solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP notebook-datorer - Fläkten är bullrig och snurrar konstant (Windows)

När en datorfläkt snurrar med högt ljud under en längre tid, kan det vara ett problem med fläkten eller så kan datorn överhettas. Justera energisparinställningarna, rengör fläktöppningarna, kontrollera om det finns misstänkta processer och uppdatera BIOS för att hjälpa till att minska innertemperaturen.

Anm:

Det är normalt att fläktarna snurrar med högt ljud i fem till tjugo sekunder när datorn startar.Ytterligare supportalternativ