hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 975 trådlöst tangentbord i dubbelt läge och HP 970 programmerbart trådlöst tangentbord – Använda tangentbordet

Följande avsnitt innehåller viktig information om hur du använder en enda mottagare för att ansluta HP 975 trådlöst tangentbord i dubbelt läge eller HP 970 programmerbart trådlöst tangentbord och en mus till en dator, hur du använder ljudavstängningstangenten och hur du använder tangentbordet med en Mac-dator.

Ansluta tangentbordet och en mus som stöds till en dator med en enda mottagare

Använd följande metod för att para ihop en trådlös HP 93x Creator-mus, HP 635 trådlös mus för flera enheter eller annan mus som stöds och HP 975 trådlöst tangentbord i dual mode eller HP 970 programmerbart trådlöst tangentbord till datorn med tangentbordsmottagaren. Se till att du använder rätt mottagare.

 1. Förbered musen med något av följande alternativ.

  • Om musen inte är ansluten till datorn fortsätter du till steg 2.

  • Om musen är ansluten till datorn kopplar du bort mottagaren för musen från datorn.

   Ta bort locket på musen (1),placera musmottagaren inuti musen (2)och sätt sedan tillbaka luckan på musen (3).

   Efter det här steget visas inte markören på skärmen när du flyttar musen.

   Sätt tillbaka mottagaren på musen
 2. Förbered tangentbordsmottagaren med något av följande alternativ.

  • Om tangentbordet är anslutet till datorn kopplar du bort tangentbordsmottagaren från datorn. Tangentbordet fungerar inte längre efter det här steget.

  • Om tangentbordet inte är anslutet till datorn letar du rätt på tangentbordsmottagaren, men ansluter den inte till datorn.

 3. Om tangentbordet inte laddas ansluter du tangentbordet till datorn med hjälp av USB-kabeln som medföljde tangentbordet och laddar det i 3 timmar.

  Ladda det trådlösa tangentbordet
 4. Flytta tangentbordsreglaget till läget .

  Slå på tangentbordet
 5. Håll ner länkningsknappen tills mottagarens lampa tänds och håll den intryckt på antingen undersidan eller sidan av musen. Håll sedan knappen nedtryckt i 3–10 sekunder tills mottagarens lampa blinkar.

  Länka musen med tangentbordet
 6. Anslut tangentbordsmottagaren till enheten.

  Anm:

  Identifiera tangentbordsmottagaren genom att kontrollera att både ett tangentbord och en musikon visas på mottagaren.

  Installera tangentbordsmottagaren.

  Både tangentbordet och musen som stöds är anslutna till datorn med tangentbordsmottagaren.

Kompatibilitet för ljud av-tangenten

Ljud av-tangenten på det trådlösa tangentbordet kanske inte stöds av alla system och program.

Tangentbordskompatibilitet i macOS

Vissa tangenter kan användas med macOS med appen HP Accessory Center (HPAC). Vissa tangentfunktioner stöds inte, men tangenterna kan tilldelas andra funktioner med HPAC.

Tangenter som stöds i macOS-system med HPAC

Tangent

Funktion

Identifiera tangenten för utskriftsskärmen

Skriv ut skärmbild

Identifierar knappen för Sökfönster

Sökfönstret

Identifierar knappen för at visa/dölja skrivbord

Visar/döljer skrivbordet

Identifiera knappen för skrivbordslås

Låser skrivbordet

Tangenter stöds inte i macOS (med eller utan HPACK-appen)

Tangent

Funktion

Identifierar knappen för inställningar

Öppnar Inställningar

Identifierar knappen för skärmbyte

Byter skärm

Identifierar knappen för kalkylator

Öppnar appen Kalkylator

Identifierar knappen för åtgärdscenter

Öppnar Åtgärdscenter


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...