hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Ink Tank 310-, 410-skrivare – Felmeddelandet ”Inkompatibel bläckpatron” eller ”Bläckpatroner saknas” visas

När du har installerat skrivhuvudena kan skrivaren inte fyllas, och felmeddelandet Inkompatibel bläckpatron eller Bläckpatroner saknas visas på datorskärmen. På skrivarens kontrollpanel blinkar en eller båda av ikonerna för skrivhuvudet , ikonen Fel , och skrivhuvudets varningslampa blinkar.

Fastställ vilket skrivhuvud som orsakade felet

Se på skrivarens kontrollpanel för att fastställa vilket skrivhuvud som orsakade felet.

 • Om indikatorn visas ovanför ikonen för trefärgspatron orsakade trefärgspatronen felet.

  Indikator som visas ovanför ikonen för trefärgspatronen
 • Om indikatorn visas ovanför ikonen för den svarta patronen, är det den svarta patronen som orsakade felet.

  Indikator som visas ovanför ikonen för den svarta patronen
 • Om indikatorerna visas ovanför båda patronikonerna är det båda patronerna som orsakade felet.

  Indikator som visas ovanför både ikoner för trefärgspatron och svart bläckpatron

Kontrollera skrivhuvudena

Skrivaren kan visa ett felmeddelande om skrivhuvudena inte har installerats korrekt. Installera skrivhuvudena korrekt

 1. Stäng stödet för utmatningsfacket och rotera sedan in utmatningsfacket åt vänster för att sätta det i skrivaren.

 2. Öppna den utvändiga luckan och öppna sedan skrivhuvudets åtkomstlucka.

 3. Om vagnen inte visas ska du trycka och hålla in knappen Svartvit kopia i 3 sekunder.

  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.

  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren
 4. Tryck försiktigt på den blå vagnspärren.

  Blå vagnspärren öppnas.

  Trycka ned den blå spärren
 5. Du lossar skrivhuvudet genom att försiktigt trycka det nedåt och sedan dra ut skrivhuvudet från hållaren.

  Ta bort skrivhuvudet
 6. Kontrollera att propparna ovanpå skrivhuvudet har tagits bort.

  Ta bort pluggarna
 7. Kontrollera att tejpen från skrivhuvudets proppar har tagits bort.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Ta bort tejpen
 8. Skjut in skrivarhuvudet i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck sedan skrivarhuvudet försiktigt på plats tills det snäpper fast.

  • Installera trefärgskrivarhuvudet på den vänstra platsen.

  • Installera det svarta skrivarhuvudet i den högra hållaren.

  Isättning av skrivhuvuden
 9. Stäng den blåa vagnspärren genom att trycka ordentligt tills spärren snäpps på plats.

  Stänger den blå spärren
 10. Stäng den skrivhuvudets åtkomstluckan.

 11. Stäng den yttre luckan.

Förberedelseprocessen bör fortsätta.

Om felet kvarstår, och skrivaren fylls, ska du fortsätta till nästa steg.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Kontakta HP:s kundsupport

Om de föregående stegen inte löste problemet, kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...