hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP DeskJet Plus 4100-skrivare – Första konfiguration av skrivaren

Så här packar du upp och konfigurerar skrivare i HP DeskJet Plus 4100-serien.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Skrivaren ska packas upp och placeras på ett rent, plant underlag så att det är lätt att komma åt ett eluttag.

Varning - risk för personskada:

För att undvika installationsproblem och potentiella skrivarskador ska du se till att allt internt förpackningsmaterial har tagits bort, att alla luckor är stängda och att alla fack sätts in innan du sätter på skrivaren.

 1. Ställ kartongen på sidan och ta bort skrivaren och allt annat material från kartongen.

 2. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.

 3. Sänk utmatningsfacket på skrivarens framsida.

  Öppna åtkomstluckan till bläckpatroner
 4. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial från åtkomstluckan till bläckpatronerna och från skrivarens insida.

  Ta bort förpackningsmaterialet från åtkomstluckan till bläckpatronerna och inuti skrivaren
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

 6. Återvinn kartongen och förpackningsmaterialen. Gå till www.hp.com/recycle om du vill veta mer.

Ansluta strömsladden

Skrivaren måste vara påslagen innan programvara, papper eller bläckpatroner installeras.

Anm:

Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

 1. Anslut strömsladden till skrivarens baksida och till ett eluttag.

  Ansluter strömkabeln
 2. Tryck på strömbrytarenoch vänta sedan tills skrivaren har stannat.

Lägg till skrivaren i appen HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera programmet.

 2. Öppna HP Smart-appen och tryck sedan på Lägg till en ny skrivare eller tryck på ikonen Lägg till för att få appen att söka efter skrivaren.

 3. Följ uppmaningarna i HP Smart-appen för att ansluta skrivaren till din enhet.

 4. Under installationen kan du välja att registrera dig för HP+ eller Instant Ink.

  Anm:

  Att registrera dig är valfritt och tillgängligheten beror på land/region.

 5. Följ animationerna i appen HP Smart för att fylla på papper och installera SETUP-patronerna.

Stegen som följer kan användas tillsammans med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Fyll på papper

Det måste finnas vanligt papper i skrivaren för att du ska kunna justera patronerna senare.

 1. Lyft inmatningsfacket på skrivarens baksida.

  Fäller upp inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster.

  Skjuter pappersledaren åt vänster
 3. Fyll på en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

  Lägger i papper i facket
 4. Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det vilar vid kanten av papperet.

  Skjuta pappersledaren inåt
 5. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.

  Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen

Sätta i bläckpatronerna

När bläckpatronerna har installerats och justerats kan du använda skrivaren.

 1. Öppna luckan till bläckpatronen.

 2. Ta ut den svarta bläckpatronen ur förpackningen.

 3. Håll bläckpatronen i sidorna och dra sedan i fliken för att ta bort plasttejpen.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa områden kan det resultera i ett bläcksystemfel.

  Ta bort tejpen från bläckpatronen
 4. Skjut in den svarta bläckpatronen i hållaren och tryck den lätt uppåt tills den snäpper fast. Upprepa de här stegen för färgpatronen.

  Sätta i bläckpatronen
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Skrivaren skriver ut en uppsättning informationssidor, inklusive en inriktningssida.

 6. Lyft skannerlocket och placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt på skannerns glas.

  Lägg inriktningssidan på skannerglaset med utskriftssidan nedåt
 7. Sänk skannerlocket och tryck på knappen Starta kopiering Färg för att skanna justeringssidan.

Skrivaren är klar att användas när justeringen har slutförts.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...