solution Contentsolution Content

HP OfficeJet 8010, Pro 8020 och 8030-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

För att installera en skrivare för första gången, ta ut skrivaren från förpackningen, anslut strömsladden, installera bläckpatronerna, fyll på papper och justera sedan skrivhuvudet.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial.

 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen.

 2. Ta bort filmen från skrivarens kontrollpanel.

  Tar bort skyddstejpen från skrivaren
 3. Öppna skannerlocket och ta sedan bort förpackningsmaterialet från skannerglaset.

  Tar bort förpackningsmaterialet från skannerbädden
 4. Stäng skannerlocket.

  Stänger skannerlocket

Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett elektriskt uttag, starta skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.

Anm:

Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Ansluta nätsladden
 2. Om skrivaren inte slås på automatiskt, tryck på av/på-knappen.

 3. På skrivarens kontrollpanel, peka på önskat språk och peka sedan på Bekräfta.

 4. Peka på ditt land/region och peka sedan på Bekräfta.

Installera bläckpatronerna

Installera HP-bläckpatronerna som levererades med skrivaren.

 1. Öppna den främre luckan och lyft sedan på åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Öppna skrivarluckan
 2. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 3. Ta bort skyddsplasten från vagnen.

  Ta bort förpackningsmaterialet från vagnen
 4. Ta ut en bläckpatron från förpackningen och dra sedan bort plastfilmen genom att dra den orangefärgade fliken rakt bakåt.

  Varning - risk för personskada:

  Ta bort fliken och plastomslaget helt innan du tar bort det orange locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck.

  Dra den orangefärgade fliken på omslaget rakt bakåt
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och vrid sedan det orangefärgade locket moturs för att ta bort det från bläckpatronen.

  Vrid det orangefärgade locket så att det snäpper loss från bläckpatronen
 6. Skjut tillbaka bläckpatronen i öppningen och tryck sedan ned bläckpatronen tills den snäpper fast.

  Installera bläckpatronen
 7. Upprepa dessa steg när du installerar de andra bläckpatronerna.

 8. Öppnar den främre luckan och åtkomstluckan till bläckpatronerna.

 9. När skrivaren är klar med att initialisera pekar du på OK.

Lägg i papper i inmatningsfacket

Lägg i U.S. Letter eller A4-papper i inmatningsfacket och justera sedan skrivhuvudet med ett automatiskt verktyg.

 1. Dra ut inmatningsfacket, ta bort allt förpackningsmaterial och dra sedan ut pappersledarna.

  Öppna inmatningsfacket och skjut ut pappersledarna
 2. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.

  Fylla på med papper i inmatningsfacket
 3. Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de vilar mot pappersbunten.

  Skjut in pappersledarna för bredd
 4. Tryck tillbaka inmatningsfacket i skrivaren.

 5. Peka på OK på skrivarens kontrollpanel.

  En inriktningssida skrivs ut.

 6. Öppna skannerlocket och placera sedan justeringssidan vänd nedåt på skannerglaset. Lägg sidan vänd nedåt med sidans överkant mot de ingraverade ledarna i närheten av glasets bakre hörn.

  Placera justeringssidan på skannerglaset
 7. Stäng skannerlocket och peka sedan på Scan.

  Skrivaren skannar inriktningssidan och meddelandet Inriktning lyckades visas på kontrollpanelen.

 8. Återvinn inriktnings sidan och förpackningsmaterialet.

Anslut faxkablarna (modellerna 8020 och 8030)

Om du planerar att använda faxfunktionen, använd faxkablarna som medföljde skrivaren för att ansluta till en tillgänglig fast telefon.

Anslut telefonsladdens ena ände till telefonjacket och anslut den andra änden till LINE-uttaget på baksidan av skrivaren.

Om du använder en telefonsvarare, anslut faxsladden till enheten och ansluter sedan den andra änden till EXT-uttaget .

För ytterligare information, gå till Hur skickar jag ett fax.

Installera skrivarens programvara

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte ansluta skrivaren förrän du uppmanas att göra det under programinstallationen.

Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara eller HP Smart-appen från 123.hp.com.Ytterligare supportalternativ