hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP bärbara konsumentdatorer - Inställningsinformation i BIOS och menyalternativ

Läs den här guiden för att öppna och navigera i allmänna BIOS-menyer och inställningar. Specifika menyer och funktioner varierar beroende på modell på bärbar dator.

BIOS (Basic Input Output System) styr kommunikationen mellan systemenheter som diskenhet, bildskärm och tangentbord. Den lagrar även konfigurationsinformation för kringutrustningstyper, startsekvens, system- och utökade minnesmängder och mycket mer. Varje BIOS-version baseras på datormodellens maskinvarukonfiguration och innehåller ett inbyggt inställningsverktyg för åtkomst och ändring av vissa datorinställningar.

Anm:

Om du behöver uppdatera BIOS för att lösa ett visst problem, förbättra prestandan eller stödja en ny maskinvarukomponent eller uppgradering till Windows, gå till HP Consumer Notebook-datorer - Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

BIOS-inställningsverktyget

Öppna BIOS-inställningsverktyget

Hur du öppnar BIOS-inställningarna beror på processor, BIOS-version och tillverkningsdatum för den bärbara datorn.

Om proceduren misslyckas och Windows startar, stäng av datorn och utför processen igen.

Stäng av datorn och slå sedan på datorn och tryck upprepade gånger på tangenten esc tills startmenyn öppnas. Tryck på f10 för att öppna BIOS-inställningsverktyget.

Använd BIOS-inställningsverktygets menyer och inställningar

Använd den översta menyraden för att få åtkomst till datorinformation, säkerhetsinställningar och alternativ för systemkonfiguration. Tillgängliga inställningar varierar beroende på datormodell.

Varning - risk för personskada:

Informationen som lagras av BIOS inställningsverktyg är mycket viktig. Var mycket försiktig när du gör ändringar i BIOS-inställningarna. Ett misstag kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

Övre menyraden i hjälpprogrammet BIOS-inställning
 • Huvudmeny: Visar allmän BIOS-relaterad systeminformation, datormodell och serienummer och en systemlogg.

  • Systemtid

  • Systemdatum

  • Produktnamn

  • Produktnummer

  • Moderkortets ID-nummer

  • Datumindikator

  • Processortyp

  • Totalt minne

  • BIOS-version

  • BIOS-tillverkare

  • Serienummer

  • UUID-nummer

  • Moderkortets CT nummer

  • Fabriksinstallerat OS

  • Serienummer primärt batteri

  • Systemlogg

  • Build-ID

  • Funktionsbyte

 • Menyn Säkerhet: Ange ett administratörslösenord, granska inställningarna för den betrodda plattformmodulen (TPM) och återställ standardsäkerhetsinställningarna.

  • Administratörslösenord

  • Startlösenord

  • Intel-programvaruskyddstillägg (SGX)

  • TPM-enhet

  • TPM-läge

  • Rensa TPM

  • Återställa säkerhetsinställningarna till fabriksinställningarna

 • Menyn Systemkonfiguration: Ändra datorns start- och BIOS-inställningar, inklusive inaktivera fn-tangenten, säkra startalternativ och aktivera Virtualiseringsteknik.

  • Språk

  • Virtualiseringsteknik

  • Fläkten är alltid påslagen

  • Läget Åtgärdstangenter

  • USB-laddning

  • Återstående batteritid

  • F5 LED

  • Ljud-DSP

  • Startalternativ

   • Fördröjning efter snabbtangenter (sek)

   • USB-start

   • Nätverksstart

   • Startordning för nätverksenheter

   • Stöd för äldre komponenter

   • Säker start

   • Plattformstangent

   • Väntande åtgärd

   • Rensa alla nycklar för säker start

   • UEFI-startordning

    • OS-starthanterare

    • USB-disketten på nyckeln/USB-hårddisken

    • USB CD-/DVD-ROM-enhet

    • Nätverkskort

   • Startordning för äldre komponenter

    • OS-starthanterare

    • Bärbar dator med hårddisk

    • USB-disketten på nyckeln/USB-hårddisken

    • USB CD-/DVD-ROM-enhet

    • USB-adapter för nätverk

    • Nätverkskort

 • Menyn Avsluta: Välj hur du sparar eller förkastar ändrade konfigurationsinställningar eller läs in standardinställningar.

  • Avsluta och spara ändringar

  • Avsluta utan att spara ändringar

  • Återställ standardinställningar

Navigera i BIOS-inställningsverktygets menyer

Identifiera tangenten på tangentbordet som används för att navigera till och välja menyer och inställningar i BIOS.

Tangenter på tangentbordet för att gå till menyn i BIOS-inställningsverktyget

Tangent

Åtgärd

f10

Öppna inställningen vid den röda Compaq-logotypen eller den blå HP-logotypen

f1

Hjälp till inställningar

Esc

Avsluta inställningar

Piltangent Upp eller Ned

Väljer en post (flyttar markören uppåt eller nedåt)

Piltangent Vänster eller Höger

Väljer en annan menyskärm (flyttar markören åt vänster eller höger)

f5 eller f6

Ändrar värdet på den valda posten

enter

Välj undermeny

f9

Läs in standardinställningarna

f10

Spara ändringar och avsluta

Återställ standardinställningar för BIOS

Använd BIOS-inställningsverktyget för att återställa fabriksinstallerade BIOS-inställningar.

 1. Välj fliken Avsluta i hjälpprogrammet BIOS-inställning.

 2. Välj Läs in standardinställningar.

 3. Välj Spara ändringarna och avsluta (om du trycker på f9 och sedan enter återställs också standardinställningarna).

 4. Tryck på Esc och sedan på enter för att lämna inställningsmenyn.

Återställa ett bortglömt eller icke fungerande BIOS startlösenord

HP notebook-datorer genererar en kod efter att ett felaktigt lösenord har angetts tre gånger.

Kontakta HP:s kundsupport för att låsa upp datorn med den genererade koden.

Uppdatera BIOS

Du kan uppdatera BIOS om Windows startar eller inte startar.

Om du behöver uppdatera BIOS för att lösa ett visst problem, förbättra prestandan eller stödja en ny maskinvarukomponent eller uppgradering till Windows, gå till HP Consumer Notebook-datorer - Uppdatera BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

Lösa problem under en BIOS-uppdatering

Om ett problem uppstår när du uppdaterar BIOS, till exempel en system hänger sig eller ett felmeddelande visas, görs ett automatiskt BIOS-återställningsförsök.

Systemet är inte skadat om Windows kan startas. Om det inträffar laddar du ned och installerar den senaste BIOS-uppdateringen från HP:s webbplats för nedladdning av programvara och drivrutiner.

Under en BIOS-uppdaterings omstart ska en svart skärm visas och automatisk återställning misslyckas

Om en svart skärm visas under en BIOS-uppdaterings omstart och den automatiska återställningen misslyckas, finns det några metoder för att manuellt återställa BIOS.

 • Använd säkerhetskopieringsfilen som finns sparad på hårddisken: Starta datorn och tryck därefter omedelbart på och håll kvar Windows tangenten och B knappen samtidigt tills åtta pip hörs. BIOS-uppdateringsverktyget öppnas för att utföra en BIOS-återställning.

 • Hämta samma eller nyare BIOS-fil: Gå till HP notebook-datorer - Återställa BIOS (Basic Input Output System) och följ sedan anvisningarna för att skapa en BIOS-återställnings-USB-nyckel på en annan dator. Sätt in USB-nyckeln i datorn med BIOS-problemet för att starta återställningen. Om ingenting händer när du har satt i nyckeln, starta om datorn och tryck omedelbart på och håll kvar Windows tangenten och B samtidigt för att starta återställningen.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...