hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära OMEN by HP Obelisk 875-0xx-, 870-xxx-datorer – Byta ut hårddisken

Om den inbyggda hårddisken kraschar, är skadad eller behöver uppgraderas kan du byta ut hårddisken.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet (ESD). HP rekommenderar att du använder ett antistatarmband och arbetar på ett golv utan matta med en ledande skumplastkudde för att minska risken för skador på grund av statisk urladdning (ESD).

Reparation av interna komponenter ökar risken för skador på datorn som eventuellt inte omfattas av garantin. Se till att du förstår risken och se produktens garanti innan du försöker serva datorn.

Förbered dig för att byta ut delar på datorn

Förbered dig för att byta ut en del av datorn genom att se till att datorn, komponenterna och arbetsytan är klar.

 1. Stäng av datorn och vänta tills komponenterna har svalnat.

 2. Koppla loss strömkabeln och alla andra kablar från skrivaren och koppla sedan bort strömkabeln från eluttaget, överspänningsskyddet, förlängningskabeln eller grenuttaget.

 3. Flytta datorn till en ren, plan och stadig arbetsyta på ett golv utan matta med en ledande skumplastkudde för att minska risken för skador på grund av statisk urladdning (ESD). HP rekommenderar att du använder antistatarmband.

 4. Behåll delar eller komponenter i skyddsförpackningen tills du är redo att installera dem.

 5. Se till att du har en stjärn- eller platt skruvmejsel, beroende på din datormodell.

Avlägsna åtkomstpanelen

Avlägsna åtkomstpanelen på sidan av datorn och byt ut datorns invändiga komponenter.

 1. Tryck på frigörningsknappen på baksidan av datorn.

  Trycka på frigörningsknappen på baksidan av datorn
 2. Fatta tag i åtkomstpanelen på båda sidorna av överkanten och skjut sedan åtkomstpanelen en aning mot chassit.

  Skjuta panelen mot chassit
 3. Lyft upp och avlägsna åtkomstpanelen och lägg den sedan försiktigt åt sidan för senare användning.

  Avlägsna åtkomstpanelen

Ta ut den inbyggda hårddisken

Ta ut den inbyggda hårddisken ur datorns hölje.

 1. Koppla bort hårddiskens ström- och SATA-kablar från hårddiskhöljets undersida.

  Hitta kablarna på hårddiskhöljets undersida
 2. Koppla bort hårddiskens ström- och SATA-kablar från hårddisken.

  Hitta kablarna för bortkoppling från hårddisken
 3. Tryck in och håll fast flikarna på hårddiskens hölje och ta sedan ut höljet ur datorn.

  Använd samma steg för att ta ut ett andra hårddiskhölje vid behov.

  Trycka in flikarna på hårddiskhöljet för att ta ut det ur datorn
 4. Fatta tag i höljet på båda sidorna så att hårddisken frigörs och lägg sedan höljet åt sidan för senare användning.

  Frigöra hårddisken från höljet
 5. Ta ut hårddisken.

Byta ut den inbyggda hårddisken

Byt ut den inbyggda hårddisken, sätt fast den i höljet och sätt sedan in den i datorn igen.

 1. Ta ut den nya hårddisken ur förpackningen.

 2. Håll i hårddisken i den ena handen och rikta in stiften på den ena sidan av hårddiskfacket med hålen på den ena sidan av hårddisken.

  Rikta in hålen på sidorna av den nya hårddisken med stiften på facket
 3. För in stiften i den ena sidan av hårddisken och för sedan in stiften på den andra sidan.

 4. Tryck in och håll fast flikarna på hårddiskfacket och för sedan in facket igen i hårddiskhöljet.

  Sätta in hårddisken igen i datorn
 5. Anslut ström- och SATA-kablarna igen till enheten.

  Sätta tillbaka kablarna i hårddisken
 6. Sätt tillbaka ström- och SATA-kablarna i hårddiskhöljets undersida.

  Sätta tillbaka kablarna i hårddiskhöljets undersida

Stäng åtkomstpanelen

Stäng åtkomstpanelen på sidan av datorn för att skydda datorns invändiga komponenter.

 1. Fatta tag i åtkomstpanelen på båda sidorna av överkanten, rikta in panelen med chassit och för den sedan försiktigt nedåt till undersidan av chassit.

  Rikta in åtkomstpanelen med chassits undersida och sedan trycka in panelen på plats
 2. Tryck in åtkomstpanelen mot chassit och tryck sedan på varje sida av panelen tills den klickar på plats.

  Trycka in åtkomstpanelen på plats

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...