hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-skrivare - felmeddelande “Användaringripande krävs” (Windows)

Felmeddelandet Användaringripande krävs visas på datorn och skrivaren skriver inte ut. Det här problemet kan orsakas av ett skrivarfel, skadade utskriftsjobb eller problem med trådlös anslutning.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Titta Titta om det finns blinkande lampor eller felmeddelanden

När skrivaren inte svarar eller inte fungerar som förväntat, se efter om det visas ett felmeddelande för att få mer användbar information.

 1. Kontrollera skrivarens kontrollpanel: Om lamporna på skrivaren blinkar eller ett felmeddelande visas, följ instruktionerna på skrivarens kontrollpanel eller skrivarprogrammet för att lösa felet. Om inga instruktioner visas, gå till HP:s kundsupport ange skrivarmodellen och sök sedan efter blinkande lampor eller det specifika felet för detaljerade steg.

 2. Kontrollera skrivarprogrammet eller HP Smart-appen: Fel och meddelanden i HP:s program och appar tillhandahåller ibland instruktioner för att lösa problem med skrivaren.

Använd HP Print and Scan Doctor (Windows)

Använd HP Print and Scan Doctor på din Windows-dator för att diagnostisera och åtgärda utskrifts- och skanningsproblem.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Ladda ned HP Print and Scan Doctor och följ sedan anvisningarna för att installera och öppna verktyget.

 3. På välkomstskärmen klickar du på Start för att välja din skrivare och köra diagnostiken.

 4. Om skrivaren inte kunde hittas, klickar du på Min produkt finns inte i listan och följer sedan anvisningarna för att felsöka anslutningen.

Återställa utskriftsmiljön i Windows

Avbryt utskriftshanteraren, ta bort jobbfilerna och starta om både datorn och skrivaren.

 1. Stäng av skrivaren och dra ur strömsladden.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Tjänster.

 3. I fönstret Tjänster högerklickar du på Utskriftshanterare och sedan klickar du på Stoppa.

  Stoppa utskriftshanteraren i fönstret Tjänster
 4. När utskriftshanteraren stoppats stänger du fönstret Tjänster.

 5. Öppna Utforskaren i Windows.

 6. Bläddra till C: > Windows > System 32 > spool > PRINTERS.

 7. Ta bort alla filer i mappen PRINTERS.

 8. Stäng av datorn.

 9. Anslut strömsladden till skrivaren igen och slå på skrivaren.

 10. Starta datorn.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Kör Windows felsökningsverktyg för skrivare

Windows har ett verktyg för felsökning som kan hjälpa dig att lösa problem med skrivaren.

 1. I Windows ska du söka efter och öppna Felsökningsinställningar.

 2. Klicka på Skrivare > Kör felsökaren.

  Köra felsökaren för skrivare i Windows
 3. Markera din skrivare i listan och klicka sedan på Nästa.

Windows identifierar och felsöker problem med din HP-skrivare.

Skapa en manuell IP-anslutning

Skriv ut en nätverkskonfigurationssida eller en testsida för trådlöst nätverk och använd sedan informationen på den för att trådlöst ansluta skrivaren.

 1. Skriv ut en rapport för Testresultat för trådlöst nätverk eller Nätverkskonfiguration.

  • Bläckskrivare med kontrollpanelmeny: Öppna menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Inställningar för att hitta listan med tillgängliga rapporter.

  • De flesta bläckskrivare utan kontrollpanelmeny: Tryck på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller tryck på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

  • LaserJet-skrivare: Tryck på och håll ned knappen Trådlöst i 10 sekunder eller tills redolampan blinkar eller gå till menyn Trådlöst och välj sedan Trådlöst nätverkstest.

  • Laser NS- och Neverstop Laser-skrivare: Tryck och håll ned knapparna Fortsätt och Trådlöst i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000- och 6400-, ENVY 6000-, 6400- och Tango-skrivare: Håll in knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen tänds och tryck sedan på Information och Fortsätt samtidigt.

 2. På utskriften letar du upp status för trådlös anslutning, IP-adress, delnätsmask, standardgateway och URL.

  • Status för trådlös anslutning: Under 802.11 trådlöst bör Status vara Ansluten. I annat fall är skrivaren inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut skrivaren till nätverket. Mer information finns på Anslut till en trådlös HP-skrivare.

   Trådlös status är Ansluten på sidan för nätverkskonfiguration
  • IP-adress, delnätsmask och standardgateway: Under 802.11 trådlöst hittar du skrivarens IP-adress, delnätsmask och standardgateway-nummer. Om du hittar olika nummer för IPv4 och IPv6, behöver du endast IPv4-numret.

   Identifiera IP-adressen, delnätsmasken och standard-gatewayen i nätverkskonfigurationsrapporten
  • URL-adress(er): Under Allmän information söker du efter URL-adress(er) för inbyggd webbserver. Din skrivare kan ha flera webbadresser.

   Hitta URL-adressen för den inbäddade webbservern på sidan för nätverkskonfiguration
 3. På en dator som är ansluten till samma nätverk som skrivaren öppnar du en webbläsare, skriver in en av webbadresserna i adressfältet och trycker sedan på Enter för att öppna skrivarens inbyggda webbserver. Om webbservern inte visas provar du med en annan webbläsare.

 4. I EWS klickar du på fliken Nätverk eller Nätverksarbete, öppnar menyn Trådlöst och klickar sedan på IPv4-konfiguration.

 5. Välj Manuell IP och ange sedan skrivarens information.

  Ställa in skrivarens IP-adress manuellt i EWS
  • Klicka på Föreslå en manuell IP-adress och kontrollera att fälten för Manuell IP-adress, Manuell delnätsmask och Manuell standardgateway överensstämmer med skrivarens information på sidan för nätverkskonfiguration.

  • Om Föreslå en manuell IP-adress inte är tillgänglig, skriver du in informationen från nätverkskonfigurationssidan i fälten IP-adress, Delnätsmask och Standardgateway.

 6. Klicka på Verkställ och vänta sedan tills ändringarna har bekräftats.

Skapa en TCP/IP-port i Windows (endast trådlöst)

Lägg till en skrivarport i Windows som överensstämmer med skrivarens IP-adress.

 1. Skriv ut en rapport för Testresultat för trådlöst nätverk eller Nätverkskonfiguration.

  • Bläckskrivare med kontrollpanelmeny: Öppna menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Inställningar för att hitta listan med tillgängliga rapporter.

  • De flesta bläckskrivare utan kontrollpanelmeny: Tryck på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller tryck på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

  • LaserJet-skrivare: Tryck på och håll ned knappen Trådlöst i 10 sekunder eller tills redolampan blinkar eller gå till menyn Trådlöst och välj sedan Trådlöst nätverkstest.

  • Laser NS- och Neverstop Laser-skrivare: Tryck och håll ned knapparna Fortsätt och Trådlöst i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000- och 6400-, ENVY 6000-, 6400- och Tango-skrivare: Håll in knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen tänds och tryck sedan på Information och Fortsätt samtidigt.

 2. Leta upp skrivarens IP-adress på nätverkskonfigurationssidan.

 3. I Windows söker du efter och öppnar Skrivare och skannrar.

 4. Klicka på din skrivare och därefter på Hantera.

 5. Klicka på Egenskaper för skrivare.

 6. På fliken Portar klickar du på Lägg till port.

 7. Välj Standard TCP/IP-port och klicka sedan på Ny port.

  Skapa en ny Standard TCP/IP-port
 8. Ange skrivarens IP-adress och klicka sedan på Nästa.

 9. Markera den nya Standard TCP/IP-porten i listan och klicka sedan på OK.

  Anm:

  Du kanske ser två skrivare i listan över enheter. Ta inte bort och avinstallera inte någon av skrivarna.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...