hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skriva ut på båda sidorna av papperet med en HP laserskrivare

Ställ in ett dubbelsidigt utskriftsjobb med en HP-skrivare med hjälp av inställningar i skrivardrivrutinen.

Skriv ut på båda sidor på papperet (Windows)

Använd HP: s skrivarprogram för att konfigurera ett dubbelsidigt (duplex) utskriftsjobb med en HP laserskrivare.

 1. För att undvika problem med sidoordningen, lägg i tillräckligt med tomt papper i inmatningsfacket för att slutföra utskriften.

  Anm:

  För att undvika att pappret fastnar, skriv inte ut på båda sidor på kuvert, fotopapper, blanka papper eller overhead-ark. Skriv inte ut på papper som är lättare än 60 g/m2 (16 lb) eller tyngre än 105 g/m2 (28 lb).

 2. Öppna det dokument som du skriver ut och klicka sedan på Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på Egenskaper för skrivare, Inställningar eller skrivarinställningar, beroende på vad som visas.

  Fönstret Egenskaper öppnas.

 4. Ta reda på om du vill att sidor ska läsas som häfte eller en surfplatta.

  Välj layoutalternativ för häften eller surfplattan

  Bildtext

  Beskrivning

  1

  Häfteslayout

  2

  Layout för surfplatta

 5. På fliken Grundläggande välj sidorientering och layoutalternativ och välj sedan Långsidan för häftets layout eller Kortsidan för surfplattelayout i alternativen för Dubbelsidig utskrift (manuell).

  Inställningar för dubbelsidig utskrift i Windows för HP laserskrivare
 6. Klicka på OK och klicka sedan på Skriv ut.

  Om skrivaren inte skriver ut den andra sidan automatiskt, forsätt med dessa stegen för att manuellt ladda sidorna för att skriva ut den andra sidan.

 7. Ta bort de utskrivna sidorna från utmatningsfacket och lägg sedan tillbaka dem i inmatningsfacket med den utskrivna sidan nedåt och den övre kanten inåt.

 8. Tryck på Forsätt, Fortsätt/Avbryt, eller OK att slutföra utskriftsjobbet, beroende på skrivarmodell.

Inställningarna för dubbelsidig utskrift kan överföras till nästa utskriftsjobb. Om du vill ändra tillbaka till ensidig utskrift väljer du Ingen i menyn för Dubbelsidig utskrift.

Skriva ut på båda sidorna av papperet (Mac)

Konfigurera ett dubbelsidigt utskriftsjobb från en Mac-dator med en HP-skrivare.

 1. För att undvika problem med sidordningen, fyll på tillräckligt med tomt papper i inmatningsfacket för att slutföra utskriften.

  Anm:

  För att undvika att pappret fastnar, skriv inte ut på båda sidor på kuvert, fotopapper, blanka papper eller overhead-ark. Skriv inte ut på papper som är lättare än 60 g/m2 (16 lb) eller tyngre än 105 g/m2 (28 lb).

 2. Fastställ om du vill att sidorna ska läsas som ett häfte eller en tavla.

  Välj layout för häfte eller tavla

  Bildtext

  Beskrivning

  1

  Layout för häfte

  2

  Layout för tavla

 3. Öppna dokumentet, klicka på Arkiv > Skriv ut och sedan på Visa information.

  • Om inställningen Dubbelsidig är tillgänglig markerar du kryssrutan för att aktivera den. På menyn med namnlösa utskriftsalternativ väljer du Layout och väljer Bindning lång kant för häfteslayout eller Bindning kort kant för tavellayout från menyn Dubbelsidig. Klicka sedan på Skriv ut.

   Inställningar för dubbelsidig utskrift i macOS
  • Om inställningen Dubbelsidig inte är tillgänglig går du vidare till nästa steg.

 4. På menyn med namnlösa utskriftsalternativ väljer du Pappershantering och sedan Endast udda på menyn Sidor för utskrift.

  Välj udda sidor som ska skrivas ut först
 5. Beroende på typen av skrivare kan du välja ett av alternativen på menyn Sidordning.

  • Pappersinmatningsfacket sitter på skrivarens framsida: Välj Omvänd

  • Pappersinmatningsfacket sitter längst upp på skrivarens baksida: Välj Automatisk

 6. Klicka på Skriv ut.

 7. När den första sidan har skrivits ut tar du bort alla papper som inte har skrivits ut från inmatningsfacket.

 8. Ta bort de utskrivna sidorna från utmatningsfacket och lägg dem i inmatningsfacket.

  • Pappersinmatningsfacket sitter på skrivarens framsida: Lägg sidorna med utskriftssidan uppåt med den övre kanten inåt för häfteslayout eller den nedre kanten inåt för tavellayout.

   Fylla på sidor för dubbelsidig utskrift med ett främre inmatningsfack
  • Pappersinmatningsfacket sitter längst upp på skrivarens baksida: Lägg sidorna med utskriftssidan nedåt med den övre kanten inåt för häfteslayout eller den nedre kanten inåt för tavellayout.

   Fylla på sidor för dubbelsidig utskrift med ett bakre inmatningsfack
 9. Återgå till dokumentets utskriftsinställningar och välj Endast jämna från menyn Sidor för utskrift.

 10. Välj ett alternativ på menyn Sidordning.

  • Pappersinmatningsfacket sitter på skrivarens framsida: Välj Normal

  • Pappersinmatningsfacket sitter längst upp på skrivarens baksida: Välj Automatisk

 11. Klicka på Skriv ut.

Inställningarna för dubbelsidig utskrift kan överföras till nästa utskriftsjobb. Om du vill ändra tillbaka till enkelsidig utskrift tar du bort markeringen bredvid Dubbelsidig eller väljer Alla sidor på menyn Sidor för utskrift.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...