hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Använda Microsoft Edge-webbläsaren (Windows 10)

Microsoft Edge är standardwebbläsare för Windows 10-datorer och mobila enheter. Med den här webbläsaren kan du använda integrerade Microsoft-tjänster, som den personliga digitala assistenten Cortana och OneDrive, och har anteckningsverktyg och ett läsläge.

Anm:

Vissa webbplatser kan inte laddas eftersom de skapats med hjälp av Adobe Flash. Om ikonen Blockerad Adobe Flash visas på adressfältet ska du klicka på ikonen för att tillåta Adobe Flash att köras på webbplatsen.

Öppna Microsoft Edge

Öppna Microsoft Edge för att surfa på Internet.

I Windows söker du efter och öppnar Edge eller klickar på ikonen Microsoft Edge.

Första gången du öppnar Microsoft Edge, öppnas startsidan.

Anm:

Du kan ändra sidan som visas när du öppnar Microsoft Edge.

Startsida för Edge

Lägga till en webbplats i Favoriter i Microsoft Edge

Använd verktyget Favoriter för att lägga till en webbplats i Favoriter och för att öppna ett av dina favoritwebbplatser.

 1. Öppna webbplatsen som du vill lägga till i Favoriter och klicka sedan på ikonen Favoriter.

  Adressfältet med ikonen Favoriter markerad
 2. Om du vill ändra namnet på webbplatsen anger du det nya namnet i fältet Namn och klickar sedan på Lägg till.

  Klicka på knappen Lägg till
 3. För att spara webbplatsen i Favoriter eller på en annan plats väljer du önskad plats i listrutan Spara i.

 4. För att öppna en webbplats från Favoriter klickar du på ikonen Hubb, sedan klickar du på ikonen Favoriter och sedan på den webbplats som du vill öppna.

  Välja en favoritwebbplats för att öppna

Lägga till en webbplats till Läslistan i Microsoft Edge

Gör så här för att lägga till en webbplats till din läslista.

 1. Öppna webbplatsen som du vill lägga till i din läslista och klicka sedan på ikonen Favoriter.

  Klicka på Favoritikonen
 2. För att lägga till en webbplats till läslistan ska du klicka på ikonen Läslista, ändra namnet i rutan Namn (valfritt) och sedan klicka på Lägg till.

  Klicka på knappen Lägg till
 3. För att öppna en webbplats på din läslista, klicka på ikonen Hubb, klicka på ikonen Läslista, klicka sedan på den webbplats som du vill öppna.

  Öppna en webbplats från Läslistan

Hantera flikar i Microsoft Edge

Med Microsoft Edge kan du visa flikarna Start och Hem, skapa nya flikar, se en snabb förhandsgranskning av aktiva flikar, sätta flikar åt sidan och återställa flikar som du tidigare satt åt sidan.

Fliken Microsoft Edges fält
 • Så här skapar du en ny flik: Klicka på ikonen Ny flik i flikfältet.

 • För att visa Start-fliken: Klicka på ikonen Start i flikfältet.

 • För att visa Hem-fliken: Klicka på ikonen Hem i adressfältet.

 • För att visa en förhandsgranskning av aktiva flikar: Klicka på ikonen Visa förhandsgranskning av flik i flikfältet.

 • För att sätta aktiva flikar åt sidan: Klicka på ikonen Spara de här flikarna i flikfältet.

 • För att visa, hantera och återställa flikarna som tidigare satts åt sidan: Klicka på ikonen Visa alla dina flikar i flikfältet. För att återställa flikar klickar du på Återställ flikarna i fönstret Flikarna so du har satt åt sidan . För att lägga till flikarna i Favoriter eller dela dem klickar du på ikonen Mer.

  Klicka på Återställ flikarna
 • Avstängt en fliken spela upp ljud: Högerklicka på volymikonen på fliken. I listmenyn väljer du fliken Ljudavstängning.

Läsa böcker i Microsoft Edge

Använd menyn Hubb för att läsa e-böcker i Microsoft Edge.

 1. Klicka på ikonen Hubb och klicka sedan på ikonen Böcker.

  En lista med alla böcker du äger visas.

  Anm:

  Om du vill fästa en bok på startmenyn, högerklicka på boken och välj sedan Fäst på Start.

  Klicka på ikonen Böcker
 2. Välj boken som du vill läsa.

  För att köpa en ny bok klickar du på Handla böcker och följer sedan anvisningarna på skärmen för att köpa böcker från Microsoft Store.

 3. När boken öppnas klickar du på den högra sidan av fönstret för att vända sidan. Klicka på den vänstra sidan av fönstret för att gå till föregående sida. Klicka ovanför texten för att öppna en läsmeny med följande alternativ:

  • Innehållsförteckning

  • Hantera bokmärken

  • Sök

  • Teckenstorlek

  • Högläsning

  • Lägg till ett bokmärke

Använda Läsvy i Microsoft Edge

I Microsoft Edge kan du använda Läsvy för att förenkla vyn. Du kan även ändra skärmens ljusstyrka och textstorlek.

Exempel på Normal webbvy
Exempel på läsvy
 1. Öppna den webbplats du vill läsa i läsvy.

 2. Klicka på ikonen Läsvy.

  Klicka på ikonen Läsning
 3. Justera teckenstorleken (valfritt) genom att klicka på ikonen Mer och sedan klicka på Plus (+) eller Minus () i området Zooma.

  Justera zoominställningen

Lägga till anteckningar på en webbsida i Microsoft Edge

Du kan använda verktyget Lägg till anteckningar för att ringa in och markera objekt, rita former och lägga till anteckningar på en webbsida. Sedan kan du spara en skärmbild av den antecknade webbsidan i OneNote, dina favoriter eller i läslistan.

Exempel på en webbsida med webbanteckningar

Klicka på ikonen Lägg till anteckningar.

Verktygsfältet Lägg till anteckningar
 • För att tilldela en färg och storlek på pennverktyget klickar du på ikonen Penna, väljer en linjefärg och justerar reglaget för linjebredd.

  Välj penn-färgen och linjebreddsalternativ
 • För att tilldela en färg och form på märkpennan klickar du på ikonen Märkpenna, väljer en markeringsfärg och justerar reglaget för linjebredd.

  Välja märkpennans färg- och breddalternativ
 • För att ta bort anteckningar eller markeringar, klicka på ikonen Radergummi och klicka på anteckningen eller markeringen för att ta bort dem.

 • För att lägga till en maskinskriven anteckning till en webbsida:

  1. Klicka på ikonen Lägg till en anteckning, placera sedan markören på den plats på sidan där du vill att anteckningen ska visas och klicka.

  2. Skriv in din anteckning i textrutan.

   Skriv in din anteckning i textrutan
  3. Om du vill ta bort anteckningen ska du klicka på ikonen Papperskorgen.

 • För att spara en sida till dina favoriter, läslistan eller OneNote:

  1. Klicka på ikonen Spara webbanteckning och välj sedan OneNote, Favoriter eller Läslista.

  2. Klicka på Spara.

   Spara webbanteckningsändringarna
 • För att dela sidan med anteckningar klickar du på ikonen Dela webbanteckning, väljer metod för att dela, som Cortana-påminnelser, och följer anvisningarna på skärmen för att dela webbsidan.

  Anm:

  Om du bara vill dela en del av webbsidan klickar du på ikonen Gem för att välja delen att dela.

Visa webbhistorik i Microsoft Edge

Använd hubben för att visa en lista över historiksidorna.

 1. Klicka på ikonen Hubb och klicka sedan på ikonen Historik.

  En lista med tidsperioder visas.

  Klicka på ikonen Historik
 2. Välj den önskade tidsperioden för att visa din webbläsarhistorik.

  Webbhistoriken för tidsperioden visas.

  Exempel på webbläsarhistorik från senaste timmen
 3. Rensa alla historiksidor genom att klicka på Rensa all historik.

Visa hämtningar i Microsoft Edge

Använd hubben för att visa din aktuella och tidigare hämtningar.

 1. Klicka på ikonen Hubb till höger om adressfältet och klicka sedan på ikonen Hämtningar.

  En lista med alla hämtningar visas.

  Klicka på ikonen Nedladdningar
 2. För att rensa din hämtningshistorik klickar du på Rensa alla.

Ändra öppningssida i Microsoft Edge

Justera Microsoft Edge-inställningarna för att ändra den första sidan som visas när du öppnar Microsoft Edge.

 1. Klicka på ikonen Mer och välj sedan Inställningar.

  Fönstret Inställningar med listrutan för Öppna Microsoft Edge markerad.
 2. Välj ett alternativ från menyn Öppna Microsoft Edge med.

  • Startsida: Öppnar startsidan för Microsoft Edge.

  • Sidan Ny flik: Öppna sidan Ny flik.

  • Föregående sidor: Öppnar den sida som var aktiv senast du stängde Microsoft Edge.

  • Specifik(a) sida eller sidor: Öppnar en sida eller en uppsättning sidor som du väljer. Ange URL-adressen på webbsidan som du vill att Microsoft Edge ska öppnas med i rutan Ange en URL-adress och klicka sedan på ikonen Spara.

 3. För att ange hur man öppnar nya flikar ska du välja menyn Toppwebbplatser och föreslaget innehåll, Toppwebbplatser eller En tom sida, Öppna nya flikar med.

  Listrutan för Öppna nya flikar med.

Installera tillägg för Microsoft Edge

Installera tillägg med hjälp av menyn Mer.

 1. Klicka på ikonen Mer och välj sedan Tillägg.

  Placering av Tillägg på menyn Mer
 2. Bläddra ned i listan med föreslagna tillägg och klicka sedan på Utforska fler tillägg.

  Tilläggs meny med få tillägg från butiken markerat

  Butiken öppnas i ett nytt fönster.

 3. I fönstret Microsoft Store väljer du tillägg och följer sedan anvisningarna på skärmen för att installera och starta dem.

 4. Stäng Store och återgå till Microsoft Edge.

 5. Läs meddelandet om förlängningsdel behörigheter och klicka på Starta.

  Tilläggs menyn för utökade behörigheter, meddelande visas och det går att stänga det på den markerade knappen

De installerade tilläggen visas nu i menyn Microsoft Edge More

Ändra standardsökmotor

Använd menyn Mer för att ändra standardwebbläsaren.

 1. Bläddra till URL-adressen på den sökmotor du vill använda som standard.

 2. Klicka på ikonen Mer och välj sedan Inställningar.

  Menyn Mer med Inställningar markerat
 3. På menyn Allmänt väljer du Avancerat.

 4. Klicka på Ändra sökleverantör i området Sökning i adressfält.

  Fönstret Avancerat med området Sökning i adressfält markerat
 5. Välj önskad sökmotor och klicka sedan på Ange som standard.

Ändra standardwebbläsare i Windows-inställningarna

Använd Windows-inställningarna för att ändra standardwebbläsare.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Standardappar.

 2. Klicka på aktuell standardwebbläsare i området Webbläsare .

  Fönstret Standardappar med webbläsarinställningar markerat
 3. I fönstret Välj en app, väljer du den webbläsare du vill använda som din standardwebbläsare.

  Anm:

  Om webbläsaren som du vill använda som standardwebbläsare inte visas, klicka på Sök efter en app i butiken för att hämta en ny webbläsare att använda som standardwebbläsare.

Importera favoriter från andra webbläsare till Microsoft Edge

Använd menyn Mer om du vill importera bokmärken från andra webbläsare.

 1. Klicka på ikonen Mer och välj sedan Favoriter.

 2. I fönstret Favoriter klickar du på Importera från en annan webbläsare.

  Fönstret Favoriter med Importera från en annan webbläsare markerat
 3. I fönstret Importera eller exportera väljer du alternativknappen bredvid önskad webbläsare i området Importera din information och klickar sedan på Importera.

  Fönstret Importera eller exportera med alternativknapparna markerade

Använda Microsoft Edge-verktyg

Använd Microsoft Edge-verktygen för att utföra uppgifter, som att öppna ett nytt fönster, zooma in och ut och skriva ut.

För att öppna Microsoft Edge-verktygen klickar du på ikonen Mer.

 • För att öppna ett nytt webbläsarfönster klickar du på Nytt fönster. Ett nytt webbläsarfönster öppnas.

 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||To open a private browser window, click New InPrivate window.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| Med InPrivate-webbsökning kan du surfa privat på webben. Den här funktionen är utformad för att hålla känslig information, till exempel inloggningsinformation och webbläsarens inställningar, dold för andra som använder samma dator.

 • För att ändra vystorlek klickar du på plus- eller minustecknet (+ eller ) i området Zooma.

  • För att göra vyn mindre klickar du på ikonen för minus-tecknet () upprepade gånger tills procentandelen matchar dina behov. Vystorleken ändras varje gång du klickar på ikonen.

  • För att göra skärmen större klickar du på ikonen för plus-tecknet (+) tills procentandelen matchar dina behov. Vystorleken ändras varje gång du klickar på ikonen.

 • För att visa webbhistorik klickar du på Historik.

 • För att visa hämtningshistorik klickar du på Hämtningar.

 • För att lägga till ett tillägg, klicka på Tillägg.

 • Om du vill skriva ut en sida klickar du på Skriv ut. Ett förhandsgranskningsfönster visas. Välj skrivaren och de önskade inställningarna och klicka sedan på Skriv ut.

 • För att söka efter text på en sida klickar du på Sök på sidan. Rutan Sök på sidan öppnas på skärmens vänstra sida. Skriv in texten du vill söka efter.

 • För att läsa upp en sida högt klickar du på Högläsning. Cortana börjar Läs för närvarande visar webbsidan.

 • För att fästa den aktuella webbsidan på aktivitetsfältet klickar du på Fäst den här sidan på aktivitetsfältet.

 • För att ändra inställningarna för Microsoft Edge klickar du på Inställningar.

 • För att skicka feedback till Microsoft om Microsoft Edge eller för att få hjälp med Microsoft Edge klickar du på Hjälp och feedback.

 • För att fästa tillgängliga verktyg på adressfältet klickar du på Visa på menyn Verktygsfält.

 • Klicka på Fler verktyg för följande ytterligare alternativ:

  Undermenyn Fler verktyg i Edge-verktygen
  • För att lägga till anteckningar på en webbsida klickar du på Lägg till anteckningar.

  • För att dela en webbsida klickar du på Dela den här sidan. Med den här funktionen kan du dela webbsidor via e-post, sociala medier, Bluetooth, en kompatibel mobil enhet eller OneDrive

  • Klicka på Konvertera media till enhetenför att konvertera videor, bilder, och ljud. Den här funktionen gör det möjligt att trådlöst strömma media från webbläsaren till eventuella kompatibla enheter i ditt nätverk.

  • För att öppna en sida med Internet Explorer klickar du på Öppna med Internet Explorer. Den aktuella sidan öppnas i Internet Explorer.

   Anm:

   Vissa äldre webbplatser eller företagswebbplatser kanske inte är kompatibla med Microsoft Edge. Om du försöker öppna en inkompatibel äldre webbplats visas ett meddelande i Microsoft Edge som uppmanar dig att öppna sidan i Internet Explorer 11.

  • För att fästa den aktuella webbsidan på startmenyn klickar du på Fäst den här sidan på Start.

Rensa webbläsardata i Microsoft Edge

Använd menyn Inställningar för att rensa webbläsardata.

 1. Klicka på ikonen Mer.

 2. Klicka på Inställningar > Sekretess & säkerhet

 3. I området Rensa surfdata klicka på Välj vad du ska rensa.

  Fönstret Sekretess och säkerhet med Välj vad du ska rensa markerat
 4. Välj de objekt som du vill rensa och klicka sedan på Rensa.

  Välja webbläsardata som ska rensas

Ändra inställningarna för Microsoft Edge

I inställningarna för Microsoft Edge kan du aktivera eller inaktivera funktioner och ändra dina sekretessinställningar och serviceinställningar.

 • Allmänt: Konfigurera webbläsarens tema och startsida, hämtningsplats och synkroniseringsinställningar för Windows.

  Klicka på ikonen Mer och sedan på Inställningar.

  Fönstret Allmänna inställningar
 • Sekretess och säkerhet: Konfigurera sekretessinställningar, till exempel inte spåra begäranden, sökförslag och visa eller dölja sökhistorik. Ställ in säkerhetsinställningar, till exempel popup-blockering och inställningar för Windows Defender SmartScreen.

  Klicka på ikonen Mer, klicka på Inställningar och sedan på Sekretess och säkerhet.

  Fönstret Inställningar för sekretess och säkerhet
 • Lösenord och automatisk ifyllning: Välj att tillåta Microsoft Edge att spara lösenord, formulärdata och kreditkortinformation.

  Klicka på ikonen Mer, klicka på Inställningar och sedan på Lösenord och automatisk ifyllning.

  Fönstret Inställningar för lösenord och automatisk ifyllning
 • Avancerat: Aktivera eller inaktivera Cortana i Microsoft Edge, Adobe Flash Player eller Spela upp media, konfigurera proxyinställningar och webbplatsbehörigheter, välj appar för att öppna vissa webbplatser och ändra din sökmotorleverantör.

  Klicka på ikonen Mer, klicka på Inställningar och sedan på Avancerat.

  Fönstret Avancerade inställningar

Använda Cortana i Microsoft Edge

När du utför en sökning i adressfältet i Microsoft Edge använder Microsoft Edge anpassad information som du har angivit till Cortana för att göra sökresultatet mer relevant för dig.

Om du till exempel skriver lokalt väder i sökfältet för Bing visar sökresultaten väderinformation för din plats. Ändra din plats genom att klicka på Ändra bredvid den plats som visas på skärmen.

Exempel på Cortana visar lokalt väder

Om du till exempel hittar ett ämne som du vill veta mer om, kan du markera ordet eller frasen, högerklicka på den och sedan klicka vad du vill att Cortana ska göra:

Markera och högerklicka på ett ord på en webbsida i Edge
 • Kopiera: Kopierar det markerade ordet eller den markerade frasen.

 • Markera alla: Markerar hela webbsidan.

 • Sök på Internet efter “...”, där “...” representerar det markerade ordet eller den markerade frasen: En ny flik eller fönster med mer information och tillhörande länkar öppnas.

 • Fråga Cortana om “...”, där “...” representerar det markerade ordet eller den markerade frasen: Ett Cortana-fönster med mer information och tillhörande länkar öppnas.

 • Högläsning: Cortana läser upp informationen på sidan. Du kan avsluta, pausa, spola tillbaka, spola snabbt framåt eller ändra Cortanas röst i verktygsfältet Högläsning.

  Cortana läses upp högt verktygsfältet

Använda Närliggande delning i Microsoft Edge

Med funktionen Närliggande delning kan du dela webbsidor via Bluetooth till närliggande datorer som kör operativsystemet Windows 10.

För mer information om funktionen Närliggande delning, se Skicka filer till närliggande Bluetooth-enheter med Närliggande delning.

 1. För att aktivera Närliggande delning klickar du på ikonen Åtgärdscenter och sedan på panelen Närliggande delning. Gör detta på alla datorer som använder Närliggande delning.

  Klicka på ikonen näraliggande delning
 2. För att dela en länk till en webbsida i Microsoft Edge klickar du på knappen Dela i det övre högra hörnet i Microsoft Edge.

 3. När fönstret Dela öppnas väljer du den dator som du vill dela med.

  Välj datorn för att dela på länk

När den mottagande enheten accepterar länken som du delade, öppnas webbsidan i Microsoft Edge.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...