hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

Hp:s stationära datorer - Avancerad felsökning av ljud (Windows 11, Windows 10)

Följ de avancerade felsökningsstegen för att lösa ljudproblem på din stationära dator.

Förstå ljudenheter och anslutningar på stationära datorer

De flesta stationära datorerna levereras inte med inbyggda högtalare. Du måste ansluta hörlurar eller högtalare till portarna på datorns fram- eller baksida för att höra ljud.

Anm:

Om datorn levererades med ett separat grafikkort kan det hända att ett plasthölje blockerar HDMI-porten på moderkortet. De flesta datorerna kan använda video från grafikkortet eller moderkortet, men inte från båda samtidigt. Om du tar bort plasthöljet och ansluter en bildskärm till porten kan ljud och video inte fungera, såvida inte du tar bort grafikkortet.

Använd följande bilder för att identifiera portarna för anslutning av olika ljudenheter:

Datorportar för ljudenheter (mikrofon, linjeutgång, linjeingång)

Bildtext

Beskrivning

(1)

Mikrofonport eller mitthögtalar-/subwooferutgång

(2)

Kontakt för främre högtalare (till främre aktiva högtalare eller hörlurar)

(3)

Linjeingång eller bakre högtalarutgång

Datorportar för ljudenheter (högtalare, mikrofon, linjeutgång, linjeingång)

Bildtext

Beskrivning

(1)

Sidohögtalarutgång

(2)

Bakre högtalarutgång

(3)

Mitthögtalar- och subwooferutgång

(4)

Mikrofon

(5)

Linjeutgång (till främre aktiva högtalare eller hörlurar)

(6)

Linjeingång

Kontrollera dina hörlurar

Kontrollera ljudet på datorn från dina hörlurar.

Typer av hörlurar

HP-datorer har stöd för tre typer av hörlursuttag. Den ena har endast stöd för ljud till hörlurarna och de andra två stödjer både ljud till hörlurarna och mikrofon. Symbolerna markerar varje typ av uttag.

 • Uttag på datorn som är märkta med en USB-ikon stödjer både ljud och mikrofon.

  Exempel på ett USB-kabeluttag
 • Uttag på datorn som endast är märkta med en hörlursikon stödjer endast utgående ljud och fungerar med antingen standardhörlurar med tre stift eller hörlurar med fyra stift för ljud.

  Standardjack med tre stift
 • Uttag på datorn som endast är märkta med en mikrofonikon stödjer ljud och en mikrofon när den används med ett headset med fyra stift och en mikrofon.

  Jack med fyra stift

Testa datorljudet med hörlurar

Om du vill höra ljud kan trestiftkontakten och fyrstiftskontakten användas med antingen ett hörlurs- eller headsetuttag. Om du använder en fyrstiftskontakt som har stöd för en mikrofon i ett trestiftsuttag kan du höra ljud, men mikrofonen fungerar inte eftersom datorns trestiftsuttag inte stöder en mikrofon.

 1. Hitta och dra ut alla ljudkablar från datorns baksida.

 2. Anslut hörlurarna direkt till högtalaruttaget på datorns baksida. Högtalaruttaget kan ha en högtalarsymbol eller en cirkel med en pil som pekar utåt eller vara märkt med OUT.

  Datorportar för ljudenheter (mikrofon, linjeutgång, linjeingång)

  Bildtext

  Beskrivning

  (1)

  Mikrofonport eller mitthögtalar-/subwooferutgång

  (2)

  Kontakt för främre högtalare (till främre aktiva högtalare eller hörlurar)

  (3)

  Linjeingång eller bakre högtalarutgång

 3. I Windows högerklickar du på högtalarikonen i aktivitetsfältet och väljer sedan Öppna volymkontroll.

 4. Flytta volymreglaget för att testa ljudet. Du bör höra en ton i hörlurarna varje gång du klickar på huvudvolymens skjutreglage.

  Skjutreglage för volym i Windows 11

  Skjutreglage för volym i Windows 11

  Volymreglage i Windows 10

  Volymreglage i Windows 10
  • Om du hör ljud i hörlurarna fungerar datorns ljudkort och problemet har sannolikt att göra med högtalarna eller högtalarkablarna. Koppla bort hörlurarna och anslut högtalarna igen.

   När du är klar testar du ljudet igen med hjälp av volymreglaget på samma sätt som i de föregående stegen. Pröva att byta ut högtalarkabeln (om möjligt) om det fortfarande inte hörs något ljud i högtalarna.

  • Om du inte kan höra något ljud i hörlurarna kontrollerar du att du anslutit dem till rätt uttag och försöker igen. Om det fortfarande inte hörs något ljud går du till Ställa in standardhögtalare och testa ljudet.

Ställa in standardhögtalare och testa ljudet

Ställa in och testa standardhögtalarna.

 1. I Windows söker du efter och öppnar ljudinställningar.

 2. Gör ett av följande beroende på operativsystem:

  • Windows 11: Bläddra ned. och klicka sedan på Fler ljudinställningar.

   Ljudinställningar i Windows 11
  • Windows 10: Bläddra ned. och klicka sedan på Ljudkontrollpanelen.

   Ljudinställningar i Windows 10
 3. Välj Ljud > uppspelning.

 4. Välj din ljudenhet och välj sedan Ange som standard. Om det endast finns en listad enhet för uppspelning anges den automatiskt som standardenhet.

  Anm:

  Om du har problem med att ställa in en HDMI-ljudenhet som förvald uppspelningsenhet, se HP-datorer - Felsöka visnings- och ljudproblem med HDMI (Windows 10) för mer information.

  Exempel på inställning av en standardenhet för ljuduppspelning
 5. Med standardenheten för ljuduppspelning vald klickar du på Konfigurera.

  Exempel på inställning av en standardenhet för ljuduppspelning
 6. Välj högtalarkonfigurationen i Ljudkanaler.

  Anm:

  Om du vill använda HDMI-utgången väljer du Digitalt ljud (HDMI). Se HP-datorer - Felsöka HDMI-bildskärm och ljudproblem (Windows 10) för mer information.

 7. Välj Testa för att skicka ljudsignaler till var och en av högtalarna eller välj en enskild högtalare.

  • Om ljudet hörs korrekt är du klar med felsökningen.

  • Om det inte hörs något ljud från en eller flera högtalare eller om konfigurationstypen har ändrats klickar du på Nästa och följer sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra högtalarkonfigurationen.

  Ett exempel på fönstret Högtalarkonfiguration
 8. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår går du till Kontrollera högtalaranslutningarna.

Kontrollera högtalaranslutningarna

Se till att du har anslutit högtalarkablarna till rätt ljudkontakter.

 1. I Windows söker du efter och öppnar ljudinställningar.

 2. Gör ett av följande beroende på operativsystem:

  • Windows 11: Bläddra ned. och klicka sedan på Fler ljudinställningar.

   Ljudinställningar i Windows 11
  • Windows 10: Bläddra ned. och klicka sedan på Ljudkontrollpanelen.

   Ljudinställningar i Windows 10
 3. Klicka på Ljud och sedan på fliken Uppspelning.

 4. I fönstret Ljud väljer du uppspelningsenheten från fliken Uppspelning och klickar sedan på Egenskaper.

  Fliken Uppspelning med Högtalare/Hörlurar valt och knappen Egenskaper markerad
 5. I fönstret Egenskaper för högtalare/hörlurar väljer du fliken Allmänt.

  Fönstret Egenskaper för högtalare
 6. Använd listan med färgkodade kontakter som visas för att avgöra vilken kontakt som motsvarar högtalarparen du använder.

  I en konfiguration med 7.1-surroundljud används exempelvis följande kontakter (eller uttag):

  • L R (grön, linjeutgång) står för det främre vänstra och högra högtalarparet (grön kontakt, normalt märkt ”Line out”).

  • RL RR (orange) står för det bakre vänstra och högra högtalarparet.

  • C Sub (svart) står för mitthögtalaren eller subwoofern.

  • SL SR (grå) står för vänster och höger sidohögtalare.

 7. Se till att varje högtalarkabelanslutning matchar färgen på ljudporten på datorns baksida enligt det som anges av färgerna som visas i fönstret Egenskaper för högtalare/hörlurar.

  • Om du har 5.1-högtalare eller större ansluter du högtalarkablarna till högtalarnas maskinvara (vanligen på subwoofern). Passa sedan ihop högtalarkabeln med anslutningarna på datorns baksida med hjälp av de färger som visas i fönstret Egenskaper för högtalare/hörlurar.

  • Om någon av högtalarkabelanslutningarna har ändrats upprepar du de här stegen för att kontrollera ljudet igen.

 8. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår går du till Uppdatera ljuddrivrutinen med enhetshanteraren.

Uppdatera ljuddrivrutinen med enhetshanteraren

Aktivera ljudenheten och uppdatera sedan ljuddrivrutinen med enhetshanteraren.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

  Klicka på Enhetshanteraren i sökresultaten
 2. Dubbelklicka på ljudingångar och ljudutgångar samt ljud-, video- och spelenheter.

 3. Om en ljudenhet står med i listan med en nedåtpil är enheten avaktiverad. Högerklicka på ljudenhetens namn och välj Aktivera enhet.

  Väljer Aktivera enhet
 4. Med ljudenheten aktiverad högerklickar du på ljudenheten och väljer sedan Uppdatera drivrutin.

  Väljer Uppdatera drivrutin
 5. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.

  Väljer automatisk sökning efter drivrutinsuppdateringar
 6. Vänta medan Windows söker efter och installerar eventuella uppdaterade drivrutiner. Starta om datorn vid uppmaning.

  • Om Windows uppdaterade ljuddrivrutinen kontrollerar du ljudet. Om ljudproblemet kvarstår efter uppdateringen av drivrutinen går du till Återställa BIOS till standardvärden.

  • Om den senaste drivrutinen redan är installerad fortsätter du med de här stegen.

  Windows har uppdaterat drivrutinerna
 7. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

  Klicka på Enhetshanteraren i sökresultaten
 8. Dubbelklicka på Ljudingångar och ljudutgångar.

 9. Högerklicka på ljudenheten och välj sedan Avinstallera enhet.

  Väljer Avinstallera enhet
 10. När fönstret Avinstallera enhet öppnas klickar du på Avinstallera.

  Väljer Avinstallera
 11. Starta om datorn för att installera om drivrutinen.

 12. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår efter ominstallation av drivrutinen går du till Återställa BIOS till standardvärden.

Återställa BIOS till standardvärden

Skadade eller felaktiga BIOS-inställningar kan orsaka ljudproblem. Du kan försöka återställa BIOS-standardvärdena för att lösa ljudproblem.

 1. Stäng av datorn.

 2. Tryck på strömknappen och tryck sedan på esc flera gånger tills Startmenyn öppnas.

  Anm:

  Om du inte trycker på esc i rätt tid och datorn fortsätter genom startprocessen stänger du av datorn och försöker igen.

 3. Tryck på f10 för att öppna BIOS-inställningsverktyget.

 4. Använd piltangenterna för att välja fliken Arkiv.

 5. Välj Använd standardinställningar och avsluta. Standardinställningarna återställs, BIOS-inställningsverktyget stängs och datorn startar Windows.

  Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår går du till Kör ljudtestet från HP PC Hardware Diagnostic.

Kör ljudtestet från HP PC Hardware Diagnostic

Kör HP PC Hardware Diagnostics Audio Test för att kontrollera att ljudenheten fungerar som den ska. Under testet kommer några musiknoter att spelas upp i följd och upprepade gånger. Det här testet tar en minut att slutföra för varje ljudutgångsport.

 1. I Windows söker du efter HP PC Hardware Diagnostics Windows. Högerklicka på appen i sökresultaten och välj sedan Kör som administratör.

  Anm:

  Om du inte har HP PC Hardware Diagnostics Windows installerat, se HP-datorer – Testa med avseende på maskinvarufel.

  Välja Kör som administratör

  Huvudmenyn för HP PC Hardware Diagnostic visas.

  Huvudmenyn HP PC Hardware Diagnostics
 2. Välj Komponenttester.

  Menyn Komponenttester
 3. I menyfönstret Komponenttester väljer du Ljud > Test av ljuduppspelning.

  Menyn Komponenttester med Ljud markerat
 4. Klicka på Kör en gång.

  Köra Test av ljuduppspelning
 5. Klicka på Nästa och välj en ljuduppspelningsenhet för att starta testet. Under testet spelas några musiknoter upp i följd upprepade gånger.

  Välja en ljudenhet för att testa
 6. När ljudtestet är klart klickar du på Ja eller Nej beroende på om du hörde ljuden under ljudtestet eller inte.

  Välja Ja eller Nej för att bekräfta om du hörde ljud eller inte

  Ljudtestresultaten visas på skärmen.

  Ett ljudtestet som klarat ljuduppspelningstestet
  • Om ljudtestet lyckas klickar du på Slutför, stänger verktyget och startar om datorn.

  • Om ljudtestet misslyckas skriver du ned felkoden med 24 siffror så att du har den tillgänglig när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen finns även tillgänglig i Testloggar.

  Ljudtestresultat visas på skärmen diagnostiktestloggar för hårdvara

Om ljuduppspelningstestet lyckats utan fel och ljudproblemen kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Uppdatera BIOS

Uppdatering av BIOS kan lösa vissa ljudproblem.

Utför en systemåterställning i Windows

Om problemet kvarstår återställer du datorn till ursprungskonfigurationen.

Microsoft tillhandahåller en återställningsfunktion som reparerar datorn genom att installera om operativsystemet. Kontrollera att du säkerhetskopierar alla viktiga filer innan du använder det här alternativet.

Gå till HP-datorer - Återställa datorn för mer information.

Kontakta HP:s kundsupport

Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Supportalternativen kan variera mellan olika länder/regioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...