hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – Använda Windows-säkerhet för att förhindra problem med virus och spionprogram (Windows 10)

Med hjälp av Windows-säkerhet skyddar du datorn mot popup-fönster, låg prestanda och säkerhetsrisker i form av virus och spionprogram. Skadlig programvara kan smitta datorn utan att du vet om det. Den kan installera sig själv från ett e-postmeddelande, när du ansluter till Internet eller när du installerar vissa program som använder ett USB-minne eller andra flyttbara media. I det här dokumentet beskrivs hur du använder Windows-säkerhet för att söka efter och avlägsna skadlig programvara.

Windows-säkerhet hjälper till att förhindra skadlig programvara från att smitta datorn på två sätt:

 • Realtidsskydd: Windows-säkerhet meddelar dig när den upptäcker möjliga skadlig programvara som påverkar din dator. Det meddelar dig också när viktiga inställningar ändras i ett program.

 • Sökningsalternativ: Windows-säkerhet söker efter skadlig programvara som kan installeras på datorn. Du kan ta bort (eller tillfälligt placera i karantän) hot under en genomsökning.

Anm:

Windows-säkerhet varierar stegen och skärmbilderna beroende på din version av Windows 10.

Aktivera Windows Security

Öppna appen för att aktivera Windows Security och slå på den.

Den här uppgiften

Anm:

På vissa HP-datorer är Windows Security redan installerat, aktiverat och körs automatiskt.

Arbetsordning

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows Security.

  Anm:

  Om du får ett felmeddelande som indikerar att Windows Seciruty inte skyddar datorn och du inte kan öppna Windows Security ska du gå till Det går inte att aktivera Windows Security i det här dokumentet.

  Välja Windows Security i resultatlistan
 2. Kontrollera sedan meddelandet i området för Skydd mot virus och säkerhetshot.

  • Om sköld-ikonen visar en grön cirkel med en bock och meddelandet Ingen åtgärd krävs visas, är Windows Security aktiverad.

  • Om sköld-ikonen visar en röd cirkel med ett x och meddelandet Åtgärder behövs, visas, klickar på sköld-ikonen och sedan på Slå på.

Det går inte att aktivera Windows-säkerhet

Om du inte kan aktivera Windows-säkerhet och du får ett felmeddelande som säger att Windows-säkerhet för närvarande inte skyddar datorn,har datorn fortfarande ett annat antivirus-program installerat. Lös problemet genom att ta bort det gamla virusprogrammet innan du aktiverar Windows Security.

Om du behöver hjälp med att avinstallera föregående antivirusprogram, gå till Hp-datorer – Avinstallera programvara (Windows 10, 8) för mer information.

Starta om datorn när du har avinstallerat antivirusprogrammet och använd sedan stegen i Aktivera Windows Security i det här dokumentet för att aktivera Windows-säkerhet.

Öppna Windows Security

I Windows söker du efter och öppnar Windows Security eller klickar på Start och klickar sedan på Windows Security i applistan.

Välja Windows Security i sökresultatet

Kontrollera prestanda och hälsan på din enhet med Windows Security

Kontrollera att enheten är uppdaterad, har lagringsutrymme och har en uppdaterad drivrutin med Windows Security.

I Windows söker du efter och öppnar Windows Security och klickar sedan på Enhetens prestanda och hälsa.

Hälsorapporten visas.

Windows-säkerhet-hälsorapport

Söka efter virus och spionprogram från datorn och avlägsna dem

Använd Windows-säkerhet för att söka efter och ta bort virus, spionprogram eller annan skadlig programvara från datorn.

Den här uppgiften

 • Snabbsökning: Vid en snabbsökning kontrolleras de platser på hårddisken som är mest utsatta för skadlig programvara.

 • Fullständig sökning: Vid en fullständig sökning skannas alla filer på hårddisken och alla program som är aktiva för närvarande. Om du misstänker att skadlig programvara har infekterat datorn kör du en fullständig sökning. Skanningen kan ta över en timme att slutföra och datorn kanske fungerar långsammare under skanningen.

 • Anpassad sökning: En anpassad sökning skannar specifika datordiskar och filer som du väljer.

 • Windows Defender Offline-sökning: En Windows Defender Offline-skanning söker efter rotuppsättningar eller mycket ihärdig skadlig programvara på datorn. Välj detta alternativ för att söka efter skadlig programvara utanför det normala Windows-systemet. Skanningen kan ta 15 minuter att slutföra och datorn startar om som en del av skanningen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du använder Windows Defender Offline-skanning om du misstänker att datorn är infekterad med skadlig programvara eller virus.

Arbetsordning

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows-säkerhet och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Klicka på Snabbskanning, Skanningsalternativ eller Kör en avancerad skanning och välj sedan den typ av skanning som du vill köra.

  • Om du väljer Snabbskanning startar skanningen.

  • Om du väljer Skanningsalternativ, fortsätter du med dessa steg för att köra en fullständig systemsökning, en anpassad skanning eller en Windows Defender Offline-skanning.

  Virus- och säkerhetshotsskyddsskärmen med skanningsalternativ
 3. Välj ett av följande alternativ, klicka på Sök nu och klicka sedan på Skanna .

  • Om du väljer Fullständig skanning, startar skanningen.

  • Om du väljer Anpassad skanning, välj specifika enheter och mappar att skanna och klicka sedan på Välj mapp.

   Windows-säkerhet med alternativet Enheter och mappar markerat
  • Om du väljer Windows Defender Offline-skanning, spara alla öppna filer och klicka sedan på Skanna. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas, klicka på Ja.

   Anm:

   Datorn startar om när en offline-skanning slutförs.

   Windows Defenders alternativ anpassade skanning alternativet Spara din arbetsskärm
 4. Vänta tills sökningen har slutförts och läs sedan igenom resultaten.

  Om datorn startades om under skanningen, sök efter och öppna Skydd mot virus och säkerhetshot och klicka sedan på Skanningsalternativ > Skyddhistorik.

  Skyddshistoriken innehåller en lista över alla Windows-säkerhetshot som någon gång har identifierat för datorn.

  Anm:

  För tidigare versioner av Windows 10 klickar du på Hothistorik.

 5. För ytterligare information, klicka på Se fullständig historik.

  • Om inga hot upptäcktes, krävs ingen åtgärd.

  • Om hot upptäcktes, välj från alternativen som visas såsom Rensa hot eller Starta åtgärder för att åtgärda hotet.

Visa skanningsresultat för Windows-säkerhet

När Windows-säkerhet kör en snabb, fullständig eller anpassad skanning, visas sökresultaten i skanningsfönstret. Men när en Windows Defender Offline-skanning utförs, måste du öppna sökresultat för att visa dem.

Arbetsordning

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows Security och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Klicka på Hothistorik.

Resultat

En lista med aktuella, karantänlåsta och tillåtna hot visas.

Anm:

För att se en lista över alla hot som Windows-säkerhet någonsin har identifierat för enheten, klicka på Se fullständig historik.

Välj de objekt som ska uteslutas från en skanning med Windows-säkerhet

Om du vill öka hastigheten på sökningen kan du göra undantag för specifika filer, platser, filtyper och processer i en sökning.

Den här uppgiften

Varning - risk för personskada:

Om du gör undantag för objekt i en sökning kan det göra datorn känslig för de senaste skadliga programmen.

Arbetsordning

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows Security och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Under Inställningar för virus och säkerhetshot, klickar du på Hantera inställningar.

 3. Klicka på Lägg till eller ta bort undantag i området Undantag.

  Undantagsområde för inställningar för virus- och säkerhetshotsskydd
 4. Klicka på plustecknet (+) bredvid Lägg till undantag och välj sedan Fil, Mapp, Filtyp eller Process från listmenyn.

  Menyalternativ på listmenyn Lägg till undantag
 5. Välj de filer, mappar, filtyper eller processer som ska uteslutas från nästa skanning.

  • Om du valde Fil, välj filerna som ska uteslutas och klicka sedan på Öppna. Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.

  • Om du valde Mapp, välj mapparna som ska uteslutas och sedan Välja mapp. Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.

  • Om du valde Filtyp, ange filtilläggets typ, till exempel .docx, som ska uteslutas, och klicka sedan på Lägg till. Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.

  • Om du valde Process, skriv processens namn, till exempel “Sök” som ska uteslutas, och klicka sedan på Lägg till. Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.

 6. Om du vill ta bort ett objekt från listan Undantag, välj det objekt du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Ta bort ett undantaget objekt

Skydda dina mappar från skadliga program med Windows Security

Använd funktionen Kontrollerad mappåtkomst för att skydda dina filer och mappar från skadliga appar såsom lösenvirus.

Arbetsordning

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows Security och klickar sedan på Skydd mot virus och säkerhetshot.

 2. Under Inställningar för virus och säkerhetshot, klickar du på Hantera inställningar.

 3. I området Kontrollerad mappåtkomst klickar du på Hantera kontrollerad mappåtkomst.

  Om fönstret Kontroll av användarkonto visas klickar du på Ja.

  Hantera Kontrollerad mappåtkomst
 4. Klicka på växlingsknappen i området för Kontrollerad mappåtkomst.

  Välj hur du vill skydda dina filer och mappar
 5. Gör på något av följande sätt, beroende på hur du vill föra över filerna och inställningarna.

  • Klicka på Skyddade mappar för att välja de specifika mappar du vill skydda. Många mappar som är förinstallerade på Windows 10 skyddas automatiskt.

   Välj mappar att skydda
  • Klicka på Tillåt en app via kontrollerad mappåtkomst för att välja de program som kan få åtkomst till dina filer och mappar.

   Välj appar som kan komma åt dina filer och mappar

Lösa hot med Windows-säkerhet

Om Windows-säkerhet identifierar potentiellt oönskad eller skadlig programvara, visas det bästa alternativet för att lösa faran automatiskt i skanningsfönstret eller skanningshistoriken. Välj bland alternativen som visas, till exempel Rensa hot eller Starta åtgärder för att hantera hotet.

Anm:

Du kan även ta bort skadlig programvara med alternativet Avinstallera i Windows. Sök efter programmet du misstänker är skadligt, högerklicka på programvarunamnet i resultatlistan och klicka sedan på Avinstallera.

Hämta Windows säkerhetsuppdateringar

Om du inte har en bredbandsanslutning som alltid är på eller om du vill söka efter uppdateringar, kan du manuellt söka efter och installera säkerhetsuppdateringar för Windows Security.

Den här uppgiften

Virus, spionprogram och andra skadliga programdefinitionerna är filer som Windows-säkerhet använder för att identifiera hot mot datorn. Microsoft ger regelbundet ut viktiga uppdateringar som gör Windows säkrare. Uppdateringarna är viktiga eftersom de skyddar datorn. För till att hålla dessa definitioner uppdaterade arbetar Windows-säkerhet med Windows Update för att automatiskt installera nya definitioner då de släpps. Om du har en bredbandsanslutning som alltid är på bör du ställa in Windows Update-verktyget så att sökningen efter uppgraderingar sker automatiskt varje dag.

Arbetsordning

 1. Med hjälp av sökrutan i Aktivitetsfältet, sök efter och öppna Sök efter uppdateringar.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.

  Söka efter uppdateringar

Resultat

När sökningen är klar installeras uppdateringarna automatiskt.

Enheten är uppdaterad

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...