hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M207-M212-skrivare – felmeddelandet papperstrassel

När du försöker skriva ut inträffar ett fel.

 • Ett felmeddelande om papperstrassel visas på datorn eller mobila enheten under utskrift.

 • Pappersikonen blinkar och Varningslampan blinkar (i USB-modeller) eller den främre statuslampan lyser med fast gult sken (i trådlösa modeller).

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Leta efter papper som har fastnat

Hitta och ta bort alla papper eller media som kan ha fastnat i skrivaren.

Möjliga platser för papperstrassel

Platser för papperstrassel

Bildtext

Beskrivning

1

Skrivarkassettområde

2

Inmatningsfack

3

Utmatningsfack

4

Bakre duplexområde

5

Skrivarbasen

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...