hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP Business stationära datorer - Uppdatera BIOS (Basic Input Output System)

Hämta och installera uppdateringar för din dator. Den här processen är även känd som “flasha BIOS”.

Varning - risk för personskada:

Installera endast BIOS-uppdateringar från HP. Felaktig installation av BIOS kan det hindra datorn från att starta eller återställas. Om din dator hanteras av en IT serviceavdelning ska du kontakta dem för korrekt uppdateringsprocess.

Uppdatering av BIOS rekommenderas som standardunderhåll av datorn. Det kan också hjälpa med att lösa följande problem:

 • En tillgänglig BIOS-uppdatering löser visst problem eller förbättrar datorns prestanda.

 • Aktuellt BIOS inte stöder en maskinvarukomponent eller en Windows-uppgradering.

 • HP:s support rekommenderar att du installerar en viss BIOS-uppdatering.

Varning - risk för personskada:

Ditt företags IT-avdelning eller lokala IT-serviceavdelningen kan hantera datorns BIOS-inställningar. Bekräfta att den uppdaterade BIOS-versionen är kompatibel med företagets affärsmiljö.

Uppdatera BIOS med HP Image Assistant (endast HP Business-datorer)

För arbetsdatorer använder du verktyget HP Image Assistant för att hålla BIOS uppdaterat.

 1. Gå till HP Image Assistant (HPIA) och hämta och installera den senaste versionen från kolumnen SoftPaq.

 2. I Utforskaren navigerar du till HPImageAssistant.exe och öppnar filen.

 3. Klicka på fliken Download SoftPaqs (Hämta SoftPaqs).

 4. I Step 1 Create My Poducts List (Steg 1 Skapa lista över mina produkter) klickar du på Create (Skapa) för att öppna fönstret Edit My Products List (Redigera lista över mina produkter).

 5. Klicka på listmenyn för Select operating system (Välj operativsystem) och välj ditt operativsystem.

 6. Välj produkten i listan HP Product Catalog (HP-produktkatalog) eller använd rutan Search (Sök) och sök efter produkten med produktens namn och nummer.

  Du kan söka efter EliteBook eller 800.

 7. Klicka på Verkställ.

 8. I Step 2 Select from My Poducts List (Steg 2 Välj från lista över mina produkter) väljer du en eller flera datorer.

 9. I Step 3 Get SoftPaqs (Steg 3 Hämta SoftPaqs) klickar du på Analyze (Analysera) och väntar sedan medan HPIA hämtar bildkonfigurationen från HP.

  På fliken Available SoftPaqs (Tillgängliga SoftPaqs) visas de SoftPaqs som är tillgängliga för de valda datorerna.

 10. Klicka på listmenyn Select Components to Download/Apply (Välj komponenter att hämta/verkställa) och välj sedan BIOS-komponenten.

  Om BIOS-alternativet inte är tillgängligt är BIOS uppdaterat.

 11. Klicka på Download (Ladda ned).

 12. Välj Download and extract SoftPaqs (Ladda ned och extrahera SoftPaqs) och klicka sedan på Start.

Uppdatera BIOS inifrån BIOS

HP tillhandahåller ett BIOS-uppdateringsalternativ via programmet F10 Setup.

 1. Slå på datorn och tryck på f10 upprepade gånger. BIOS-inställningsverktyget visas.

 2. Välj Sök efter BIOS-uppdateringar i HP.com.

 3. Följ anvisningarna på skärmen för att kontrollera om det finns en tillgänglig BIOS-uppdatering.

 4. Om en BIOS-uppdatering finns tillgänglig, följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera BIOS.

Uppdatera BIOS manuellt i Windows

Du kan installera en BIOS-uppdatering manuellt när Windows öppnas och du har åtkomst till Internet.

Samla in nödvändig information om datorn

För att hitta rätt BIOS-uppdatering ska du skaffa fram datorns produktnummer, processorns namn och BIOS-versionen.

 1. Tryck på och håll ned tangenterna ctrl och alt och tryck sedan på tangenten c för att öppna HP systeminformationsverktyget.

  Fönstret HP Systeminformation
 2. Anteckna produktnamn, produktnummer, processornamn och system-BIOS.

 3. Om du inte kan få åtkomst till systeminformationen via ovanstående metod söker du efter och öppnar Systeminformation i Windows.

  Anteckna systemmodell, system-SKU (produktnummer), processor, BIOS-version/datum och produktinformation för basbord.

  Fönstret Systeminformation

  För information går du till HP bärbara dator - Hur hittar jag mitt modellnummer eller produktnummer?

Förbered datorn för BIOS-uppdateringen

För att förhindra eventuella problem, stäng alla öppna program och inaktivera tillfälligt antivirusprogrammet och BitLocker innan du uppdaterar BIOS.

 1. Stäng alla öppna program.

 2. Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt. Sök i Windows efter och öppna inställningarna för Säkerhet och underhåll, och klicka sedan på Säkerhet för att komma åt inställningar för virusskydd.

 3. Tillfälligt inaktivera BitLocker Drive Encryption. I Windows söker du efter och öppnar Hantera BitLocker. Klicka på Inaktivera skydd och klicka sedan på Ja. Förbered och ha återställningsnyckeln för BitLocker tillgänglig.

  Varning - risk för personskada:

  Om BitLocker inte inaktiveras så kanske BitLocker-nyckeln inte identifieras nästa gång du startar datorn. Om du inte känner till BitLocker-återställningsnyckeln, kan du förlora data eller måste installera om operativsystemet.

  Upphäva BitLocker-skyddet

Installera BIOS-uppdateringen

Hämta och installera BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats.

 1. Gå till produktsidan för datorn.

 2. Välj BIOS i listan som visas och granska sedan tillgängliga BIOS-uppdateringar.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Information för att bekräfta att BIOS-uppdateringen är nyare än den installerade och att den gäller din dator. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar att fungera.

  • Om du inte ser en BIOS-uppdatering listad för datorn finns det inte någon uppdatering för närvarande.

  • Om det finns flera BIOS-uppdateringar tillgängliga, identifiera moderkortet som är installerat på datorn genom att använda informationen från systeminformationsverktyget.

  • Klicka på Hämtaom du hittar en BIOS-uppdatering. Om fönstret HP-assistent hämta och installera visas, välj Endast hämtning och klicka sedan på Nästa. Klicka på Spara för att spara den BIOS-uppdaterade filen på datorn.

 3. Bläddra till mappen eller skrivbordet där du sparade den hämtade BIOS-uppdateringsfilen och dubbelklicka sedan på filnamnet (exempel: sp12345) för att starta installationen.

  Vänta tills datorn har installerat uppdateringen. Datorn kan pipa, stänga av och på skärmen eller kylfläktarna eller visa en blinkande strömlampa. Detta är normalt.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Placering av sparade BIOS-uppdateringar på datorn
 4. Klicka på Ja på skärmen Kontokontroll.

  Klicka på Ja för att tillåta att uppdateringen installeras
 5. I fönstret InstallShield Wizard klicka på Nästa.

  Klicka på nästa i InstallShield Wizard
 6. Välj Jag godkänner villkoren i licensavtalet och klicka sedan på Nästa.

  Godkänna Licensavtal för slutanvändare
 7. Om fönstret Plats för att spara filer visas klickar du på Nästa.

 8. I fönstret the HP BIOS uppdatera och återställ klicka på Nästa.

  Anm:

  Fönster som visas under uppdateringsprocessen kan variera beroende på din dator.

  Klicka på Nästa i HP BIOS-fönstret Uppdatera och Återställ
 9. Välj Uppdatera och klicka sedan på Nästa för att förbereda uppdateringen.

  Välja Uppdatera i HP BIOS uppdatera och återställ
 10. Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen.

  Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen
 11. På skärmen HP BIOS Update klicka på Verkställ uppdatering nu, eller vänta på att uppdateringen skall starta automatiskt.

  Klicka på Verkställ uppdateringen nu
 12. Vänta tills BIOS-uppdateringen installeras. Datorn visar installationsförloppet.

  Skärmen visar förloppet för installationen av BIOS-uppdateringen
 13. Vid uppmaning klicka på Fortsätt med start eller väntar på att datorn startas om automatiskt. Det kan ta några minuter för datorn att starta om.

  Klicka på Fortsätt med start
  Anm:

  Om uppdateringen misslyckas så visas ett felmeddelande med mer information. Systemet kan köra en BIOS-återställning efter omstart. Försök inte att stänga av datorn om det händer.

  Anm:

  Om felmeddelandet ”251” eller CMOS-kontrollsumma visas efter uppdateringen, går du till HP och Compaq stationära datorer - Fel: CMOS kontrollsumma dålig för att lösa problemet.

 14. När låsskärmen visas loggar du in på datorn.

  Låsskärmen visas efter en lyckad BIOS-uppdatering.
 15. Om Bitlocker har pausats ska du söka i Windows efter bitlocker och sedan klicka på Återuppta skydd.

 16. Återaktivera antivirusprogramvaran.

Uppdatera BIOS manuellt från ett USB-minne (utanför Windows)

Om Windows inte öppnas ska du använda en annan fungerande dator med Internetanslutning för att hämta BIOS-uppdateringen. Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet och installera den på den ursprungliga datorn.

Varning - risk för personskada:

Om BitLocker-skyddet är aktiverat på din dator så krävs BitLockers återställningsnyckel för att starta datorn efter uppdatering av BIOS. Windows kanske behöver installeras om ifall du inte har nyckeln eller om nyckeln inte känns igen efter uppdateringen.

Samla in nödvändig information om datorn

För att hitta rätt BIOS-uppdatering hämtar du datorns produktnamn, processornamn, system-BIOS, SKU-nummer (produktnummer) och moderkort-ID.

 1. Slå på den ursprungliga datorn som har problem och tryck sedan på esc upprepade gånger tills Startmenyn öppnas.

 2. Tryck på F1 för att öppna Systeminformation.Systeminformation listar nödvändig information

 3. Anteckna produktnamnet, processornamnet, system-BIOS, SKU-nummer (produktnummer) och moderkortets ID-nummer.

 4. Stäng av datorn.

Installera BIOS-uppdateringen på en USB-flashenhet

Använd en annan dator med Internetanslutning till att skapa en BIOS-återställnings-USB-enhet.

 1. Sätt i USB-enheten i en USB-port på datorn.

 2. Gå till produktsidan för datorn.

 3. Välj BIOS i listan som visas och granska sedan tillgängliga BIOS-uppdateringar.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Detaljer för att bekräfta att det gäller för datorn. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar fungera.

  • Om du inte ser en BIOS-uppdatering listad för datorn finns det inte någon uppdatering för närvarande.

  • Om det finns flera BIOS-uppdateringar identifierar du det moderkort som är installerat i datorn genom att använda informationen från systeminformationsverktyget.

  • Klicka på Hämtaom du hittar en BIOS-uppdatering. Om fönstret HP hämta och installera assistent visas, välj Endast hämtning och klicka sedan på Nästa. Klicka på Spara för att spara den BIOS-uppdaterade filen på datorn.

 4. Bläddra till mappen eller skrivbordet där du sparade den hämtade BIOS-uppdateringsfilen och dubbelklicka sedan på filnamnet (exempel: sp12345) för att starta installationen.

  Datorn kan pipa, stänga av och på skärmen eller kylfläktarna eller visa en blinkande strömlampa. Detta är normalt.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Öppna BIOS-uppdateringsfilen
 5. Klicka på Ja på skärmen för Användarkontroll.

 6. I fönstret InstallShield Wizard klicka på Nästa.

 7. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.

  Placering av sparade BIOS-uppdateringar på datorn
 8. Om fönstret Plats för att spara filer visas klickar du på Nästa.

 9. Klicka på Nästa i fönstret HP BIOS-uppdatering och återställning.

  Anm:

  Fönster som visas under uppdateringsprocessen kan variera beroende på din dator.

  Klicka på Nästa i HP BIOS Uppdatera och Återställ
 10. Välj Skapa en USB-återställningsenhet och klicka sedan på Nästa.

  Skapa en USB-återställningsenhet i verktyget HP System BIOS Update
 11. Välj USB-flashenheten och klicka sedan på Nästa.

  Välja USB-flashenhet
 12. Vänta medan BIOS-filerna kopieras till USB-flashenheten.

  Kopiera BIOS-filerna till USB-flashenheten
 13. När meddelandet återställning av flashenheten har skapats klickar du på Slutför.

  Klicka på Slutför
 14. Om det behövs klickar du på Avbryt för att stänga uppdateringsverktyget.

  Klicka på Avbryt för att stänga uppdateringsverktyget
 15. Ta bort USB-enheten från datorn.

Uppdatera BIOS med en hjälp av en USB-enhet

Använd Hardware Diagnostics UEFI på den ursprungliga datorn för att uppdatera BIOS.

 1. Slå på den ursprungliga datorn och tryck omedelbart upprepade gånger på esc, ungefär en gång i sekunden, tills startmenyn öppnas.

 2. Tryck på tangenten f2 för att öppna menyn HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

  Tryck på tangenten f2 på startmenyn
 3. Sätt i USB-enheten som innehåller BIOS-uppdateringen i en tillgänglig USB-port på datorn.

 4. Ange språket om du uppmanas till det.

 5. Klicka på Hantering av inbyggd programvara eller BIOS-hantering.

  Klicka på Hantering av inbyggd programvara
 6. Klicka på Uppdatera BIOS.

  Klicka på BIOS-uppdatering i fönstret BIOS-hantering
 7. Klicka på Välj BIOS-avbildning att tillämpa.

  Välj en BIOS-avbildning att tillämpa
 8. Klicka på HP_TOOLS - USB-enhet.

  Klicka på HP_TOOLS - USB-enhet
 9. Klicka på Hewlett-Packard.

  Standardexempel på filnavigatorskärmen

  Klicka på Hewlett-Packard
 10. Klicka på BIOS.

  Klicka på BIOS
 11. Klicka på Aktuell.

  Klicka på Aktuell
 12. Välj den BIOS-uppdateringsfil som överensstämmer med systemkorts-ID:t. ID:t har ”0” före moderkorts-ID:t (exempel: 02291.bin).

  Val av BIOS-uppdateringsfil
 13. Klicka på Verkställ uppdateringen nu. Om du uppmanas till det ska du ange ett administratörslösenord.

  Klicka på Verkställ uppdateringen nu
 14. Vänta tills BIOS-uppdateringen installeras. Datorn visar installationsförloppet.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Skärmen visar förloppet för installationen av BIOS-uppdateringen
 15. När du uppmanas till det klickar du på Starta om systemet eller väntar på att datorn startas om automatiskt. Det kan ta några minuter för datorn att starta om.

  Anm:

  Om uppdateringen misslyckas så visas ett felmeddelande med mer information. Systemet kan köra en BIOS-återställning efter omstart. Försök inte att stänga av datorn om det händer.

  Anm:

  Om felmeddelandet ”251” eller CMOS-kontrollsumma visas efter uppdateringen, går du till HP och Compaq stationära datorer - Fel: CMOS kontrollsumma dålig för att lösa problemet.

  Klicka på Starta om systemet
 16. När låsskärmen visas loggar du in på datorn.

  Låsskärmen visas efter en lyckad BIOS-uppdatering.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...