hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer - Problem med strömspar- och viloläge i Windows 10

Datorn växlar inte till strömsparläge, vaknar inte från strömsparläge eller vaknar oväntat från strömsparläge. Problemet kan uppstå efter uppgradering till Windows 10.

Datorn “vaknar inte” från strömsparläget eller viloläget

Om datorn inte väcks från strömsparläge eller viloläge, starta om datorn, ändra inställningar, eller uppdatera programvaran och drivrutiner vilket kan lösa problemet.

Om du har en notebook-dator som inte kan gå ur strömsparläge, se till att den först ansluts till ett eluttag och att strömindikatorn lyser.

Starta om datorn

En omstart raderar all information i datorns minne vilket kan återställa funktionaliteten. Om problemet kvarstår när du har startat om datorn aktiverar tangentbordet för att väcka datorn.

Aktivera tangentbordet för att väcka datorn

Aktivering av ditt tangentbord för att väcka datorn från strömsparläget kan lösa problemet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Klicka på pilen intill Tangentbord och välj sedan tangentbordets namn.

  Valet tangentbord i fönstret Enhetshanteraren
 3. Välj fliken Energisparfunktioner. Om fliken Energisparfunktioner inte är tillgänglig klickar du på knappen Ändra inställningar. Samma fönster med Tangentbordsegenskaper öppnas med fliken Energihantering tillgänglig. Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.

 4. Välj Tillåt att enheten väcker datorn.

  Tillåt att denna enhet väcker datorn med valet i fliken Energihantering
 5. Klicka på OK.

Om problemet kvarstår när du har ställt in tangentbordet för att väcka datorn från strömsparläget, sök efter Windows 10 uppdateringar.

Installera datoruppdateringar med Windows Update

Hitta och installera uppdateringar för dator med Windows 10.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställning för Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.

 3. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn om det behövs.

Ändra avancerade alternativ för Windows Update

Öppna menyn Avancerade alternativ för ytterligare inställningar för Windows Update.

 1. I fönstret Windows Update välj Avancerade alternativ.

  Välj Avancerade alternativ
 2. I området för uppdateringsalternativ kan du hantera leverans och installation av uppdateringar:

  • Slå på Ta emot uppdateringar för andra Microsoft-produkter när jag uppdaterar Windows för att datorn automatiskt ska uppdatera andra Microsoft-produktdrivrutiner och appar när du uppdaterar Windows.

  • Aktivera Hämta uppdateringar via anslutningar med datapriser (extra kostnader kan tillkomma) för att tillåta att uppdateringar hämtas via en anslutning med datapriser.

  • Slå på Starta om den här enheten så snart som möjligt när en omstart krävs för att installera en uppdatering. Windows visar ett meddelande före omstart. Datorn måste vara påslagen och ansluten för det här alternativet.

Mer information om du använder Windows Update finns i HP-datorer - Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update (Windows ).

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn kan du hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.

 2. På fliken Min instrumentpanel söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 4. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Använda Windows energifelsökning för att åtgärda problem

Energifelsökaren i Windows kan användas till att söka efter och åtgärda problem med datorns energiinställningar.

Utför följande steg om du vill köra energifelsökaren:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Felsökning.

 2. I fönstret Felsök problem i datorn och under System och säkerhet väljer du på Förbättra energiförbrukning.

  Felsöka datorproblem med Förbättra energiförbrukning markerat
 3. I fönstret Energi klickar du på Nästa. Energifelsökaren börjar detektera fel.

  Fönstret Identifiera problem
 4. När detekteringsprocessen slutförts visas rekommenderade lösningar. Följ anvisningarna på skärmen för åtgärda alla identifierade problem.

Kör felsökningspaketet Visa eller dölj uppdateringar i Windows 10

Om datorn inte växlar till strömsparläge korrekt, lampan fortfarande inte lyser och fläkten fortsätter att köra, kör felsökningspaketet Visa eller dölj uppdateringar i Windows 10 vilket kan lösa problemet.

Kör felsökningspaketet

Följ de här stegen för att använda felsökaren.

 1. Ändra inställningen för uppdateringstjänsten från automatisk (fördröjd start) till manuell.

  1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

  2. Skriv tjänster i Kontrollpanelens sökfält och klicka sedan på Administrationsverktyg i listan.

   Välja Administrationsverktyg
  3. Välj Tjänsterna > Windows Update för att visa egenskaperna.

  4. Klicka på Stoppa för att avbryta tjänsten.

  5. På menyn Starttyp väljer du Manuell > OK.

   Välja Manuell i menyn Starttyp i Windows Update-egenskaper
 2. Kontrollera att du har korrekt version av MEI-drivrutiner installerade.

  1. Gå till http://www.hp.com/cposupport/software.html.

  2. Ange modellnumret på datorn i rutan Ange HP- produktnamn, produktnummer eller serienummer, till exempel HP ProBook 645, och klicka sedan på Hitta. Om en lista över modellnummer visas, klickar du för att välja ditt modellnummer i listan.

  3. Hämta MEI-drivrutin version 9 eller 10 från avsnittet Drivrutin-chipset. Om en MEI-drivrutin, version 9 eller 10, inte visas, hämta och installera rätt drivrutin från http://www.intel.com (på engelska).

   Anm:

   SP66228 fungerar för de flesta modeller.

  4. På sidan Programvara och drivrutinresultat välj Microsoft Windows 10 från menyn Version och välj sedan Ändra.

  5. Installera MEI-drivrutinen. Om du det visas en dialogruta med varning om hur man byter en nyare version av programvaran, accepterar du den.

   Anm:

   Du behöver inte avinstallera version 11 innan du installerar version 9 eller 10. En befintlig version av drivrutinen måste vara installerad för att du ska kunna installera version 9 eller 10.

 3. Hämta och kör Windows 10 Visa eller dölj uppdateringar-felsökningspaketet.

  1. Ladda ner felsökningspaketet för Windows 10: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab (på engelska).

  2. Kör felsökningspaketet och dölj uppdateringar för MEI-drivrutinen. Detta hindrar datorn från automatisk ominstallation eller visar uppdateringar för version 11 av MEI-drivrutinen.

 4. Använd föregående steg för att ändra inställningen för tjänsten Windows Update från Manuell till Automatisk (fördröjd start).

 5. Starta om datorn för att slutföra processen.

Datorn “vaknar” oväntat från strömsparläget

Om datorn oväntat väcks från strömsparläget, kan ändring av inställningar för maskinvara och att söka igenom datorn efter virus lösa problemet.

Ändra enhetsinställningar i Windows

Aktivitet från maskinvaruenheter som en trådlös mus, tangentbord, nätverkskort eller HD-ljud kan orsaka att datorn oväntat vaknar från strömsparläget. Det kan göra att datorn oväntat aktiveras från strömsparläge utan synbar anledning.

Nätverksaktivitet kan göra så att hårdvaran för nätverket aktiverar datorn, särskilt när nätverket alltid är på (t.ex. kabelanslutna nätverk och DSL-anslutningar). Att ändra maskinvaruinställningarna kan ågärda problemet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Klicka på pilen bredvid den enhet som behöver justeras.

  • För att kontrollera inställningarna för tangentbordet, välj Tangentbord.

  • Om du använder en optisk mus väljer du Möss och andra pekdon.

   Anm:

   Om du konfigurerar musen så att den inte kan ta datorn ur vänteläge måste du istället använda tangentbordets blanksteg eller strömbrytaren på framsidan av datorn.

  • Om datorn har en anslutning som alltid är på klickar du på Nätverkskort.

  • Om du vill kontrollera high definition-ljudet klickar du på Ljud-, video- och spelenheter.

 3. Dubbelklicka på namnet på enheten för att öppna fönstret Egenskaper.

 4. Välj fliken Energisparfunktioner.

  • Om fliken Energisparfunktioner inte är tillgänglig klickar du på knappen Ändra inställningar. Samma fönster med egenskaper öppnas med fliken Energisparfunktioner tillgänglig.

  • Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.

 5. Avmarkera rutan bredvid Tillåt att den här enheten väcker datorn.

  Alternativet Tillåt att den här enheten väcker datorn under fliken Energisparfunktion
 6. Klicka på OK, stäng de öppna fönstren och starta sedan om datorn.

 7. Upprepa dessa steg för ytterligare enheter, om det behövs. Du kanske behöver göra detta för varje enhet som finns listad: musen, tangentbordet, nätverkskorten och ljudet.

Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår efter att ha ändrat maskinvaruinställningarna.

Kontrollera problem med en ansluten enhet

En del enheter kan orsaka problem med strömspar- eller standbyläge. Koppla bort enheter för att testa om de orsakar problemet.

 1. Koppla bort alla anslutna enheter som inte är nödvändiga (skrivare, skannrar, USB-enheter o.s.v.).

 2. Starta om datorn med endast den ursprungliga musen, skärmen och tangentbordet anslutet.

  • Om strömsparläges-/standbyproblemet löses genom att koppla bort enheter kan det vara en av de anslutna enheterna som orsakar problemet. Byt ut en enhet för att se om problemet uppstår igen. Fortsätt att lägga till enheter och testa tills du hittar den enhet som orsakar problemet.

  • Om problemet kvarstår efter att enheterna har kopplats bort, fortsätter du till nästa steg.

Sök efter och ta bort virus och spionprogram från datorn (Windows 10)

Använd Windows-säkerhet för att söka efter och ta bort virus, spionprogram eller annan skadlig programvara från datorn.

 • Snabbsökning: Vid en snabbsökning kontrolleras de platser på hårddisken som är mest utsatta för skadlig programvara.

 • Fullständig sökning: Vid en fullständig sökning skannas alla filer på hårddisken och alla program som är aktiva för närvarande. Om du misstänker att skadlig programvara har infekterat datorn kör du en fullständig sökning. Skanningen kan ta över en timme att slutföra och datorn kanske fungerar långsammare under skanningen.

 • Anpassad sökning: En anpassad sökning skannar specifika datordiskar och filer som du väljer.

 • Windows Defender Offline-sökning: En Windows Defender Offline-skanning söker efter rotuppsättningar eller mycket ihärdig skadlig programvara på datorn. Välj detta alternativ för att söka efter skadlig programvara utanför det normala Windows-systemet. Skanningen kan ta 15 minuter att slutföra och datorn startar om som en del av skanningen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du använder Windows Defender Offline-skanning om du misstänker att datorn är infekterad med skadlig programvara eller virus.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows-säkerhet och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Klicka på Snabbskanning, Skanningsalternativ eller Kör en avancerad skanning och välj sedan den typ av skanning som du vill köra.

  • Om du väljer Snabbskanning startar skanningen.

  • Om du väljer Skanningsalternativ, fortsätter du med dessa steg för att köra en fullständig systemsökning, en anpassad skanning eller en Windows Defender Offline-skanning.

  Virus- och säkerhetshotsskyddsskärmen med skanningsalternativ
 3. Välj ett av sökalternativen och klicka sedan på Skanna nu > Skanna.

  • Om du väljer Fullständig skanning, startar skanningen.

  • Om du väljer Anpassad skanning, välj specifika enheter och mappar att skanna och klicka sedan på Välj mapp.

   Windows-säkerhet med alternativet Enheter och mappar markerat
  • Om du väljer Windows Defender Offline-skanning, spara alla öppna filer och klicka sedan på Skanna. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas, klicka på Ja.

   Anm:

   Datorn startar om när en offline-skanning slutförs.

   Windows Defenders alternativ anpassade skanning alternativet Spara din arbetsskärm
 4. Vänta tills sökningen har slutförts och läs sedan igenom resultaten.

  Om datorn startades om under skanningen, sök efter och öppna Skydd mot virus och säkerhetshot och klicka sedan på Skanningsalternativ > Skyddhistorik.

  Skyddshistoriken innehåller en lista över alla Windows-säkerhetshot som någon gång har identifierat för datorn.

  Anm:

  För tidigare versioner av Windows 10 klickar du på Hothistorik.

 5. För ytterligare information, klicka på Se fullständig historik.

  • Om inga hot upptäcktes, krävs ingen åtgärd.

  • Om hot upptäcktes, välj från alternativen som visas såsom Rensa hot eller Starta åtgärder för att åtgärda hotet.

Datorn försätts inte i strömspar- eller viloläge

Om datorn inte försätts i strömsparläge eller viloläge, felsök den genom att kontrollera inställningar, installera programvaran och drivrutiner och söker efter virus.

Ändra energischema i Windows

Du kan ändra specifika inställningar i alla energischeman med följande steg.

Utför följande steg om du vill ändra inställningarna i ett energischema:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det schema du vill ändra i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

  Ändra schemainställningar markerat
 3. Välj de inställningar för bildskärm och strömsparläge du vill använda i fönstret Ändra inställningarna för schemat.

 4. Om du vill ändra fler energiinställningar klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  Inställningarna för bildskärm och strömsparläge med Ändra avancerade energiinställningar markerat
 5. På fliken Avancerade inställningar expanderar du den kategori du vill anpassa. Expandera varje inställning du vill ändra och välj sedan de värden du vill använda.

  Fönstret avancerade energiinställningar
 6. När du är färdig klickar du på OK > Spara ändringar.

Installera datoruppdateringar med Windows Update

Hitta och installera uppdateringar för dator med Windows 10.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställning för Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.

 3. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn om det behövs.

Ändra avancerade alternativ för Windows Update

Öppna menyn Avancerade alternativ för ytterligare inställningar för Windows Update.

 1. I fönstret Windows Update välj Avancerade alternativ.

  Välj Avancerade alternativ
 2. I området för uppdateringsalternativ kan du hantera leverans och installation av uppdateringar:

  • Slå på Ta emot uppdateringar för andra Microsoft-produkter när jag uppdaterar Windows för att datorn automatiskt ska uppdatera andra Microsoft-produktdrivrutiner och appar när du uppdaterar Windows.

  • Aktivera Hämta uppdateringar via anslutningar med datapriser (extra kostnader kan tillkomma) för att tillåta att uppdateringar hämtas via en anslutning med datapriser.

  • Slå på Starta om den här enheten så snart som möjligt när en omstart krävs för att installera en uppdatering. Windows visar ett meddelande före omstart. Datorn måste vara påslagen och ansluten för det här alternativet.

Mer information om du använder Windows Update finns i HP-datorer - Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update (Windows ).

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn kan du hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.

 2. På fliken Min instrumentpanel söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 4. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Sök efter och ta bort virus och spionprogram från datorn (Windows 10)

Använd Windows-säkerhet för att söka efter och ta bort virus, spionprogram eller annan skadlig programvara från datorn.

 • Snabbsökning: Vid en snabbsökning kontrolleras de platser på hårddisken som är mest utsatta för skadlig programvara.

 • Fullständig sökning: Vid en fullständig sökning skannas alla filer på hårddisken och alla program som är aktiva för närvarande. Om du misstänker att skadlig programvara har infekterat datorn kör du en fullständig sökning. Skanningen kan ta över en timme att slutföra och datorn kanske fungerar långsammare under skanningen.

 • Anpassad sökning: En anpassad sökning skannar specifika datordiskar och filer som du väljer.

 • Windows Defender Offline-sökning: En Windows Defender Offline-skanning söker efter rotuppsättningar eller mycket ihärdig skadlig programvara på datorn. Välj detta alternativ för att söka efter skadlig programvara utanför det normala Windows-systemet. Skanningen kan ta 15 minuter att slutföra och datorn startar om som en del av skanningen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du använder Windows Defender Offline-skanning om du misstänker att datorn är infekterad med skadlig programvara eller virus.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows-säkerhet och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Klicka på Snabbskanning, Skanningsalternativ eller Kör en avancerad skanning och välj sedan den typ av skanning som du vill köra.

  • Om du väljer Snabbskanning startar skanningen.

  • Om du väljer Skanningsalternativ, fortsätter du med dessa steg för att köra en fullständig systemsökning, en anpassad skanning eller en Windows Defender Offline-skanning.

  Virus- och säkerhetshotsskyddsskärmen med skanningsalternativ
 3. Välj ett av sökalternativen och klicka sedan på Skanna nu > Skanna.

  • Om du väljer Fullständig skanning, startar skanningen.

  • Om du väljer Anpassad skanning, välj specifika enheter och mappar att skanna och klicka sedan på Välj mapp.

   Windows-säkerhet med alternativet Enheter och mappar markerat
  • Om du väljer Windows Defender Offline-skanning, spara alla öppna filer och klicka sedan på Skanna. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas, klicka på Ja.

   Anm:

   Datorn startar om när en offline-skanning slutförs.

   Windows Defenders alternativ anpassade skanning alternativet Spara din arbetsskärm
 4. Vänta tills sökningen har slutförts och läs sedan igenom resultaten.

  Om datorn startades om under skanningen, sök efter och öppna Skydd mot virus och säkerhetshot och klicka sedan på Skanningsalternativ > Skyddhistorik.

  Skyddshistoriken innehåller en lista över alla Windows-säkerhetshot som någon gång har identifierat för datorn.

  Anm:

  För tidigare versioner av Windows 10 klickar du på Hothistorik.

 5. För ytterligare information, klicka på Se fullständig historik.

  • Om inga hot upptäcktes, krävs ingen åtgärd.

  • Om hot upptäcktes, välj från alternativen som visas såsom Rensa hot eller Starta åtgärder för att åtgärda hotet.

Avaktivera lösenordskravet när du går ur strömsparläge

Om du inte vill att datorn ska kräva ett lösenord när den väcks från strömsparläget kan du avaktivera lösenordskravet.

 1. I Windows söker du och öppnar Hantera ditt konto.

 2. I fönstret Konton väljer du Inloggningsalternativ.

  Välj Inloggningsalternativ i fönstret Inställningar.
 3. I området Kräv inloggning väljer du Aldrig från menyn Om du har varit borta, när bör Windows kräva att du loggar in igen?

Avaktivera hybridströmsparläge i Windows

Inställningen för hybridströmsparläget kan orsaka ett problem med strömsparläget. Ändra avancerade energiinställningar för att inaktivera hybridströmsparläge.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

 2. Skriv energialternativ i Kontrollpanelens sökfält och klicka sedan på Energialternativ i listan.

  Välj energialternativ
 3. Klicka på Ändra schemats inställningar för det energischema som är valt.

  Ändra schemainställningarna
 4. Klicka på Ändra avancerade energiinställningar.

  Klicka på Ändra avancerade energiinställningar
 5. Expandera Strömsparläge och därefter Tillåt hybridströmsparläge.

 6. Välj Av i menyn Batteridrift och därefter Av i menyn Ansluten.

  Välja Av i listrutemenyn Batteridrift
 7. Klicka på OK.

Förstå Windows strömspar- och vilolägen

Använd den här informationen för definitioner av Strömsparläge och viloläge.

Strömsparläge: Tryck på vilolägesknappen på tangentbordet eller välj Strömsparläge från menyn Av/På för att placera datorn i strömsparläge.

Stäng bildskärmslocket på en bärbar dator för att sätta den bärbara datorn i strömsparläge. Strömsparläge innebär att datorn sparar läget för alla öppna program i minnet och sedan stänger av både bildskärmen och hårddisken.

Endast ström för att bevara informationen i minnet förbrukas. Återställning från Strömsparläge sker snabbt, i de flesta fall på några få sekunder. Strömsparläge är användbart när du behöver avbryta användningen av datorn under en kortare tid. Men, på en bärbar dator, minnesmodulernas strömförbrukning kommer till slut att ladda ur batteriet om datorn inte är inkopplad till nätström.

Viloläge: Välj Viloläge (om tillgängligt) på menyn Av/på för att försätta datorn i viloläge.

Viloläget sparar läget för alla öppna program på hårddisken och stänger sedan av datorn helt. Datorn förbrukar ingen ström när den är i viloläget.

När du startar om datorn återställs alla program till sina föregående lägen. Det innebär att det tar lite längre tid att starta från viloläget jämfört med strömsparläget. Använd viloläget när du inte behöver datorn under en längre tid.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...