hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Hårddiskfel visas innan datorn startar i Windows 10

Vid start visas ett meddelande om hårddiskfel:

Detta felmeddelande kan indikera ett problem med sektorer, data eller fysiska diskar på hårddisken.

Meddelandeskärmen hårddiskfel

Om detta felmeddelande visas, genomför ett diagnostiskt hårddisktest för att verifiera hårddiskens tillstånd.

Utföra hårddisktester i HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics tillhandahåller flera tester för att testa hårddisken på datorn och bekräfta maskinvarufel. Kör först snabbtestet (två till tre minuter). Om snabbtestet inte hittar ett problem kan du köra det omfattande testet (två timmar eller mer). Det kan köras en gång eller upprepade gånger tills ett fel inträffar.

 1. I menyn Komponenttester klickar du på HårddiskSnabbtest.

  Välja snabbtest av hårddisken
 2. Klicka på Kör en gång. Snabbtestet börjar.

  Testskärm för SSD-hårddisk för HP PC Hardware Diagnostics
 3. Om datorn har mer än en hårddisk, välj den hårddisk som du vill testa. För att testa alla hårddiskar, välj Testa alla hårddiskar.

  När testet har slutförts visas resultaten på skärmen. Testresultaten kan även hittas i Testloggar i huvudmenyn.

 4. Om hårddisken klarar snabbtestet men det fortfarande finns problem med hårddisken kör du det omfattande testet. Detta test omfattar SMART-kontroll, Kort DST, optimerat DST, långt DST. För att köra testerna individuellt, välj dem i menyn Hårddisktester.

 5. Om det inte går att testa hårddisken klickar du på Felsök.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att försöka lösa problemet och klicka sedan på Ja.

 7. Om problemet kvarstår klickar du på Ja för att kontakta HP:s kundsupport.

 8. Anteckna eller kopiera felkoden (24-siffrig kod) och produkt-ID när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn.

 9. Om din dator är online klickar du på NÄSTA för att gå till webbplatsen för HP:s kundsupport.

Om din dator är offline, Använd din mobila enhet för att skanna den medföljande QR-koden och åtkomst till HP:s kundsupport.

Granska resultatet av hårddisktesten

När hårddisktestet är slutfört visas ett meddelande om vilka åtgärder som vidtagits.

Testresultat

Föreslagen åtgärd

Hårddisktestet har godkänts

Använd datorn som vanligt.

Problem har hittats och reparerats

Använd datorn som vanligt.

Dålig sektor har hittats och har mappats på nytt

Starta om datorn.

 • Om ett annat felmeddelande visas, kör hårddisktestet igen.

 • Använd datorn som vanligt om ett felmeddelande inte visas.

Ett specifikt felmeddelande och en ID-felkod med 24-siffror visas

Kontakta HP:s kundsupport.

Felmeddelande SMART kontroll: EJ INSTALLERAD | Kort DST: EJ INSTALLERAD visas

Återställ standardinställningar för BIOS.

Se specifikt HP-dokument för din produkt och följ sedan stegen i avsnittet Återställ standardinställningar för BIOS.

När du har återställt standardinställningarna för BIOS ska du köra det diagnostiska testet för hårddisken igen. Om felet Inte INSTALLERAD visas igen, kontaktar du HP:s kundsupport.

Kontakta HP för ett test av en felande hårddisk

Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) och kontaktar HP:s kundsupport.

Anm:

Fel-ID finns även tillgängligt i Testloggar på huvudmenyn.

Hårddisktestresultat visar fel

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...