hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Reverb G2 Virtual Reality Headset – Så här byter du huvudremmen

När du har fått reservremmen kan du installera den på ditt headset.

Verktyg som krävs för att byta ut headsetremmen

Du behöver följande verktyg för att slutföra följande procedur.

 • Stjärnskruvmejsel

 • Tunt bändverktyg

Byta ut headsetremmen

Använd följande procedur för att ta bort föregående headsetrem och installera den nya headsetremmen.

 1. Placera en skyddsduk på arbetsytan för att skydda linserna under bytet.

 2. Ta bort den nya packningen.

  Ta bort packningen
 3. Ta bort kabelklämman.

  Ta bort kabelklämman och ovansidan av remmen
 4. Ta bort den övre remmen från headsetets framsida.

  Ta bort den övre remmen
 5. Ta bort den bakre packningen.

  1. Flytta den bakre remmen till MAX-läget.

   Flytta remmen till MAX-läget
  2. Tryck ut de 2 knapparna på sidorna av den bakre remmen tills de öppnas och separeras från den bakre packningen.

   Tryck ut knapparna på varje sida
  3. Tryck ut de 6 knapparna på framsidan av den bakre remmen tills de öppnas och separeras från den bakre packningen.

   Tryck ut knapparna på framsidan
  4. Dra ut den bakre packningen.

   Dra ut den bakre packningen
  5. Headset med borttagen bakre packning

   Bakre packning borttagen
 6. Lossa headsethögtalaren på varje sida och ta sedan bort dem. Observera att vridmomentet för högtalarens skruvar är 3,0±0,1 kgf/cm.

  Lossa headsethögtalarna och ta bort dem

 7. Placera varje headsethögtalare i bubbelplast för att skydda den.

  Skydda varje högtalare med bubbelplast
 8. Med ett tunt bändverktyg öppnar du varje sidoarm delvis.

  Anm:

  Ta försiktigt bort de yttre sidoarmarna. Ljudkabeln leds genom sidoarmarna och måste sättas tillbaka om kabeln dras ut ur sin plats.

  1. Tryck ut de 6 uppsättningarna horisontella knappar.

  2. Tryck ut de 2 vertikala knapparna.

   Öppna varje sidoarm delvis
 9. Dra remmen nedåt genom hålen i sidoarmen och ta sedan bort den från sidoarmen. Separera klämmorna försiktigt för att undvika att de bryts.

  Var noga med att inte skada ljudkabeln i nedanstående steg. Om kabeln skadas kan hela enheten behöva bytas, vilket inte täcks av Garanti/CarePack.

  Dra i remmen försiktigt för att undvika att klämmorna går sönder. Om du drar hårt i remmen orsakar det skada på klämmorna. Var noga med att inte skada ljudkabeln när du tar bort den yttre sidoarmen. Om det har uppstått ett flytande problem med ljudkabeln måste du klistra tillbaka den försiktigt.

  Ta bort remmen från sidoarmen
 10. Ta isär den yttre sidoarmen.

  Ta isär den yttre sidoarmen
  Anm:

  Den översta remenheten får endast bytas ut separat med en reservdelsenhet.

 11. Lägg den borttagna remmen åt sidan och förbered för installation av den nya remmen. Om ljudkabeln har kopplats bort lägger du tillbaka kabeln och tejpar fast den på sidoarmen. Tejpa inte in den mot sidoarmens kant.

  Dra kabeln och tejpa den
 12. För att sätta ihop headsetet drar du remmen genom öppningen i sidoarmen. Var noga med att inte skada ljudkabeln i nedanstående steg. Om kabeln skadas kan hela enheten behöva bytas, vilket inte täcks av Garanti/CarePack.

  Montera remmen i sidoarmen
 13. Använd tummen för att dra kabeln korrekt. Dra kabeln

 14. Kontrollera att tejpen sitter fast ordentligt. Var försiktig så att du inte klämmer kabeln.

 15. Få tejpen på platsPositionera den inre och yttre sidoarmen mot varandra.

  Anm:

  Var noga med att inte klämma kabeln mellan den inre och yttre sidoarmen.

  Positionera den inre och yttre sidpanelen mot varandra
  1. Tryck ned var och en av de vertikala knapparna tills de klickar på plats.

   Tryck på de vertikala knapparna
  2. Tryck ned var och en av de 12 vertikala knapparna tills de klickar på plats.

   Tryck på de horisontala knapparna
 16. Passa in högtalarens pogo-stift med hålen på sidorna av headsetet och fäst sedan var och en av högtalarna med en skruv.

  Anm:

  Se till att du installerar varje högtalare på rätt sida. Vridmomentet för högtalarskruvarna är 3,0±0,1 kgf/cm.

  Skruva in högtalarskruvarna

  Skruva i skruvarna på rätt sida
 17. Rikta in POGO-stiftet och hålet.Rikta in hålet med POGO-stiftet

 18. Leta reda på fram- och sidoknapparna på den bakre remmen.

  Hitta knapparna på den bakre packningen
 19. För att undvika skada, tryck försiktigt de bakre packningens klämmor mot den bakre remmens knappar.

  Tryck in klämmorna
 20. Återanslut kabelklämman och ovansidan av remmen.

  Installera kabelklämman och ovansidan av remmen
  Anm:

  Kabelklämman är inte dubbelriktad. Kontrollera att headsetet låser fast den.

  Kabelklämman får inte installeras i omvänd ordning, eftersom den då inte kan hålla fast en kabel.

  Installera kabelklämman
 21. Återinstallera packningen. Installera packningen

  Anm:

  Använd handskar när du sätter tillbaka packningen för att undvika fingeravtryck på linserna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...