hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Consumer Notebook-datorer - Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Hämta och installera uppdateringar till datorns BIOS-inställningar (Basic Input Output System). Den här processen är även känd som “flasha BIOS”. Uppdatering av BIOS rekommenderas som standardunderhåll av datorn. Det kan också hjälpa till att förbättra datorns prestanda, tillhandahålla support för maskinvarukomponenter eller Windows-uppgraderingar eller installera specifika BIOS-uppdateringar.

Varning - risk för personskada:

Installera endast BIOS-uppdateringar från HP. Felaktig installation av BIOS kan det hindra datorn från att starta eller återställas. Om din dator hanteras av en IT-tjänst ska du kontakta dem för korrekt uppdateringsprocess.

För business-datorer såsom ProBook, EliteBook och ZBook-modeller kan det kanske vara företagets IT-avdelning eller den lokala IT-tjänsten som hanterar BIOS-inställningarna. Bekräfta att den uppdaterade BIOS-versionen är kompatibel med företagets affärsmiljö.

Uppdatera BIOS automatiskt med Enhetshanteraren i Windows

För att automatiskt uppdatera den inbyggda programvaran (BIOS) till version F.03 (eller senare) med hjälp av Enhetshanteraren, följ stege i denna sektion:

 1. Sök efter och öppna Enhetshanteraren.

  Menyposter i Enhetshanteraren
 2. Expandera Inbyggd programvara.

 3. Dubbelklicka på Inbyggd programvara för system.

  Lista över enheter med systemets inbyggda programvara markerat
 4. Klicka på fliken Drivrutin.

 5. Klicka på Uppdatera drivrutin.

  Fliken Drivrutin i fönstret Systemegenskaper inbyggt program
 6. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.

  Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.
 7. Vänta tills uppdateringen har hämtats och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn, hämta den senaste versionen från webbplatsen HP Support Assistant.
 2. På fliken Min instrumentpanel söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 4. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Uppdatera BIOS manuellt i Windows

Installera en BIOS-uppdatering när Windows öppnas och du har åtkomst till Internet.

Samla in information om BIOS i datorn

Om du vill hitta rätt BIOS-uppdatering anger du datorproduktnamn och -nummer, moderkorts-ID, BIOS-version och processornamn.

 1. Använd notebook-datorns tangentbord och tryck på tangenterna fn och esc för att öppna verktyget HP Systeminformation.

  • I Windows 10 kan du behöva hämta HP Systeminformation från Windows store.

  • Om det inte går att använda kortkommandot går du till där det finns mer information om hur du hittar produktinformationen.

 2. Anteckna produktnamn, produktnummer, moderkorts-ID, BIOS-version och processornamn.

  Fönstret HP Systeminformation

Förbered datorn för BIOS-uppdateringen

För att förhindra eventuella problem, stäng alla öppna program och inaktivera tillfälligt antivirusprogrammet och BitLocker innan du uppdaterar BIOS.

 1. Kontrollera att nätsladden är ansluten till notebook. Håll den ansluten under BIOS-uppdateringsprocessen.

 2. Avsluta alla öppna program.

 3. Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt. Sök i Windows efter och öppna inställningarna för Säkerhet och underhåll, och klicka sedan på Säkerhet för att komma åt inställningar för virusskydd.

 4. Tillfälligt inaktivera BitLocker Drive Encryption. I Windows söker du efter och öppnar Hantera BitLocker. Klicka på Inaktivera skydd och klicka sedan på Ja. Förbered och ha återställningsnyckeln för BitLocker tillgänglig.

  Varning - risk för personskada:

  Om BitLocker inte inaktiveras så kanske BitLocker-nyckeln inte identifieras nästa gång du startar datorn. Om du inte känner till BitLocker-återställningsnyckeln, kan du förlora data eller måste installera om operativsystemet.

  Upphäva BitLocker-skyddet

Installera BIOS-uppdateringen

Hämta och installera BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats.

 1. Gå till produktsidan för datorn.

 2. Välj BIOS i listan som visas och granska sedan tillgängliga BIOS-uppdateringar.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Information för att bekräfta att BIOS-uppdateringen är nyare än den installerade och att den gäller din dator. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar att fungera.

  • Om du inte ser en BIOS-uppdatering listad för datorn finns det inte någon uppdatering för närvarande.

  • Om det finns flera BIOS-uppdateringar tillgängliga, identifiera moderkortet som är installerat på datorn genom att använda informationen från systeminformationsverktyget.

  • Klicka på Hämtaom du hittar en BIOS-uppdatering. Om fönstret HP hämta och installera assistent visas, välj Endast hämtning och klicka sedan på Nästa. Klicka på Spara för att spara den BIOS-uppdaterade filen på datorn.

 3. Bläddra till mappen eller skrivbordet där du sparade den hämtade BIOS-uppdateringsfilen och dubbelklicka sedan på filnamnet (exempel: sp12345) för att starta installationen.

  Datorn kan pipa, stänga av och på skärmen eller kylfläktarna eller visa en blinkande strömlampa. Detta är normalt.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Placering av sparade BIOS-uppdateringar på datorn
 4. Klicka på Ja på skärmen för Användarkontroll.

  Klicka på Ja för att tillåta att uppdateringen installeras
 5. I fönstret InstallShield Wizard klicka på Nästa.

  Klicka på nästa i InstallShield Wizard
 6. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.

  Godkänna Licensavtal för slutanvändare
 7. Klicka på Nästa i fönstret HP BIOS-uppdatering och återställning.

  Anm:

  Fönster som visas under uppdateringsprocessen kan variera beroende på din dator.

  Klicka på Nästa i HP BIOS-fönstret Uppdatera och Återställ
 8. Välj Uppdatera och klicka sedan på Nästa för att förbereda uppdateringen.

  Välja Uppdatera i Uppdatering och återställning av HP BIOS
 9. Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen.

  Klicka på Starta om nu för att installera uppdateringen
 10. På skärmen HP BIOS Update klicka på Verkställ uppdatering nu, eller vänta på att uppdateringen skall starta automatiskt.

  Klicka på Verkställ uppdateringen nu
 11. Vänta tills BIOS-uppdateringen installeras. Datorn visar installationsförloppet.

  Skärmen visar förloppet för installationen av BIOS-uppdateringen
 12. Vid uppmaning klicka på Fortsätt med start eller väntar på att datorn startas om automatiskt. Det kan ta några minuter för datorn att starta om.

  Klicka på Fortsätt start
 13. När låsskärmen visas loggar du in på datorn.

  Låsskärmen visas efter en lyckad BIOS-uppdatering.
 14. Om Bitlocker har pausats ska du söka i Windows efter bitlocker och sedan klicka på Återuppta skydd.

 15. Återaktivera antivirusprogramvaran.

Uppdatera BIOS manuellt från ett USB-minne (utanför Windows)

Om Windows inte öppnas ska du använda en annan fungerande dator med Internetanslutning för att hämta BIOS-uppdateringen. Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet och installera den på den ursprungliga datorn.

Varning - risk för personskada:

Om BitLocker-skyddet är aktiverat på din dator så krävs BitLockers återställningsnyckel för att starta datorn efter uppdatering av BIOS. Windows kanske behöver installeras om ifall du inte har nyckeln eller om nyckeln inte känns igen efter uppdateringen.

Hämta BIOS-information om datorn när Windows inte startar

För att hitta rätt BIOS-uppdatering, inhämta originaldatorns produktnamn och nummer, moderkorts-ID, processortyp och BIOS-versionsnummer.

Anm:

Ditt BIOS-verktyg kanske ser annorlunda ut, men stegen är desamma.

 1. Slå på den ursprungliga datorn som har problem och tryck sedan på tangenten Esc upprepade gånger tills startmenyn öppnas.

 2. Tryck på f10-tangenten för att öppna BIOS-inställningen. På fliken Start visas systeminformation.

  Startmenyn
 3. Anteckna produktens namn och nummer, moderkortets ID, processortyp och BIOS-versionsnummer.

 4. För att avsluta BIOS, tryck på f10 och stäng sedan av datorn.

  BIOS-inställningarnas huvudflik visar systeminformation.

Installera BIOS-uppdateringen på en USB-flashenhet

Använd en annan dator med Internetanslutning till att skapa en BIOS-återställnings-USB-enhet.

 1. Sätt i USB-enheten i en USB-port på datorn.

 2. Gå till produktsidan för datorn.

 3. Välj BIOS i listan som visas och granska sedan tillgängliga BIOS-uppdateringar.

  Varning - risk för personskada:

  Läs avsnittet Detaljer för att bekräfta att det gäller för datorn. Om du installerar fel BIOS kan det leda till att datorn slutar fungera.

  • Om du inte ser en BIOS-uppdatering listad för datorn finns det inte någon uppdatering för närvarande.

  • Om det finns flera BIOS-uppdateringar identifierar du det moderkort som är installerat i datorn genom att använda informationen från systeminformationsverktyget.

  • Klicka på Hämtaom du hittar en BIOS-uppdatering. Om fönstret HP hämta och installera assistent visas, välj Endast hämtning och klicka sedan på Nästa. Klicka på Spara för att spara den BIOS-uppdaterade filen på datorn.

 4. Bläddra till mappen eller skrivbordet där du sparade den hämtade BIOS-uppdateringsfilen och dubbelklicka sedan på filnamnet (exempel: sp12345) för att starta installationen.

  Datorn kan pipa, stänga av och på skärmen eller kylfläktarna eller visa en blinkande strömlampa. Detta är normalt.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Öppna BIOS-uppdateringsfilen
 5. Klicka på Ja på skärmen för Användarkontroll.

 6. I fönstret InstallShield Wizard klicka på Nästa.

 7. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.

  Placering av sparade BIOS-uppdateringar på datorn
 8. Om fönstret Plats för att spara filer visas klickar du på Nästa.

 9. Klicka på Nästa i fönstret HP BIOS-uppdatering och återställning.

  Anm:

  Fönster som visas under uppdateringsprocessen kan variera beroende på din dator.

  Klicka på Nästa i HP BIOS Uppdatera och Återställ
 10. Välj Skapa en USB-återställningsenhet och klicka sedan på Nästa.

  Skapa en USB-återställningsenhet i verktyget HP System BIOS Update
 11. Välj USB-flashenheten och klicka sedan på Nästa.

  Välja USB-flashenhet
 12. Vänta medan BIOS-filerna kopieras till USB-flashenheten.

  Kopiera BIOS-filerna till USB-flashenheten
 13. När meddelandet återställning av flashenheten har skapats klickar du på Slutför.

  Klicka på Slutför
 14. Om det behövs klickar du på Avbryt för att stänga uppdateringsverktyget.

  Klicka på Avbryt för att stänga uppdateringsverktyget
 15. Ta bort USB-enheten från datorn.

Uppdatera BIOS med en hjälp av en USB-enhet

Använd Hardware Diagnostics UEFI på den ursprungliga datorn för att uppdatera BIOS.

 1. Sätt på den ursprungliga datorn och tryck omedelbart flera gånger på Esc (ungefär en gång i sekunden) tills startmenyn öppnas.

 2. Tryck på F2 för att öppna UEFI-menyn för maskinvarudiagnostik.

 3. Kontrollera att nätsladden är ansluten till den bärbara datorn. Håll den ansluten under BIOS-uppdateringsprocessen.

 4. Sätt i USB-enheten som har BIOS-uppdateringen i en USB-port på notebook-datorn.

 5. Klicka på Hantering av inbyggd programvara eller BIOS-hantering.

  Klicka på Hantering av inbyggd programvara
 6. Klicka på Uppdatera BIOS.

  Klicka på BIOS-uppdatering i fönstret BIOS-hantering
 7. Klicka på Välj BIOS-avbildning att tillämpa.

  Välj en BIOS-avbildning att tillämpa
 8. Klicka på HP_TOOLS - USB-enhet.

  Klicka på HP_TOOLS - USB-enhet
 9. Klicka på Hewlett-Packard.

  Klicka på Hewlett-Packard
 10. Klicka på BIOS.

  Klicka på BIOS
 11. Klicka på Aktuell.

  Klicka på Aktuell
 12. Välj den BIOS-uppdateringsfil som överensstämmer med moderkortet eller moderkorts-ID:t. ID:t har ”0” före moderkorts-ID:t (exempel: 02291.bin).

  Val av BIOS-uppdateringsfil
 13. Klicka på Verkställ uppdateringen nu. Om du uppmanas till det ska du ange ett administratörslösenord.

  Klicka på Verkställ uppdateringen nu
 14. Vänta tills BIOS-uppdateringen installeras.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av eller starta inte om datorn förrän uppdateringsprocessen är slutförd.

  Skärmen visar förloppet för installationen av BIOS-uppdateringen
 15. När du uppmanas till det klickar du på Starta om systemeteller väntar på att datorn startas om automatiskt. Det kan ta några minuter för datorn att starta om.

  Anm:

  Om uppdateringen misslyckas så visas ett felmeddelande med mer information. Systemet kan köra en automatisk BIOS-återställning efter omstart. Försök inte att stänga av datorn om det händer.

  Klicka på Starta om systemet
 16. När låsskärmen visas loggar du in på datorn.

  Låsskärmen visas efter en lyckad BIOS-uppdatering.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...