hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Felmeddelandet "Det gick inte att hitta AirPrint" (iOS, iPadOS)

När du har valt ett utskriftsjobb visas ett meddelande om att Det gick inte att hitta AirPrint-skrivare på iPhone eller iPad. Kontrollera den trådlösa nätverksanslutningen och se till att AirPrint är aktiverat.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för Trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket på nytt:

  • Skrivare med pekskärm: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan pekskärm: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheter: Om du startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten kan möjliga feltillstånd rensas.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth under skrivarinstallation (endast Android, iOS): HP Smart-appen använder Bluetooth för att hjälpa till att hitta skrivaren och konfigurera den trådlösa anslutningen till nätverket.

Aktivera AirPrint från appen HP Smart

På din dator eller mobila enhet kan du använda HP Smart-appen för att söka efter och aktivera AirPrint på din skrivare.

 1. Ladda ned appen HP Smart från 123.hp.com (iOS, iPadOS) eller HP Smart - Mac App Store (macOS) och följ sedan anvisningarna för att installera skrivaren.

 2. På appens startskärm väljer du skrivarens namn eller bild.

 3. Under Avancerat ska du välja Avancerade inställningar eller Skrivarens hemsida (EWS).

 4. Välj Nätverk och leta sedan efter AirPrint.

  • Om AirPrint visas väljer du det och sedan Status.

  • Om AirPrint inte visas beror det på att skrivaren inte stöder det. Använd en alternativ metod för att skriva ut, till exempel Wi-Fi Direct.

 5. Om du uppmanas att gå till en säker HTTPS-aktiverad webbsida väljer du OK eller Omdirigera till HTTPS.

 6. Om ett meddelande om att anslutningen inte är privat visas, väljer du Avancerat eller Visa detaljer och sedan Fortsätt till 192.168. x. xx eller gå till denna webbplats.

 7. Under AirPrint-status väljer du Aktivera AirPrint.

Använd en annan metod för att skriva ut

I vissa fall är konfigurationen för din mobila enhet inte kompatibel med en HP-utskriftsmetod.

Om du inte kan skriva ut ska du installera appen HP Smart för en guidad skrivarinstallation eller använda Wi-Fi Direct om det inte går att ansluta till ett lokalt nätverk.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...