hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Så här faxar du med en HP-skrivare eller faxmaskin

Använda en HP-faxmaskin eller faxkompatibel HP-skrivare för att skicka dokument till en annan faxmaskin.

I de flesta fall kräver faxning en traditionell fast telefon. Faxning anses vara säkrare än att sända dokument via e-post eller vanlig post.

Förbered skrivaren för faxning via en fast telefonanslutning

Anslut HP-skrivaren till en fast telefonlinje och konfigurera sedan faxinställningarna.

 1. Skaffa en telefonsladd. Se till att det är en sladd med två ledningar, inte fyra.

  Exempel på en telefonsladd med två ledningar
 2. Anslut telefonsladden till telefonjacket i väggen och till 1-LINE-jacket på baksidan av skrivaren.

  Anslut telefonsladden till 1-LINE-jacket på baksidan av skrivaren
 3. Om du har en telefonsvarare ska du ansluta en telefonsladd till enheten och till uttaget 2-EXT på skrivarens baksida för att ge telefonsvararen tillgång till röstsamtal utan faxljud.

  Ansluta en telefonsladd till uttaget 2-EXT på skrivarens baksida och telefonsvararen

  Bildtext

  Beskrivning

  1

  Telefonjack

  2

  Tvåtrådig telefonsladd

  3

  Telefonsvarare

  4

  En telefon med en linje

 4. Konfigurera faxinställningar och inställningar. HP-programvaran inkluderar guidade faxinställningsverktyg eller så kan du navigera till menyerna Fax eller Konfiguration på skrivarens kontrollpanel för att ändra inställningarna.

  • Faxrubrik: Skriv in texten som du vill att mottagarna ska se överst på ditt fax. En vanlig faxrubrik innehåller ditt namn, ditt företags namn och ditt fullständiga faxnummer på 10 siffror.

  • Svarsläge/autosvar: Aktivera den här funktionen om du vill att faxmaskinen ska ta emot telefonsamtal efter att du har angett ett visst antal ringsignaler och acceptera fax. Om den här funktionen är avstängd måste du godkänna inkommande fax via skrivarens kontrollpanel manuellt.

  • Ringsignaler före svar: När telefonen ringer väntar skrivaren och räknar antalet ringsignaler innan tar emot samtalet.

   • Om telefonlinjen delas med dina röstsamtal ska du välja ett antal ringsignaler som ger dig tillräckligt lång tid att svara innan skrivaren tar emot ett samtal.

   • Om telefonlinjen delas med en telefonsvarare ska du ställa in antalet ringsignaler till två mer än telefonsvararen för att se till att telefonsvararen svarar i telefonen före skrivaren.

  • Typ av ringsignal: Använd inställningen Alla ringsignaler för en dedikerad faxlinje, eller välj Särskild ringsignal om du har ställt in en särskild ringsignal för faxlinjen.

  • Kopplingston: Överensstämmer med den typ av analog telefontjänst som du har; ton eller puls. Om kopplingstonen inte stämmer, kan skrivaren inte identifiera ringsignaler och inkommande samtal.

   Dagens branschstandard är kopplingston i de flesta områden. Du kanske måste ha en pulserande kopplingston om du använder en roterande telefon. Om du inte är säker på kopplingstonen, kontaktar du din telefonoperatör.

  • Faxvolym: Välj en volymnivå för att höra ljud som kan höras under faxsamtalet, till exempel kopplingstonerna och signaler för upptaget. Ställ in volymen på Av om du vill ha tyst faxning.

 5. Testa faxkonfigurationen.

  • Kör ett faxtest från skrivarens kontrollpanel: Lokalisera Kör faxtest eller Faxtestrapport i menyn Fax eller Konfiguration. En rapport skrivs ut med testresultat och eventuella instruktioner för att lösa problem.

  • Skicka ett testfax: Skicka ett svartvitt testfax på en sida till 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.). Tjänsten tar emot och returnerar fax inom 5-7 minuter till det faxnummer som finns i faxrubriken.

Skicka ett fax

Lägg ett dokument i skrivaren och slå numret på skrivarens kontrollpanel och skicka sedan faxet.

 1. Om du vet att mottagaren ingår i ett hemnätverk eller hemkontor och delar telefonlinjen med faxmaskinen, kontaktar du dem för meddela att du ska skicka dem ett fax.

 2. Lägg i det dokument du vill faxa.

  • Skannerglas: Fäll upp skannerlocket, placera originalet med utskriftssidan nedåt mot skannerglaset i enlighet med markeringarna på skrivaren och stäng därefter skannerlocket.

   Exempel på justeringsmarkeringar för skannerglas
  • Automatisk dokumentmatare (ADM): Lägg i ett enkel- eller flersidigt dokument i enlighet med markeringarna i inmatningsfacket. På de flesta modeller ska dokumentet läggas i med utskriftssidan uppåt och den övre kanten först. Justera pappersledarna för bredd så att de vilar lätt mot papperet.

   Exempel på iläggningsledare på automatiska dokumentmatare
 3. Kontrollera att det finns tomt papper inmatningsfacket för eventuella faxrapporter som kan skrivas ut.

 4. På skrivaren slår du numret på den mottagande faxenheten, inklusive åtkomstkoden för utgående linje och landskoden och riktnumret. Om du använder kortnummer ska du bekräfta att det sparade numret har de erforderliga bindestrecken mellan numren.

 5. Tryck på knappen Svart, Färg eller Skicka för att skicka faxet.

  • Om du hör en upptagetton, är den mottagande faxlinjen upptagen. Försök faxa senare igen.

  • Om du hör att någon svarar i telefonen, vänta tills de manuellt accepterar ditt fax, eller avbryt att skicka faxet från kontrollpanelen om du misstänker att telefonnumret är fel.

  • Om du hör ljud med höga toner, skickas faxet.

  En faxrapport skrivs ut.

 6. Läs faxrapporten för att bekräfta att faxet har kommit fram eller läs om hur du löser problemet om ett fel har inträffat.

Ta emot ett fax

Ta emot ett inkommande fax manuellt genom att trycka på knappen Fax på skrivaren. I annat fall tar skrivaren eller faxmaskinen automatiskt emot inkommande fax och skriver sedan ut dem, vidarebefordrar dem till e-post eller sparar dem i en mapp på datorn, beroende på inställningarna för faxmottagning.

Följande inställningar finns i menyn Fax eller Konfiguration på skrivarens kontrollpanel eller i HP-programvaran.

 • Svarsläge/autosvar: Aktivera den här funktionen om du vill att faxmaskinen ska ta emot telefonsamtal efter att du har angett ett visst antal ringsignaler och acceptera fax. Om den här funktionen är avstängd måste du godkänna inkommande fax via skrivarens kontrollpanel manuellt.

 • Ringsignaler före svar: Ställ in ett antal gånger telefonen ska ringa innan skrivaren besvarar samtalet. Om telefonlinjen delas med dina röstsamtal ska du välja ett antal som gör att du hinner svara i telefonen. Om telefonlinjen delas med en telefonsvarare ska du välja ett antal som är två ringsignaler mer än telefonsvararen så att telefonsvararen svarar före skrivaren.

 • Dubbelsidig faxutskrift: Beroende på skrivarens modell aktiverar du alternativet 2-sidig faxutskrift för att skriva ut inkommande fax på båda sidorna av pappret.

 • Spara fax till dator eller e-post: Konfigurera HP Digital Fax från HP-skrivarens programvara för att spara inkommande fax i en mapp på datorn eller i nätverket eller vidarebefordra dem till e-postinkorgen.

  Om du vill ha mer information om hur du använder Digital Fax går du till HP-skrivare - Använd HP Digital Fax för att ta emot fax till en dator eller e-post.

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.

Vad gör jag om jag inte kan skicka eller ta emot fax eller om jag får ett felmeddelande?

De flesta faxproblem har anknytning till den fasta telefonförbindelsen, inkompatibel telefonutrustning, dålig linjekvalitet eller vissa faxinställningar.

Skriv ut en faxtestrapport för att identifiera problem med skrivaren, telefonlinjen eller faxinställningarna. Du kan skriva ut en faxrapport från menyn Fax eller Konfiguration på skrivarens kontrollpanel och sedan söka HP kundsupport efter steg för att lösa problemet.

Om skrivaren eller en faxloggrapport visar en textvarning eller ett 3-, 12- eller 15-siffrigt numeriskt fel, sök efter felet för att få steg för att lösa problemet.

Kan jag faxa om jag bara har en mobiltelefontjänst (trådlös faxning)?

HP-faxmaskiner och fax-kapabla skrivare kräver en traditionell fast telefonlinje. Du kanske kan faxa med VoIP och DSL med rätt konfiguration och utrustning. Mobila nätverk stöder för närvarande inte faxning från en skrivare.

Om du vill skicka ett fax från din mobila enhet laddar du ned och installerar appen HP Smart från 123.hp.com och aktiverar Mobile Fax.

Hur kan jag skicka och ta emot fax på min dator?

Använd den dator som är ansluten till HP-skrivaren eller faxmaskinen för att skicka och ta emot fax.

Skicka och ta emot fax med en Windows-dator

Skicka fax från menyn för dokumentutskrift eller HP Printer Assistant och ta emot fax med HP Digital Fax.

Innan du börjar ska du kontrollera att skrivaren är ansluten till telefonlinjen och att du kan skicka och ta emot fax och att HP:s fullständiga drivrutin och programvara finns installerade på datorn. Gå till 123.hp.com (på engelska) om du inte redan har installerat programvaran.

 • Skicka fax från menyn för dokumentutskrift (Windows): Öppna det dokument du vill faxa, klicka på Fil > Utskrift > Skrivare och välj den skrivare som har Fax i namnet (exempel: Fax-HP OfficeJet Pro 6970) och klicka sedan på Skriv ut för att öppna fönstret Skicka fax.

  Skicka ett fax från menyn för dokumentutskrift
 • Skicka fax från HP Printer Assistant (Windows): Klicka på fliken Skriv ut, skanna och faxa och klicka sedan på Fax > Skicka ett fax för att öppna fönstret Skicka fax där du anger faxnumret och ändrar inställningarna.

  Skicka ett fax från HP Printer Assistant
 • Spara fax till dator eller e-post: Konfigurera HP Digital Fax från HP-skrivarens programvara för att spara inkommande fax i en mapp på datorn eller i nätverket eller vidarebefordra dem till e-postinkorgen.

  Om du vill ha mer information om hur du använder Digital Fax går du till HP-skrivare - Använd HP Digital Fax för att ta emot fax till en dator eller e-post.

Skicka och ta emot fax med en Mac

Skicka fax från menyn för dokumentutskrift och ta emot fax med HP Digital Fax.

Innan du börjar ska du kontrollera att skrivaren är ansluten till telefonlinjen och att du kan skicka och ta emot fax och att HP:s fullständiga drivrutin och programvara finns installerade på datorn. Gå till 123.hp.com (på engelska) om du inte redan har installerat programvaran.

 • Skicka fax från inställningsmenyn för dokumentutskrift (Mac): Öppna det dokument du vill faxa, klicka på Fil > Utskrift > Skrivare och välj sedan den skrivare som har Fax i namnet (exempel: HP OfficeJet Pro 8600 [C4150D] (Fax)). Ange faxnumret i fältet Till och klicka sedan på den nedrullningsbara menyn i mitten av fönstret för att komma åt ytterligare inställningar.

  Anm:

  Om faxskrivaren inte står med i listan, gå till Apple-menyn > Systeminställningar > Skrivare och skannrar, klicka på plustecknet för att lägga till skrivaren till Mac-datorn och gå sedan tillbaka till dokumentet för att välja din skrivare.

  Skicka ett dokument från menyn för utskriftsinställningar
 • Spara fax till dator eller e-post: Konfigurera HP Digital Fax från HP-skrivarens programvara för att spara inkommande fax i en mapp på datorn eller i nätverket eller vidarebefordra dem till e-postinkorgen.

  Om du vill ha mer information om hur du använder Digital Fax går du till HP-skrivare - Använd HP Digital Fax för att ta emot fax till en dator eller e-post.

Kan jag skicka och ta emot ett testfax?

Ja. Skicka ett fax till HP och vänta sedan på ett returfax för att se till att du kan skicka och ta emot fax.

 1. Skapa ett svartvitt testfax på en sida.

 2. Lägg till ditt faxnummer i faxrubriken. Tjänsten använder rubriknumret för att skicka returfaxet. Kontrollera att ditt 10-siffriga faxnummer finns i rubriken och att det matchar numret för telefonlinjen som är ansluten till faxen.

 3. Pausa eller inaktivera eventuella motstridiga telefonlinjetjänster tillfälligt, till exempel röstbrevlåda, samtal väntar, avvisande av anonyma samtal, sekretesshanteraren och nummerpresentation eftersom de kan störa inkommande fax. Om du trycker på *82 innan du ringer HP:s kostnadsfria faxtestnummer, kommer funktionen hemligt nummer att avblockeras för de flesta områdena. Kontakta telefonbolaget om någon av dessa tjänster avbryter faxkommunikationen.

 4. Skicka testfaxet till 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.).

 5. Vänta 5 till 7 minuter tills tjänsten skickar ett returfax.

Om det inte kommit något fax efter 10 minuter ska du kontrollera faxinställningarna och försöka igen.

Kan jag faxa med DSL-tjänsten?

Om du har ett DSL/ADSL-modem anslutet till din telefonlinje för internet ska du kunna faxa via samma telefonlinje.

Ett mikrofilter som är anslutet till samma telefonsladd som är ansluten till skrivarens 1-LINE-kontakt kan förbättra chansen för lyckade fax. Skaffa dig ett mikrofilter från din internetleverantör. Om DSL-modemet används av samma telefonlinje som skrivaren ska du använda en linjedelare för telefoner för att ansluta de två enheterna.

Ansluta en faxlinje med ett SDL-mikrofilter

Bildtext

Beskrivning

1

Telefonjack

2

DSL/ADSL-mikrofilter

3

Parallell linjedelare

4

DSL/ADSL-modem

Kan jag faxa med VoIP-tjänst för internettelefoni?

Kanske, det beror på din tjänsteleverantör och telefonsystemets ljudkvalitet.

Risken för att data förloras via internet (förlorad paket) är mycket större än hos en vanlig telefonlinje. För att chansen att lyckas ska vara så stor som möjligt bör du aktivera felkorrigeringsläge (ECM) och ställa in faxens överföringshastighet till lägsta inställning. De här inställningarna kan ändras från skrivarens kontrollpanel.

Du måste ha en analog telefonadapter (ATA) för att konfigurera faxmaskinen för VoIP. En ATA gör det möjligt att konvertera analoga telefonsignaler (till exempel faxsignaler) för användning med digitala system. Du kan köpa en analog telefonadapter från en elektronikbutik eller återförsäljare av förbrukningsvaror.

Faxkonfigurationen varierar beroende på specifika analoga telefonadaptrar och bredbandsmodem. Följ stegen i användarhandboken till den analoga telefonadaptern för att ansluta din maskinvara.

Ansluta en faxmaskin med en analog telefonadapter för att konfigurera fax för VoIP

Bildtext

Beskrivning

1

Telefonjack

2

Bredbandsmodem

3

Telefon

4

Analog telefonadapter

Hur ändrar jag inställningarna för faxbekräftelserapporten?

Faxrapportinställningarna finns i menyn Fax eller Konfiguration på skrivarens kontrollpanel.

Var hittar jag min faxhistorik?

Du kan skriva ut en faxtransaktionslogg från menyn Fax eller Konfiguration på skrivarens kontrollpanel.

Hur kan jag ta emot ett fax när min röstbrevlåda alltid tar emot mina samtal?

Du kan inte ta emot fax automatiskt om telefonlinjen har en röstbrevlåda.

För att ta emot fax måste du besvara samtalet från telefonen och ta emot faxen från skrivarens kontrollpanel.

Anm:

Om du planerar att ta emot fax ofta, överväg att köpa en annan telefonlinje utan röstbrevlåda.

Varför kan jag inte skicka ett färg i färg?

Du kan skicka ett fax i färg endast om färgfaxning stöds av både sändande och mottagande faxmaskin.

För att skicka ett fax i färg, tryck på färgalternativet i stället för svart när du ringer upp faxnumret.

Kan jag faxa via ett PBX-telefonsystem?

Om du befinner dig på ett stort företag, kan du använda ett PBX-telefonsystem (private branch exchange-telefonsystem).

PBX-system har många lokala linjer inom företaget, men endast ett fåtal delade externa telefonlinjer. Du måste ha en PBX-konverter/terminaladaptern för att kunna konfigurera faxmaskinen för ett PBX-telefonsystem.

Ansluta över ett PBX-telefonsystem till fax

Bildtext

Beskrivning

1

Telefon

2

Terminaladapter

3

Telefonjack

 1. Se till att PBX-konvertern/terminaladaptern är inställd till rätt typ av växel för ditt land/region. Om du inte känner till typ av växel för ditt land/region, kontakta din telefonoperatör.

 2. Anslut den ena änden av telefonkabeln som levereras i ett paket med skrivaren till 1-LINE-porten på baksidan av skrivaren.

  Anm:

  Du kanske behöver ansluta telefonkabeln till adaptern för ditt land/region som levererades med din skrivare.

 3. Anslut den andra änden av telefonsladden som levererades i paket med din skrivare till porten på PBX-konvertern/terminaladaptern som är avsedd för användning med telefon och fax.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...