hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare och faxmaskiner - Faxfelkoder och meddelanden

Definitioner och praktiska anvisningar för meddelanden som kan visas vid faxning.

Sifferkoder vid mottagning av fax (200–292)

Felkoder som kan visas när du tar emot ett fax.

200: Faxet har slutförts. Ingen åtgärd krävs.

221: Stoppknappen trycktes ned av avsändaren innan faxet slutfördes. Be att få faxet skickat igen.

222: Flera orsaker:

 • Faxmaskinen besvarade ett inkommande röstsamtal. Se till att det inkommande samtalet är en faxmaskin och inte ett röstsamtal.

 • Stoppknappen trycktes ned av avsändaren före samtalet eller när det besvarades. Om den sändande faxmaskinen avslutar samtalet samtidigt som din maskin startar mottagningen kan du minska antalet ringsignaler i svarsinställningarna. Du kan även be att få faxet skickat igen.

 • Faxmaskinen är en äldre tyst modell. Aktivera inställningen Avkänn tystnad och kontrollera att avsändaren inte oavsiktligt försöker avsöka faxet som ett dokument i stället för att skicka det.

 • Den sändande faxmaskinen avslutade automatiskt samtalet innan eller när det besvarades. Välj en lägre mottagningshastighet i faxinställningarna.

 • Den sändande faxmaskinen identifierade en inkompatibel funktion mellan de två maskinerna och bröt anslutningen. Detta inträffar sällan. Konfigurera om faxmaskinen så att den använder olika konfigurationsinställningar och aktivera eller avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) vid behov.

223 ECM, 224: En ofullständig sida togs emot efter flera försök. Kontrollera om det är problem med linjen. Avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) och välj en lägre mottagningshastighet vid behov.

225: Den sändande faxmaskinen har initierat en diagnostisk fjärrsession trots att maskinen har avaktiverat diagnostisk fjärråtkomst. Aktivera Fjärrdiagnostik på din maskin eller be att avsändaren avaktiverar funktionen för ditt faxnummer.

226: Den sändande faxmaskinen har initierat en diagnostisk fjärrsession, men din maskin är inte kompatibel med deras diagnostiska version. Be avsändaren att avaktivera funktionen för ditt faxnummer.

227: Fax har skickats med en hastighet och modulering som din maskin inte har stöd för. Konfigurera vid behov inställningarna för hastighet och modulering för att skicka och ta emot fax.

228: Den sändande faxmaskinen har initierat en avsökningsöverföring (Fax-on-Demand), men din maskin stöder inte eller är inte konfigurerad för avsökningsöverföring. Om din maskin har stöd för Fax-on-Demand kontrollerar du att dokumentet som ska skickas läses in och avsökes eller att Fax-on-Demand är aktiverat i faxinställningarna.

229: Den sändande faxmaskinen har initierat en säker avsökningsöverföring, men din maskin har inte ett giltigt lösenord. Kontrollera att din maskin har stöd för avsökning/Fax-on-Demand och att lösenordet är korrekt och rätt konfigurerat.

230: Den sändande faxmaskinen har initierat en åtgärd som kräver felkorrigering, men felkorrigering har inte valts. Aktivera felkorrigeringsläge (ECM) på både den lokala maskinen och fjärrmaskinen.

231: Faxen mottogs inte på grund av felaktig pappersinmatning, papperstrassel eller ett skrivarfel.

232, 233, 234, 235 ECM, 236 ECM, 237: Flera orsaker:

 • Eventuellt dåliga linjeförhållanden. Äldre telefonlinjer, statisk elektricitet på linjen, spänningsdippar eller andra strömrelaterade problem kan orsaka kommunikationsfel. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras. Avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) och välj en lägre mottagningshastighet vid behov.

 • Stoppknappen trycktes ned av avsändaren innan faxet slutfördes. Ställ in faxen på en långsammare överföringshastighet.

 • Funktionen Samtal väntar orsakade ett klickljud som hörs vid ett inkommande samtal, så att faxsamtalet tillfälligt kopplas bort. Använd inte funktionen Samtal väntar på en linje med en faxmaskin.

 • Strömmen på platsen för den sändande maskinen bröts eller stängdes av. Be att få faxet skickat igen.

238, 239 ECM, 240 ECM, 241 ECM: Den sändande faxmaskinen skickade en oväntad kommunikation, vilket vanligtvis är ett fel på den sändande maskinen. Skicka faxet igen. Avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) och begär att faxet ska skickas från en annan maskin om problemet kvarstår.

243, 244: Stoppknappen trycktes ned av avsändaren innan faxet slutfördes, eller så är inte avsökningsfunktionen kompatibel med den mottagande faxmaskinen. Kontakta avsändaren för att ta reda på om den personen avbryter överföringen. Om inte ställer du in faxen på en långsammare överföringshastighet, kontrollerar avsökningsspecifikationerna och konfigurerar om efter behov. Alternativt kan du aktivera eller avaktivera felkorrigeringsläge (ECM).

245 ECM, 246 ECM: Flera orsaker:

 • Stoppknappen trycktes ned av avsändaren innan faxet slutfördes. Kontakta avsändaren för att ta reda på om den personen avbryter överföringen. Om inte ställer du in faxen på en långsammare överföringshastighet och avaktiverar felkorrigeringsläge (ECM).

 • Funktionen Samtal väntar orsakade ett klickljud som hörs vid ett inkommande samtal, så att faxsamtalet tillfälligt kopplas bort. Använd inte funktionen Samtal väntar på en linje med en faxmaskin.

 • Stora eller komplexa dokument pausades eftersom det inte finns tillräckligt med minne. Paustiden överskred tidsgränsen (vanligtvis 60 sekunder) och faxet avslutades. Skicka objektet som två mindre dokument och vid behov med en lägre upplösning.

247, 248, 249 ECM, 250 ECM, 251 ECM: Den sändande faxmaskinen har slutat att svara. Be avsändaren att återställa sin maskin. Stäng av både den sändande och den mottagande maskinen i 10 sekunder och slå sedan på dem igen för att rensa vissa feltillstånd. Ställ in faxen på en långsammare överföringshastighet vid behov.

252: Kontrollera om det är problem med linjen. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras. Avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) och välj en lägre mottagningshastighet vid behov. Om du har fått flera sidor av ett större dokument kan du be avsändaren att faxa dokumentet i flera mindre delar.

253: Den sändande faxmaskinen använder en sidbredd som inte stöds av den lokala maskinen. Be avsändaren att använda standardsidbredd (letter eller A4).

281, 282 ECM, 283, 284, 285 ECM, 286, 290: Telefonförbindelsen misslyckades eller så har det uppstått ett kommunikationsfel med den sändande faxmaskinen. Kontrollera att det inte finns några problem med linjen och be sedan att få faxet skickat igen när förhållandena förbättras. Ställ vid behov in faxen på en långsammare överföringshastighet och avaktiverar felkorrigeringsläge (ECM).

291, 292: Det gick inte att spara det mottagna faxet. Stäng av faxmaskinen i 10 sekunder, slå på den igen och be sedan att få faxet skickat igen med en lägre upplösning. Om problemet kvarstår när du tar emot från flera faxmaskiner har problemet troligen att göra med maskinvaran och maskinen bör servas eller bytas ut.

Sifferkoder vid sändning av fax (300–444)

Felkoder som kan visas när du skickar ett fax.

300: Faxet har slutförts. Ingen åtgärd krävs.

311: Stoppknappen trycktes ned innan faxet slutfördes. Sänd faxet igen.

312: Den mottagande faxmaskinen kunde inte besvara samtalet. Bekräfta att du har slagit rätt nummer. Om numret är rätt kontrollerar du med maskinens ägare om den har konfigurerats för att ta emot fax eller om den befinner sig i ett feltillstånd.

313: Den mottagande faxlinjen är upptagen. Skicka faxet när linjen är ledig.

314: Den sändande faxmaskinen har initierat en diagnostisk fjärrsession, men den mottagande maskinen har avaktiverat diagnostisk åtkomst. Aktivera eller avaktivera fjärrdiagnostik, beroende på om du kan koordinera inställningarna med ägaren.

315: Den sändande faxmaskinen har initierat en diagnostisk fjärrsession, men den mottagande maskinen är inte kompatibel med den diagnostiska versionen. Det går inte att utföra fjärrdiagnostik mellan maskiner med inkompatibla versioner.

317: Fax har skickats med en hastighet och modulering som den mottagande faxmaskinen inte har stöd för. Konfigurera om möjligt inställningarna för hastighet och modulering för att skicka och ta emot fax.

318: Den sändande faxmaskinen använder en sidbredd som inte stöds av den mottagande maskinen. Använd standardsidbredd (letter eller A4).

319: Den sändande maskinen försökte överföra en binär fil (BFT), men den mottagande maskinen har inte stöd för det eller är inte aktiverad. Aktivera eller avaktivera BFT, beroende på om du kan koordinera inställningarna med ägaren.

320: Den sändande faxmaskinen har initierat en avsökningsmottagning, men den mottagande maskinen har inte konfigurerats för avsökningsöverföring. Konfigurera överföringsinställningarna för den sändande och mottagande faxmaskinen, beroende på om avsökning krävs.

321, 322, 323, 324: Telefonförbindelsen misslyckades eller så har det uppstått ett kommunikationsfel med den mottagande faxmaskinen. Kontrollera att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras. Ställ in en långsammare överföringshastighet vid behov. Om du har större dokument skickar du dem som flera mindre dokument och med en lägre upplösning.

325, 326, 327, 328: Kontrollera om det är problem med linjen. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras. Inaktivera felkorrigeringsläge (ECM) vid behov.

329, 330, 331: Den mottagande faxmaskinen rapporterade att en eller flera sidor mottogs i icke felkorrigeringsläge (ECM) med mycket stora fel. Kontrollera om det är problem med linjen. Aktivera felkorrigeringsläge (ECM) och välj en långsammare initial överföringshastighet vid behov.

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ECM, 339 ECM, 340 ECM, 341 ECM, 342 ECM, 343: Den mottagande faxmaskinen kan vara defekt. Försök att skicka till en annan faxmaskin. Om felet fortfarande visas startar du om faxmaskinen och försöker igen.

344, 345, 346, 347, 348, 349 ECM, 350 ECM, 351 ECM, 352 ECM, 353 ECM, 354, 355: Flera orsaker:

 • Kontrollera om det är problem med linjen. Äldre telefonlinjer, statisk elektricitet på linjen, spänningsdippar eller andra strömrelaterade problem kan orsaka kommunikationsfel. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras.

 • Stoppknappen trycktes in på den mottagande faxmaskinen innan faxet hade slutförts. Kontakta den som tar emot faxet för att ta reda på om den personen avbryter överföringen. Om inte skickar du faxet igen men med en långsammare överföringshastighet.

 • Ett ljud från funktionen Samtal väntar störde samtalet. Inaktivera felkorrigeringsläge (ECM) vid behov.

356, 357, 358, 359, 361, 362 ECM, 363 ECM, 364 ECM, 365 ECM, 366 ECM: Flera orsaker:

 • Stoppknappen trycktes in på den mottagande faxmaskinen innan faxet hade slutförts. Kontakta den som tar emot faxet för att ta reda på om den personen avbryter överföringen. Om inte skickar du faxet igen men med en långsammare överföringshastighet.

 • Fel uppstod innan faxet slutfördes på grund av att det inte finns något papper, ett feltillstånd eller papperstrassel i den mottagande faxmaskinen.

 • Funktionen Samtal väntar orsakade ett klickljud som hörs vid ett inkommande samtal, så att faxsamtalet tillfälligt kopplas bort. Inaktivera felkorrigeringsläge (ECM) vid behov.

 • En inkompatibel funktion ledde till att den mottagande faxmaskinen avslutade samtalet.

367, 368, 369, 370, 371, 372 ECM, 373 ECM, 374 ECM, 375 ECM, 376 ECM, 377 ECM, 378, 379: Den mottagande faxmaskinen kan vara låst. Försök att skicka till en annan faxmaskin.

380 ECM: Den mottagande faxmaskinen kunde inte utfärda ett giltigt svar till en CTC-ram. Detta inträffar under överföring av felkorrigeringsläge (ECM) när du upprepade gånger har försökt skicka ett fax. Avaktivera felkorrigeringsläge (ECM) och försök sedan igen. Om felet kvarstår kan det vara fel på den mottagande faxmaskinen.

381 ECM, 383 ECM: Den mottagande faxmaskinen kunde inte svara på ett faxkommando eftersom anslutningen avbröts. Stoppknappen kan ha tryckts in på den mottagande faxmaskinen innan faxet hade slutförts. Kontakta den som tar emot faxet för att ta reda på om den personen avbryter överföringen. Kontrollera om det är problem med linjen. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras. Inaktivera felkorrigeringsläge (ECM) vid behov.

382 ECM: Den mottagande faxmaskinen pausade överföringen på grund av tillfälligt låg minneskapacitet. Anslutningen avslutas om paustiden löper ut. Skicka dokumentet som flera mindre dokument med en lägre upplösning.

384: Den sändande faxmaskinen försökte utföra en svart JPEG-överföring till en maskin som inte har stöd för det läget. Skicka faxet i ett annat läge.

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395: För mycket brus på telefonlinjen förhindrar en giltig anslutning mellan faxmaskinerna. Försök att faxa igen när förhållandena förbättras.

396, 397, 398, 399: Under en V.34-överföring kan den sändande faxmaskinen inte anslutas till den mottagande maskinen och kan inte skicka en T30-ruta. Ta bort alla direktenheter från telefonlinjen och kontrollera att kabeln inte är längre än vad som krävs och inte i närheten av oskyddade elektriska motorer som fläktar, värmeelement eller hushållsmaskiner. Kontrollera också att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras.

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419: Under en V.34-överföring kan den sändande faxmaskinen inte anslutas till den mottagande maskinen och kan inte skicka en T30-ruta. Ta bort all direktenheter från telefonlinjen och kontrollera att linjekabeln inte är längre än vad som krävs och inte i närheten av oskyddade elektriska motorer som fläktar, värmeelement eller hushållsmaskiner. Kontrollera också att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras.

420, 421, 422, 423: Dåliga linjeförhållanden eller ett inkompatibelt faxformat identifierades för den mottagande faxmaskinen.

422, 423: Dåliga linjeförhållanden eller ett inkompatibelt faxformat, till exempel färgfax, identifierades för den mottagande faxmaskinen.

430: Den sändande faxmaskinen kan inte skicka kontinuerliga toner efter att du har skickat kontrolldata och innan du skickar faxdata. Dåliga linjeförhållanden eller problem med faxmodemet kan orsaka det här felet. Ring telefonoperatören om inte förhållandena förbättras.

431: Den sändande faxmaskinen fick inget svar efter att en överföring slutfördes. Detta kan normalt inträffa när faxet avbryts avsiktligt. Dåliga linjeförhållanden kan ha förhindrat svaret.

440, 441, 442, 443, 444: När en eller flera ofullständiga sidor har skickats kunde inte kontrollkanalanslutningen (handskakning) starta om innan ytterligare data skickades. Detta inträffar när den mottagande faxmaskinen kopplas bort på grund av dåliga linjeförhållanden efter att en del av en sida har tagits emot, eller om den använder ett inkompatibelt faxformat, till exempel färgfax.

Textmeddelanden om fel vid faxning

Felmeddelanden och varningar som visas vid faxning.

Anm:

Meddelanden visas tillfälligt och du kan behöva trycka på OK för att återuppta faxjobbet eller på Avbryt för att avbryta jobbet. Faxjobbet kanske inte slutförs eller så kanske utskriftskvaliteten på faxet inte är tillfredsställande.

Komm.fel (kommunikationsfel): Kontrollera att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras. Om möjligt kan du prova att skicka faxet via ett annat vägguttag och se till att du använder telefonsladden som levererades med faxmaskinen.

En faxkomponent har skadats och faxtestet kan inte utföras: Utför en maskinvaruåterställning som kan lösa maskinvaruproblem med faxen. Dra ut strömkabeln från skrivaren och vägguttaget medan skrivaren är på. Vänta i 60 sekunder, sätt tillbaka sladden och försök sedan att faxa igen. Om problemet kvarstår kontaktar du HP kundsupport (på engelska) för att få alternativ.

Försenat fax/sändningsminnet är fullt: Tryck på knappen Avbryt och skicka sedan om faxet. Om felet kvarstår skickar du faxet som flera mindre dokument.

Faxen är upptagen/sändning avbröts: Ring mottagaren för att säkerställa att faxmaskinen är påslagen och klar och att du har rätt faxnummer. Kontrollera att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras. Om möjligt kan du prova att skicka faxet via ett annat vägguttag och använda en annan telefonsladd. Aktivera funktionen Återuppringning vid upptaget på faxen.

Faxen är upptagen/återuppringning väntar: Vänta tills maskinen skickar faxet igen. Om felet kvarstår ringer du mottagaren för att säkerställa att faxmaskinen är påslagen och klar och att du har rätt faxnummer. Kontrollera att det inte finns några problem med linjen och skicka sedan igen när förhållandena förbättras. Om möjligt kan du prova att skicka faxet via ett annat vägguttag och se till att du använder telefonsladden som levererades med faxmaskinen.

Faxminnet är fullt/avbryter mottag. eller Faxminnet är fullt/avbryter sändning: Skrivarens minnet blev fullt under faxsessionen. Skicka faxet som flera mindre dokument. Avbryt vid behov alla faxjobb och rensa faxminnet.

Faxminnet är fullt/avbryter sändning: Skrivarens minne blev fullt under faxsessionen. Begär att faxet ska skickas som flera mindre dokument. Avbryt vid behov alla faxjobb och rensa faxminnet.

Faxmottagningsfel eller Faxsändningsfel: Kontrollera om det är problem med linjen genom att ringa ett telefonsamtal på samma linje. Om linjen fungerar skickar du faxet igen eller ber avsändaren att skicka det. Om felet kvarstår kan du ansluta till ett annat vägguttag med hjälp av telefonsladden som levererades med faxmaskinen. Vid behov kan du avaktivera felkorrigeringsläge (ECM), använda en långsammare överföringshastighet och ställa in en lägre faxupplösning.

Ogiltig inmatning: Information har skrivits in felaktigt. Kontrollera den inmatade informationen och försök igen.

Ingen kopplingston: En trådbunden analog telefonlinje krävs för faxning. Om du inte hör en kopplingston när du trycker på Skicka fax kopplar du bort och ansluter sedan telefonsladden från vägguttaget och porten 1-Line på faxmaskinen. Anslut en vanlig telefon till telefonlinjen, lyft luren och lyssna efter kopplingstonen. Om problemet kvarstår kan du prova att skicka faxet via ett annat vägguttag och se till att du använder telefonsladden som levererades med faxmaskinen.

Dokumentet skickades inte: Inga sidor skannades eller togs emot från datorn. Försök att skicka faxet igen.

Inget faxsvar/sändning avbröts eller Inget faxsvar/återuppringning väntar: Det gick inte att ringa upp ett faxnummer eller alternativet för återuppringning om ingen svarar är avaktiverat. Ring mottagaren för att säkerställa att faxmaskinen är påslagen och klar och att du har rätt faxnummer. Om problemet kvarstår kopplar du bort och ansluter telefonsladden från vägguttaget och porten 1-Line på faxmaskinen. Om möjligt kan du prova att skicka faxet via ett annat vägguttag och se till att du använder telefonsladden som levererades med faxmaskinen.

Inga fax har upptäckts: Maskinen besvarade det inkommande samtalet, men upptäckte inte att det var en faxmaskin som ringde upp. Om det inte går att vänta på att maskinen ska ta emot faxet kan du prova att ansluta faxen till ett annat vägguttag med telefonsladden som levererades med faxmaskinen.

12-och 15-siffriga faxloggkoder

Faxloggrapporterna innehåller en diagnoskod för att identifiera status och problem i samband med att skicka och ta emot fax. Skriv ut rapporten från menyn Fax, Inställningar eller Rapporter på skrivaren eller faxmaskinen.

Använd följande lista för att identifiera innebörden av varje siffra i olika diagnoskoder.

Första siffran: Ingen innebörd, alltid inställd på 0

Andra siffran: Hur faxet avslutades

 • [1] Stoppknappen trycktes in

 • [2] Anslutningen bröts medan faxet togs emot

 • [4] Minnet är fullt och sessionen kan avslutas

 • [8] Operatörsvarning begärdes

Tredje siffran: Typ av faxsession

 • [1] Mottagen från en fjärrsändare

 • [2] Överförd till en fjärrmottagare

 • [4] Avsökning togs emot, systemet blev en sändare

 • [8] Avsökning överfördes, systemet blev en mottagare

Fjärde siffran: Utbildningsalternativ som har begärts eller ställts in

 • [1] Prenumerantidentifikations-TSI för överföring eller uppringarens prenumerantidentifikation togs emot

 • [2] Omtrimning/nedväxling begärdes

 • [4] ECM (felkorrigeringsläge) har valts

 • [5] ECM har inte valts

Femte siffran:

 • [1] Fördröjd funktion

 • [2] Sändningsfunktion

 • [4] Kortnummer användes av avsändaren

 • [8] Automatisk dokumentmatare användes, dokumentet skickades inte från minnet

Sjätte siffran: Metoder för upplösning och kodning

 • [0] Standardupplösning/MH-kodning (modifierad Huffman)

 • [1] Standardupplösning/MR-kodning (modifierad läskodning)

 • [2] Standardupplösning/MMR-kodning (modifierad läskodning)

 • [4] Fin upplösning/MH-kodning (modifierad Huffman)

 • [5] Fin upplösning/MR-kodning (modifierad läskodning)

 • [6] Fin upplösning/MMR-kodning (modifierad läskodning)

 • [8] 300 DPI/MH-kodning (modifierad Huffman)

 • [9] 300 DPI/MR-kodning (modifierad läskodning)

 • [A] 300 DPI/MMR-kodning (modifierad läskodning)

Sjunde siffran: Hastighet och datatyp

 • [0] 0 ms/linje

 • [1] 5 ms/linje

 • [2] 10 ms/linje

 • [4] 20 ms/linje

 • [7] 40 ms/linje

 • [8] 0 ms/linje (halvton)

 • [9] 5 ms/linje (halvton)

 • [C] 20 ms/linje (halvton)

 • [F] 40 ms/linje (halvton)

Åttonde siffran: Överföringshastighet för modem

 • [0] 2 400 bit/sek

 • [1] 4 800 bit/sek

 • [2] 7 200 bit/sek

 • [3] 9 600 bit/sek

 • [4] 12 000 bit/sek

 • [5] 14 400 bit/sek

Nionde siffran: Ingen innebörd, alltid inställd på 0

Tionde siffran: Övrigt

 • [1] Journalposten måste skrivas ut

 • [2] Fjärrdiagnostik

 • [4] PC-sändning

Elfte siffran: Fel när du skickar ett fax

 • [0] NULL XMT (överföring)

 • [1] MPS XMT (signalöverföring av flera sidor)

 • [2] EOP XMT (överföring vid slutet av proceduren)

 • [3] EOM XMT (överföring vid slutet av meddelandet)

 • [4] NULL XMT/RR REC

 • [5] MPS XMT/RR REC

 • [6] EOP XMT/RR REC

 • [7] EOM XMT/RR REC

 • [8] NULL XMT/CTC REC

 • [9] MPS XMT/CTC REC

 • [A] EOP XMT/CTC REC

 • [B] EOM XMT/CTC REC

Tolfte siffran: Fel när du skickar ett fax

 • [1] PRI (proceduravbrott)

 • [2] PPS (signal för del av sida)

 • [3] PPS-PRI

 • [4] ESO (slut på omöverföring)

 • [5] ESO-PRI [8] RTN (omtrimning negativ) mottaget, indikation om efterföljande linjebrus

 • [9] PRI/RTN mottaget, sidor ska skickas med lägre överföringshastighet

Felkoder (de sista tre siffrorna): Tresiffriga koder läggs till efter den 12-siffriga koden för att identifiera fel som uppstod under faxsessionen.

 • 401: Avsökning utförs för den sändande faxmaskinen och DCS (digital kommandosignal) svarade att det inte finns något dokument att skicka. Den sändande faxen har kopplats bort.

 • 402: När du skickar ett fax kopplas sessionen ifrån efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 403: Tidsgränsen för faxsessionen löper ut om inga faxtoner identifieras i ett inkommande samtal (inte ett faxsamtal), linjegränssnittsenheten är defekt eller så kommer inkommande faxsamtal från en ”tyst” faxmaskin. Aktivera Avkänn tystnad på din faxmaskin.

 • 404: Din faxmaskin utförde avsökning för en maskin som inte har ett dokument som ska avsökas. Inträffar med äldre modeller av HP OfficeJet, Ricoh FAX 800 och Canon B200.

 • 411: Telefonlinjen bryts eller den uppringande faxmaskinen avbryts under utbildningsfasen. För åtminstone den första sidan visas Ansluter.

 • 412: Tidsgränsen för HDLC-bufferten (High Level Data Link Control) har gått ut. Om HDLC-bufferten avslutas på grund av att linjen bryts och data går förlorade väntar systemet på meddelandet om att avsluta för att synkronisera om och överföra data. Sessionen kopplas ifrån efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 413: Du har avsökt den mottagande faxmaskinen, men den har kopplats bort i stället för att skicka en sida. Den sändande faxmaskinen kunde inte välja nästa sida i skannern, eller så trycktes stoppknappen in när överföringen började.

 • 414: Det fanns inga dokument att avsöka.

 • 415: En ogiltig DCS (digital kommandosignal) mottogs i kommandorutan. En giltig DCS måste överensstämma med begäran om felkorrigeringsläge (ECM), dvs. vara antingen PÅ eller AV.

 • 416: DCS (digital kommandosignal) som tas emot från den sändande faxmaskinen innehåller en lägsta skanningshastighet som är inkompatibel med den mottagande maskinen.

 • 417: När maskinen inte var i felkorrigeringsläge (ECM) skickade den en RTN (omtrimning negativ) som anger att den mottagna faxen hade oläsliga linjer på grund av brus på telefonlinjen. I ECM-läge gick det inte att ta emot en helt korrekt sida efter alla försök att få avsändaren att skicka de felaktiga bildrutorna igen.

 • 419: Faxmottagningen avbröts, vilket ofta beror på att minnet är fullt.

 • 421: Telefonlinjen kopplades bort efter en röstsession, utan att faxsessionen fortsatte.

 • 422: När maskinen inte var i felkorrigeringsläge (ECM) var det mottagna kommandot oväntat.

 • 431: Inga lokala svar för fjärravbrott. Inställt av en mottagare i felkorrigeringsläge (ECM). Begärande om röstkommando efter meddelande togs emot och inga lokala linjeförfrågningar gjordes under en T3-tidsgräns.

 • 441, 451: Inga lokala svar för fjärravbrott. Inställt av en mottagare i felkorrigeringsläge (ECM). Begärande om röstkommando efter meddelande togs emot och inga lokala linjeförfrågningar gjordes under en T3-tidsgräns.

 • 461: T2-tidsgränsen gick ut i väntan på ett kommando efter en RNR (mottagaren är inte klar).

 • 462: DCN (koppla från) mottogs i en kommandoruta på grund av en RNR (mottagaren är inte klar). Den lokala datorns minne blev fullt under mottagning.

 • 463: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 464: När maskinen var i felkorrigeringsläge (ECM) var det mottagna kommandot oväntat.

 • 471: T2-tidsgränsen gick ut i väntan på ett kommando efter en RNR (mottagaren är inte klar).

 • 472: I felkorrigeringsläge (ECM) överför den mottagande maskinen en ERR efter fyra misslyckade försök och efter möjlig nedväxling av modemets hastighet.

 • 473: DCN (koppla från) mottogs i en kommandoruta på grund av en RNR (mottagaren är inte klar).

 • 474: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 475: När maskinen var i felkorrigeringsläge (ECM) var det mottagna kommandot oväntat.

 • 481: När maskinen var i felkorrigeringsläge (ECM) var det mottagna kommandot inte RR (mottagare klar).

 • 501: Telefonlinjen är upptagen.

 • 502: DCN (koppla från) mottogs i en kommandoruta på grund av en CNG (faxton). Den här signalen har en frekvens på 1 100 Hz.

 • 503: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 504: Kommandot som följde efter CNG (faxton) var ogiltigt.

 • 505: T1-tidsgränsen har gått ut och inget svar har mottagits. ”Inget svar” visas i journalrapporten.

 • 511: Mottagaren är inte kompatibel för anpassningsbara funktioner.

 • 512: Mottagaren är inte kompatibel eller avsökning begärdes och nekades.

 • 513: Lösenordet för avsökning är felaktigt. Faxmaskinen har sökts av och det finns inget dokument att skicka.

 • 514: Det finns inga dokument att söka av. Avsökningsmaskinen kontrollerar inte DIS (digital identifikationssignal) som anger att det inte finns något dokument att avsöka och begär att ett sådant ska skickas ändå.

 • 515: Tidsgränsen har gått ut.

 • 521: DCN (koppla från) mottogs i en svarsruta efter utbildningsfasen.

 • 522: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 523: Inga svar inkom vid något av de tre försöken att upprätta en anslutning med DCS (digital kommandosignal) på grund av att linjen bröts eller mottagaren lade på.

 • 524: Det går inte att synkronisera med den sändande maskinen. Linjen kan vara defekt, vilket förhindrar att fjärrenheten observerar DCS-kommandot (digital kommandosignal).

 • 525: Nedväxling av modemets hastighet krävs men är inte möjligt (exempel: mottagaren stöder v.29 men v.27 krävs). Alla försök till utbildning med fjärrenheten misslyckades.

 • 526: Svaret som mottogs efter DCS+-utbildningen (digital kommandosignal) var ogiltigt (förväntad bekräftelse för mottagning).

 • 531: Svaret som mottogs efter överföring av MPS (signal för flera sidor), EOP (slutet av proceduren) och EOM (slutet av meddelandet) var felaktigt. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 532: DCN (koppla från) mottogs i ett svar på överföringssignalen. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 533: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 534: Inget svar på samtliga försök. Anslutningen upphörde på grund av att linjen bröts eller mottagaren lade på.

 • 535: Nedväxling av överföring efter meddelandet är inte möjlig. Fjärrmottagaren svarar inte med en RTP (omtrimning positiv) eller RTN (omtrimning) eller så kan sändaren inte överföra på nytt.

 • 536: Minst en sida har inte bekräftats. Detta inträffar när maskinen inte är i felkorrigeringsläge (ECM) och det finns många fel på en sida. Den mottagna sidan är inte läsbar.

 • 541: Telefonlinjen kopplades bort efter en röstsession, utan att faxsessionen fortsatte.

 • 542: T3-tidsgränsen för operatörsåtgärd har gått ut.

 • 543: Svaret som mottogs efter att en röstbegäran överfördes till fjärrsändaren var inte en DIS (digital identifikationssignal).

 • 551: DCN (koppla från) mottogs i ett svar på den överförda signalen. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 552: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 553: Inget svar på samtliga försök. Anslutningen upphörde på grund av att linjen bröts eller mottagaren lade på.

 • 554: Svaret som mottogs efter överföring av PPS-NULL, PPS-MPS och PPS-EOM var felaktigt. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 555: Nedväxling misslyckades. Systemet kan inte ta emot en giltig överföring i felkorrigeringsläge (ECM) vid vilken överföringshastighet som helst.

 • 561: DCN (koppla från) mottogs i ett svar på den överförda signalen. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 562: Den mottagande faxmaskinen skickade en DCN (koppla från) efter att ha väntat i 3 sekunder på en mottagen bildruta från sändaren eller så har linjesignalen avbrutits i mer än 0,2 sekunder.

 • 563: Inget svar på samtliga försök. Anslutningen upphörde på grund av att linjen bröts eller mottagaren lade på.

 • 564: Svaret som mottogs efter överföring av PPS-NULL, PPS-MPS och PPS-EOM var felaktigt. Kontrollera diagnoskodssiffrorna 11 och 12.

 • 565: Inga kont. med nästa meddelande. Inställt av en sändande maskin med felkorrigeringsläge (ECM) aktiverat när den avbröt omsändningar efter fyra misslyckade försök och möjlig nedväxling av modemets hastighet.

 • 566: Minst en sida har inte bekräftats. ERR (slut på omsändningssvar) mottogs som svar på ESO-MPS,-EOP,-EOM eller -NULL.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...