hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank-skrivare – Fylla på bläckpatronerna

Fylla på bläck i en eller flera bläckpatroner i din HP Smart Tank-skrivare i 670-, 720-, 750-, 790-, 6000-, 7000-, 7300- eller 7600-serien när bläcknivån är låg.

Fylla på bläckbehållarna

Fyll på tomma bläckbehållare eller bläckbehållare med låg bläcknivå med officiellt HP-bläck.

Du bör vara medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:

 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.

 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.

 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.

Varning - risk för personskada:

För att undvika risken för skador på skrivhuvudet ska du inte installera skrivhuvudena förrän du har fyllt på bläckbehållarna.

 1. Lyft upp bläckåtkomstluckan från skrivarens vänstra sida.

  Lyfta upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 2. Öppna behållarluckorna.

  Öppna behållarluckorna
 3. Öppna locket på bläckbehållaren som ska fyllas på.

  Öppna bläckbehållarens lock
 4. Öppna bläckflaskan.

  • Om bläckflaskorna har skruvkork ska du vrida för att ta bort den och sedan försiktigt lägga den åt sidan.

   Öppna en bläckflaska med skruvkork
  • Om bläckflaskorna har ett flipplock, vrider du på locket för att ta bort det. Dra i fliken för att ta bort förseglingen och släng den sedan. Sätt tillbaka och dra åt locket på flaskan och öppna sedan locket.

   Öppna en bläckflaska med flipplock
 5. Se till att färgen på bläckflaskan överensstämmer med färgen på bläckbehållaren. Håll i flaskan i behållarens munstycke och se till att spetsen på flaskan sitter ordentligt över munstycket och låt bläcket dräneras i facket tills behållaren är full.

  Om flaskan inte börjar tömmas, ta bort den och sätt tillbaka den på behållaren. Tryck inte på flaskan.

  Fylla på bläck i behållarna
 6. När bläckbehållaren har fyllts, ställ flaskan upprätt och stäng sedan bläckflaskans lock.

 7. Stäng bläckbehållarens lock.

  Stänga bläckbehållarens lock
 8. Upprepa föregående steg för att fylla andra behållare.

 9. Stäng bläckbehållarluckorna och åtkomstluckan till bläckbehållarna och vänta sedan i 30 sekunder.

  Skrivaren slutför bläckreningen och kalibreringen.

  Stänga behållarluckorna och sedan åtkomstluckan till bläckbehållarna
 10. Förvara flaskor med överblivet bläck i upprätt läge på en sval och torr plats.

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...