguration stängs och datorn startar om.

 8. Stäng av datorn.

Du kan nu starta från återställningsmediet.

Konfigurera startalternativ (stationära datorer)

Inaktivera säker start och aktivera bakåtkompatibelt stöd på en stationär dator.

 1. Använd den högra piltangenten för att välja Säkerhetsmenyn, använd nedåtpiltangenten för att välja Konfiguration av säker start och tryck sedan på Retur.

  Säkerhetsmenyn i BIOS
 2. Tryck på f10 när fönstret Konfiguration av säker start visas.

  Konfiguration av säker start
 3. Använd nedåtpiltangenten för att välja Säker start och tryck sedan på vänster eller höger piltangent för att ändra inställningen till Inaktivera.

 4. Använd uppåtpilen för att välja Bakåtkompatibelt stöd och tryck sedan på den högra piltangenten för att ändra inställningen till Aktivera.

 5. Klicka på f10 för att godkänna ändringarna och avsluta. Tryck sedan på Retur. Du kan även använda vänsterpiltangenten för att välja Arkiv, använda nedåtpilen för att välja Avsluta och spara ändringarna och sedan trycka på Retur för att välja Ja.

 6. Operativsystemets skärm för ändrat startläge visas, och du uppmanas bekräfta ändringen av startalternativ.

  1. Skriv in koden som visas på skärmen och tryck sedan på Retur för att bekräfta ändringarna.

  Verktyget för BIOS-konfiguration stängs och datorn startar om.

 7. Stäng av datorn.

  Du kan nu starta från återställningsmediet.

Stöds min modell?

Fastställ om din datormodell stöder HP Cloud Recovery Tool med hjälp av listan över plattformar som stöds.

För att se listan över plattformar som stöds, gå till HP-datorer – Plattformar som stöds av HP Cloud Recovery Tool.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...