hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

    Handbok för uppgradering till Windows 11

  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M207-M212 skrivare - Kontrollpanelens funktioner

Kontrollpanelen inkluderar knappar för att välja utskriftsalternativ och en display för att visa meddelanden.

Funktioner på kontrollpanelen

Från kontrollpanelen kan du avbryta eller återuppta utskrifter, kontrollera trådlösa anslutningar och visa meddelanden från skrivaren.

Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor

Bildtext

Beskrivning

1

Fönster på kontrollpanelen:

  • Pappersikon: Lyser när ett pappersfel har uppstått och blinkar när det nya inmatningsfacket har slut på papper.

  • Varning-ikon (endast USB-modeller): Anger att skrivaren kräver användaråtgärder.

  • Trådlös ikon (endast trådlösa modeller): Lyser när skrivaren är ansluten till en trådlös anslutning och blinkar när skrivaren är i inställningsläge för trådlös anslutning, WPS-konfiguration pågår, eller om skrivaren inte är ansluten till nätverket.

  • Patronikon: Lyser när kassettten är låg och blinkar när bläckpatronen har mycket låg bläcknivå.

2

Knappen Fortsätt: Lyser när ett felmeddelande eller ett meddelande har uppstått på skrivaren. Tryck på Fortsätt för att fortsätta skriva ut.

3

Knappen Avbryt: Avbryter en utskrift.

4

Strömbrytare: Slår på och stänger av skrivaren.

5

Statuslampa (endast USB-modeller): lyser när skrivaren är redo att skriva ut, blinkar när skrivaren startar, tar emot utskriftsdata eller avbryter ett jobb och blir nedtonad när skrivaren är i viloläge (energisparläge).

6

Trådlös knapp (endast trådlösa modeller): Slår på och stänger av den trådlösa anslutningen. Håll knappen Trådlöst nedtryckt för att konfigurera en trådlös anslutning med WPS.

7

Information knapp/ljus (endast trådlösa modeller): Skriver ut en informationssida med en sammanfattning av skrivarinställningar och status. Om knappen Information blinkar under trådlös installation trycker du på knappen för att slutföra auktorisationen.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...