hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP datorer - Installera den senaste versionen av Windows 10

Nya versioner av Windows 10 levereras till datorn genom Windows Update. Ta reda på vad som händer om Windows installerar uppdateringen automatiskt och hitta information för att manuellt installera uppdateringen.

För mer information om nya funktioner i Windows 10, se Det bästa Windows någonsin från Microsoft fortsätter att bli bättre (på engelska).

Windows Update kräver en minimimängd ledigt utrymme på hårddisken för att installera den senaste uppdateringen. Du kanske uppmanas till att ansluta en extern lagringsenhet för att slutföra uppdateringen. Se HP datorer - Lösa problem med lågt lagringsutrymme (Windows 10, 8) för steg om att frigöra mer utrymme på hårddisken.

För företagsdatorer kan installation av operativsystem fjärrstyras på IT-nivå och kanske inte är tillgängliga för att installera en senare version av Windows. För att bekräfta, kontakta din företagets IT-avdelning eller din lokala IT-serviceavdelning.

Installera Windows 10 automatiskt

Windows Update kan automatiskt installera en ny Windows 10-version på datorn.

Anm:

Windows låter dig återställa uppdateringsschemat upp till fem dagar senare. Du kan emellertid endast använda alternativet Schemalägg om en gång.

 1. Första gången som du använder datorn under dagen öppnas inloggningsskärmen.

 2. När du loggar in öppnas en skärm med meddelandet Hej följt av en serie skärmar som visar installationsförloppet.

 3. När installationen är klar, visas skärmen Låt oss börja och sedan öppnas skrivbordet.

  Windows 10-versionen har installerats korrekt.

Utföra en manuell installation av Windows 10

Om du inte vill vänta på att Windows automatiskt hämta en ny version av Windows 10, kan du använda Windows Update för att installera den manuellt.

 1. Med hjälp av sökrutan i Aktivitetsfältet, sök efter och öppna Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar. Hämtningen startar och hämtningsförloppet visas som procentandel.

 3. När hämtningen har slutförts, klicka på Starta om nu.

  Anm:

  Om du inte vill starta om datorn omedelbart, startas Windows 10 om automatiskt under inaktiva timmar för att slutföra installationen.

  När datorn startar om konfigureras uppdateringen.

Installera Windows 10 från en USB-enhet med verktyget Media Creation

Du kan installera Windows 10 från en USB-enhet med verktyget Media Creation.

Skapa installationsmedia för att hämta Windows 10

Hämta Media Creation-verktyget för att skapa installationsmediet.

Anm:

Du kan köra verktyget Media Creation och skapa Windows-installationsmedia på en dator.

 1. Gå till Microsofts webbsida Hämta Windows 10 (på engelska).

 2. Klicka på Hämta verktyget nu för att hämta filen MediaCreationTool.exe.

 3. Godkänn licensvillkoren.

  Licensvillkor-skärm med Acceptera valt
 4. Välj Skapa installationsmedia (USB-enhet, DVD-enhet eller ISO-fil) för en annan dator, och klicka sedan på Nästa.

  Vad vill du göra? skärmen med skapa installationsmedia för en annan dator valt
 5. Välja språk, upplaga och arkitektur (64 bitar eller 32 bitar) för installationen av Windows 10, och klicka sedan på Nästa.

  Välj språk, arkitektur och version
 6. Sätt in en tom USB-enhet (16 GB eller större rekommenderas) och välj USB-enhet och klicka sedan på Nästa.

  Välj vilket media som ska använda skärmen med USB-enhet valt
 7. Välj USB-enheten, klicka sedan på Nästa.

  Välja USB-enheten och klicka på Nästa
 8. När verktyget Media Creation har slutfört skrivandet av Windows-installationsmediet på USB-enheten, klickar du på Slutför.

  Klicka på Slutför i fönstret din USB-enhet är klar

Installera Windows 10 på din dator

Med Windows 10-installationen kan du göra en ren installation av Windows 10 (raderar alla data) eller behålla dina personliga filer och appar. HP rekommenderar fortfarande att du säkerhetskopierar alla data om data förloras.

Anm:

Om du uppmanas att tillhandahålla en produktnyckel för Windows 10, ange produktnyckeln och klicka sedan på Nästa.

Anm:

Om datorn har mindre än 128 GB ledigt hårddiskutrymme ombeds du att ansluta en USB-hårddisk för att fortsätta med installationen. Använd en tom USB-hårddisk på 32 GB eller mer. När installationen är klar kopierar Windows 10 Upgrade filen windows.old till USB-hårddisken. Spara filen på USB-hårddisken. Filen krävs om du beslutar att återgå till det tidigare operativsystemet.

 1. Sätt i Windows-installationens USB-enhet i datorn.

 2. Öppna USB-enheten i Utforskaren och dubbelklicka sedan på filen setup.

  Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.

 3. När fönstret Få viktiga uppdateringar öppnas, välj Hämta och installera uppdateringar (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa.

  Licensvillkor-skärm med acceptera valt
 4. Godkänn licensvillkoren.

  Vad vill du göra? skärmen med Skapa installationsmedia för en annan dator valt
 5. I fönstret Välj vad som ska sparas klickar du på de objekt som du vill behålla och klickar sedan på Nästa.

  • Behåll personliga filer och appar: Behåller alla dina personliga filer, inställningar och appar.

  • Behåll endast personliga filer: Behåller dina personliga filer, men inga inställningar eller appar.

  • Ingenting: Behåller ingenting och raderar alla data.

  Välja att behålla personliga filer och appar eller personliga filer i fönstret Välj vad som ska sparas
 6. Från skärmen Klar att installera, klicka på Installera.

  Installationen inleds.

  Under installationen startas datorn om flera gånger. Stäng inte av datorn eller avbryt installationen. Om inloggningsskärmen visas, logga in på ditt konto.

  Skärmen Redo att installera det valda

Slutför installationen och logga in på Windows 10 (endast vid ren installation)

Om du har fullföljt en ren installation av Windows och inte behöll något, navigera genom installationen med hjälp av Cortana. Om du valde att behålla dina personliga filer och appar, behöver du inte konfigurera Windows 10 igen.

 1. När introduktionsskärmen i Cortana visas kan du välja att använda Cortana-röstigenkänningen, (om datorn har en fungerande mikrofon) eller använda ditt tangentbord och mus för att slutföra installationen.

  Om du inte vill använda Cortana, klicka på högtalarikonen i det nedre högra hörnet och stäng sedan av ljudet.

  Introduktionskärm i Cortana
 2. När Låt oss börja med region. Är detta korrekt? skärmen visas, välj din region och klicka sedan på Ja.

 3. När skärmen Är detta rätt tangentbordslayout? visas, välj tangentbordslayout och klicka sedan på Ja.

 4. När skärmen Vill du lägga till en andra tangentbordslayout? visas, välj Lägg till layout och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en annan skärmtangentbordslayout, eller välj Hoppa över för att fortsätta utan en andra tangentbordslayout.

 5. När skärmen Låt oss ansluta dig till ett nätverk visas, välj det nätverk som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut och ange sedan ditt nätverks användarnamn och lösenord, eller klicka på hoppa över för tillfället för att fortsätta utan att ansluta till ett nätverk.

 6. På skärmen Logga in med Microsoft, ange din e-postadress, telefon eller Skype-namn i textfältet eller skapa ett konto och klicka sedan på Nästa.

  Skärmen Logga in med Microsoft med textfältet markerat och Nästa valt
 7. Ange lösenordet i textfältet och klicka sedan på Nästa.

  Skärmen Ange ditt lösenord med textfältet markerat och Nästa valt
 8. Om du ser en Ring oss överbeskyddandeskärm som begär en ytterligare metod för verifiering av konto, välj hur du vill verifiera kontot, och klicka sedan på Nästa.

 9. Läs de alternativ som visas på varje skärm, välj de alternativ du vill ha och följ sedan de anvisningarna på skärmen för att fortsätta.

 10. När skärmen Välj sekretessinställningar för enheten visas, ska du välja de alternativ som du vill ha, och klicka sedan på Godkänn.

  Skärmen Välja sekretessinställningar för enheten med Godkänn valt

Installationen är klar och skrivbordet öppnas.

Ta bort Windows 10 installationsfiler för att få mer lagringsutrymme

Funktionen “Gå tillbaka”, som gör att du kan installera om en tidigare version av Windows, finns i 10 dagar efter uppgraderingen till Windows 10 (eller uppdatering av Windows 10 till en ny version). Windows-installationsfilerna tar upp mycket utrymme på hårddisken under den tiden. Filerna tas bort automatiskt efter 10 dagar. Dock kan du ta bort dem manuellt om du vill frigöra lagringsutrymme innan det.

Anm:

När du tar bort filerna är funktionen “Gå tillbaka” inte längre tillgänglig för att återställa en tidigare version av Windows.

 1. Med hjälp av sökrutan i aktivitetsfältet, söker du efter och öppnar Diskrensning.

  Windows söker efter Diskrensning
 2. Välj den hårddisk där Windows-installationsfilerna finns lagrade (vanligtvis C:), klicka sedan på OK.

  Diskrensningsfönstret med C: enheten vald
 3. När fönstret Diskrensning öppnas klickar du på Rensa systemfiler.

  Rensa systemfiler
 4. Välj den hårddisk där Windows-installationsfilerna finns lagrade (vanligtvis C:), klicka sedan på OK.

  Vänta medan Diskrensning söker igenom enheten efter systemfiler som kan tas bort.

 5. Välj Föregående Windows-installation(er) och Temporära Windows-installationsfiler och klicka sedan på OK för att påbörja rensningen.

 6. Klicka på Ta bort filer.

  När Diskrensning har slutförts finns mer ledigt utrymme på datorns hårddisk.

Lösa Windows 10 problem med HP Recovery Manager

Om datorn levererades med Windows 10 förinstallerat från fabriken, kanske inte HP Recovery Manager kan fungerar med den senaste uppdateringen.

Anm:

Programmet HP Recovery Manager är en del av den ursprungliga hårddiskbilden på HP-datorer som släpptes före 2018. Den kan användas för att återställa operativsystemet från filer som lagras i en partition på hårddisken utan att behöva återställningsmediet. Programmet kan också användas för att skapa en anpassad återställningsskiva eller USB-enhet för en specifik dator.

Kan inte öppna filen: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ meddelandet kan visas om du försöker att öppna HP Recovery Manager med någon av följande metoder:

 • Om du trycker på F11-tangenten, klickar på Felsök och sedan väljer HP Recovery Manager.

  - eller -

 • Om du söker efter och väljer HP Recovery Manager och sedan klickar på Windows återställningsmiljö.

För att lösa problemet, hämta och installerar uppdatering av HP Recovery Manager.

Anm:

När du klickar på den här länken, hämtas filen via webbläsarens hämtningsfunktioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...