hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M207-M212-skrivare – Åtgärda dålig utskriftskvalitet

Utskrivna dokument håller inte förväntad kvalitet. Utskrifter är utsmetade, suddiga, mörka eller bleka, eller så är tonern lös, saknas delvis eller är utspridd.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera pappret

Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.

 • Använd papper som utformats för HP LaserJet-skrivare. Använd inte papper som bara utformats för bläckstråleskrivare.

 • Använd inte för grovt papper. Ett jämnare papper kan leda till bättre utskriftskvalitet.

Inspektera tonerkassetten

Kontrollera att tonerkassetten inte är skadad.

 1. Öppna åtkomstluckan till kassetten.

  Öppna åtkomstluckan till kassetten
 2. Ta ut tonerkassetten.

  Ta ut tonerkassetten
 3. Kontrollera minneskretsen för skador.

  Om minneskretsen är saknas eller är skadad ska du byta ut tonerkassetten.

  Kontrollera minneskretsen för skador
 4. Kontrollera om tonerkassetten har någon annan skada.

 5. Sätt i tonerkassetten.

  Installera den nya tonerkassetten
 6. Stäng kassettens åtkomstlucka.

  Stänga åtkomstluckan till kassetten

Kontrollera tonernivån

Kontrollera tonernivån från appen HP Smart eller HP Printer Assistant, den inbäddade webbservern (EWS) eller informationssidan.

Anm:

Tonernivån och procentandelen toner som finns kvar i tonerkassetten ger uppskattningar som används för planeringsändamål. När tonernivån är låg, bör du ha en ersättningskassett tillgänglig. Du behöver inte byta ut tonerkassetter förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.

Byt ut nästan tomma eller tomma tonerkassetter

Om tonerkassetten är kritiskt låg eller tom ska du byta ut den.

 1. Öppna åtkomstluckan till kassetten.

  Öppna åtkomstluckan till kassetten
 2. Ta ut tonerkassetten.

  Ta ut tonerkassetten
 3. Lämna in den gamla tonerkassetten på återvinning.

 4. Ta ut tonerkassetten ur förpackningen.

  Varning - risk för personskada:

  Håll tonerkassetten i båda ändarna för att förhindra skada på den. Rör inte skyddsluckan eller valsens yta.

  Att ta ut tonerkassetten ur förpackningen
 5. Håll i tonerkassettens båda sidor och vicka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka för att fördela tonerna jämnt inne i kassetten.

  Vicka tonerkassetten försiktigt
 6. Ta bort skyddstejpen från kassetten.

  Ta bort höljet
 7. Installera den nya kassetten.

  Installera den nya tonerkassetten
 8. Stäng kassettens åtkomstlucka.

  Stänga åtkomstluckan till kassetten

Kontrollera utskriftsinställningarna

Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.

Rengör tonerkassetten

Under utskriften kan tonerkassetterna bli smutsiga av pappersdamm som leder till bakgrundsproblem, lodräta mörka band eller upprepade horisontella ränder. Kassetten kanske behöver rengöras för att lösa dessa problem.

 1. Öppna HP Smart och välj din skrivare.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.

  Anm:

  För Windows 7 och 8 öppnar du HP Printer Assistant, väljer Skriv ut och klickar sedan på Skrivarens hemsida (EWS).

 3. På fliken System klickar du på Service.

 4. För att starta rengöringsprocessen klickar du Start i området för rengöring av kassetten.

Rengöringen påbörjas.

Skriv ut en rengöringssida

Under utskriftsprocessen kan papper, toner och dammpartiklar ansamlas i skrivaren vilket kan leda till problem med utskriftskvaliteten, t.ex. tonerfläckar, utsmetningar, ränder, streck eller upprepande märken. Utskriftsmekanismen och utskriftssökvägen inuti skrivaren kan behöva rengöras för att lösa dessa problem.

 1. Öppna HP Smart och välj din skrivare.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.

  Anm:

  För Windows 7 och 8 öppnar du HP Printer Assistant, väljer Skriv ut och klickar sedan på Skrivarens hemsida (EWS).

 3. På fliken System klickar du på Service.

 4. Om du vill skriva ut en rengöringssida klickar du på Start i avsnittet Rengöringsläge.

En rengöringssida skrivs ut.

Justera utskriftsdensiteten

Kontrollera och justera utskriftsdensiteten för att förbättra problem med utskriftskvaliteten.

 1. Öppna HP Smart och välj din skrivare.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.

  Anm:

  För Windows 7 och 8 öppnar du HP Printer Assistant, väljer Skriv ut och klickar sedan på Skrivarens hemsida (EWS).

 3. Klicka på fliken System och välj sedan Systeminställningar från det vänstra navigeringsfönstret.

 4. Välj rätt inställningar för utskriftsdensitet.

Byta ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten.

 • Även om tonerkassetten inte börjar få slut på färg ska du följa stegen i det här dokumentet för att byta ut den mot en ny, äkta HP tonerkassett.

  Anm:

  Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...