hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – Ställa in tid och datum, klockan sackar efter, fel tid och datum (Windows 10)

Det här dokumentet innehåller instruktioner om hur du ändrar och ställer in datum och tid på datorn, aktiverar internettid och felsöker vanliga problem med datorklockan.

Datorn använder datum och tid för att utföra följande:

 • Identifierar när filer skapas, ändras eller raderas.

 • Hanterar e-postmeddelanden och katalogiserar systemåterställningspunkter.

 • Hanterar många andra viktiga systemrelaterade aktiviteter.

Tid och datum visas på låsskärmen och i Aktivitetsfältet.

Tid och datum visas i aktivitetsfältet

Ändra inställningar för datum och tid på datorklockan

Du kan ändra datum och tid med Windows-inställningarna.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Ändra datum och tid.

 2. I fönstret Tid och språk väljer du ett alternativ för att ställa in datum och tid.

  Exempel på startskärmen för datum och tid

Ändra inställningar för datum och tid

Lär dig hur du ändrar inställningarna för datum och tid.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Ändra datum och tid.

 2. Välj ett alternativ för varje inställning i fönstret Tid och språk.

  • Uppdatera datorns klocka automatiskt: Aktivera inställningen Ställ in tiden automatiskt.

   Ställa in datorn för att hålla tiden automatiskt
  • Ändra datum och tid manuellt: Inaktivera Ställ in tiden automatiskt och klicka sedan på knappen Ändra. Använd listmenyerna för att göra ditt val. Klicka på Ändra när inställningarna är korrekta.

   Ändra datum och tid manuellt
  • Uppdatera datorns tidszon automatiskt: Aktivera inställningen Ange tidszon automatiskt.

   Ställa in datorn för att hålla tidszonen automatiskt
  • Ändra tidszon manuellt: Inaktivera Ange tidszon automatiskt. I avsnittet Tidszon använder du listmenyn för att välja rätt tidszon.

   Ändra tidszon manuellt

Synkronisera datorns klocka med en internettidsserver

På Kontrollpanelen kan du ändra inställningar så att Windows automatiskt synkroniserar datum och tid med en internettidsserver för att säkerställa att rätt tid visas.

Anm:

Om datorn är del av en domän är funktionen Internettid inte tillgänglig. Kontakta systemadministratören för information om klocksynkronisering.

 1. Se till att datorn är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Ändra datum och tid.

 3. I fönstret Tid och språk klickar du på Synkronisera nu under Synkronisera klockan.

  Synkronisera datorns klocka med internettidsservern
  • Om datorn visar rätt tid är du klar.

  • Om datorn inte visar rätt tid fortsätter du med dessa steg.

 4. I fönstret Tid och språk väljer du Region och klickar sedan på Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar under Relaterade inställningar.

  Klicka på Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar
 5. I fönstret Kontrollpanelen väljer du Datum och tid.

  Klicka på Datum och tid
 6. I fönstret Datum och tid väljer du fliken Internettid och klickar sedan på Ändra inställningar.

  Klicka på Ändra inställningar
 7. Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.

 8. Kontrollera att Synkronisera med en Internettidsserver är markerat och klicka sedan på Uppdatera nu.

  Synkronisera med en Internettidsserver
 9. Datorn ansluter till en Internetserver och uppdaterar tiden i datorn.

  Anm:

  Om datorn inte tar emot en uppdatering från den valda internettidsservern visas ett meddelande om att ett fel har inträffat. Välj en annan server och försök igen.

 10. Klicka på OK.

Internet-tid är nu aktiverat på din dator.

Datorklockan sackar efter

Lär dig hur du felsöker problemet om Windows-tiden inte överensstämmer med aktuell tid, eller ofta måste återställas.

Anm:

Vid felsökning av problem med datorklockan kanske datorn måste startas om eller klockprestandan övervakas under en längre tid. HP rekommenderar att det här dokumentet skrivs ut för framtida bruk.

Inaktivera eller aktivera inställningarna för Internettid

Inaktivera eller aktivera inställningarna för internettid för att fastställa vilken inställning som förbättrar noggrannheten för datorklockan.

Synkronisering av datorklockan med en internettidsserver är i allmänhet den mest exakta metoden för att hålla tiden och rekommenderas normalt. I vissa fall kan emellertid anslutningen till en internettidsserver leda till att datorklockan visar fel tid.

Anm:

Om datorn är del av en domän är funktionen Internettid inte tillgänglig. Utför proceduren i Uppdatera BIOS för att fortsätta felsöka eller kontakta systemadministratören.

 1. Se till att datorn är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Ändra datum och tid.

 3. I fönstret Tid och språk kontrollerar du att rätt tidszon har valts i avsnittet Tidszon och aktiverar sedan inställningen Ange tidszon automatiskt.

  Ställa in datorn för att hålla tidszonen automatiskt
  Anm:

  Om tidszonen inte är rätt inaktiverar du Ange tidszon automatiskt och använder sedan listmenyn för att välja rätt tidszon.

 4. I fönstret Tid och språk väljer du Region och klickar sedan på Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar under Relaterade inställningar.

  Klicka på Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar
 5. I fönstret Kontrollpanelen väljer du Datum och tid.

  Klicka på Datum och tid
 6. I fönstret Datum och tid väljer du fliken Internettid och klickar sedan på Ändra inställningar.

  Anm:

  Om fliken Internettid inte visas utför du proceduren i Uppdatera BIOS för att fortsätta felsökningen.

  Klicka på Ändra inställningar
 7. Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.

 8. Ändra inställningen för Synkronisera med en Internettidsserver .

  • Om inställningen redan är markerad avmarkerar du rutan för inställningen Synkronisera med en Internettidsserver.

  • Om inställningen inte redan är markerad så markerar du rutan för inställningen Synkronisera med en Internettidsserver.

  Välj att synkronisera med en internettidsserver
 9. Klicka på OK.

 10. För att starta om datorn högerklickar du på Start och väljer Stäng av eller logga ut > Starta om.

  Vänta på att datorn startas om och öppnar Windows.

 11. Vänta på att datorn startas om och att Windows öppnas.

  Övervaka datorklockan för att se om problemet kvarstår. Om datorklockan fortsätter att visa rätt tid är du klar. I annat fall upprepar du de här stegen på nytt för att återställa inställningen för internettid till sitt ursprungliga tillstånd och sedan försöker du uppdatera BIOS.

Uppdatera BIOS

Lär dig hur du uppdaterar BIOS. Om datorn har en tillgänglig uppdatering för BIOS, så kan uppdateringen åtgärda problem som gör att din datorklocka visar fel tid.

Gå till något av följande dokument för detaljerade anvisningar.

Övervaka datorklockan för att se om problemet kvarstår. Om datorklockan fortsätter att visa rätt tid är du klar. I annat fall upprepar du de här stegen på nytt för att återställa inställningen för internettid till sitt ursprungliga tillstånd och utför sedan proceduren i Ta bort och installera om realtidsklockan.

Ta bort och installera om realtidsklockan

Lär dig att ta bort och installera om realtidsklockan för att åtgärda problemet att datorklockan visar felaktig tid.

Ta bort och installera om realtidsklockan genom att starta systemet i felsäkert läge. Följ stegen nedan för den här åtgärden:

Varning - risk för personskada:

Försök inte att installera om realtidsklockan i normalt startläge. Systemet kan skadas.

 1. Starta om datorn i felsäkert läge. Mer information om felsäkert läge finns i HP-datorer - Felsäkert läge i Windows 10.

 2. När datorn startar om ska du söka efter och öppna Enhetshanteraren.

  Fönstret Enhetshanteraren öppnas.

 3. Dubbelklicka på Systemenheter i fönstret Enhetshanteraren.

  Dubbelklicka på Systemenheter
 4. Högerklicka på System-CMOS/realtidsklocka, välj Avinstallera och klicka sedan på OK i fönstret Bekräfta borttagning av enhet .

  Klicka på Avinstallera System-CMOS/realtidsklocka
 5. När fönstret Ändra systeminställningar visas klickar du på Ja för att starta om datorn.

  Klicka på Ja i fönstret Ändra systeminställningar

Realtidsklockan installeras om automatiskt.

Felkod: CMOS-tid/datum har inte ställts in

Om datorn visar felmeddelandet CMOS-tid/datum har inte ställts in när du startar datorn behöver CMOS- eller RTC-batteriet sannolikt bytas ut. Beroende på typ av dator väljer du länken för information om hur du byter ut CMOS- eller RTC-systemet i datorn.

Datorer innehåller ett internt extrabatteri som håller tiden på samma sätt som ett armbandsur håller tiden. Det interna batteriet refereras till som ett CMOS-batteri eller batteri för realtidsklockan (RTC). Datorer litar på att det interna extrabatteriet håller tiden när de är avstängda. Det interna CMOS- eller RTC-batteriet ska bytas när det håller på att ta slut.

Anm:

Vid felsökning av problem med datorklockan kanske datorn måste startas om eller klockprestandan övervakas under en längre tid. HP rekommenderar att det här dokumentet skrivs ut för framtida bruk.

Ta bort och byta ut realtidsklockan eller CMOS-batteriet

Lär dig hur du hittar dokumentet med anvisningar om hur du byter ut CMOS- eller RTC-batteriet i din HP allt-i-ett eller bärbara dator.

 1. Gå till HP:s kundsupport.

 2. I sökfältet skriver du datorns serienamn och orden realtidsklocka och sedan klickar du på sökikonen .

  Du kan t.ex. skriva HP Envy 15-3000 realtidsklocka om du vill ta fram en lista över dokument med information om HP Envy 15-3000-seriens dator och problem med realtidsklockan.

  Exempel på sökning på HP:s kundtjänst
 3. I sökresultatet tittar du efter ett dokument som beskriver hur du tar bort och byter ut realtidsklockan eller CMOS-batteriet för din allt-i-ett- eller notebook-datorserie och klickar sedan på länken.

  Varning - risk för personskada:

  Om du inte hittar något dokument som förklarar hur du tar bort och byter ut CMOS- eller RTC-batteriet för just din datorserie försöker du inte byta ut batteriet. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation.

  Exempel på sökträffar på HP:s kundtjänst
 4. Följ instruktionerna i dokumentet för att byta ut CMOS- eller RTC-batteriet.

Systemklockan visar en felaktig tid när den fortsätter efter viloläget.

På vissa datorer kanske systemklockan stannar eller återställs när datorn fortsätter efter viloläge. Problemet kan eventuellt lösas genom att BIOS uppdateras.

Gå till något av följande dokument för detaljerade anvisningar.

Aktivitetsfältets klocka fungerar inte eller svarar inte

Om klockan i aktivitetsfältet inte fungerar redigerar du registret.

Varning - risk för personskada:

En felaktig registerpost kan orsaka allvarliga systemproblem eller hindra att datorn startar. Om du måste redigera registret för att lösa problem ska ta du alltid en säkerhetskopia först. Om registret är skadat på grund av att det redigerats men inte säkerhetskopierats kan den enda lösningen vara en systemåterställning.

 1. Leta upp och öppna regedit i Windows.

  Välj regedit från sökresultaten
 2. Välj HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Välj HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Välj SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. Högerklicka på mappen ImmersiveShell och välj sedan Skapa ett nytt DWORD-värde (32-bitars)

 5. Ge värdet namnet UseWin32TrayClockExperience.

 6. Ändra dess värde för att: 1.

 7. Starta om datorn för att ändringen ska gälla.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...