hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP LaserJet M207-M212-skrivare – skrivaren plockar inte upp papper

Papperslampan blinkar, statuslampan på framsidan lyser med fast gult sken eller varningslampan lyser och meddelandet Slut på papper eller fack tomt visas i HP Smart-appen.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera papperet och lägg i det igen

Kontrollera om pappersbunten har defekter såsom skrynkliga, slitna eller böjda delar som kan orsaka problem med upplockningen.

Kontrollera pappret

Pappersmatningsproblem kan bero på rivet, dammigt, krulligt, skrynkligt eller böjt papper. Papperets kvalitet kan också spela roll. Följ dessa rekommendationer för att undvika problemet.

 • Använd endast papper av god kvalitet som uppfyller skrivarspecifikationerna.

 • Förvara allt papper på en sval, torr plats. Problem med pappersmatningen är vanligare i fuktiga miljöer.

 • Skriv inte ut på papper som du redan har skrivit ut på. Fukten från bläcket kan leda till att papper häftar mot varandra.

 • Vänta tills skrivaren slutför ett jobb eller visar meddelandet Slut på papper eller Fyll på papper i HP Smart-appen innan du fyller på papper.

Fylla på med papper

Lägg i papper i inmatningsfacket.

 1. Håll bunten med papper med båda händerna, böj pappersbunten för att bilda en U-form och böj sedan pappersbunten i motsatt riktning.

  Denna åtgärd kan lossa ark som sitter fast i varandra.

  Böj pappersbunten fram och tillbaka
 2. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.

 3. Skjut pappersledarna mot inmatningsfackets kanter.

  Skjut pappersledarna mot inmatningsfackets kanter.
 4. Lägg i pappersbunten med utskriftssidan vänd uppåt i mitten av inmatningsfacket och skjut sedan högen framåt tills det tar stopp.

  Anm:

  Fyll på upp till 150 ark papper med utskriftssidan vänd uppåt och den övre kanten vänd mot skrivarens framsida. Om du lägger i stansat papper, lägg i pappret med hålen mot den vänstra sidan av facket.

  Fyller på papper
 5. För pappersledarna inåt tills de ligger an mot pappersbunten.

  Skjuta pappersledarna inåt
 6. Ta bort luckan för inmatningsfacket.

Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och papperstyp

Beroende på inställningarna kan skrivaren visa ett felmeddelande om Slut på papper, även om inmatningsfacket har papper. Ändra inställningarna för inmatningsfacket från den skrivarens kontrollpanel eller det programmet som du försöker skriva ut från.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Om skrivaren inte stängs av, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut strömsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden direkt till vägguttaget och skrivaren.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Skriv ut en sida för fixeringsenhetsrengöring (appen HP Smart)

Använd avancerade inställningar i appen HP Smart för att skriva ut en rengöringssida för fixeringsenheten och lösa problem med utskriftskvaliteten, inklusive tonerfläckar eller stänk, utsmetad toner, strimmor, linjer eller upprepade märken.

 1. Kontrollera att det finns papper i inmatningsfacket och starta sedan skrivaren.

 2. Öppna HP Smart-appen och klicka sedan på bilden av din skrivare för att öppna verktygen för inställningar och hantering.

 3. Under Avancerat eller Inställningar klickar du på Avancerade inställningar för att öppna skrivarens inbäddade webbserver (EWS).

 4. På EWS-startsidan klickar du på fliken System och sedan på Service.

 5. Om du uppmanas att logga in anger du admin för användarnamnet, anger PIN-koden från skrivarens etikett och klickar sedan på Skicka. Etiketten sitter normalt i bläckpatronens åtkomstområde.

  PIN-kodens placering på skrivaretiketten
 6. I läget Rengöring av fixeringsenheten klickar du på Start.

  Vissa skrivare kräver att du trycker på en knapp på kontrollpanelen, normalt sett med en blinkande varningslampa. Tryck till exempel på Knappen Starta kopiering/Fortsätt , Fortsätt/Avbryt eller Fortsätt för att starta fixeringsenhetens rengöring.

  Klicka på Start i patronrengöringsläge i EWS

  Skrivaren använder en enda pappersbit för att rengöra fixeringsenheten. Det kan ta upp till 3 minuter för skrivaren att slutföra rengöringen.

Rengör plockvalsen

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan bilda avlagringar på matarvalsarna och orsaka problem med pappersmatningen. Rengör plockvalsarnas position inuti skrivaren.

Du behöver följande:

 • En luddfri trasa eller en pinne

 • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada skrivaren)

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Koppla ur strömsladden från skrivarens baksida och vänta tills skrivaren har svalnat.

 3. Ta ut pappersbunten ur inmatningsfacket.

 4. Vänd skrivaren på sidan.

  Vända skrivaren på sidan
 5. Släpp och håll sedan fast den blå spärren för att ta bort panelen.

  Lossa och håll sedan fast den blå spärren för att ta bort panelen
 6. Fukta trasan lätt med vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.

 7. Rengör plockvalsen med trasan genom att trycka lagom hårt.

  Plockvalsens placering
 8. Låt valsen torka helt (tar cirka 10 minuter).

 9. Håll fast den blå spärren medan du justerar och sätter i panelen. Släpp sedan den gröna spärren och lås den på plats.

  Sätta i panelen
 10. Återställ skrivaren till dess normala läge.

  Återställa skrivaren till dess normala läge
 11. Fyll på en bunt papper.

Plockvalsarna är nu rena och klara för användning.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...