hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s datorer – Hantera energialternativ (Windows 10)

Du kan välja ett energischema i Windows för att minska mängden ström som datorn använder, maximera prestanda eller balansera de båda alternativen. Dessutom beskriver det här dokumentet metoder för att stänga av datorn, använda olika energilägen och felsöka energirelaterade problem.

Arbeta med energischeman i Windows

Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Du kan använda energischeman till att minska datorns energiförbrukning, maximera prestanda eller balansera de två. De energisparfunktioner som finns på din dator kan skilja sig från dem som visas i det här dokumentet.

Windows har följande standardscheman för hantering av datorns energiförbrukning:

Energischeman

Energischema

Beskrivning

Balanserat (rekommenderas)

Prestanda och energiförbrukning balanseras automatiskt.

Energisparläge

Sparar energi genom att minska systemets prestanda.

Hög prestanda

Maximerar systemets prestanda och minimerar svarstider.

Välja ett energischema i Windows

Med den här proceduren kan du välja ett energischema.

Så här väljer du ett energischema:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. I fönstret Välj eller anpassa ett energischema väljer du det energischema du vill använda.

  Anm:

  En del datorer har anpassade scheman som också visas i det här fönstret.

  Alternativ för energischema
 3. Stäng fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

Ändra energischema i Windows

Du kan ändra specifika inställningar i alla energischeman med följande steg.

Utför följande steg om du vill ändra inställningarna i ett energischema:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det schema du vill ändra i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

  Ändra schemainställningar markerat
 3. Välj de inställningar för bildskärm och strömsparläge du vill använda i fönstret Ändra inställningarna för schemat.

 4. Om du vill ändra fler energiinställningar klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  Inställningarna för bildskärm och strömsparläge med Ändra avancerade energiinställningar markerat
 5. På fliken Avancerade inställningar expanderar du den kategori du vill anpassa. Expandera varje inställning du vill ändra och välj sedan de värden du vill använda.

  Fönstret avancerade energiinställningar
 6. När du är färdig klickar du på OK > Spara ändringar.

Skapa ett eget energischema i Windows

Lär dig hur du anpassar ditt eget energischema för de prestanda du behöver från din dator.

Om du till exempel ska använda datorn till att titta på film kan du skapa ett energischema för höga prestanda som du kallar Filmer och sedan växla till det schemat när du vill. Utför nedanstående steg om du vill skapa ett eget energischema.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Skapa ett energischema i den vänstra panelen.

  Fönstret Energialternativ med Skapa ett energischema markerat
 3. Välj ett schema som har de funktioner som du vill att ditt nya energischema ska ha i fönstret Skapa ett energischema. Ange ett namn för det nya schemat i rutan Schemanamn och klicka sedan på Nästa.

  Skapa ett energischema
 4. Välj inställningar för strömsparläge och skärm och klicka sedan på Skapa. Det nya schemat visas i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

  Namnet på det nya energischemat visas
 5. Stäng fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

Alternativ för att stänga av eller starta om datorn

Du kan stänga av eller starta om datorn.

Stänga av Windows

Lär dig hur du stänger av datorn under normal användning.

En normal avstängning stänger eventuella öppna program, loggar ut dig ur datorn och stänger sedan av datorn. Med den här avstängningsmetoden startar datorn snabbt nästa gång du loggar in.

Utför följande om du vill stänga av datorn normalt:

 1. Högerklicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

 2. Välj Stäng av eller logga ut och klicka sedan på Stäng av.

  Avstängningsalternativ och Stäng av markerat

Utföra en fullständig avstängning i Windows 10

Lär dig hur du stänger av datorn fullständigt för långtidsförvaring eller frakt, när du utför maskinvaruuppgraderingar, när du öppnar BIOS-inställningsverktyget eller för att ändra inställningar för UEFI och köra tester.

Gör följande om du vill stänga av datorn fullständigt:

 1. Klicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

 2. Klicka på Ström, tryck och håll in Skift-tangenten och klicka sedan på Stäng ned.

Starta om Windows

Lär dig hur du stänger av datorn och automatiskt startar om den i en ny inloggningssession. Använd det här alternativet efter att ha installerat programvara som kräver en systemomstart (t.ex. vissa typer av drivrutiner, Windows-uppdateringar och virusskanningsprogram).

 1. Högerklicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

 2. Välj Stäng av eller logga ut och klicka sedan på Starta om.

  Avstängningsalternativ med Starta om markerat

Starta om Windows för att komma till felsökningsalternativ

Lär dig hur du startar om datorn till skärmen Välj ett alternativ för att komma åt felsökningsalternativ.

En normal omstart av datorn tar dig till inloggningsskärmen i Windows.

Om du vill komma till felsökningsalternativ, inklusive systemåterställning, återställning, och återställningsalternativ, gör du följande:

Anm:

Skärmen Välj ett alternativ innehåller även alternativ för att gå tillbaka till Windows 10 eller Stänga av datorn.

 1. Högerklicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

 2. Välj Stäng av eller logga ut, håll sedan Shift -tangenten och klicka på Starta om. Fortsätt att hålla Shift-tangenten tills skärmen Välj ett alternativ visas.

Använda Windows strömsparläge

När du väljer alternativet Strömsparläge sparar Windows den aktuella sessionen i minnet och försätter datorn i ett lågenergiläge.

Eventuella öppna program och dokument förblir öppna så att du snabbt kan återuppta arbetet när du återvänder till datorn.

Välja Strömsparläge från Windows stängningsalternativ

Lär dig att försätta datorn i strömsparläge.

 1. Högerklicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

 2. Välj Stäng av eller logga ut och klicka sedan på Strömsparläge.

  Stängningsalternativ med strömsparläge markerat

Ändra tidsinställning för strömsparläget

Lär dig hur du justerar inställningarna för strömspartid för att ändra när datorn automatiskt försätts i strömsparläge.

Utför följande steg om du vill ändra inställningarna för ett strömsparläge:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det schema du vill ändra i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

 3. Om du vill ändra strömsparlägesinställningarna klickar du på listrutepilen eller pilarna bredvid Försätt datorn i strömsparläge och väljer den nya tiden.

  Tidsalternativ för strömsparläge med listrutepilen markerat
 4. Klicka på Spara ändringar.

Hantera stängningsalternativ för strömsparläge eller viloläge

Olika avstängningsalternativ finns som standard. Du kanske väljer att du vill lägga till eller ta bort vissa avstängningsalternativ utifrån dina behov. Du kan sedan konfigurera dessa alternativ.

Lägga till eller ta bort strömsparläge eller viloläge från avstängningsalternativ

Lär dig hur du lägger till eller tar bort Strömsparläge eller Viloläge i avstängningsmenyn i Windows.

För att lägga till eller ta bort avstängningsalternativ, gör det följande:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ange hur strömbrytarna ska fungera.

  Fönstret Energialternativ med Välj hur strömbrytarna ska fungera markerat
 3. Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.

  Energialternativ, Systeminställningar där Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga har markerats
 4. I avsnittet Avstängningsinställningar, kontrollerar du att kryssrutorna bredvid de avstängningsalternativ du vill se i avstängningsalternativ är markerade.

  Avstängningsinställningar med Strömsparläge och Viloläge markerade och valda
 5. Klicka på Spara ändringar. Alternativen du valde visas nu i stängningsalternativ.

Justera hur lång tid datorn ska vara inaktiv innan den försätts i viloläge

Lär dig hur du justerar hur lång tid datorn ska vara inaktiv innan den övergår i viloläge. Viloläget sparar mer ström än strömsparläget, men startar långsammare. Dina öppna filer och dokument förblir öppna när du startar datorn igen.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det schema du vill ändra i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

 3. Klicka på Ändra avancerade inställningar i fönstret Ändra inställningarna för schemat.

  Ändra avancerade inställningar markerat
 4. Klicka på plustecknet (+) bredvid Strömsparläge för att expandera listan och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid Viloläge efter.

 5. Öppna menyn för att ändra tiden som datorn ska vara inaktiv innan den går över i viloläge.

  Viloläge efter alternativ som väljs i Energialternativ
 6. Klicka på OK > Spara ändringar. Datorn försätts i viloläge efter att den varit inaktiv under den angivna tiden.

 7. Upprepa dessa steg för andra energischeman som du kan vanligtvis använder.

Aktivera passivt läge vid delning av mediefiler

I passivt läge kan datorn fortsätta utföra uppgifter, som att spela in tv-program eller dela video och musik, även om du går ifrån datorn.

När datorn är i passivt läge händer följande:

 • Datorn kan fortfarande utföra uppgifter som t.ex. spela in schemalagda TV-program eller strömma video- och musikfiler.

 • Bildskärmen är avstängd.

 • Ljudet är avstängt.

 • Datorn är igång, men har lägre energiförbrukning.

 • Datorns fläkt är igång.

 • Skrivbordet visas nästan ögonblickligen när du trycker på strömsparknappen på fjärrkontrollen.

Utför följande steg om du vill aktivera passivt läge:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det schema du vill ändra i fönstret Välj eller anpassa ett energischema.

 3. I fönstret Ändra schemainställningar klickar du på Ändra avancerade energiinställningar.

  Ändra avancerade inställningar markerat
 4. Under fliken Avancerade inställningar klickar du på plustecknet (+) bredvid Multimedieinställningar för att expandera listan. Sedan klickar du på plustecknet (+) bredvid När media startas.

 5. Välj Tillåt att datorn försätts i passivt läge i listrutan Inställning.

  Tillåta att datorn försätts i passivt läge valt
 6. Klicka på Verkställ > OK > Spara ändringar. Windows går automatiskt över i Passivt läge vid delning av mediefiler.

 7. Upprepa dessa steg för andra energischeman som du kan vanligtvis använder.

Ändra inställningarna för strömbrytaren och strömsparknappen

Lär dig hur du ändrar inställningarna för strömbrytaren och strömsparlägesknappen. Du kan spara energi genom att ange vad som ska hända när du trycker på strömbrytaren eller strömsparknappen.

Du kan tilldela att Strömbrytare gör ett av det följande: Gör inget, strömsparläge, viloläge, stänga av datorn, eller stänga av bildskärmen.

Du kan tilldela att knappen för Strömsparläge gör ett av det följande: Gör inget, strömsparläge, viloläge eller stänga av bildskärmen.

För att ändra vad datorn ska göra när du trycker på strömbrytaren och strömsparlägeknappen, gör du det följande:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Ange hur strömbrytarna ska fungera i den vänstra panelen.

  Energialternativ med Ange hur strömbrytarna ska fungera markerat
 3. Du ändrar inställningen för strömbrytaren genom att klicka på listrutepilen bredvid När jag trycker på strömbrytaren, välja det alternativ du vill använda och klicka på Spara ändringarna.

  Alternativ för Strömbrytaren visas i listrutemenyn
 4. För att ändra inställningarna för strömsparläge, klicka på När jag trycker på strömsparknappen, välj det alternativ du vill använda och klicka på Spara ändringarna.

  Alternativet Strömsparknapp visas i listrutemenyn

Ändra vad som händer när du stänger locket till den bärbara datorn

Välj mellan alternativen strömsparläge, viloläge, stäng av och gör ingenting när du stänger locket till den bärbara datorn.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Energialternativ.

 2. Klicka på Välj vad som ska hända när du stänger locket från listan till vänster i fönstret.

  Välj vad som ska hända när du stänger locket
 3. Klicka på menyerna När jag stänger locket för att välja en inställning under batteridrift och när du är nätansluten, och klicka sedan på Spara ändringarna.

  Ändra inställningar för vad som händer när locket stängs

Använda Windows energifelsökning för att åtgärda problem

Energifelsökaren i Windows kan användas till att söka efter och åtgärda problem med datorns energiinställningar.

Utför följande steg om du vill köra energifelsökaren:

 1. I Windows söker du efter och öppnar Felsökning.

 2. I fönstret Felsök problem i datorn och under System och säkerhet väljer du på Förbättra energiförbrukning.

  Felsöka datorproblem med Förbättra energiförbrukning markerat
 3. I fönstret Energi klickar du på Nästa. Energifelsökaren börjar detektera fel.

  Fönstret Identifiera problem
 4. När detekteringsprocessen slutförts visas rekommenderade lösningar. Följ anvisningarna på skärmen för åtgärda alla identifierade problem.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...