hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Kontrollera HP-skrivarens bläck -eller tonernivåer

Kontrollera bläck- eller tonernivåer regelbundet för att fastställa hur mycket bläck eller toner som finns kvar. När bläck- eller tonernivån blir låg bör du överväga att köpa en ersättningspatron att ha till hands. Installera en ny patron eller fyll på toner när den gamla patronen eller tonern är slut eller inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet.

Kontrollera bläck- eller tonernivåer från skrivarens kontrollpanel

Många HP-skrivare visar bläck- och tonernivåer på kontrollpanelen.

Leta efter en ikon med en BläckdroppeBläckdroppsikon eller Bläckdroppsikon, en ikon för PatronPatronikon, en meny för Bläcknivå eller en tonernivåindikator för att visa uppskattade bläck- eller tonernivåer.

Kontrollera bläck- eller tonernivåer (Windows)

Använd en av följande metoder för att kontrollera bläck- eller tonernivåerna från Windows-datorn.

 • HP Smart-appen (Windows 10): Hämta HP Smart-appen (på engelska) från Windows Store. Lägg till skrivaren för att visa bläck- eller tonernivåerna på startskärmen.

  Startskärmen i HP Smart
 • HP Print and Scan Doctor: Hämta och kör HP Print and Scan Doctor. Välj din skrivare, klicka på Skrivare i den övre menyraden och klicka sedan på Förbrukningsnivåer.

  Menyn Förbrukningsnivåer i HP Print and Scan Doctor
 • Skrivarprogramvara: Sök i Windows efter HP och klicka sedan på skrivarens namn eller på HP Solution Center. Klicka vid behov på Underhåll skrivaren.

  Exempel på beräknade bläcknivåer i HP Printer Assistant

  Om du inte har installerat HP-skrivarens programvara går du till HP-programvara och drivrutiner för hämtning. Identifiera skrivaren och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 • HP Laser-skrivare: Sök i Windows efter Easy Printer Manager och klicka sedan på HP Easy Printer Manager.

  Exempel på tillbehörsinformation i HP Easy Printer Manager

Kontrollera bläck- eller tonernivåer (Mac)

Använd skrivarprogramvaran för att kontrollera bläck- eller tonnivåerna från Mac-datorn.

 1. Klicka på Apple-ikonen Apple-ikon, klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriv ut och faxa eller Skriv ut och skanna.

 2. Välj skrivaren från listan, klicka på Alternativ och förbrukningsmaterial och klicka sedan på fliken Förbrukningsmaterial.

  Klicka på Alternativ och förbrukningsmaterial

Kontrollera bläck- eller tonernivåer (Android, iOS)

Använd HP Smart-appen för att kontrollera bläck- eller tonernivåerna från din Android- eller Apple iOS-enhet.

Gå till för att installera HP Smart-appen på din mobila enhet. Lägg till skrivaren för att visa bläck- eller tonernivåerna på startskärmen.

HP Smart-appens startskärm med bläcknivåer

Kontrollera bläck -eller tonernivåer (HP Ink Tank- och Smart Tank-skrivare)

Om bläcknivåerna visas som tomma i HP-skrivarens programvara kan du kontrollera skrivarens bläcknivåer visuellt med hjälp av bläckbehållarens fönster.

Behåll skrivarens bläcknivåer mellan max. och min. fyllnadslinjer.

Varning - risk för personskada:

Bläcknivåer under den lägsta tillåtna fyllnadslinjen kan orsaka dålig utskriftskvalitet. Bläcknivåer över maximal fyllnads linje kan leda till läckage. Skador till följd av felaktig bläckfyllning eller användning av icke-HP-bläck täcks inte av garantin.

Exempel på korrekt påfyllda bläckbehållare

Exempel på korrekt påfyllda bläckbehållare

Bläckbehållarens linjer för fyllning

1: Linje för maximal fyllning

2: Linje för minsta fyllning

Vanliga frågor

Se dessa vanliga frågor för mer information om kontroll av bläck- eller tonernivåer.

Hur kontrollerar jag bläcknivåer för HP Instant Ink?

Visa bläcknivåer från skrivarprogramvaran eller från skrivarens kontrollpanel.

Tryck på ikonen HP Instant InkHP Instant Ink på skrivarens kontrollpanel för att se bläcknivåerna.

För att visa sidantal och leveransstatus för patron går du till din HP Instant Ink-kontosida.

Hur installerar jag nya bläckpatroner eller tonerkassetter?

Hitta installationsanvisningar på HP:s webbplats.

Gå till HP:s kundsupport, ange skrivarmodellen och sök sedan efter dokumentet Byta patroner.

Om din skrivare inte använder patronerna, leta efter ett dokument om Fylla på toner eller Fylla på bläcktankar.

Var köper jag extra förbrukningsmaterial till min HP-skrivare?

Nytt bläck, toner, bildtrummor och andra förbrukningsmaterial finns tillgängliga från HP och lokala återförsäljare.

Gå till HP Store för att hitta förbrukningsmaterial.

Om du är en HP Instant Ink-kund ska du gå till HP Instant Ink - Erhålla nya bläckpatroner för mer information.

Hur felsöker jag problem med utskriftskvaliteten?

Lär dig hur du åtgärdar problem med utskriftskvaliteten på HP:s webbplats.

Gå till HP:s kundsupport för att hitta anvisningar för att förbättra utskriftskvaliteten och ange sedan skrivarmodellen i sökfältet. Bläddra till dokumentet Utskriftskvalitet på skrivarsidan.

Vad ska jag göra när bläck- eller tonernivåerna som visas inte är korrekta?

Bläck-eller tonernivåerna som visas i HP-skrivarens programvara är uppskattningar som beräknats utifrån användning. Dessa uppskattningar blir mindre korrekta under följande förhållanden.

 • Du använder inte äkta HP-bläckpatroner eller tonerkassetter.

 • En omarbetad, påfylld eller använd patron är installerad.

 • Skrivaren använder bläckbehållare i stället för patroner.

 • Skrivaren har genomgått en fullständig maskinvaruåterställning.

Vilka bläckpatroner eller tonerkassetter fungerar med min skrivare?

Hitta kompatibelt förbrukningsmaterial på HP:s webbplats.

Gå till Vilka bläckpatroner eller tonerkassetter fungerar med min HP-skrivare? för att hitta rätt bläck- eller tonerförbrukningsartiklar för skrivaren.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...