hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Windows 11

  Hitta vanliga frågor och svar här.

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Vagnfel eller E3-fel

Under ett utskriftsjobb fastnar bläckpatronvagnen i skrivaren och felmeddelandet Vagnfel eller E3 visas på skrivarens kontrollpanel.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Se om det finns hinder i vagnbanan

Ta bort alla lösa papper eller föremål som kan blockera skrivarvagnen.

 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 2. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka för att komma åt vagnen inuti skrivaren.

  Exempel på en åtkomstlucka till bläckpatronen

  Exempel på platser för skrivarens lucka
 3. Leta efter och ta bort eventuella hinder i skrivarvagnens bana, till exempel skrynkligt papper eller etiketter som lossnat.

  Exempel på en skrivare med skräp i vagnbanan

  Exempel på en skrivare med skräp i vagnbanan
 4. Om vagnen har en spärr, tryck försiktigt ner den för att se till att den låses på plats.

  Varning - risk för personskada:

  Bläcktank skrivare: Om spärren till skrivhuvudet är stängd, tryck inte på den. Det kan skada skrivaren.

  Exempel på vagn spärr

  Exempel på vagnspärrar
 5. Om skrivarvagnen inte är låst på plats, flytta den till båda sidor och tar bort eventuella hinder som blockerar banan.

  Varning - risk för personskada:

  Använd inte kraft på vagnen för att flytta den om den är låst eller sitter fast. Detta kan skada skrivaren.

 6. Stäng skrivarluckan.

 7. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...