hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Konfigurera startordningen i BIOS-inställningarna

När datorn startas påbörjar BIOS-inställningarna en kontroll av en fastställd lista med enheter och diskar som kan innehålla ett operativsystem som t.ex. Windows.

Datorn kan starta ett operativsystem från en hårddisk, optisk enhet, USB-lagringsenhet eller ett nätverk. I BIOS-inställningarna anger du i vilken ordning enheterna ska kontrolleras.

Vilken startordning är inställd som standard?

Datorns standardmässiga startordning anges i fabriksinställningarna. Den standardmässiga startordningen avgör vad datorn startar till först.

UEFI-startordning

 1. OS-starthanterare

 2. USB-enhet

 3. USB CD- eller DVD-enhet

 4. Nätverkskort

Äldre startordning:

 1. OS-starthanterare

 2. Hårddisk

 3. USB-enhet

 4. USB CD- eller DVD-enhet

 5. USB-nätverkskort

 6. Nätverkskort

För att starta till en DVD-, CD- eller USB-enhet måste startbara filer vara installerade annars kan datorn kringgå enheten och lägga det som är installerat på den lokala datorn.

Ett felmeddelande om att operativsystemet inte kan hittas kan visas om en skiva som är isatt i datorn inte innehåller något operativsystem. Om det här felet inträffar tar du ut skivan och startar om datorn.

Om du har installerat en andra hårddisk och datorn inte startar väljer du hårddisken med operativsystemet som första startenhet i hårddiskgruppen.

Konfigurera startordningen

Stegen för att ändra startordningen kan skilja sig åt beroende på datormodell.

Du kan konfigurera startordningen på fliken Avancerat på menyn för BIOS-inställningar.

Följande steg kan användas för att konfigurera startordningen på de flesta datorer:

 1. Starta eller starta om datorn.

 2. Medan skärmen fortfarande är svart trycker du på F10-tangenten för att öppna menyn för BIOS-inställningar.

  På vissa datorer måste du trycka på f2 eller f6 för att öppna menyn för BIOS-inställningar.

 3. När du har öppnat BIOS går du till startinställningarna.

  • Bärbara datorer: Välj Lagring > Startalternativ.

  • Stationära datorer: Välj Systemkonfiguration > Startalternativ.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra startordningen.

Återställa startordningen till fabriksinställningarna

Använd dessa steg för att återställa startordningen.

 1. Starta eller starta om datorn.

 2. Medan skärmen fortfarande är svart trycker du på F10-tangenten för att öppna menyn för BIOS-inställningar.

  På vissa datorer måste du trycka på f2 eller f6 för att öppna menyn för BIOS-inställningar.

 3. Välj fliken Arkiv i BIOS-inställningsverktyget.

 4. Välj Använd standardinställningar och avsluta. BIOS-inställningsverktyget stängs och datorn startar i Windows.

Anm:

BIOS-inställningarna varierar beroende på dator. Mer information om enskilda datormodeller finns i den dokumentation som medföljde datorn. Du hittar BIOS-inställningarna i underhålls- och servicehandboken.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...