hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP DeskJet Plus 4100-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Installera skrivaren första gången genom att ta ut skrivaren från förpackningen, ansluta strömsladden, lägga till skrivaren till HP Smart, installera bläckpatronerna och fullfölj konfigurationen.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

Varning - risk för personskada:

För att undvika installationsproblem och potentiell skrivarskada, se till att allt internt förpackningsmaterial har tagits bort, att alla luckor är stängda och att facken sätts tillbaka innan du slår på skrivaren.

 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen.

 2. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.

 3. Fäll ned utmatningsfacket.

  Öppna åtkomstluckan till bläckpatroner
 4. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial från patronåtkomstluckan och insidan av skrivaren.

  Ta bort förpackningsmaterialet från åtkomstluckan till bläckpatronerna och inuti skrivaren
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

 6. Ta ut all maskinvara och allt material ur kartongen.

 7. Återvinn förpackningen och förpackningsmaterialet.

Ansluta strömsladden

Koppla skrivaren till ett eluttag och starta sedan skrivaren.

Anm:

Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

 1. Anslut strömsladden till skrivarens baksida och till ett eluttag.

  Ansluter strömkabeln
 2. Tryck på strömbrytaren.

 3. Vänta tills enheten har stannat och är tyst.

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera programmet.

  Anm:

  Om HP Smart inte installeras på din enhet, gå till Det går inte att hämta och installera appen HP Smart printer för felsökning.

 2. Öppna appen och tryck sedan på Lägg till en ny skrivare eller tryck på plustecknet för att hitta skrivaren.

 3. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta skrivaren till ditt nätverk och din enhet.

 4. Registrera dig för HP+ eller Instant Ink.

  Anm:

  Detta är valfritt och varierar beroende på land/region.

 5. Följ animeringen i HP Smart-appen för att fylla på papper och installera konfigurationspatroner.

Stegen som följer på den här sidan kan användas med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Fylla på i vanligt papper

Fyll på vanligt papper i inmatningsfacket.

 1. Fäll upp inmatningsfacket.

  Fäller upp inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster.

  Skjuter pappersledaren åt vänster
 3. Fyll på en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

  Lägger i papper i facket
 4. Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det vilar vid kanten av papperet.

  Skjuta pappersledaren inåt
 5. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.

  Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen

Installera bläckpatronerna och slutför konfigurationen

Sätt i bläckpatronerna från HP som levererades med skrivaren.

 1. Fäll ned utmatningsfacket och öppna sedan bläckpatronsluckan.

 2. Ta ut bläckpatronen ur förpackningen.

 3. Håll bläckpatronen i sidorna och ta sedan bort skyddstejpen.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena på utskriftspatronen och sätt inte tillbaka den skyddande tejpen. Om du vidrör dessa områden kan det resultera i ett bläcksystemfel.

  Ta bort tejpen från bläckpatronen
 4. Skjut in bläckpatronen i motsvarande färgkodade hållare och tryck den sedan framåt tills den snäpper fast på plats.

  Sätta i bläckpatronen
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Skrivaren skriver ut en uppsättning informationssidor, inklusive en inriktningssida.

 6. Följ anvisningarna på inriktningssidan för att kalibrera bläckpatronerna för bästa utskriftskvalitet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...