hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M280 skrivare - Felmeddelande papperstrassel

När du försöker skriva ut visas ett felmeddelande på skrivarens kontrollpanel för att rensa papper som fastnat i ett eller flera områden på skrivaren.

 • Trassel i utmatningsfacket. Öppna bakluckan och rensa trasslet.

 • Kontrollera medieark plats för papperstrassel eller Stäng fack 2.

 • Papper har fastnat i pappersbanan. Öppna fack 2 och den bakre luckan.

 • Ta ut papperet ur dokumentmataren. Ta bort meddelandet genom att trycka på [OK].

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Ta bort papperstrasslet

Ta bort papper som fastnat i det område som visas i felmeddelandet.

Om felet kvarstår efter att du har kontrollerat och rensat områdena i felmeddelandet kontrollerar du om det finns trassel i andra områden på skrivaren.

Rensa enkla arkmatarens öppning och fack 2

Ta bort allt papper som har fastnat i fack 2 och inmatningsområdet för ett ark (fack 1).

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 2. Dra ut fack 2 helt ur skrivaren.

  Dra ut fack 2 ur skrivaren
 3. Titta in i skrivaren för att se om papper eller skräp har fastnat och använd båda händerna för att ta bort alla som du hittar.

  Tar bort allt papper som fastnat i området för fack 2
 4. Om inget papperstrassel syns, eller om papper som fastnat sitter för djupt i fack 2 och är svårt att ta bort, tryck ned mataröppningsfacket och dra ut den från skrivaren.

  Ta bort inmatningsfacket från skrivaren
 5. Ta bort allt papper eller all smuts som fastnat.

  Ta ut papper som fastnat i skrivaren
 6. Sätt tillbaka inmatningsfacket i skrivaren.

  Sätt in inmatningsfacket i skrivaren
 7. Sätt tillbaka fack 2 i skrivaren.

  Sätt i fack 2 i skrivaren
 8. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Rensa utskriftspappersbanan och utmatningsfacket

Ta bort allt papper som har fastnat från utmatningsfacket, fixeringsenheten och duplexenheten på skrivarens baksida.

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 2. Öppna den bakre luckan.

  Öppna den bakre luckan på en skrivare utan en duplexenhet

  Öppna den bakre luckan på en skrivare utan en duplexenhet

  Öppna den bakre luckan på en skrivare med en duplexenhet

  Öppna den bakre luckan på en skrivare med en duplexenhet
 3. Använd båda händerna för att ta bort papper eller föremål från utmatningsfacket.

  Ta bort papper som har fastnat från utmatningsfacket
 4. Titta in i skrivaren för att se om papper eller skräp har fastnat och använd båda händerna för att ta bort alla som du hittar.

  Varning - risk för maskinskada:

  Fixeringsenheten sitter ovanför den bakre luckan och kan vara het. Vänta tills fixeringsenheten har svalnat innan du når insidan av skrivaren.

  Rensa bort papper som fastnat från en skrivare utan en duplexenhet

  Ta bort papper som fastnat i fixeringsenheten på en skrivare utan en duplexenhet

  Rensa bort papper som fastnat i en skrivare med en duplexenhet

  Ta bort papper som fastnat i fixeringsenheten på en skrivare med en duplexenhet
 5. Stäng den bakre luckan.

 6. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Rensa dokumentmataren

Leta efter och ta bort papper som fastnat i den automatiska dokumentmataren (ADM) och skannerområdet.

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 2. Öppna ADM-luckan.

  Öppnar upp ADM-luckan
 3. Leta efter papper som fastnat eller skräp och använd båda händerna för att ta bort alla som du hittar.

  Tar bort allt papper som har fastnat i ADM:s inmatningsfack
 4. Stäng ADM-luckan.

  Stänger ADM-luckan
 5. Lyft ADM:s inmatarfack för att få åtkomst till ADM utmatningsfack och ta sedan bort papper som har fastnat i utmatningsområdet.

  Ta bort papper från ADM:s utmatningsfack
 6. Öppna skannerlocket och ta bort alla papper som fastnat under ADM.

  Tar bort papper som fastnat under ADM
 7. Stäng skannerlocket.

 8. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...