hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M280 skrivare - Felmeddelande papperstrassel

När du försöker skriva ut visas ett felmeddelande på skrivarens kontrollpanel för att rensa papper som fastnat i ett eller flera områden på skrivaren.

 • Trassel i utmatningsfacket. Öppna bakluckan och rensa trasslet.

 • Kontrollera medieark plats för papperstrassel eller Stäng fack 2.

 • Papper har fastnat i pappersbanan. Öppna fack 2 och den bakre luckan.

 • Ta ut papperet ur dokumentmataren. Ta bort meddelandet genom att trycka på [OK].

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Ta bort papperstrasslet

Ta bort papper som fastnat i det område som visas i felmeddelandet.

Om felet kvarstår efter att du har kontrollerat och rensat områdena i felmeddelandet kontrollerar du om det finns trassel i andra områden på skrivaren.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...