hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 8010, Pro 8020 och 8030 skrivare - Felmeddelandet Papperstrassel

Under ett utskriftsjobb upphör skrivaren att mata sidor och ett felmeddelande för papperstrassel visas på skrivarens kontrollpanel. Detta indikerar att papper kan ha fastnat inuti skrivaren.

Anm:

Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Ta bort papper från inmatningsfacket

Ta bort papper som är löst eller som har fastnat från utmatningsfackets område.

Anm:

Använd inte papper som är tjockare än 105 g/m2 (28 lb bunt) för vanligt papper eller 200 g/m2 (110 lb index) för kort.

 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.

 2. Tryck in och håll kvar de två knapparna till utmatningsfacken och ta sedan bort utmatningsfacket.

  Tryck på de två utmatningsfackens knappar och ta sedan bort facket
 3. Dra ut inmatningsfacket.

  Drar ut inmatningsfacket
 4. Ta försiktigt bort allt papper eller pappersbitar som fastnat från facket. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.

  Tar bort allt papper som har fastnat i fackenheten
 5. Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i pappersbanan och fyll sedan på inmatningsfacket med nytt papper.

 6. Sätt tillbaka inmatningsfacket i skrivaren och installera sedan om utmatningsfacket.

Ta bort papper som har fastnat i skrivaren

Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte kan hittar papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.

Ta bort papper som har fastnat inuti skrivaren

Ta bort papper som är löst eller som har fastnat som är tillgängligt från bläckpatronens åtkomst och områden för duplexenheten.

 1. Öppna den främre luckan och öppna sedan åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Öppna den främre luckan och lyft sedan upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 2. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 3. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden.

  Varning - risk för maskinskada:

  För att undvika risk för skador eller elektriska stötar måste du koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren.

 4. Flytta vagnen längst till vänster och längst till höger och ta sedan bort alla pappersbitar som fastnat eller gått sönder.

  Flytta vagnen åt vänster och ta sedan bort papper som fastnat
 5. Ta bort det duplexlocket.

  Ta bort det duplexlocket
 6. Ta försiktigt bort allt papper eller pappersbitar som har fastnat i duplexenheten. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.

  Ta bort allt papper som har fastnat från duplexenheten
 7. Lyft upp duplexenhetens lucka.

 8. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka och den främre luckan.

 9. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Ta bort papper som har fastnat i den automatiska dokumentmataren

Lär dig hur du åtgärdar papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADM).

 1. Lyft upp ADM-luckan.

  Lyft upp ADM-luckan
 2. Använd båda händerna för att ta bort papper som fastnat från dokumentmatarens inmatningsfack.

  Dra bort allt papper som har fastnat från ADM inmatningsområdet
 3. Sänk ned ADM-luckan.

  Sänker ned ADM-luckan
 4. Lyft facket till dokumentmataren.

  Lyft facket till dokumentmataren
 5. Ta försiktigt bort allt papper eller pappersbitar som har fastnat i ADM utmatningsfacket. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.

  Ta bort allt papper som har fastnat i ADM inmatningsfacket
 6. Sänk facket till dokumentmataren.

  Sänk facket till dokumentmataren

Rengör papperets matarvalsar

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Rengör valsarna för att förhindra framtida papperstrassel.

Rengör valsarna i bläckpatronens åtkomstområde

Rengör valsarna i bläckpatronens åtkomstområde.

Varning - risk för maskinskada:

För att undvika risk för skador eller elektriska stötar måste du koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren.

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 2. Öppna den främre luckan och öppna sedan åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Öppna den främre luckan och lyft sedan upp åtkomstluckan till bläckpatronerna
 3. Fukta en luddfri rengöringsduk lätt med destillerat eller filtrerat vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.

 4. Rengör varsamt valsarna med den fuktiga trasan.

  Placering av bläckpatronens åtkomstområde, valsar för pappersbana
 5. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).

 6. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka och den främre luckan.

 7. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Rengör ADM-valsarna och avskiljningsstoppet

Rengör valsarna för pappersmatningen och avskiljningsstoppet i den automatiska dokumentmataren (ADM).

 1. Lyft upp ADM-luckan.

  Lyft upp ADM-luckan
 2. Fukta en ren, luddfri trasa med destillerat eller filtrerat vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.

 3. Rengör försiktigt avskiljningsstoppet och valsarna med en fuktig trasa.

  Placering av ADM avskiljningsstopp och valsar

  Bildtext

  Beskrivning

  1.

  Valsar

  2.

  Avskiljningsstopp

 4. Låt valsarna och avskiljningsstoppet torka helt (tar cirka 10 minuter).

 5. Sänk ned ADM-luckan.

  Sänker ned ADM-luckan

Ta bort skräp inuti pappersbanan

När små pappersbitar fastnar i pappersbanan är det troligare att det inträffar papperstrassel. För att ta bort skräp från pappersbanan och utmatningsfacken, kör du tjockare papper i skrivaren, såsom ett fotopapper.

 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket och lägg i en fullstor sida fotopapper (letter eller A4).

 2. Skicka en tom utskrift eller kopieringsjobb.

 3. När papperet har matats ut drar du ut inmatningsfacket.

  Drar ut inmatningsfacket
 4. Lyft framsidan av skrivaren och ta sedan bort eventuella pappersbitar eller skräp som finns i inmatningsfacket och valsarna.

  Exempel på papper och skräp inne i facket och valsområdet
 5. Sätt tillbaka pappersfacket och fyll sedan på med vanligt papper.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...