hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare – kan inte ansluta till Webbtjänster

Skrivaren ansluter inte till Webbtjänster och skrivaren eller datorn visar ett av följande felmeddelanden:

 • Serveranslutningsfel. Det uppstod ett problem vid anslutning till servern. Tryck på Försök igen eller på OK för att avsluta.

 • Problem med Webbtjänster. Problem vid anslutning till Webbtjänstservern.

 • Serveranslutningsfel. Kan inte ansluta till Webbtjänster. Bekräfta åtkomst till internet och försök igen.

Anm:

Om du har en HP+-skrivare aktiveras Webbtjänster automatiskt under skrivarinstallationen. Gå till 123.hp.com för att hämta appen HP Smart och konfigurera skrivaren. Om du vill ta bort Webbtjänster återställer du fabriksinställningarna genom att utföra en skrivaråterställning.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera att skrivaren stöder Webbtjänster.

Kontrollera om det finns en ikon för Webbtjänster eller ePrint för att kontrollera att skrivaren stöder Webbtjänster.

 1. Starta skrivaren.

 2. Leta efter en ikon för Webbtjänster eller ePrint på kontrollpanelen.

  Om ikonen inte finns i kontrollpanelen eller om du är osäker på om din skrivare stöds, går du till Mobila utskriftslösningar för mer information.

 3. Om skrivaren inte stöds, överväg att köpa en ny skrivare som har de funktioner du behöver.

Kontrollera anslutningen

Kontrollera att nätverket fungerar och att skrivaren är ansluten.

Starta om skrivaren, routern och datorn

Lös eventuella feltillstånd genom att starta om nätverksanslutna enheter.

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Koppla från alla USB- eller Ethernet-kablar från skrivaren. Dessa anslutningstyper kan förhindra att skrivaren ansluter till det trådlösa nätverket.

 3. Koppla bort strömsladden från WiFi-routern, vänta i 15 sekunder, anslut sladden på nytt och vänta tills lamporna visar en ansluten status.

 4. Starta om datorn.

 5. Starta skrivaren.

Aktivera Webbtjänster från den inbäddade webbservern (EWS)

Anslut till skrivarens startsida via en webbläsare och ändra inställningen för Webbtjänster.

 1. Skriv ut en rapport Testresultat för trådlöst nätverk eller Nätverkskonfiguration.

  • Inkjet-skrivare med kontrollpanelmeny: Öppna menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Inställningar för att hitta listan med tillgängliga rapporter.

  • De flesta inkjet-skrivare utan kontrollpanelmeny: Tryck på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller tryck på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

  • LaserJet-skrivare: Tryck på och håll kvar knappen Trådlöst i 10 sekunder eller tills lampan Klar blinkar eller gå till menyn Trådlöst och välj sedan Trådlöst nätverkstest.

  • Laser NS- och Neverstop Laser-skrivare: Tryck in och håll kvar knapparna Fortsätt och Trådlöst i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000, 6400 och Tango skrivare: Peka på och håll knappen Information intryckt tills alla knapparna på kontrollpanelen tänds och tryck sedan på Information och Fortsätt samtidigt.

 2. På nätverkskonfigurationssidan, leta reda på URL-adress(er) för inbäddad webbserver-adressen.

  Anm:

  Om webbadressen för den inbyggda webbservern är http://0.0.0.0 är skrivaren inte ansluten till något trådlöst nätverk. Återanslut skrivaren till nätverket och sök sedan efter webbadressen för EWS igen.

  Exempel på webbadress för EWS på sidan för nätverkskonfiguration
 3. Öppna en webbläsare på datorn.

 4. Ange webbadress till den inbyggda webbservern i webbläsarens adressfält och tryck sedan på Retur.

 5. Om ett fönster för inloggning eller certifikat visas, fyller du i informationen för att öppna den inbäddade webbservern.

  • Om en webbplats säkerhetscertifikat visas klickar du på Fortsätt för att öppna skrivarens hemsida.

  • Om ett inloggningsfönster öppnas skriver du admin som användarnamn, och skriver sedan in PIN-koden som finns på etiketten som sitter under eller på baksidan av skrivaren eller det lösenord som angetts av skrivaradministratören.

  Exempel på PIN-etiketten på skrivaren
 6. På webbsidan EWS klickar du på fliken Webbtjänster.

 7. Klicka på Fortsätt, Slå på eller Aktivera och följ sedan anvisningarna för att slå på Webbtjänster.

  Exempel på att klicka på Fortsätt under fliken Webbtjänster i skrivarens inbäddade webbserver

Kontrollera proxyinställningarna

För nätverk som använder proxyservrar, uppdatera inställningarna för Webbtjänster med proxyinformationen.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

HP släpper regelbundet nya versioner av skrivarens inbyggda programvara med förbättringar eller problemkorrigeringar. Uppdatera den inbyggda programvaran regelbundet för att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av skrivaren.

 • Uppdatera från skrivarens kontrollpanel: Många HP-skrivare med pekskärmar eller menyer kan ansluta direkt till HP för att hitta och installera uppdateringar. Se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning. Om skrivaren är ansluten med en USB-kabel ska du använda ett av de andra alternativen.

  Leta reda på menyn Produktuppdatering eller Sök efter uppdateringar på skrivaren genom att trycka på ikonen eller knappen HP ePrint ( eller ). Eller öppna menyn Konfiguration, Service eller Inställningar, välj Inställningar, Skrivarunderhåll eller Verktyg och välj sedan Webbtjänster, Skrivaruppdatering eller LaserJet-uppdatering.

 • Ladda ned uppdateringar från HP:s kundsupport: När skrivaren är påslagen och ansluten till datorn eller ett nätverk går du till Hämtning av HP-programvara och drivrutiner för att söka efter och installera tillgängliga uppdateringar som listas under Inbyggd programvara.

 • Installera uppdateringar via HP Smart-appen: Öppna HP Smart-appen och skapa sedan ett konto eller logga in. Om du inte har HP Smart, hämta den från 123.hp.com eller din app-butik. När du har lagt till skrivaren klickar du på skrivarbilden, klicka på Skrivarens hemsida (EWS) eller Avancerade inställningar, klicka på Verktyg eller Webbtjänster och klicka sedan på Skrivaruppdateringar.

Uppdatera routerns inbyggda programvara

Inaktuell inbyggd programvara kan påverka prestandan, orsaka säkerhetsproblem eller förhindra att routern får åtkomst till internet.

 1. Öppna en webbläsare, skriv in IP-adressen för routermärket i adressfältet och tryck sedan på Enter.

  Anm:

  Dessa IP-adresser, namn och lösenord erbjuds i informationssyfte och kanske inte fungerar med din router-modell.

  Routerns IP-adresser, användarnamn och lösenord

  Routerns märke

  IP-adress

  Användarnamn

  Lösenord

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  inget lösenord krävs eller admin

  Belkin

  http://192.168.2.1

  inget användarnamn krävs eller admin

  inget lösenord krävs

  D-Link

  http://192.168.0.1

  administratör eller användare

  inget lösenord krävs eller admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin, inget användarnamn krävs eller Comcast

  administratör, inget lösenord krävs eller 1234

  NETGEAR

  http://192.168.0.1

  admin

  password, 1234 eller setup

 2. Ange användarnamn och lösenord på startsidan för routern.

 3. Klicka på Administration,Verktyg, Verktyg eller Underhåll beroende på vad som visas, för att hitta uppdateringsfunktionen. Om du vill veta mer kan du läsa dokumentationen som medföljde routern eller kontakta tillverkaren.

Återställ fabriksinställningarna på HP-skrivaren

Återställ skrivaren för att ta bort alla tidigare skrivarinställningar och preferenser.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...