hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - Frigöra lagringsutrymme på en 32 GB hårddisk i Windows 10

HP notebook-datorer som levereras med en 32 GB hårddisk är avsedda att användas med molnlagring. Du kan behöva frigöra diskutrymme innan Windows-uppdateringar kan fortsätta.

För att uppdatera Windows-versionen som finns installerad på din notebook behöver du 10 GB ledigt hårddiskutrymme. Om 10 GB hårddiskutrymme inte är tillgänglig, ta bort eller spara alla personliga filer och programvara eller appar du installerade till extern lagring.

Anm:

För mer information om Windows-uppdateringar, se HP-supportdokumentet HP-datorer - Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update (Windows 10, 8, 7).

Frigöra hårddiskutrymme för att uppdatera Windows 10

För att installera Windows 10-uppdateringar behöver du 10 GB ledigt hårddiskutrymme. Windows Update innehåller ett alternativ för att ta bort filer som inte behövs på hårddisken om en låg lagringsvolym upptäcks. Om tillgängligt är ett alternativ för att frigöra diskutrymme genom att lagra data i molnet (online).

Anm:

Läs mer om Frigöra utrymme med molnet (online-lagring) hur du kan lagra data till molnet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställning för Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar. Windows Update hämtas och börjar installera tillgängliga uppdateringar. Vid uppmaning, klicka på Hämta och installera.

  Fönstret Windows Update med Sök efter uppdateringar markerat
 3. Om Windows Update identifierar att mer lagringsutrymme krävs för uppdateringen öppnas fönstret Lagringsinställningar. Klicak på Frigör utrymme nu.

  Klicka på Frigör utrymme nu
 4. Fönstret Frigör utrymme nu öppnas. Standardkategorier för temporära filer som permanent tas bort är förvalda. Förvissa dig om att du vill ta bort dessa kategorier eller välja ytterligare kategorier att ta bort.

  Klicka på Ta bort filer
 5. Klicka på Ta bort filer för att ta bort de valda temporära filerna.

 6. Vänta på att Windows Update tar bort filerna.

  Fönstret Nästan klar
 7. Efter att Windows Update tagit bort de temporära filerna fortsätter uppdateringen att laddas ned.

 8. När Windows Update har installerat uppdateringen följer du anvisningarna på skärmen för att starta om datorn.

  Välj Starta om nu

Frigöra utrymme med molnet (online-lagring)

För optimal prestanda kan är din notebook-dator avsedd för användning med molnlagring. Som ett alternativ till att ta bort filer på datorn kan du flytta filer till molnet för att frigöra mer hårddiskutrymme.

Anm:

Baserat på datorns konfiguration, erbjuder notebook-datorn från HP olika alternativ för att stödja molnlagring. Andra molnlagringsalternativ finns tillgängliga online om de här exemplen inte gäller för dig.

Aktivera Microsoft Office 365

Vissa notebook-datorer med 32 GB levereras med Microsoft Office 365 och 1 TB molnbaserat lagringsutrymme på OneDrive.

För att börja använda Office 365 ska du öppna eventuella Office-program och följa anvisningarna på skärmen för att aktivera licensen. Produktnyckeln anges automatiskt av enheten; det finns ingen utskriven produktnyckel. Office-licensen är ansluten till ditt Microsoft-konto.

Mer information finns under Aktivera ett köp av Office eller kostnadsfritt erbjudande på en ny dator (på engelska).

Använda Microsoft OneDrive-molnlagring

När du aktiverar Office 365 (om tillämpligt) får du 1 TB molnlagringsutrymme på OneDrive.

Filer som lagras på OneDrive kan nås från alla enheter som är anslutna till internet. Genom att använda molnlagring istället för fillagring lokalt på hårddisken kan du reservera ledigt utrymme och förbättra enhetens prestanda. Mer information om OneDrive finns under Microsoft Support-sidan OneDrive på din dator (på engelska).

Bekräftar att Windows 10-uppdateringen har installerats

Kontrollera uppdateringshistoriken i Windows-inställningar för att bekräfta att Windows 10-uppdateringen lyckades.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställning för Windows Update.

 2. Statusmeddelandet om uppdateringen bekräftar att Windows har uppdaterats. Om du vill visa uppdateringen, klicka på Visa historik över installerade uppdateringar.

  Klicka på Visa historik över installerade uppdateringar
 3. Bekräfta installationen av Windows-uppdateringen.

  Skärmen Visa uppdateringshistorik

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...