hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

    Handbok för uppgradering till Windows 11

  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Hur du återställer datorn till fabriksinställningarna (Windows 11, 10)

Återställning av datorn till fabriksinställningarna kan vara nödvändigt om operativsystemet är skadat, hårddisken är skadad, datorn är infekterad av ett virus eller att datorn bytt ägare. HP-systemåterställning tar bort all data på hårddisken och ominstallerar det ursprungliga operativsystemet.

Anm:

HP Cloud Recovery är tillgänglig för HP-datorer som tillverkats 2016 och senare. HP Cloud Recovery låter dig ladda ned återställningsprogram till en USB-enhet. Om din dator inte stöds av HP Cloud Recovery, gå till HP-datorer – Återställa datorn för mer information.

Förbereda en systemåterställning i Windows

Innan du utför en systemåterställning, läs ämnena nedan som kan förhindra behovet av att utföra en återställning eller hjälpa till att säkerställa en lyckad återställning.

Korrekt start eller startproblem

De flesta startproblem orsakas av mindre problem som lätt kan rättas till. Innan du utför en systemåterställning, försök att avgöra om du kan använda andra åtgärdande handlingar för att lösa problemet och som inte är destruktiva.

Mer information finns i HP-datorer – Datorn startar inte.

Säkerhetskopiera viktiga filer

HP rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar dina filer på en extern enhet eller CD/DVD. Schemalagda säkerhetskopieringar hjälper dig att återställa en del, om inte all, information om det skulle hända något med de ursprungliga filerna på datorn.

Anm:

Fabriksåterställning av datorn kommer att förstöra alla filer på hårddisken. Om du inte har säkerhetskopierat dina filer innan du kör fabriksåterställningen kan datorn visa uppmaning om att säkerhetskopiera dina filer innan den utför några steg som skulle kunna radera några filer.

För mer information om säkerhetskopiering av dina viktiga filer, se HP-datorer – Säkerhetskopiera dina filer.

Slutföra en Microsoft Systemåterställning

Om din dator utvecklar ett problem, kör en Windows-systemåterställning innan du utför en systemåterställning.

Med Microsoft Windows-systemåterställning återställs datorn till en tidigare vald återställningspunkt, vilket innebär att alla inställningar för operativsystemet återställs till de inställningar som gällde då återställningspunkten skapades. Du förlorar inga av dina personliga datafiler, till exempel e-post, dokument eller foton. Mer information om Microsoft Systemåterställning finns i HP:s supportdokument – Använda Microsoft Systemåterställning.

Veta vilken typ av återställning som skall utföras

Det finns flera olika typer av återställning. Se följande tabeller för mer information om återställningsalternativ.

Återställningsalternativ

Anpassningar

HP Cloud Recovery

Windows återställning

Operativsystem

Återställer det ursprungliga operativsystemet från HP.

Återställer utgåvan till fabriksinställningarna (RTM) för den installerade versionen av Windows.

Drivrutiner

Återställer de ursprungliga drivrutinerna från HP.

Endast INF-baserade drivrutiner (installationsinformation) behålls. Enhets-appar som installeras utanför INF tas bort.

Användardata (bilder, dokument, musik, videor, skrivbordsgenvägar)

Alternativ för att säkerhetskopiera användardata på separat disk eller inte behålla något.

Alternativ för att behålla användardata eller ingenting.

Store-appar (förinstallerade av HP)

Inbyggda Store-appar återställs till fabriksinställningarna.

Inbyggda Store-appar behålls.

Store-appar (installerade av användaren)

Alla av användaren installerade Store-appar tas bort.

Alla av användaren installerade Store-appar tas bort.

Skrivbordsappar (förinstallerade av HP)

Alla förinstallerade skrivbordsappar återställs till fabriksinställningarna.

Alla förinstallerade skrivbordsappar återställs till fabriksinställningarna.

Anm:

Behåller förinstallerat antivirusprogram som standard.

Skrivbordsappar (installerade av användaren)

Alla av användaren installerade skrivbordsappar tas bort.

Alla av användaren installerade skrivbordsappar tas bort.

Anpassade Windows-inställningar

Anpassade Windows-inställningar sparas i molnet via ditt Microsoft-konto.

Anm:

För information från skrivbordet söker du efter och öppnar InställningarKontonSynkronisera dina inställningar.

Anpassade Windows-inställningar sparas i molnet via ditt Microsoft-konto.

Anm:

För information från skrivbordet söker du efter och öppnar InställningarKontonSynkronisera dina inställningar.

Alternativ för Fresh Start

Anpassningar

Fresh Start (Creators Update)

Kommentarer

Operativsystem

Alltid på den senaste versionen av Windows.

Fresh Start kräver att datorn är ansluten till internet för att installera uppdateringar och uppgraderingar.

Drivrutiner

Alla drivrutiner behålls.

Endast INF-baserade drivrutiner (installationsinformation) behålls. Enhets-appar som installeras utanför INF tas bort.

Användardata (bilder, dokument, musik, videor, skrivbordsgenvägar)

Behåller alltid användardata. Inget alternativ för att ta bort användardata.

Store-appar (förinstallerade av HP)

Inbyggda Store-appar behålls.

Fresh Start behåller Store contents modifier (SCM) för att visa rekommenderade Store-appar i Store.

Store-appar (installerade av användaren)

Alla av användaren installerade Store-appar tas bort.

Skrivbordsappar (förinstallerade av HP)

Alla förinstallerade skrivbordsappar tas bort.

Fresh Start gör Windows Defender till ditt standard-antivirusprogram.

Skrivbordsappar (installerade av användaren)

Alla av användaren installerade skrivbordsappar tas bort.

Anpassade Windows-inställningar

Anpassade Windows-inställningar sparas i molnet via ditt Microsoft-konto.

För information från skrivbordet söker du efter och öppnar InställningarKontonSynkronisera dina inställningar.

Andra inställningar

Information om Bluetooth-parkoppling sparas för HID-class enheter (till exempel tangentbord, mus, handkontroll). Energiinställningar behålls.

Utföra en systemåterställning i Windows

Identifiera rätt återställningsverktyg för din dator och hitta steg-för-steg anvisningar för att utföra en återställning.

Välj en återställningsprocess för Windows

Välj en av följande länkar baserat på vilken typ av återställning som du vill utföra:

Lösa vanliga Windows återställningsproblem

Den vanligaste orsaken till återställningsproblem är att processen avbryts eller att datorns stängs av innan återställningen och konfigurationen är klar.

Mer information finns i HP-datorer – Återställa datorn.

Uppdatera datorn efter systemåterställningen

Efter en systemåterställning, rekommenderar HP att du installerar uppdateringar via Windows Update.

För mer information, gå till HP-datorer – Uppdatera drivrutinerna med Windows Update (Windows 11, 10).


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...