hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Inkjet-skrivare – inget svart bläck, fel färger, andra problem med utskriftskvalitet

Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Följande uppgifter hjälper till att lösa problem med svart bläck som saknas, färger som är blekta eller inte matchar originalet och linjerna eller ränderna på utskrifterna.

Felsökning av dessa problem varierar beroende på vilken typ av bläckpatroner skrivaren använder. Identifiera din patrontyp och få steg för att lösa problemet.

Bläckpatronstyper

Inget svart bläck, fel färger, andra problem med utskriftskvalitet (bläckpatronerna 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Lösa problem med utskriftskvalitet för skrivare som använder bläckpatronerna HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 och 935.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 904

Köra en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Använd en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att kontrollera om skrivhuvudet eller bläckpatronerna behöver rengöras eller om det förekommer ett inriktningsproblem.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Rapporter och tryck sedan på Utskriftskvalitetsrapport eller liknande.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Kontrollera om några problem anges i rapporten och följ sedan anvisningarna för att lösa problemet.

Köra det automatiska rengöringsverktyget för skrivhuvudet eller bläckpatronerna

Rengör skrivhuvudet och bläckpatronerna för att lösa problem med utskriftskvaliteten, inklusive felaktiga färger, ränder och blekta utskrifter.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Kör rengöringsverktyget.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Skrivarunderhåll och tryck sedan på Rengör skrivhuvud eller Rengör bläckpatroner.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rengöringsverktyget.

 3. Om det finns defekter på sidan som skrivs ut kan det hända att skrivhuvudet är tilltäppt. Kör upp till två extra rengöringscykler.

Kontrollera om det förekommer problem med bläckpatronerna

Låga bläcknivåer, användning av icke-HP-bläckpatroner och tilltäppta ventilationshål i bläckpatroner kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

 1. Byt ut icke-HP-patroner eller påfyllda bläckpatroner mot äkta HP-bläckpatroner. HP-förbrukningsmaterial är tillgängliga från HP:s butik och lokala återförsäljare.

  HP lämnar inga garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Gå till Program mot HP-förfalskningar och bedrägeri för att få mer information.

 2. Kontrollera bläcknivåerna via skrivarens kontrollpanel eller appen HP Smart på din dator eller mobila enhet.

  • Om en bläckpatron håller på att ta slut eller är tom ska du byta du ut den mot nya bläckpatroner och sedan försöka skriva ut.

  • Om problemet med utskriftskvaliteten kvarstår, fortsätter du till nästa steg.

 3. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 4. Tryck in fliken på en bläckpatron och dra bort den från dess hållare.

  Varning - risk för personskada:

  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren längre än 30 minuter. Då kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.

  Avlägsna bläckpatronen
 5. Om den orangefärgade fliken sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.

  Ta bort den orangefärgade tejpen från bläckpatronen
 6. Använd en nål eller ett gem för att ta bort skräp eller limrester från ventilationshålet ovanpå bläckpatronen.

  Rengöring av bläckpatronens ventilationshål
 7. Sätt tillbaka bläckpatronen i den färgkodade hållaren och tryck sedan ned den tills den snäpps fast på plats.

 8. Upprepa dessa steg för att inspektera och rengöra ventilationshålen på varje bläckpatron.

  Om problemet kvarstår med en viss färg måste du byta ut den bläckpatronen.

  Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

Kontrollera papperet, utskriftsinställningarna och kvaliteten på den fil som skrivs ut

Se till att utskriftsjobbet är konfigurerat för bästa möjliga utskriftskvalitet.

 1. Kontrollera papperstyp och -skick: Kontrollera att papperet är lämpligt för utskriftsjobbet och i gott skick.

  • Vissa papper kanske inte absorberar bläck lika bra som andra, vilket kan orsaka blekta eller suddiga utskrifter. Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för text och dokument med grafik. HP rekommenderar att använda HP Advanced Photo Paper för bästa resultat.

  • Använd rent, inte skrynkligt papper. Skrynkligt eller böjt papper kan orsaka mörka, vågräta defekter.

 2. Fyll på papper enligt utskriftssidan: Vanligtvis är den släta eller glättade sidan utskriftssidan.

  • För inkjet-skrivare med ett bakre inmatningsfack lägger du utskriftssidan uppåt.

  • För inkjet-skrivare med ett främre inmatningsfack lägger du utskriftssidan nedåt.

 3. Kontrollera utskriftsjobbets inställningar: I det program du skriver ut från klickar du på Arkiv > Skriv ut och sedan på Alternativ, Skrivarinställningar eller Inställningar eller också öppnar du menyn Papperstyp/kvalitet eller Media och kvalitet.

  Se till att inställningarna för färg, papperstyp, pappersstorlek och kvalitet är rätta för utskriftsjobbet.

 4. Kontrollera kvaliteten på fotot eller dokumentet: Använd redigeringsverktyg för att förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra inställningar för utseende. Högupplösta fotografier och bilder ger tydligare utskrifter med mer exakta färger.

Rengöra eller byta ut skrivhuvudet

Om din skrivare har ett borttagbart skrivhuvud kan du rengöra det manuellt. I annat fall ska du följa de angivna stegen för att byta ut skrivhuvudet.

Varning - risk för personskada:

Dessa steg omfattar att ta bort skrivhuvudet från skrivaren. Var beredd att utföra rengöringsstegen inom 30 minuter för att undvika skador på både skrivaren och bläckpatronerna.

 1. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 2. Leta efter en spärr på vagnen.

  Skrivhuvud med spärr
  • Om det inte finns någon spärr kan du inte byta ut skrivhuvudet. Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien-Stillahavsregionen kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

  • Om det finns en spärr, gå vidare till nästa steg.

 3. Gå till Kontrollera HP-produktens garanti för att bekräfta skrivarens garantistatus.

  • Om skrivaren är inom garantiperioden är skrivhuvudet också det. Dessutom täcks det nyligen utbytta skrivhuvudet av garantin under 90 dagar, oavsett skrivarens garanti. Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte.

  • Om skrivaren inte täcks av garantin går du vidare till nästa steg.

 4. Du behöver följande saker.

  • En ren engångsbehållare som är tillräckligt stor för att skrivhuvudet ska få plats i den

  • Pappershanddukar

  • Filtrerat eller destillerat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet)

  • Två rena, luddfria trasor

  • En kastrull eller behållare för att värma upp vatten

  • Engångshandskar (för att förhindra överföring av bläck till huden och kläderna)

 5. Stapla flera pappershanddukar 6,5 mm djupt på engångsbehållarens botten.

 6. Värm upp vattnet tills det känns mycket varmt vid beröring. Låt det inte koka.

 7. Sätt på handskarna.

 8. Häll i varmt vatten i engångsbehållare så att det är 5 cm djupt och täcker pappershanddukarna.

 9. Ta ut alla bläckpatroner. Tryck in fliken på var och en av patronerna och lyft sedan ut dem ur vagnen.

  Ta ut patronen ur vagnen
 10. Placera bläckpatronerna på en pappershandduk med munstyckena uppåt.

 11. Lyft upp spärren på vagnen tills det tar stopp.

  Lyfta skrivhuvudspärren
 12. Ta tag i skrivhuvudet på sidorna för att ta bort det från vagnen.

  Borttagning av skrivhuvudet
 13. Fukta en trasa med det uppvärmda vattnet och torka sedan försiktigt munstyckets område tills överskott av bläck inte överförs till trasan.

  Varning - risk för personskada:

  Tryck inte på munstycksområdet. Vidrör aldrig kopparkontakterna med fingrarna och låt inte kontakterna vidröra någon yta.

  Rengöring av skrivhuvudets munstycken
 14. Lägg skrivhuvudet i vattenbehållaren med munstyckena vända nedåt och låt det ligga i blöt i 10 minuter.

  Placera skrivhuvudet i en behållare med varmt vatten
 15. Ta ut skrivhuvudet ur vattnet, torka bort överflödigt vatten med en ren, luddfri trasa och låt den lufttorka på en pappershandduk i 15 minuter.

 16. För tillbaka skrivhuvudet in i vagnen och sänk sedan spärren tills det tar stopp.

  Stängning av skrivhuvudspärren
 17. Sätt tillbaka varje patron i dess färgkodade hållare och se till att alla snäpper på plats.

 18. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

  Anm:

  Om ett meddelande om skrivhuvudproblem visas, starta om skrivaren.

 19. Kör det automatiska rengöringsverktyget för skrivhuvudet.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Skrivarunderhåll och tryck sedan på Rengör skrivhuvud eller Rengör bläckpatroner.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rengöringsverktyget.

 20. Kontrollera att det inte förekommer defekter på den utskrivna sidan.

  • Om det finns defekter kan det hända att skrivhuvudet är tilltäppt. Kör upp till två extra rengöringscykler och försök sedan skriva ut.

  • Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

 21. Gå till HP:s reservdelsbutik.

  Anm:

  Om du befinner dig i Asien-Stillahavsregionen kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

 22. Sök efter skrivhuvudets nummer.

  • Om din skrivare använder fyra bläckpatroner ska du söka efter CN643A.

  • Om din skrivare använder fem bläckpatroner ska du söka efter CN642A.

 23. Följ dessa steg för att beställa skrivhuvudet.

 24. Installera det nya skrivhuvudet.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Inget svart bläck, fel färger, andra problem med utskriftskvalitet (bläckpatronerna 932, 933, 950, 951–959, 962–969)

Lösa problem med utskriftskvalitet för skrivare som använder bläckpatronerna HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 och 969.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 950

Kontrollera om det förekommer problem med bläckpatronerna

Mycket låga bläcknivåer och användning av icke-HP-bläckpatroner kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

 1. Byt ut icke-HP-patroner eller påfyllda bläckpatroner mot äkta HP-bläckpatroner. HP-förbrukningsmaterial är tillgängliga från HP:s butik och lokala återförsäljare.

  HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Gå till Program mot HP-förfalskningar och bedrägeri för att få mer information.

 2. Kontrollera bläcknivåerna och byt ut bläckpatroner som håller på att ta slut eller är tomma.

  Anm:

  Skrivaren har ett ”reservbläckläge” som möjliggör ett begränsat antal utskrifter när en installerad bläckpatron håller på att ta slut eller är tom. I detta läge kan det hända att svarta inte är lika mörka och färger skrivs ut i gråskala. Byt ut bläckpatronen om reservbläcklägets utskriftskvalitet är oacceptabel.

  Bläcknivåer
 3. Oaktsam hantering av bläckpatroner under transport eller installation kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. Vänta några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.

  Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

Köra en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Använd en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att kontrollera om skrivhuvudet eller bläckpatronerna behöver rengöras eller om det förekommer ett inriktningsproblem.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Rapporter och tryck sedan på Utskriftskvalitetsrapport eller liknande.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Kontrollera om några problem anges i rapporten och följ sedan anvisningarna för att lösa problemet.

Köra det automatiska rengöringsverktyget för skrivhuvudet eller bläckpatronerna

Rengör skrivhuvudet och bläckpatronerna för att lösa problem med utskriftskvaliteten, inklusive felaktiga färger, ränder och blekta utskrifter.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Kör rengöringsverktyget.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Skrivarunderhåll och tryck sedan på Rengör skrivhuvud eller Rengör bläckpatroner.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rengöringsverktyget.

 3. Om det finns defekter på sidan som skrivs ut kan det hända att skrivhuvudet är tilltäppt. Kör upp till två extra rengöringscykler.

Kontrollera papperet, utskriftsinställningarna och kvaliteten på den fil som skrivs ut

Se till att utskriftsjobbet är konfigurerat för bästa möjliga utskriftskvalitet.

 1. Kontrollera papperstyp och -skick: Kontrollera att papperet är lämpligt för utskriftsjobbet och i gott skick.

  • Vissa papper kanske inte absorberar bläck lika bra som andra, vilket kan orsaka blekta eller suddiga utskrifter. Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för text och dokument med grafik. HP rekommenderar att använda HP Advanced Photo Paper för bästa resultat.

  • Använd rent, inte skrynkligt papper. Skrynkligt eller böjt papper kan orsaka mörka, vågräta defekter.

 2. Fyll på papper enligt utskriftssidan: Vanligtvis är den släta eller glättade sidan utskriftssidan.

  • För inkjet-skrivare med ett bakre inmatningsfack lägger du utskriftssidan uppåt.

  • För inkjet-skrivare med ett främre inmatningsfack lägger du utskriftssidan nedåt.

 3. Kontrollera utskriftsjobbets inställningar: I det program du skriver ut från klickar du på Arkiv > Skriv ut och sedan på Alternativ, Skrivarinställningar eller Inställningar eller också öppnar du menyn Papperstyp/kvalitet eller Media och kvalitet.

  Se till att inställningarna för färg, papperstyp, pappersstorlek och kvalitet är rätta för utskriftsjobbet.

 4. Kontrollera kvaliteten på fotot eller dokumentet: Använd redigeringsverktyg för att förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra inställningar för utseende. Högupplösta fotografier och bilder ger tydligare utskrifter med mer exakta färger.

Byt ut skrivarhuvudet

Om skrivaren har ett borttagbart skrivhuvud ska du beställa ett nytt. I annat fall följer du anvisningarna för att utföra service på skrivaren.

 1. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 2. Leta efter ett lås på vagnen.

  Lås på bläckpatronsvagnen
  • Om det inte finns något lås kan du inte byta ut skrivhuvudet. Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område. För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

  • Om det finns ett lås, gå vidare till nästa steg.

 3. Gå till HP:s reservdelsbutik. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du direkt till ett servicecenter i ditt område.

 4. Sök efter skrivhuvudets nummer.

  • För 950- och 951-patroner ska du söka efter CR322A (Nord- och Sydamerika), CR324A (Europa, Mellanöstern, Afrika) eller CR326A (Asien Stilla Havsområdet, Japan).

  • För patronerna 952-959 ska du söka efter M0H91A.

  • För patronerna 962-969 ska du söka efter 3JB16A.

 5. Följ dessa steg för att placera skrivhuvudet.

  Anm:

  Om du har ett defekt skrivhuvud kan garantin gälla. Gå till Om HP-originalpatroner för information om HP:s begränsade garanti.

 6. Installera ersättningsskrivhuvudet.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Inget svart bläck, fel färger, andra problem med utskriftskvalitet (bläckpatronerna 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Lösa problem med utskriftskvalitet för skrivare som använder bläckpatronerna HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 och 901.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 63

Kontrollera om det förekommer problem med bläckpatronerna

Mycket låga bläcknivåer, användning av icke-HP-bläckpatroner och oaktsam hantering kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

 1. Byt ut icke-HP-patroner eller påfyllda bläckpatroner mot äkta HP-bläckpatroner. HP-förbrukningsmaterial är tillgängliga från HP:s butik och lokala återförsäljare.

  HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Gå till Program mot HP-förfalskningar och bedrägeri för att få mer information.

 2. Kontrollera bläcknivåerna och byt ut bläckpatroner som håller på att ta slut eller är tomma.

  Anm:

  Skrivaren har ett ”reservbläckläge” som möjliggör utskrift med en bläckpatron. Ta bort den nästan tomma eller tomma bläckpatronen för att fortsätta utskriften om det inte finns en ny. Beroende på vilken bläckpatron som tas bort kommer svarta inte att vara lika mörka och färger skrivs ut i gråskala.

  Bläcknivåer
 3. Oaktsam hantering av bläckpatroner under transport eller installation kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. Vänta några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.

  Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

Köra en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Använd en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att kontrollera om skrivhuvudet eller bläckpatronerna behöver rengöras eller om det förekommer ett inriktningsproblem.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Rapporter och tryck sedan på Utskriftskvalitetsrapport eller liknande.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Kontrollera om några problem anges i rapporten och följ sedan anvisningarna för att lösa problemet.

Köra det automatiska rengöringsverktyget för skrivhuvudet eller bläckpatronerna

Rengör skrivhuvudet och bläckpatronerna för att lösa problem med utskriftskvaliteten, inklusive felaktiga färger, ränder och blekta utskrifter.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Kör rengöringsverktyget.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: Öppna skrivarmenyn Inställningar eller Konfiguration, tryck på Verktyg eller Skrivarunderhåll och tryck sedan på Rengör skrivhuvud eller Rengör bläckpatroner.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Gå till 123.hp.com eller din appbutik för att installera appen HP Smart. Klicka på bilden på din skrivare på startskärmen för att öppna alternativen för skrivarhantering som omfattar rengöringsverktyget.

 3. Om det finns defekter på sidan som skrivs ut kan det hända att skrivhuvudet är tilltäppt. Kör upp till två extra rengöringscykler.

Kontrollera papperet, utskriftsinställningarna och kvaliteten på den fil som skrivs ut

Se till att utskriftsjobbet är konfigurerat för bästa möjliga utskriftskvalitet.

 1. Kontrollera papperstyp och -skick: Kontrollera att papperet är lämpligt för utskriftsjobbet och i gott skick.

  • Vissa papper kanske inte absorberar bläck lika bra som andra, vilket kan orsaka blekta eller suddiga utskrifter. Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för text och dokument med grafik. HP rekommenderar att använda HP Advanced Photo Paper för bästa resultat.

  • Använd rent, inte skrynkligt papper. Skrynkligt eller böjt papper kan orsaka mörka, vågräta defekter.

 2. Fyll på papper enligt utskriftssidan: Vanligtvis är den släta eller glättade sidan utskriftssidan.

  • För inkjet-skrivare med ett bakre inmatningsfack lägger du utskriftssidan uppåt.

  • För inkjet-skrivare med ett främre inmatningsfack lägger du utskriftssidan nedåt.

 3. Kontrollera utskriftsjobbets inställningar: I det program du skriver ut från klickar du på Arkiv > Skriv ut och sedan på Alternativ, Skrivarinställningar eller Inställningar eller också öppnar du menyn Papperstyp/kvalitet eller Media och kvalitet.

  Se till att inställningarna för färg, papperstyp, pappersstorlek och kvalitet är rätta för utskriftsjobbet.

 4. Kontrollera kvaliteten på fotot eller dokumentet: Använd redigeringsverktyg för att förbättra färgerna, ljusstyrkan, kontrasten och eventuella andra inställningar för utseende. Högupplösta fotografier och bilder ger tydligare utskrifter med mer exakta färger.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...