hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer – datorn startar inte och avger en indikator- eller signalkod

En av de första saker som en dator gör när den slås på är att köra ett maskinvarutest för att kontrollera att allt fungerar korrekt. Om datorn hittar ett fel kan det hända att den inte startar och lysdioderna blinkar eller att datorn avger ett akustiskt pip.

Utföra en strömåterställning av skrivaren

Utför en strömåterställning (eller hård återställning) för att rensa information från datorns minne utan att några personliga data tas bort.

Strömåterställning av din stationära dator

Utföra en strömåterställning av din stationära dator.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla från eventuell kringutrustning och dra sedan ut strömsladden.

 3. När strömsladden är bortkopplad håller du in strömknappen i cirka 15 sekunder.

 4. När du har tömt kondensatorerna kopplar du in strömsladden. Lämna kringutrustningen frånkopplad.

 5. Starta datorn.

Identifiera den stationära datorns ljus- eller ljudsignalskod

Specifika mönster av långa och korta blinkningar från lysdioder (LED) eller korta ljudsignaler kan hjälpa dig att identifiera olika problem.

Anm:

Diagnostiska ljus- och hörbara ljudsignalskoder är inte tillgängliga på alla modeller.

Följande uppgifter kan användas för att ta reda på innebörden av LED-blinkningar eller datorns ljudsignalssekvens.

 • Den röda blinkande LED-lampan representerar kategorin för allvarliga fel (långa blinkningar).

 • Den vita blinkande LED-lampan representerar kategorin för lindriga fel (korta blinkningar).

 • En 1 sekunds paus uppstår efter den sista allvarliga blinkningen.

 • En 2 sekunders paus uppstår efter den sista lindriga blinkningen.

 • Sekvenser av blinkande felkoder fortsätter tills du drar ut datorns strömkabel eller trycker på strömknappen.

 • Ordningsföljden för ljudsignalskoderna inträffar för de fem första upprepningarna av mönstret och upphör sedan.

Den röda lampan blinkar två gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt två gånger***

Det här förhållandet indikerar att huvudområdet (DXE) i BIOS har skadats och det finns ingen binär bild för återställning tillgänglig. Den kan också inträffa under uppdatering av BIOS.

 1. Låt systemet slutföra sina uppdateringar och eventuella ändringar.

 2. Försök med Sure Start-återställningen om uppdateringarna inte installeras som förväntat.

Den röda lampan blinkar två gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt tre gånger***

Det här förhållandet anger att den inbyggda styrenheten kräver att du anger en tangentkombination.

 1. Följ alla uppmaningar.

 2. Försök med Sure Start-återställningen om problemet kvarstår.

Den röda lampan blinkar två gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt fyra gånger

Det här förhållandet indikerar att den inbyggda styrenheten kontrollerar eller återställer startblocket.

 1. Låt systemet försöka återställa BIOS.

 2. Försök att starta återställningen om problemet kvarstår efter att du har väntat flera minuter.

Den röda lampan blinkar tre gånger och sedan blinkar den vita lampan snabbt två gånger

Det här förhållandet indikerar ett potentiellt minnesfel.

Testa datorminnet

Använd verktygsprogrammet för BIOS-inställningar för att utföra ett minnessjälvtest.

 1. Se till att strömkabeln är inkopplad i datorn.

 2. Stäng av datorn, men låt strömsladden vara ansluten.

 3. Slå på datorn och tryck sedan omedelbart på tangenten F10 upprepade gånger tills BIOS-inställningsmenyn öppnas.

 4. I verktygsprogrammet för BIOS-inställningar använder du piltangenterna för att välja Diagnostik och väljer sedan Minnestest.

 5. Tryck på enter och klicka sedan på Ja.

 6. Vänta tills testet är slutfört.

 7. När testet är slutfört antecknar du resultatet och trycker sedan på F10 för att Spara och avsluta.

 8. Tryck på enter för att Avsluta och spara ändringar.

Omplacera minnesmodulen

Sätt tillbaka minnesmodulen från datorns insida.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla ur strömsladden och alla andra kablar.

 2. Ta bort sidoåtkomstpanelen.

  Ta bort sidoåtkomstpanelen på en stationär dator
 3. Leta reda på minnesmodulen..

  Du hittar platsen för minnesmodulen genom att gå till HP:s kundsupport och sedan öppna underhålls- och servicehandboken för information om installerat minne för din dator.

 4. Jorda dig för att bli av med statisk elektricitet genom att lägga ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 5. Sätt tillbaka minnesmodulerna i datorn och rikta in skårorna på modulerna med flikarna på minneskortsplatsen. Tryck minnesmodulen nedåt för att säkra den på plats.

 6. Sätt tillbaka sidoåtkomstpanelen och anslut sedan nätsladden.

 7. Starta datorn.

 8. Kontrollera att datorn startar och kan köra Windows-operativsystemet.

  Kontakta HP:s kundsupport om datorn inte startar i Windows.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar tre gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt tre gånger***

Det här förhållandet indikerar ett potentiellt fel i ett grafikchip.

Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp.

Den röda lampan blinkar tre gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt fyra gånger

Det här förhållandet indikerar ett potentiellt strömavbrott.

 1. Reducera till lägsta konfiguration (processor, moderkort, PSU, 1 DIMM-minne) och isolera sedan komponenten med fel.

 2. Reducera ytterligare om problemet kvarstår.

 3. Testa systemet med en känt bra PSU.

 4. Kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp med att byta ut komponenten, moderkortet, processorn eller PSU:n om problemet kvarstår.

Den röda lampan blinkar tre gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt fem gånger

Det här förhållandet indikerar att datorn inte identifierar processorn (CPU).

Kontakta HP:s kundsupport för reparation på grund av fel på moderkortet eller processorn.

Den röda lampan blinkar tre gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt sex gånger***

Det här förhållandet visar att processorn inte stöder en aktiverad funktion.

Hitta produktnumret på din stationära dator

Hitta produktnamnet, produktnumret och serienumret på datorn eller kartongen som den levererades i.

 • På sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på sidan av datorhöljet
 • På ovansidan eller baksidan av datorhöljet

  Hitta produktinformationen på ovansidan eller baksidan av datorhöljet
 • På framsidan eller sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på framsidan eller sidan av datorhöljet
 • På kartongen som datorn levererades i

  Hitta produktetiketten

Återställ CMOS

Återställ CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för din dator.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla sedan ut strömsladden och andra kablar ur datorn.

 2. Se till att du har modellnumret för din dator, gå till HP:s kundsupport och navigera sedan till produktsidan för din dator.

 3. Öppna specifikationsdokumentet eller servicehandboken för att se moderkortsinformation och leta sedan upp stegen för att återställa CMOS.

  Stegen för att återställa CMOS kan kallas Rensning av CMOS eller liknande.

  • Om handboken innehåller steg för att återställa CMOS: Följ anvisningarna.

  • Om handboken inte innehåller steg för att återställa CMOS: Gå vidare med stegen nedan.

 4. Med datorn avstängd trycker tio gånger du på ström-knappen för att urladda all ström från systemet.

 5. Jorda dig för att urladda eventuell statisk elektricitet genom att lägga den ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 6. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 7. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 8. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 9. Tryck på strömknappen i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 10. Återanslut eller sätt tillbaka CMOS-batteriet och stäng sedan datorn.

 11. Anslut strömsladden till datorn och slå sedan på datorn.

  Ett meddelande visas som bekräftar CMOS-återställningen. Meddelandet varierar beroende på modell.

  Exempel på meddelande som anger CMOS-återställningen
 12. Bekräfta att tiden i BIOS är inställd på 00.00.

  Om detta inte är fallet upprepar du stegen för att återställa CMOS, men trycker in och håller ström-knappen intryckt 120 sekunder medan datorn töms på all ström.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar fyra gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt två gånger***

Det här förhållandet indikerar att processorn (CPU) kan hålla på att överhettas.

Bekräfta att fläktarna fungerar korrekt

Inspektera fläktarna inuti datorn för att se till att de fungerar som förväntat.

Varning - risk för personskada:

Om en fläkt inte fungerar korrekt ska kan du sluta använda datorn. Om datorn utsätts för kontinuerligt höga temperaturer kan de invändiga komponenterna skadas.

 1. Starta datorn.

 2. Lokalisera fläktarna i datorhöljet. Platserna kan variera beroende på datormodell.

  Varning - risk för personskada:

  Du kan använda en ficklampa för att göra det lättare att hitta fläktarna, men undvik att använda ficklampan inne i datorn för att förhindra skador på de invändiga delarna.

  Hitta fläktar på stationära HP- och Slimline-datorer

  Fläkttyp

  1.

  Strömförsörjningsfläkt

  2.

  Grafikkortsfläkt

  3.

  Processorfläkt

  4.

  Strömförsörjningsfläktventil

  5.

  Höljesfläktventil

  6.

  Höljesfläkt

 3. Observera fläktar som eventuellt inte fungerar eller avger starka ljud.

Rengöra den stationära datorns ventilationsöppningar

Rengör den stationära datorns ventilationsöppningar från damm och skräp som kan samlas i och runt dem med tiden, vilket hindrar luftflödet och leder till att fläktarna arbetar hårdare än normalt för att avlägsna värmen.

 1. Stäng av datorn, koppla bort nätsladden och vänta sedan tills datorn har svalnat.

 2. Använd en dammsugare för att rengöra alla utvändiga ventilationsöppningar, i synnerhet kring strömförsörjningens öppning.

  Varning - risk för personskada:

  För att undvika skador på de invändiga komponenterna ska du inte använda dammsugaren inuti i datorn.

  Hitta ventilationsöppningarna på baksidan av datorn
 3. Avlägsna sidopanelen från datorn.

  Avlägsna sidopanelen från en stationär dator
 4. Använd tryckluftssprej för att rengöra fläktarna och komponenterna inuti datorn.

 5. Sätt tillbaka sidopanelen, anslut strömkabeln och slå sedan på datorn.

Hitta produktnumret på din stationära dator

Hitta produktnamnet, produktnumret och serienumret på datorn eller kartongen som den levererades i.

 • På sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på sidan av datorhöljet
 • På ovansidan eller baksidan av datorhöljet

  Hitta produktinformationen på ovansidan eller baksidan av datorhöljet
 • På framsidan eller sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på framsidan eller sidan av datorhöljet
 • På kartongen som datorn levererades i

  Hitta produktetiketten

Återställ CMOS

Återställ CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för din dator.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla sedan ut strömsladden och andra kablar ur datorn.

 2. Se till att du har modellnumret för din dator, gå till HP:s kundsupport och navigera sedan till produktsidan för din dator.

 3. Öppna specifikationsdokumentet eller servicehandboken för att se moderkortsinformation och leta sedan upp stegen för att återställa CMOS.

  Stegen för att återställa CMOS kan kallas Rensning av CMOS eller liknande.

  • Om handboken innehåller steg för att återställa CMOS: Följ anvisningarna.

  • Om handboken inte innehåller steg för att återställa CMOS: Gå vidare med stegen nedan.

 4. Med datorn avstängd trycker tio gånger du på ström-knappen för att urladda all ström från systemet.

 5. Jorda dig för att urladda eventuell statisk elektricitet genom att lägga den ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 6. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 7. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 8. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 9. Tryck på strömknappen i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 10. Återanslut eller sätt tillbaka CMOS-batteriet och stäng sedan datorn.

 11. Anslut strömsladden till datorn och slå sedan på datorn.

  Ett meddelande visas som bekräftar CMOS-återställningen. Meddelandet varierar beroende på modell.

  Exempel på meddelande som anger CMOS-återställningen
 12. Bekräfta att tiden i BIOS är inställd på 00.00.

  Om detta inte är fallet upprepar du stegen för att återställa CMOS, men trycker in och håller ström-knappen intryckt 120 sekunder medan datorn töms på all ström.

Förbered dig för att byta ut delar på datorn

Förbered dig för att byta ut en del av datorn genom att se till att datorn, komponenterna och arbetsytan är klar.

 1. Stäng av datorn och vänta tills komponenterna har svalnat.

 2. Koppla loss strömkabeln och alla andra kablar från skrivaren och koppla sedan bort strömkabeln från eluttaget, överspänningsskyddet, förlängningskabeln eller grenuttaget.

 3. Flytta datorn till en ren, plan och stadig arbetsyta på ett golv utan matta med en ledande skumplastkudde för att minska risken för skador på grund av statisk urladdning (ESD). HP rekommenderar att du använder antistatarmband.

 4. Behåll delar eller komponenter i skyddsförpackningen tills du är redo att installera dem.

 5. Se till att du har en stjärn- eller platt skruvmejsel, beroende på din datormodell.

Byta ut värmemassan på processorn

Värmemassa kan torka ut och spricka med tiden, vilket leder till att fläktarna inuti datorn måste arbeta hårdare och skapar extra belastning på processorn. Byt ut värmemassan mellan kylflänsen och processorn för att hjälpa datorn att upprätthålla optimal temperatur på insidan.

 1. Stäng av datorn, koppla bort strömsladden och alla kablar och vänta sedan tills komponenterna har svalnat.

 2. Du behöver följande:

  • Värmemassa

  • En platt eller TR15 skruvmejsel

  • Bomullspinnar eller microfiber-duk

  • Ett armband för elektrostatisk urladdning eller en ledande skumgummidyna för effektiv jordning

  • Rengöringslösning, t.ex. isopropylalkohol eller rengöringsmedel för värmemassa

   Varning - risk för personskada:

   Undvik att använda vanlig 70 % tvättsprit eftersom det kan orsaka korrosion och skada invändiga delar.

 3. Koppla bort strömsladden och alla kablar från datorn

 4. Skjut sidopanelen tillbaka och bort från datorn och lägg den sedan åt sidan.

  Varning - risk för maskinskada:

  Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.

 5. Lägg den stationära datorn försiktigt på sidan så att moderkortet är parallellt med arbetsytan.

 6. Jorda dig själv för att avlägsna all ansamlad elektrostatisk laddning innan du når insidan av datorn.

  Varning - risk för personskada:

  Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 7. Koppla bort processorfläktens strömkabel från moderkortet.

  Koppla bort processorfläktens strömkabel från moderkortet
 8. Skruva ut de fyra skruvarna runt processorfläkten i ett stjärnmönster (i stället för medurs) för att undvika att utsätta moderkortet för onödiga påfrestningar.

  Skruva ut de fyra skruvarna i ett stjärnmönster
 9. Dra fläkten uppåt och bort från moderkortet och lägg den sedan på en plan yta med fläkten vänd nedåt.

 10. Fukta en bomullspinne eller microfiber-duk med rengöringsvätskan, t.ex. isopropylalkohol.

  Fukta en microfiber-duk med rengöringslösning
 11. Hitta på värmemassan på processorn.

  Hitta på värmemassan på processorn

  1.

  Kylfläns

  2.

  Processor

 12. Rengör processorns yta försiktigt tills all värmemassa är avlägsnad.

  Varning - risk för personskada:

  Ta inte bort processorns chip från dess uttag. Det finns ömtåliga stift som lätt kan skadas.

  Rengöra all värmemassa från processorn
 13. Rengör kylflänsens yta tills all värmemassa är avlägsnad.

  Rengöra all värmemassa från kylflänsen
 14. Kontrollera om det finns värmemassa på kylflänsens och processorns kanter och avlägsna sedan eventuell massa du upptäcker.

 15. Applicera en värmemassa i storlek som en ärta i mitten av processorn.

  Applicera en värmemassa i storlek som en ärta
 16. Centrera kylflänsen ovanpå processorn och rikta sedan in skruvarna med de matchande hålen på moderkortet.

  Centrera kylflänsen ovanpå processorn
 17. Skruva fast skruvarna i ett stjärnmönster tills motstånd uppstår.

  Varning - risk för personskada:

  Dra inte åt skruvarna för hårt. Alltför stort tryck kan skada processoruttaget och leda till att moderkortet spricker.

  Skruva fast kylflänsen på plats
 18. Återanslut fläktens strömkabel i dess uttag på moderkortet.

 19. Sätt tillbaka och lås sidopanelen på datorn.

 20. Återanslut strömsladden och slå sedan på datorn.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar fyra gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt tre gånger

Det här förhållandet indikerar att datortemperaturen är för hög.

Bekräfta att fläktarna fungerar korrekt

Inspektera fläktarna inuti datorn för att se till att de fungerar som förväntat.

Varning - risk för personskada:

Om en fläkt inte fungerar korrekt ska kan du sluta använda datorn. Om datorn utsätts för kontinuerligt höga temperaturer kan de invändiga komponenterna skadas.

 1. Starta datorn.

 2. Lokalisera fläktarna i datorhöljet. Platserna kan variera beroende på datormodell.

  Varning - risk för personskada:

  Du kan använda en ficklampa för att göra det lättare att hitta fläktarna, men undvik att använda ficklampan inne i datorn för att förhindra skador på de invändiga delarna.

  Hitta fläktar på stationära HP- och Slimline-datorer

  Fläkttyp

  1.

  Strömförsörjningsfläkt

  2.

  Grafikkortsfläkt

  3.

  Processorfläkt

  4.

  Strömförsörjningsfläktventil

  5.

  Höljesfläktventil

  6.

  Höljesfläkt

 3. Observera fläktar som eventuellt inte fungerar eller avger starka ljud.

Rengöra den stationära datorns ventilationsöppningar

Rengör den stationära datorns ventilationsöppningar från damm och skräp som kan samlas i och runt dem med tiden, vilket hindrar luftflödet och leder till att fläktarna arbetar hårdare än normalt för att avlägsna värmen.

 1. Stäng av datorn, koppla bort nätsladden och vänta sedan tills datorn har svalnat.

 2. Använd en dammsugare för att rengöra alla utvändiga ventilationsöppningar, i synnerhet kring strömförsörjningens öppning.

  Varning - risk för personskada:

  För att undvika skador på de invändiga komponenterna ska du inte använda dammsugaren inuti i datorn.

  Hitta ventilationsöppningarna på baksidan av datorn
 3. Avlägsna sidopanelen från datorn.

  Avlägsna sidopanelen från en stationär dator
 4. Använd tryckluftssprej för att rengöra fläktarna och komponenterna inuti datorn.

 5. Sätt tillbaka sidopanelen, anslut strömkabeln och slå sedan på datorn.

Hitta produktnumret på din stationära dator

Hitta produktnamnet, produktnumret och serienumret på datorn eller kartongen som den levererades i.

 • På sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på sidan av datorhöljet
 • På ovansidan eller baksidan av datorhöljet

  Hitta produktinformationen på ovansidan eller baksidan av datorhöljet
 • På framsidan eller sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på framsidan eller sidan av datorhöljet
 • På kartongen som datorn levererades i

  Hitta produktetiketten

Återställ CMOS

Återställ CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för din dator.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla sedan ut strömsladden och andra kablar ur datorn.

 2. Se till att du har modellnumret för din dator, gå till HP:s kundsupport och navigera sedan till produktsidan för din dator.

 3. Öppna specifikationsdokumentet eller servicehandboken för att se moderkortsinformation och leta sedan upp stegen för att återställa CMOS.

  Stegen för att återställa CMOS kan kallas Rensning av CMOS eller liknande.

  • Om handboken innehåller steg för att återställa CMOS: Följ anvisningarna.

  • Om handboken inte innehåller steg för att återställa CMOS: Gå vidare med stegen nedan.

 4. Med datorn avstängd trycker tio gånger du på ström-knappen för att urladda all ström från systemet.

 5. Jorda dig för att urladda eventuell statisk elektricitet genom att lägga den ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 6. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 7. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 8. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 9. Tryck på strömknappen i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 10. Återanslut eller sätt tillbaka CMOS-batteriet och stäng sedan datorn.

 11. Anslut strömsladden till datorn och slå sedan på datorn.

  Ett meddelande visas som bekräftar CMOS-återställningen. Meddelandet varierar beroende på modell.

  Exempel på meddelande som anger CMOS-återställningen
 12. Bekräfta att tiden i BIOS är inställd på 00.00.

  Om detta inte är fallet upprepar du stegen för att återställa CMOS, men trycker in och håller ström-knappen intryckt 120 sekunder medan datorn töms på all ström.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar fyra gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt fyra gånger

Det här felet indikerar att MXM-grafikkortet är för högt.

Bekräfta att fläktarna fungerar korrekt

Inspektera fläktarna inuti datorn för att se till att de fungerar som förväntat.

Varning - risk för personskada:

Om en fläkt inte fungerar korrekt ska kan du sluta använda datorn. Om datorn utsätts för kontinuerligt höga temperaturer kan de invändiga komponenterna skadas.

 1. Starta datorn.

 2. Lokalisera fläktarna i datorhöljet. Platserna kan variera beroende på datormodell.

  Varning - risk för personskada:

  Du kan använda en ficklampa för att göra det lättare att hitta fläktarna, men undvik att använda ficklampan inne i datorn för att förhindra skador på de invändiga delarna.

  Hitta fläktar på stationära HP- och Slimline-datorer

  Fläkttyp

  1.

  Strömförsörjningsfläkt

  2.

  Grafikkortsfläkt

  3.

  Processorfläkt

  4.

  Strömförsörjningsfläktventil

  5.

  Höljesfläktventil

  6.

  Höljesfläkt

 3. Observera fläktar som eventuellt inte fungerar eller avger starka ljud.

Rengöra den stationära datorns ventilationsöppningar

Rengör den stationära datorns ventilationsöppningar från damm och skräp som kan samlas i och runt dem med tiden, vilket hindrar luftflödet och leder till att fläktarna arbetar hårdare än normalt för att avlägsna värmen.

 1. Stäng av datorn, koppla bort nätsladden och vänta sedan tills datorn har svalnat.

 2. Använd en dammsugare för att rengöra alla utvändiga ventilationsöppningar, i synnerhet kring strömförsörjningens öppning.

  Varning - risk för personskada:

  För att undvika skador på de invändiga komponenterna ska du inte använda dammsugaren inuti i datorn.

  Hitta ventilationsöppningarna på baksidan av datorn
 3. Avlägsna sidopanelen från datorn.

  Avlägsna sidopanelen från en stationär dator
 4. Använd tryckluftssprej för att rengöra fläktarna och komponenterna inuti datorn.

 5. Sätt tillbaka sidopanelen, anslut strömkabeln och slå sedan på datorn.

Hitta produktnumret på din stationära dator

Hitta produktnamnet, produktnumret och serienumret på datorn eller kartongen som den levererades i.

 • På sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på sidan av datorhöljet
 • På ovansidan eller baksidan av datorhöljet

  Hitta produktinformationen på ovansidan eller baksidan av datorhöljet
 • På framsidan eller sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på framsidan eller sidan av datorhöljet
 • På kartongen som datorn levererades i

  Hitta produktetiketten

Återställ CMOS

Återställ CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för din dator.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla sedan ut strömsladden och andra kablar ur datorn.

 2. Se till att du har modellnumret för din dator, gå till HP:s kundsupport och navigera sedan till produktsidan för din dator.

 3. Öppna specifikationsdokumentet eller servicehandboken för att se moderkortsinformation och leta sedan upp stegen för att återställa CMOS.

  Stegen för att återställa CMOS kan kallas Rensning av CMOS eller liknande.

  • Om handboken innehåller steg för att återställa CMOS: Följ anvisningarna.

  • Om handboken inte innehåller steg för att återställa CMOS: Gå vidare med stegen nedan.

 4. Med datorn avstängd trycker tio gånger du på ström-knappen för att urladda all ström från systemet.

 5. Jorda dig för att urladda eventuell statisk elektricitet genom att lägga den ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 6. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 7. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 8. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 9. Tryck på strömknappen i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 10. Återanslut eller sätt tillbaka CMOS-batteriet och stäng sedan datorn.

 11. Anslut strömsladden till datorn och slå sedan på datorn.

  Ett meddelande visas som bekräftar CMOS-återställningen. Meddelandet varierar beroende på modell.

  Exempel på meddelande som anger CMOS-återställningen
 12. Bekräfta att tiden i BIOS är inställd på 00.00.

  Om detta inte är fallet upprepar du stegen för att återställa CMOS, men trycker in och håller ström-knappen intryckt 120 sekunder medan datorn töms på all ström.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar fem gånger och därefter den vita lampan snabbt två gånger

Det här felet indikerar att den inbäddade styrenheten saknar giltig inbyggd programvara.

Avlägsna nyinstallerad maskinvara

Avlägsna all nyinstallerad maskinvara om datorn inte fungerar som förväntat.

 1. Kontrollera om datorn har nyinstallerad maskinvara.

 2. Avlägsna all nyinstallerad maskinvara.

Hitta produktnumret på din stationära dator

Hitta produktnamnet, produktnumret och serienumret på datorn eller kartongen som den levererades i.

 • På sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på sidan av datorhöljet
 • På ovansidan eller baksidan av datorhöljet

  Hitta produktinformationen på ovansidan eller baksidan av datorhöljet
 • På framsidan eller sidan av datorhöljet

  Hitta produktetiketten på framsidan eller sidan av datorhöljet
 • På kartongen som datorn levererades i

  Hitta produktetiketten

Återställ CMOS

Återställ CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för din dator.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. HP rekommenderar att du använder ett antistatiskt armband, arbetar på ett golv utan matta och använder en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet för att minska risken för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD).

 1. Stäng av datorn och koppla sedan ut strömsladden och andra kablar ur datorn.

 2. Se till att du har modellnumret för din dator, gå till HP:s kundsupport och navigera sedan till produktsidan för din dator.

 3. Öppna specifikationsdokumentet eller servicehandboken för att se moderkortsinformation och leta sedan upp stegen för att återställa CMOS.

  Stegen för att återställa CMOS kan kallas Rensning av CMOS eller liknande.

  • Om handboken innehåller steg för att återställa CMOS: Följ anvisningarna.

  • Om handboken inte innehåller steg för att återställa CMOS: Gå vidare med stegen nedan.

 4. Med datorn avstängd trycker tio gånger du på ström-knappen för att urladda all ström från systemet.

 5. Jorda dig för att urladda eventuell statisk elektricitet genom att lägga den ena handen på datorhöljet och sedan vidröra en metallyta eller ett jordat föremål med andra handen, t.ex. metall på en lampa.

 6. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 7. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 8. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 9. Tryck på strömknappen i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 10. Återanslut eller sätt tillbaka CMOS-batteriet och stäng sedan datorn.

 11. Anslut strömsladden till datorn och slå sedan på datorn.

  Ett meddelande visas som bekräftar CMOS-återställningen. Meddelandet varierar beroende på modell.

  Exempel på meddelande som anger CMOS-återställningen
 12. Bekräfta att tiden i BIOS är inställd på 00.00.

  Om detta inte är fallet upprepar du stegen för att återställa CMOS, men trycker in och håller ström-knappen intryckt 120 sekunder medan datorn töms på all ström.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn, hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.
 2. På fliken Mina enheter söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Klicka på Sök efter uppdateringar och meddelanden för att få de senaste uppdateringarna.

 4. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 5. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 6. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Byta ut den felaktiga komponenten

Byt ut den felaktiga delen eller komponenten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Den röda lampan blinkar fem gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt tre gånger***

Det här förhållandet indikerar att komponenten inte kan nås av BIOS inom fastställd tid.

 1. Sätt tillbaka komponenten.

 2. Testa systemet med en känd bra komponent.

 3. Kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp med att byta ut komponenten eller moderkortet om problemet kvarstår.

Den röda lampan blinkar fem gånger och därefter blinkar den vita lampan snabbt fyra gånger

Det här villkoret indikerar att moderkortet inte initieras tillräckligt snabbt för komponenten.

 1. Kontrollera att du använder rätt strömkälla för datorn.

 2. Återställ CMOS.

 3. Sätt tillbaka komponenter.

 4. Testa systemet med en känd fungerande komponent.

 5. Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp med att byta ut defekta delar som hittats.

Kontakta HP:s kundsupport

Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Supportalternativen kan variera mellan olika länder/regioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...