hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP stationära datorer – Information och menyalternativ i BIOS-konfigureringsverktyget

Lär dig öppna och navigera i allmänna BIOS-menyer och inställningar. Specifika menyer och funktioner varierar beroende på datormodell.

BIOS (Basic Input Output System) styr kommunikationen mellan systemenheter som diskenhet, bildskärm och tangentbord. Den lagrar även konfigurationsinformation för kringutrustningstyper, startsekvens, system och utökade minnesmängder och mycket mer. Varje BIOS-version baseras på datormodellens maskinvarukonfiguration och innehåller ett inbyggt inställningsverktyg för åtkomst och ändring av vissa datorinställningar.

Anm:

Gå till HP:s stationära datorer – Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) om du behöver uppdatera BIOS för att lösa ett visst problem, förbättra prestandan eller uppgradera en ny maskinvarukomponent eller uppgradering till Windows. Du kan uppdatera BIOS om Windows startar eller inte startar.

Arkiv-menyn i BIOS-konfigureringsverktyget

Öppnar BIOS-konfigureringsverktyget.

Få åtkomst till BIOS-konfigureringsverktyget genom att använda en serie tangenttryckningar under startprocessen.

 1. Stäng av datorn och vänta i fem sekunder.

 2. Starta datorn och tryck omedelbart på Esc upprepade gånger tills startmenyn öppnas.

 3. Tryck på f10 för att öppna BIOS-konfigureringsverktyget.

  Tryck på F10 för att öppna BIOS-konfigureringsverktyget.

BIOS-konfigureringsverktygets menyer och inställningar

Använd den översta menyraden för att få åtkomst till datorinformation, säkerhetsinställningar och alternativ för systemkonfiguration. Tillgängliga inställningar varierar beroende på datormodell.

 • Fil: Granska systeminformation, ställ in datum och tid och spara eller kassera ändringar.

 • Förvaring: Få information om lagringsenhet, konfigurera och testa lagringsenheter och välj startalternativ.

 • Säkerhet: Ställ in lösenord och säkerhetsinställningar för systemenheter och visa system-ID för datorn.

 • Ström: Konfigurera energisparfunktioner.

 • Avancerat: Välj alternativ för på/av, buss och enhet, t.ex. Num Lock-funktion.

Varning - risk för personskada:

Informationen som lagras av BIOS inställningsverktyg är mycket viktig. Var mycket försiktig när du gör ändringar i BIOS-inställningarna. Ett misstag kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

Arkiv-menyn i BIOS-konfigureringsverktyget

Granska systeminformation, en systemlogg och alternativ för hur du sparar ändringar i BIOS-inställningarna.

Arkiv-menyn i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Systeminformation: Visar allmän BIOS-relaterad systeminformation, datormodell och serienummer samt typ av processor.

 • Om: Läs information om BIOS-konfigureringsverktyget.

 • Systemlogg: Granska loggen över BIOS-uppdateringar.

 • Ställa in datum och tid: Ställ in tid och datum för datorn.

 • Standardinställning: Spara ändringar för BIOS-inställningarna som de nya standardinställningarna eller återställ inställningarna till fabriksinställningar.

 • Använd standardinställningarna och avsluta: Återställ datorns standardinställningar och avsluta installationsprogrammet.

 • Ignorera ändringarna och avsluta: Ignorera eventuella ändringar av inställningar och avsluta konfigurationen.

 • Spara ändringar och avsluta: Spara de nya inställningarna och avsluta konfigurationen.

BIOS-konfigureringsverktygets lagringsmeny

Granska datorns lagringsspecifikationer och alternativ och ändra konfigurationsinställningarna.

Lagringsmeny i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Enhetsinställningar: Använd piltangenterna för att välja en lagringsenhet och tryck sedan på Retur för att granska modellnummer, version av inbyggd programvara och information om serienummer.

  Menyn Konfiguration av lagringsenhet
 • Lagringsprodukter: Ändra från SATA-emulering till AHCI.

  Menyn Lagringsalternativ
 • Startordning: Ändra ordningen för de startenheter som datorn använder. Använd piltangenterna för att gå till det alternativ du vill ändra och tryck sedan på Retur för att dra enheten till en ny plats.

  Skärmen Startordning

Säkerhetsmeny för BIOS-konfigureringsverktyget

Hantera systemrelaterade säkerhetsinställningar och lösenord.

Säkerhetsmeny i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Konfigurationslösenord: Skapa ett lösenord för åtkomst till BIOS-konfigureringsverktyget.

 • Startlösenord: Skapa ett lösenord som kan används för att starta datorn.

 • Enhetssäkerhet: Välj om vissa enheter, till exempel systemljud, nätverksstyrenhet och SATA är dolda eller tillgängliga.

  Anm:

  Om datorn använder integrerat ljud på moderkortet visas inte systemljud. Systemljud visas endast på den här skärmen om ett separat ljudkort är installerat.

  Menyn Enhetssäkerhet i BIOS-konfigureringsverktyget
 • USB-säkerhet: Aktivera eller avaktivera datorns USB-portar.

 • Facksäkerhet: Aktivera eller avaktivera datorns PCI Express-platser.

 • Nätverksstart: Aktivera eller avaktivera datorns funktion för nätverksstart.

 • System-ID: Visa datorns system-ID, inklusive UUID (UniversalLy Unique Identifier), SKU-nummer, funktionsbyte och konfigurationskonfigurations-ID.

  Menyn System-ID i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Systemsäkerhet: Ändra systemets säkerhetsinställningar som virtualiseringsteknik, tillägg till programskyddet och Data Execution Prevention. Inkluderar ett alternativ för att återställa säkerhetsinställningarna till fabriksinställningar.

  Menyn systemsäkerhet i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Konfiguration av säker start: Aktivera eller avaktivera Säker start eller Äldre start och välj typ av nyckel för säker start.

  Menyn Konfiguration av säker start i BIOS-konfigureringsverktyget

BIOS-konfigureringsverktygets strömförsörjningsmeny

Hantera maskin- och operativsystemsrelaterade energiinställningar och visa CPU-fläktens hastighet.

Menyn BIOS ström
 • OS-strömsparfunktioner: Aktivera eller avaktivera energisparfunktionen för körtid och ändra inställningar för energibesparing i viloläge.

  Menyn Energisparfunktioner i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Energisparfunktioner för maskinvara: Aktivera eller avaktivera energisparinställningar för enheter inklusive SATA, S4 och S5.

  Menyn Energisparfunktioner för maskinvara i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Termisk: Visa CPU-fläktens hastighet.

  Termisk meny i BIOS-konfigureringsverktyget

Avancerad meny för BIOS-konfigureringsverktyget

Hantera avancerade energi- och bussalternativ samt enhetsalternativ, inklusive num lock-läget när datorn startas.

Avancerad meny i BIOS-konfigureringsverktyget
 • Startalternativ: Ändra det som händer när datorn förlorar ström och för att ändra beteendet hos POST (Power On Self Test).

  Menyn Alternativ för ström på
 • BIOS ström på: Välj dagar och tid för att slå på datorn automatiskt.

  Alternativmenyn BIOS ström på
 • Bussalternativ: Aktivera eller avaktivera avancerade bussalternativ.

  Menyn Bussalternativ
 • Enhetsalternativ: Ändra enhetsalternativ, till exempel beteendet hos Num lock-tangenten.

  Menyn Enhetsalternativ

Navigera i BIOS-konfigureringsverktygets menyer

Identifiera tangenten på tangentbordet som används för att navigera till och välja menyer och i BIOS-konfigureringsverktyget.

Tangenter och funktioner

Tangent på tangentbordet

Beskrivning av funktion

Vänster- eller högerpilen

Välj en annan menyskärm (flyttar markören åt vänster eller höger).

Uppåt- eller neråtpilen

Välj en post (flyttar markören uppåt eller nedåt).

enter

Utför ett kommando eller välj en undermeny.

f10

Spara aktuella värden och återgå till föregående meny.

Esc

Stäng menyn eller avsluta BIOS-konfigureringsverktyget utan att spara några ändringar.

Hitta nuvarande BIOS-version

Öppna BIOS-konfigureringsverktygets systeminformation för att identifiera den installerade BIOS-versionen.

 1. Stäng av datorn och vänta i fem sekunder.

 2. Starta datorn och tryck omedelbart på Esc upprepade gånger tills startmenyn öppnas.

 3. Tryck på f10 för att öppna BIOS-konfigureringsverktyget.

 4. Välj fliken Arkiv, använd nedåtpilen för att välja Systeminformation och tryck sedan på enter för att hitta BIOS-version och datum.

  Hitta BIOS-versionen

Återställa standardinställningar för BIOS-konfigureringsverktyget

Använd BIOS-konfigureringsverktyget för att återställa fabriksinstallerade BIOS-inställningar.

 1. Välj fliken Arkiv i BIOS-konfigureringsverktyget.

 2. Välj Använd standardinställningar och avsluta.

BIOS-konfigureringsverktyget stängs och datorn startar i Windows.

Så här uppdaterar du BIOS.

Du kan uppdatera BIOS om Windows startar eller inte startar.

Gå till HP:s stationära datorer – Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) om du behöver uppdatera BIOS för att lösa ett visst problem, förbättra prestandan eller uppgradera en ny maskinvarukomponent eller uppgradering till Windows.

Lösa problem under en BIOS-uppdatering

Om ett problem uppstår när du uppdaterar BIOS, till exempel en system hänger sig eller ett felmeddelande visas, görs ett automatiskt BIOS-återställningsförsök.

Systemet skadas inte om Windows kan startas. Om det inträffar laddar du ned och installerar den senaste BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats för nedladdning av programvara och drivrutiner.

Under en BIOS-uppdatering visas en svart skärm och automatisk återställning misslyckas

Om en svart skärm visas och automatisk återställning misslyckas under omstart av BIOS-uppdateringen, finns det två metoder för att manuellt återställa BIOS.

 • Använd säkerhetskopieringsfilen som finns sparad på hårddisken: Starta datorn och tryck därefter omedelbart på och håll kvar Windows tangenten och B knappen samtidigt tills åtta pip hörs. BIOS-uppdateringsverktyget öppnas för att utföra en BIOS-återställning.

 • Hämta samma eller nyare BIOS-fil: Gå till HP:s stationära datorer - återställa BIOS (Basic Input Output System) och följ sedan stegen för att skapa en BIOS-återställnings-USB-nyckel på en annan dator. Sätt in USB-nyckeln i datorn med BIOS-problemet för att starta återställningen. Om ingenting händer när du har satt i nyckeln, starta om datorn och tryck omedelbart på och håll kvar Windows tangenten och B samtidigt för att starta återställningen.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...