hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – ändra bildskärmsinställningar, bakgrundsbild, ikoner och skärmsläckare (Windows 10)

Läs om hur du ändrar textstorlek, bakgrund för Skrivbordet, ikonstorlek, skärmsläckare och andra inställningar för Skrivbordet och bildskärmen i Windows.

Ändra textstorlek, skärmljusstyrka och skärmupplösning med bildskärmsinställningarna

Du kan anpassa storlek på tecken och fönster på skrivbordet så att de passar det som du föredrar. Du kan även justera bildskärmupplösningen och andra bildskärminställningar.

Anm:

Under normala Windows-installationer utförs test av optimal storlek och upplösning för grafikkortet.

 1. I Windows, sök efter och öppna Bildskärmsinställningar. Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet och sedan välja Bildskärmsinställningar.

 2. Om du vill ändra bildskärmsorienteringen till Liggande eller Stående eller byta orientering väljer du ett alternativ i listrutan och sedan klickar du på Behåll ändringar eller Återställ.

  Ändra bildskärmsorienteringen.
 3. Om du vill ändra storlek på text och programfönster väljer du en storlek i listrutan. Ändringarna verkställs direkt.

  Ändra storleken på text, program och andra objekt.
 4. Om du vill justera ljusstyrkan drar du i skjutreglaget Ljusstyrka och färg. Ändringarna verkställs direkt.

  Anpassa dragreglaget för ljusstyrka
 5. För att minska styrkan av det blå ljuset som kommer från bildskärmen, aktivera Nattljus. För att schemalägga nattljuset och ändra dess nyans, klicka på Inställningar för nattljus.

  Aktivera Nattljus
 6. Om du vill ändra bildskärmsupplösningen väljer du en upplösning i listrutan och sedan klickar du på Behåll ändringar eller Återställ.

  Anm:

  I de flesta fall rekommenderar vi att använda standardupplösning för bildskärmen, som är märkt som Rekommenderad.

  Om du har flera bildskärmar väljer du den bildskärm du vill anpassa och ändrar upplösningen för den genom att upprepa stegen ovan. Ett bekräftelsefönster visas.

  Ändra bildskärmsupplösning

Ytterligare metoder för att ändra text- eller objektstorlek

Lär dig hur du kan göra objekt i Windows – till exempel skrivbordsikoner eller text – större eller mindre. Du kan också zooma in eller ut i program och webbsidor för att få objekt och text att visas större eller mindre.

Zooma med hjälp av bläddringshjulet på musen

Om du har en mus med ett rullningshjul kan du använda den för att göra objekt (till exempel skrivbordsikoner eller en webbsida) större eller mindre.

 1. Klicka någonstans på Windows skrivbord eller öppna webbsidan som du vill visa.

 2. Tryck och håll ned ctrl-tangenten på tangentbordet.

 3. Rulla bläddringshjulet på musen för att förminska eller förstora objekt på skärmen.

Zooma med tangentbordet

Du kan använda tangentbordet för att zooma in eller ut. Den här metoden fungerar i många program och webbläsare.

 1. Klicka någonstans på Windows skrivbord eller öppna webbsidan som du vill visa.

 2. Håll ctrl-tangenten nedtryckt och tryck sedan samtidigt på tangenten + (plustecken) eller (minustecken) så att objekt på skärmen blir större eller mindre.

 3. Om du vill återställa normal vy håller du ned Ctrl-tangenten och trycker på 0.

Justera textstorleken i Inställningar för Hjälpmedel i Windows

Öppna tillgänglighetsinställningarna för att anpassa storleksinställningarna för text och andra objekt.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Hjälpmedelsinställningar.

 2. Flytta skjutreglaget under Gör texten större för att förstora eller förminska textstorleken och klicka sedan på Verkställ.

  Inställningar för hjälpmedel
 3. Under Gör allt störreanvänder du listmenyn för att välja storlek på appar och text på huvudskärmen.

  Anm:

  Om du har fler än en bildskärm klickar du på Ändra storlek på appar och text på andra bildskärmar för att välja en annan skärm att konfigurera.

  Hjälpmedel gör allt större inställning

Zooma med TouchPad (endast bärbara datorer)

Om du har en bärbar dator med en TouchPad, använder du nypgesten på TouchPad till att förminska eller förstora objekt på skärmen.

 • Zooma in (gör större): Dra med 2 fingrar ifrån varandra

 • Zooma ut (gör mindre): Dra med 2 fingrar mot varandra

Så här gör du för att aktivera nypgesten:

 1. I Windows söker du efter och öppnar pekplattans inställningar.

 2. Under Bläddra och zooma väljer du Nyp för att zooma.

  Pekplattans inställningar
 3. Du kan använda andra alternativ som visas för att anpassa TouchPad-inställningarna för gester, som t.ex. rullning, knackning och klickande.

Justera zoom i Microsoft Edge

Anpassa zoomfunktionen i Microsoft Edge med kortkommandon eller Microsofts Kantmeny.

 • Zooma med tangentbordet: Håll ctrl nedtryckt och tryck samtidigt på tangenterna + (plustecken) eller (minustecken) så att objekt på skärmen blir större eller mindre.

 • Zooma med Microsoft Edge: Med Microsoft Edge öppen klickar du på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen och klickar antingen på + (plustecken) eller (minustecken) bredvid zoomalternativet för att göra objekt på skärmen större eller mindre.

Inställningar för zoom i Microsoft Edge

Ändra bakgrund för Skrivbordet i Windows

Du kan anpassa det mönster eller den bild som visas som bakgrund på startskärmen.

 1. I Windows, sök efter och öppna Bakgrundsinställningar. Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet och sedan välja Anpassa.

 2. Om du vill ändra den färg eller bild som visas i bakgrunden väljer du Bild, Enfärgad eller Bildspel i listrutan.

  Bakgrunds- och färgalternativ
 3. Välj en bild, ett bildspel eller en färg eller klicka på Bläddra för att välja någon dina bilder eller något av dina bildspel.

 4. För att ändra hur bilden visas i bakgrunden, välj Fyll, Anpassa, Dra ut, Panel, Centrera eller Fördella från den nedrullningsbara menyn. Ändringarna verkställs direkt.

  Ändra justering av bakgrunden.

Anpassa ikonerna på Skrivbordet

Ändra inställningar för att anpassa utseendet på ikoner, visa skrivbordsikoner som saknas och lägga till nya mappar eller genvägar på skrivbordet.

Justera storleken på ikoner på Skrivbordet

Du kan ändra storlek på ikonerna på Skrivbordet i Windows.

Om du vill ändra storlek på ikonerna på Skrivbordet högerklickar du på en tom plats på skrivbordet, väljer Visa och sedan väljer du Stora ikoner, Medelstora ikoner eller Små ikoner.

Anm:

Om du snabbt vill ändra storlek på alla ikoner klickar du på en tom plats på Skrivbordet, håller ned Ctrl och använder rullhjulet på musen.

Ändra ikonstorlek för Skrivbordet.

Ändra namn på ikoner på Skrivbordet

Du kan ändra namn på ikoner på Skrivbordet.

 1. Om du vill byta namn på en skrivbordsikon högerklickar du på ikonen och väljer sedan Byt namn.

 2. Ange det nya namnet och tryck på Enter.

  Ändra namn på ikoner på Skrivbordet

Visa ikoner som saknas på Skrivbordet

Om alla ikoner på Skrivbordet saknas kan du återställa dem genom att utföra det här steget.

Om alla ikoner på Skrivbordet saknas högerklickar du på en tom plats på Skrivbordet, väljer Visa och sedan Visa skrivbordsikoner.

Visa skrivbordsikoner

Skapa en mapp

Om du vill skapa en mapp på Skrivbordet följer du stegen nedan.

 1. Om du vill skapa en ny mapp på skrivbordet i Windows högerklickar du på en fri yta på skrivbordet och väljer Ny och väljer sedan Mapp.

 2. Ange ett namn på mappen och tryck sedan på Enter.

  Skapa en mapp på Skrivbordet.

Skapa genvägar på Skrivbordet

För att skapa en ny genväg på skrivbordet drar och släpper du appar från startmenyn till skrivbordet.

Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet, välja Ny, och sedan välja Genväg. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa genvägen.

Skapa en genväg.

Ändra utseendet på fönster och text för Windows-funktioner

Du kan anpassa utseendet på Windows genom att välja textfärg, textbakgrund, fönsterramar och många andra element. Du kan även välja teckensnitt och teckenstorlek för olika Windows-funktioner som till exempel menyelement.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Tema och relaterade inställningar. Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet och sedan välja Anpassa.

 2. I fönstret Anpassa ska du välja Bakgrund, Färger, Låsskärm, Teman, Typsnitt, Start eller Aktivitetsfält för att öppna fönstret med respektive inställningar.

 3. Justera inställningarna. Ändringarna verkställs direkt.

  Anpassningsfönster med låsskärmsinställningar.

Ytterligare inställningar för bildskärm

Öppna avancerade bildskärmsinställningar eller grafikkortsegenskaper för att visa lägen, ange uppdateringsfrekvens eller hantera färginställningar och andra avancerade inställningar.

 1. Om du vill öppna de avancerade bildskärmsinställningar söker du efter och öppnar Bildskärmsinställningar i Windows. Du kan också högerklicka på skrivbordet och öppna Bildskärmsinställningar. Bläddra ned och klicka på avancerade bildskärmsinställningar.

  Öppna de avancerade grafikkortsegenskaperna.
 2. Visa inställningarna för den aktuella bildskärmen i fönstret Avancerade bildskärmsinställningar genom att välja den. Om du vill ändra bildskärmsinställningarna klickar du på Egenskaper för bildskärmskort.

 3. Klicka på en flik för att justera motsvarande inställningar.

  Anm:

  Din dator kan ha fler flikar än de som visas här. Många grafikkortstillverkare tillhandahåller särskilda inställningar för sin grafikmaskinvara. Dessa extra inställningar varierar beroende på den aktuella maskinvaran och tas därför inte upp här.

  • Adapter
   • Egenskaper : Klicka på knappen Egenskaper för att öppna egenskaperna för maskinvara, för det aktuella grafikkortet eller moderkortsgrafiken. Detta egenskapsfönster är även tillgängligt via Enhetshanteraren.

   • Visa alla lägen : Visar alla grafikupplösningar och de uppdateringsfrekvenser som grafikkortet eller moderkortsgrafiken har stöd för och kan skicka till bildskärmen. Använd den här listan över giltiga lägen för att hitta ett läge som är kompatibelt med den bildskärm du använder. När ett kompatibelt läge har hittats kan du ändra uppdateringsfrekvensen på fliken Bildskärm och bildskärmens upplösning på fliken Inställningar i fönstret för de grundläggande bildskärmsegenskaperna.

  • Bildskärm
   • Egenskaper : Klicka på knappen Egenskaper för att visa maskinvaruegenskaperna för din bildskärm. Detta egenskapsfönster är även tillgängligt via Enhetshanteraren.

   • Uppdateringsfrekvens : Den här inställningen styr hur många gånger bildskärmen visar hela skärmen under en sekund. Högre uppdateringsfrekvenser kan vara mindre tröttande för ögonen men kan innebära att grafikkortet tvingas arbeta hårdare och förbrukar mer resurser. Välj en lägre frekvens som är kompatibel med adaptern. Om du upptäcker mindre flimmer eller om ändringen är tröttande för ögonen, försök justera uppdateringsfrekvensen till nästa högre nivå. Överskrid aldrig bildskärmens högsta uppdateringsfrekvens.

    Varning - risk för personskada:

    Avmarkera inte kryssrutan bredvid Dölj lägen som den här bildskärmen inte kan visa. Att ändra uppdateringsfrekvensen till en frekvens som bildskärmen inte klarar av kan det leda till permanenta skador på vissa skärmar.

  • Färghantering :

   Fliken Färghantering innehåller inställningar för ändringar av det antal färger som bildskärmen visar. Normalt har du ingen nytta av inställningarna på den här fliken förutom i vissa situationer, t.ex. när bildskärmens färger behöver stämma överens med skrivarens färger. Att justera inställningar ändrar färgerna för allt som visas i Windows och ska därför endast göras om det är absolut nödvändigt.

 4. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga fönstret.

Ändra skärmsläckare

Windows är förinstallerat med ett antal skärmsläckare som du kan välja mellan.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Byt skärmsläckare. Fönstret Inställningar för skärmsläckare visas.

 2. Välj önskad skärmsläckare från menyn.

  Inställningar för skärmsläckare.
 3. Klicka på Inställningar för att öppna ett inställningsfönster för den valda skärmsläckaren (om inställningar är tillgängliga).

 4. Klicka på Förhandsgranskning för att se hur skärmsläckaren kommer att se ut på skärmen. Flytta musen när du är klar med förhandsvisningen av skärmsläckaren.

 5. Välj antal minuter i fältet Vänta. Detta värde anger det antal minuters inaktivitet som ska passera innan skärmsläckaren aktiveras.

  Anm:

  Kontrollera att väntetiden för skärmsläckaren är lägre än väntetiden innan datorn försätts i viloläge.

 6. Om du vill att datorn ska kräva autentiseringsuppgifter när sessionen återupptas ska du välja Visa inloggningsskärmen vid återupptagning.

 7. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.

Felsöka skärmsläckaren

Om skärmsläckaren inte öppnas när den valda tiden har förflutit kan problemet bero på aktivitet från vissa maskinvaruenheter. Använd inställningar för Enhetshanteraren för att förhindra att dessa maskinvaruenheter påverkar på skärmsläckaren.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på dem enhetstyp som kan störa skärmsläckaren och dubbelklicka på enhetens namn för att öppna fönstret Egenskaper.

  Enheter som ofta stör skärmsläckaren är optiska möss (Möss och andra pekdon) aktiva Internetanslutningar (Nätverkskort) och HD-ljud (Ljud, video- och spelenheter).

 3. Klicka på fliken Energisparfunktioner och avmarkera Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge.

  Anm:

  Om du konfigurerar musen så att den inte kan ta datorn ur vänteläge kan du göra det med mellanslagstangenten på tangentbordet.

  Fliken Energisparfunktioner för en mus.
 4. Klicka på OK, stäng alla öppna fönster och starta om datorn.

 5. Koppla bort alla anslutna enheter som inte är nödvändiga, som skrivare, skannrar och USB-enheter.

 6. Starta om datorn med endast den ursprungliga musen, skärmen och tangentbordet anslutet.

  Om det löser strömsparläge-/väntelägesproblemet var det en av de anslutna enheterna som orsakade problemet. Byt ut en enhet och testa för att se om problemet uppstår igen. Fortsätt att lägga till enheter och testa tills du hittar den enhet som orsakar problemet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...