hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP skrivarkonfiguration (Windows inbyggda drivrutin)

Konfigurera skrivaren med hjälp av de skrivardrivrutiner som är inbyggda i Windows.

Anm:

HP rekommenderar att du installerar HP Smart – Microsoft Store (på engelska) eller drivrutinen 123.hp.com med alla funktioner för att få ut så mycket som möjligt av din skrivare.

Lägg till en nätverksskrivare i Windows

Installera en trådlös eller kabelansluten nätverksskrivare i Windows utan att installera ytterligare drivrutiner.

 1. Sök i Windows efter och öppna Ändra enhetsinställningar och se sedan till att Ja (rekommenderas) är valt.

  Tillåt att Windows hämta drivrutiner från tillverkaren
 2. Placera skrivaren i närheten av nätverksroutern.

 3. Slå på skrivaren och anslut den till nätverket.

  • Skrivare med kontrollpanelsmeny: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

  • Skrivare som är anslutna med en Ethernet-kabel: Anslut kabeln till porten på baksidan av skrivaren och till en ledig port på routern.

 4. Kontrollera att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren är ansluten till.

 5. I Windows söker du efter och öppnar Lägg till en skrivare eller skanner.

 6. Klicka på Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta tills Windows har hittat skrivaren. Klicka på skrivarens namn och klicka sedan på Lägg till enhet för att slutföra installationen.

  Om skrivaren inte hittas klickar du på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan. I fönstret Sök efter en skrivare med andra alternativ väljer du ett alternativ för att hitta och lägga till skrivaren.

  Alternativ för öppning när skrivaren inte visas i listan

Lägg till en USB-ansluten skrivare i Windows

Konfigurera en USB-ansluten skrivare i Windows utan att installera ytterligare drivrutiner.

 1. Sök i Windows efter och öppna Ändra enhetsinställningar och se sedan till att Ja (rekommenderas) är valt.

  Tillåt att Windows hämta drivrutiner från tillverkaren
 2. Se till att det finns en ledig USB-port på datorn. Anslut inte skrivaren till en USB-hubb eller dockningsstation för då kanske inte skrivaren får tillräckligt med ström för att fungera korrekt.

 3. Starta skrivaren och anslut sedan USB-kabeln till skrivaren och datorporten.

 4. Om meddelandet Hittade ny maskinvara visas ska du följa anvisningarna för att installera skrivaren.

  • Om du kan skriva ut, har drivrutinen installerats korrekt.

  • Om du inte kan skriva ut fortsätter du med de här stegen för att lägga till skrivaren i Windows-inställningarna.

 5. I Windows söker du efter och öppnar Lägg till en skrivare eller skanner.

 6. Klicka på Lägg till en skrivare eller skanner och vänta sedan tills Windows hittar tillgängliga skrivare.

  • Om din skrivare hittas, klicka på den och sedan på Lägg till enhet för att slutföra installationen av drivrutinen.

  • Om skrivaren inte går att hitta, fortsätt med följande steg.

 7. Klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.

  Alternativ för öppning när skrivaren inte visas i listan
 8. I fönstret Sök efter en skrivare med andra alternativ väljer du Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar och klicka sedan på Nästa.

 9. I fönstret Välj en skrivarport ska du välja Använd en befintlig port och sedan USB001: (Virtuell skrivarport för USB) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på Nästa.

 10. Följ anvisningarna för att installera drivrutinen för din skrivarmodell.

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.

Hur använder jag skrivarfunktionerna och -inställningarna?

Windows stöder de flesta vanliga utskrifts- och skanningsuppgifterna och inställningarna med den inbyggda drivrutinen.

 • Skanna dokument och foton: Slutför skanningsjobb med Windows-appar som fungerar med den inbyggda drivrutinen.

  • Windows Faxa och skanna: Hitta och öppna Windows Faxa och skanna i Windows. Klicka på Ny skanning och välj sedan din skrivare.

  • Windows Paint: Hitta och öppna Paint i Windows. Klicka på Arkiv > Från skanner eller kamera.

  • Appen Windows Scan: Hitta och öppna appen Windows Scan i Windows. Om den inte finns med i listan går du till Windows Scan (på engelska) för att installera den.

 • Konfiguration och inställningar för utskriftsjobb: Beroende på appen, klicka på menyikonen och sedan på Skriv ut eller klicka på Arkiv > Skriv ut.

 • Kontrollera beräknade bläcknivåer: Visa bläcknivåindikatorerna på skrivarens kontrollpanel om en sådan finns. Eller skriv ut en funktionstestsida eller en skrivarstatusrapport.

 • Ändra utskriftsinställningarna: I Windows söker du efter och öppnar Skrivare och skannrar. Klicka på skrivarens namn, klicka på Hantera och klicka sedan på Utskriftsinställningar i det vänstra sidofältet.

 • Fax: Använd knapparna och menyerna på skrivarens kontrollpanel.

 • Öppna skrivarhemsidan (endast nätverksskrivare): Hantera inställningar, hämta uppdateringar av inbyggd programvara och utför underhållsåtgärder. För att öppna startsidan, hämta skrivarens IP-adress, skriv in den i webbläsarens adressfält och tryck sedan på Enter. IP-adressen visas på skärmen för trådlösa inställningar på skrivare som har en skärm på kontrollpanelen. På skrivare utan skärm ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt. En rapport skrivs ut som listar adressen.

  Exempel på skärm för Trådlös sammanfattning

Vad gör jag om skrivaren inte ansluter till internet?

Sök efter nätverksproblem och granska installationskrav om skrivaren inte kan ansluta.

 • Kontrollera nätverksanslutningen: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent ska du starta om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta den.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på skrivarens pekskärm eller tryck på strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Starta om skrivaren: Om du startar om skrivaren kan möjliga feltillstånd rensas och den trådlösa anslutningen återställas.

 • Kontrollera skrivarens trådlösa signal: Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Kontrollera de trådlösa inställningarna för att säkerställa att signalen är påslagen.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

Vad händer om min skrivare inte hittas eller om anslutningen misslyckas under USB-installationen?

Kontrollera om USB-kabeln är skadad och hur lång den är, byt ut den vid behov och starta om skrivaren och datorn.

 1. Stäng av skrivaren och datorn.

 2. Koppla bort skrivarens USB-kabel från datorn och skrivaren och inspektera kabeln.

  • Om kabeln är skadad eller är längre än 3 m () ska du byta ut den.

  • Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn om den är oskadad och kortare än 3 m (). Porten bör vara USB 2.0 eller senare. Om du använder en USB-hubb eller dockningsstation ska du ansluta kabeln direkt till datorn.

 3. Anslut kabeln till skrivaren och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta datorn och vänta tills den har är klar med uppstarten.

 5. Starta skrivaren och lägg sedan till skrivaren (Mac) eller vänta tills datorn har installerat en ny enhet (Windows).

Vad händer om min skrivare inte hittas eller om den trådbundna nätverksanslutningen misslyckas?

Se till att du använder en oskadad Ethernet-kabel, kontrollera om det finns en grön lampa nära skrivarens Ethernet-port och skriv sedan ut en nätverkskonfigurationssida för att verifiera anslutningen.

 1. Stäng av skrivaren och koppla sedan ur Ethernet-kabeln från routern och skrivaren.

 2. Kontrollera om kabeln är skadad och verifiera att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel.

  Anm:

  Ethernet- och telefonkablar liknar varandra, men Ethernet-kablarna är oftast större och har åtta synliga ledningstrådar på änden.

 3. Anslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut den sedan till skrivaren och se till att den är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta skrivaren.

 5. Kontrollera lamporna på skrivarens Ethernet-port för att säkerställa att anslutningen har lyckats. Den gröna lampan ska lysa med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan ska blinka.

 6. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 7. Under avsnittet Allmän information kontrollerar du att Nätverksstatusen är Klar.

  I avsnittet Allmän information visas nätverksstatusen som Klar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...