hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Felmeddelandet "Det gick inte att hitta AirPrint" (iOS, iPadOS)

När du har valt ett utskriftsjobb visas ett meddelande om att Det gick inte att hitta AirPrint-skrivare på iPhone eller iPad. Kontrollera den trådlösa nätverksanslutningen och se till att AirPrint är aktiverat.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller ständigt förlorar kopplingen startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i viloläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömknappen för att väcka skrivaren så att den är klar att användas. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid ikonen eller knappen Trådlöst kontrollerar du att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket igen: Placera skrivaren inom räckhåll för Wi-Fi-routersignalen och anslut den sedan till nätverket.

  • Skrivare med kontrollpanel med pekskärm: Öppna menyn Inställningar, Nätverk eller Trådlösa inställningar, välj Guide för trådlös installation och följ sedan anvisningarna för att välja nätverksnamnet och ange lösenordet.

  • Skrivare utan kontrollpanel med pekskärm: Tryck och håll in knappen för Trådlöst i fem sekunder eller tills lampan för trådlöst börjar blinka. Inom två minuter trycker du och håller in knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup) på routern tills anslutningsprocessen inleds. Skrivarens lampa för trådlöst slutar blinka när anslutningen har slutförts.

  • HP DeskJet 6000- och 6400-, ENVY 6000-, 6400- och Tango-skrivare: Tryck och håll in Wi-Fi-knappen och strömknappen på skrivarens baksida i fem sekunder tills det blå fältet blinkar. Inom två minuter trycker du och håller in knappen WPS på routern tills anslutningsprocessen inleds. Det blå fältet slutar blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheterna: Startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten för att åtgärda möjliga feltillstånd.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst nätverk: Sök efter din skrivarmodell på webbplatsen för HP:s kundsupport och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth för installation av en HP Smart-app: Aktivera Bluetooth på datorn eller på den mobila enheten så att HP Smart kan identifiera skrivaren under installationen.

Aktivera AirPrint från appen HP Smart

På din dator eller mobila enhet kan du använda HP Smart-appen för att söka efter och aktivera AirPrint på din skrivare.

 1. Öppna appen HP Smart. Om du inte har HP Smart kan du hämta den från 123.hp.com eller appbutiken.

 2. På appens startskärm väljer du skrivarens namn eller bild.

 3. Under Avancerat ska du välja Avancerade inställningar eller Skrivarens hemsida (EWS).

 4. Välj Nätverk och leta sedan efter AirPrint.

  • Om AirPrint inte visas beror det på att skrivaren inte stöder det. Använd en alternativ metod för att skriva ut, till exempel Wi-Fi Direct.

  • Om AirPrint visas väljer du det och sedan Status.

 5. Om du uppmanas att gå till en säker HTTPS-aktiverad webbsida väljer du OK eller Omdirigera till HTTPS.

 6. Om ett meddelande om att anslutningen inte är privat visas, väljer du Avancerat eller Visa detaljer och sedan Fortsätt till 192.168. x. xx eller gå till denna webbplats.

 7. Under AirPrint-status väljer du Aktivera AirPrint.

Använd en annan metod för att skriva ut

I vissa fall är konfigurationen för din mobila enhet inte kompatibel med en HP-utskriftsmetod.

Om du inte kan skriva ut ska du installera appen HP Smart för en guidad skrivarinstallation eller använda om det inte går att ansluta till ett lokalt nätverk.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...