hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Gör kopior med en HP-skrivare

Kopiera dokument eller foton och ändra kopieringsinställningar som t.ex. antal kopior, kopieringsstorlek och pappersstorlek.

Ändra kopieringsinställningar

Välj de bästa inställningarna för kopieringsjobbet. Vilka kopieringsinställningar som finns beror på din skrivare.

Ändra kopieringsinställningarna för skrivare med en kontrollpanelsmeny

Öppna menyn med kopieringsinställningar på skrivarens kontrollpanel.

 1. På skrivarens kontrollpanel ska du trycka på Kopiera, Kopiera dokument eller Kopiera foto.

 2. Ändra grundläggande inställningar, t.ex. antal kopior.

 3. Tryck på Inställningar eller ikonen med Kugghjul för att öppna alternativen för kopieringsjobb.

 4. Bläddra till åtkomst och ändra följande kopieringsinställningar.

  • Dubbelsidig kopiering: Beroende på vilken skrivarmodell du har finns den här inställningen oftast under kopieringsinställningen Dokument.

  • ID-kopia: Skriv ut båda sidorna av ett ID-kort eller körkort på samma sida av kopian. När det är dags visar skrivaren en uppmaning om att vända på ID-kortet så att kopieringsjobbet kan slutföras.

  • Storlek eller Ändra storlek: Alternativen kan inkludera en lista över förinställningar, anpassade format mellan 25 och 400 procent av ursprunglig storlek, anpassa till sida och faktisk storlek för kopiering utan kanter.

  • Pappersstorlek: Välj pappersstorlek för kopieringsjobbet eller välj Automatisk för att låta skrivaren identifiera papperet i facket.

  • Papperstyp: Välj den typ av papper som du tänkt kopiera till. Felaktigt val av papperstyp kan leda till långsammare kopieringshastighet.

  • Val av fack: Välj inmatningsfacket med papperet du använder för dina kopior.

  • Kvalitet: Välj en tillgänglig kvalitetsnivå för din kopia. Kopieringstiden kan öka med högre kvalitetsinställningar.

  • Ljusare/mörkare: Om originalet är blekt eller för mättat, gör kopian ljusare eller mörkare.

  • Optimera eller Förbättringar: Välj vilken typ av förlaga du kopierar från för att tillämpa automatisk utskriftskvalitet, till exempel kan du göra text eller bildkanter skarpare eller förbättra bleka färger i foton.

  • HP-kopieringsverktyg: Låt skrivaren automatiskt förbättra kopieringskvaliteten och justera skevheten.

  • Sortera: Aktivera eller inaktivera funktionen för flersidiga kopior.

  • Bindningsmarginal eller Marginalförskjutning: Tryck på för att kopiera sidor med marginalen till vänster på sidan.

  • Återställ fabriksinställningar: Återställer alla kopieringsinställningar till ursprungsinställningarna.

 5. Välj Spara aktuella inställningar eller Ange som ny standardinställningar för att spara inställningarna för framtida kopior.

Ändra kopieringsinställningarna på skrivare endast med kontrollpanelens knappar

Skrivare som bara har kontrollpanel med knappar stöder grundläggande kopieringsfunktioner med standardinställningarna.

 • Inkjet-skrivare: Tryck på knappen Starta färgkopiering eller Starta svartvit kopiering för att starta ett kopieringsjobb. Om du behöver mer än en kopia trycker du snabbt på knappen för så många kopior som du behöver. Kopieringen sätter igång efter den sista knapptryckningen.

  Exempel på knappar för att starta färgkopiering

  Exempel på knappar för att starta färgkopiering

  Exempel på knappar för att starta svartvit kopiering

  Exempel på knappar för att starta svartvit kopiering
 • LaserJet-skrivare: Tryck på knappen Antal kopior, Inställningar eller Inställningar för kopiering/Meny, välj antal kopior som du vill ha och tryck sedan på knappen Starta kopiering för att starta kopieringsjobbet.

Ändra kopieringsinställningarna från skrivarens interna webbsida (endast nätverksskrivare)

Använd den inbäddade webbservern (EWS) om du vill ändra standardinställningarna för kopiering. Tillgängliga inställningar varierar beroende på din skrivarmodell.

Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk för att du ska komma åt EWS.

 1. Ta reda på skrivarens IP-adress.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Leta reda på IP-adressen i menyn Trådlöst eller i nätverksinställningarna.

   Exempel på skärm för Trådlös sammanfattning
  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk för att hitta IP-adressen.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

   Exempel på IP-adressen i en nätverkskonfigurationsrapport
 2. Ange HP-skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck sedan på Retur eller klicka på ikonen Sök.

  Att skriva in IP-adressen i en webbläsare
 3. Om en webbplats säkerhetscertifikat visas, klicka på Fortsätt.

 4. Ändra standard kopieringsinställningarna på fliken Inställningar eller Kopieringsinställningar.

  Kopieringsinställningar i EWS
  • Förminska/förstora eller Ändra storlek: Ändra storlek på kopian. Alternativen kan inkludera en lista över förinställningar, anpassade format mellan 25 och 400 procent av ursprunglig storlek, anpassa till sida och faktisk storlek för kopiering utan kanter.

  • Ljusare/mörkare: Gör kopian ljusare eller mörkare om originalet är blekt eller för mättat.

  • Dubbelsidig kopiering: Kopiera på båda sidor av papperet. Välj ett tillgängligt alternativ i listmenyn.

  • Kvalitet: Välj en tillgänglig kvalitetsnivå för din kopia. Kopieringstiden kan öka med högre kvalitetsinställningar.

  • Mediestorlek eller Pappersstorlek: Välj pappersstorleken som du kopierar på eller välj Automatisk för att låta skrivaren identifiera papperet i facket.

  • Medietyp eller Papperstyp: Välj den typ av vanligt papper eller fotopapper som du ska kopiera till. Felaktigt val av papperstyp kan leda till långsam kopieringshastighet eller dålig kopieringskvalitet.

  • Standardfack: Välj inmatningsfacket med papperet du använder för dina kopior.

  • Standardförbättring: Välj den typ av objekt som du kopierar för att förbättra kvaliteten, till exempel göra texten eller bildkanter skarpare eller förbättra bleka färger i foton.

  • Sortera: Aktivera eller inaktivera funktionen för flersidiga kopior.

  • Marginal av: Om du aktiverar den här funktionen tas marginalerna bort från kopiorna.

 5. Klicka på Verkställ så att inställningarna sparas.

Lägg i originalet som ska kopieras

Se till att skrivaren är påslagen och lägg originalet på skannerglaset eller i dokumentmataren.

 • Skannerglas: Fäll upp skannerlocket, placera originalet med utskriftssidan nedåt mot skannerglaset i enlighet med markeringarna på skrivaren och stäng därefter skannerlocket.

  Exempel på hur du lägger ett objekt med framsidan nedåt på skannerglaset
 • Automatisk dokumentmatare (ADM): Lägg i ett enkel- eller flersidigt dokument i enlighet med markeringarna i inmatningsfacket. På de flesta modeller ska dokumentet läggas i med utskriftssidan uppåt och den övre kanten först. Justera pappersledarna för bredd så att de vilar lätt mot papperet.

  Varning - risk för personskada:

  Foton kan skadas av den automatiska dokumentmatarmekanismen. För att kopiera foton ska du använda en alternativ metod, till exempel skannerglaset eller den mobila enhetens kamera med HP Smart-appen.

  Lägg i ett dokument i ADM-enheten och följ anvisningarna på skrivaren
 • Dokumentmatare: Lägg originalet enligt pappersledaren på skrivaren. På de flesta skrivare ska du lägga i originalet med utskriftssidan uppåt, men på mobila skrivare ska du lägga det med utskriftssidan nedåt. För att förhindra problem med papperstrassel och kopieringskvalitet bör du inte kopiera original som är så tjocka eller stela att de blir skrynkliga när de böjs.

  Lägga i ett originaldokument i dokumentmatarfacket

Ändra inställningarna för pappersstorlek och papperstyp

Ta bort papperet och lägg i det på nytt så att skrivaren känner av pappersstorleken och se till att kopieringsinställningarna är korrekta.

Fylla på med papper

Kontrollera att papperet har lagts in i facket på rätt sätt.

 1. Ta ut pappersbunten ur inmatningsfacket.

 2. Lägg tillbaka papperet och se till att pappersledarna för bredd ligger an försiktigt mot kanten av pappersbunten.

 3. Om ett meddelande visas på skrivarens kontrollpanel där du ombeds att bekräfta papperstyp och storlek trycker du på OK om storleken är korrekt eller på Ändra eller Modifiera om du behöver ändra den.

Ändra inställningar för kopieringsstorlek

Justera kopierings- och pappersstorleksinställningarna på skrivarens kontrollpanel för att förstora eller förminska kopiornas storlek.

Anm:

Många skrivare som inte har någon meny på kontrollpanelen använder standardinställningen för kopiering som inte går att ändra. Om du vill förbättra utskriftshastigheten, utskriftskvaliteten eller ändra storleken på kopiorna skannar du originalet, redigerar inställningarna med HP:s skanningsprogramvara och skriver sedan ut flera kopior av det skannade dokumentet eller fotot.

 1. Tryck på Kopiera, Kopiera dokumentet eller Kopiera foto på skrivarens kontrollpanel och välj sedan tillgängliga grundläggande inställningar som gäller för ditt kopieringsjobb.

 2. Tryck på Inställningar eller ikonen med Kugghjul för att öppna alternativen för kopieringsjobb.

 3. Bläddra till åtkomst och ändra följande kopieringsinställningar.

  • Ändra storlek eller Storlek: Ändra storlek på kopian. Alternativen kan inkludera en lista över förinställningar, anpassade format mellan 25 och 50 procent av ursprunglig storlek, inställningar Anpassa till sida och Faktisk storlek för kopiering utan kanter.

  • Pappersstorlek: Välj vanligt papper eller fotopapper för kopiorna eller välj Automatisk för att låta skrivaren identifiera papperet i facket.

  • Papperstyp: Välj typ av vanligt papper eller fotopapper för dina kopior.

  • Val av fack: Välj inmatningsfacket med papperet du använde för dina kopior.

 4. Välj Spara aktuella inställningar eller Ange som ny standardinställningar för att spara inställningarna för framtida kopior.

Gör dubbelsidiga kopior (skrivare med kontrollpanelsmenyer)

Gör dubbelsidiga kopior från flatbäddsskannerns glas eller den automatiska dokumentmataren (ADM). Skrivaren uppmanar dig att vända på sidorna.

Anm:

Om skrivaren inte har stöd för dubbelsidig kopiering kan du göra en dubbelsidig kopiering manuellt. Börja med att göra en kopia av den första sidan och placera sedan denna kopia i inmatningsfacket. Gör en testkopia av den andra sidan för att ta reda på vilken kant på kopian som ska vara vänd in mot skrivaren och vilken sida som ska vara vänd uppåt.

 1. Lägg originalet i skannern.

  • Skannerglas: Fäll upp skannerlocket, placera originalet med utskriftssidan nedåt på glaset enligt markeringarna på skrivaren och stäng därefter skannerlocket.

   Exempel på guider om justering av skannerglas
  • Automatisk dokumentmatare (ADF): Lägg i ett enkel- eller flersidigt dokument enligt markeringarna på facket. På de flesta modeller placeras dokumentet med utskriftssidan uppåt och den övre kanten först. Justera pappersledarna för bredd så att de vilar lätt mot papperet.

   Varning - risk för personskada:

   Foton kan skadas av ADF-mekanismen. Om du vill kopiera eller skanna foton använder du en alternativ metod, till exempel skannerglaset eller den mobila enhetens kamera med HP Smart-appen.

   Exempel på pappersledare på automatiska dokumentmatare
 2. Tryck på Kopiera eller Kopiera dokument på skrivarens kontrollpanel.

 3. Om du vill se fler kopieringsinställningar trycker du på Inställningar eller ikonen med Kugghjul.

 4. Öppna menyn Dubbelsidig kopiering och aktivera sedan funktionen.

  • Tryck på eller markera rutan bredvid inställningen.

  • Tryck på menyn så visas det en lista över alternativ för dubbelsidig kopiering.

 5. Starta kopieringsjobbet. Lägg i den andra sidan eller vänd dokumentet om du ombeds göra det.

Förbättra kopieringskvaliteten

Kopior som är bleka, suddiga eller har fel färger jämfört med originalet kan ha orsakats av felaktiga kopieringsinställningar, effektproblem eller bläck eller toner.

Anm:

Se till att originalet som kopieras har tillräckligt hög kvalitet. Om den ursprungliga kopian har låg upplösning eller dålig kvalitet använder du HP:s skanningsprogramvara för att skanna den till datorn, redigera den för att förbättra bildkvaliteten och skriva ut så många kopior som du behöver.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Ändra kopieringsinställningarna för att förbättra utskriftskvaliteten

Justera inställningarna för färg, kontrast och tillbehör på skrivarens kontrollpanel för att förbättra kopieringskvaliteten.

Anm:

Många skrivare som inte har någon meny på kontrollpanelen använder standardinställningen för kopiering som inte går att ändra. Om du vill förbättra utskriftshastigheten, utskriftskvaliteten eller ändra storleken på kopiorna skannar du originalet, redigerar inställningarna med HP:s skanningsprogramvara och skriver sedan ut flera kopior av det skannade dokumentet eller fotot.

 1. På skrivarens kontrollpanel ska du trycka på Kopiera, Kopiera dokument eller Kopiera foto.

 2. Tryck på Inställningar eller ikonen med Kugghjul för att öppna alternativen för kopieringsjobb.

 3. Bläddra till åtkomst och ändra följande kopieringsinställningar.

  • Papperstyp: Välj typ av vanligt papper eller fotopapper för dina kopior.

  • Kvalitet: Välj en tillgänglig kvalitetsnivå för din kopia.

  • Ljusare/mörkare eller Kontrast: Om originalet är blekt eller för mättat, gör kopian ljusare eller mörkare.

  • Optimera eller Förbättringar: Välj vilken typ av förlaga du kopierar från för att tillämpa automatisk utskriftskvalitet, till exempel kan du göra text eller bildkanter skarpare eller förbättra bleka färger i foton.

  • HP-kopieringsverktyg: Låt skrivaren automatiskt förbättra kopieringskvaliteten och justera skevheten.

 4. Välj Spara aktuella inställningar eller Ange som ny standardinställningar för att spara inställningarna för framtida kopior.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Kontrollera skannermekanismens funktion

Om du har en flatbäddsskanner, titta på skannermekanismen vid skanning för att se om den fungerar som den ska.

 1. Ta bort det ursprungliga dokumentet eller foton från skannerglaset.

 2. Lyft skannerlocket lätt och tryck sedan på knappen eller ikonen Kopiera.

 3. Titta på skannern. Skannermekanismen bör belysa och färdas längs hela glaset.

  Lämna in skrivaren Kontakta HP:s kundsupport på service om skannerlampan inte tänds eller rör sig.

Felsök kvalitetsproblem med utskrifter

Lär dig hur du åtgärdar problem med utskriftskvaliteten på HP:s webbplats.

Gå till HP:s kundsupport för att hitta anvisningar för att förbättra utskriftskvaliteten och ange sedan skrivarmodellen i sökfältet. Bläddra till dokumentet Utskriftskvalitet på skrivarsidan.

Kopiera från skrivare utan kontrollpanelmeny

Skrivare med grundläggande kontrollpanel (ingen pekskärm eller textmeny) har stöd för grundläggande kopieringsfunktioner, t.ex. antal kopior eller kopiering i färg eller svartvitt.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Lägg originalet i skannern.

  • Skannerglas: Fäll upp skannerlocket, placera originalet med utskriftssidan nedåt på glaset enligt markeringarna på skrivaren och stäng därefter skannerlocket.

   Exempel på guider om justering av skannerglas
  • Automatisk dokumentmatare (ADF): Lägg i ett enkel- eller flersidigt dokument enligt markeringarna på facket. På de flesta modeller placeras dokumentet med utskriftssidan uppåt och den övre kanten först. Justera pappersledarna för bredd så att de vilar lätt mot papperet.

   Varning - risk för personskada:

   Foton kan skadas av ADF-mekanismen. Om du vill kopiera eller skanna foton använder du en alternativ metod, till exempel skannerglaset eller den mobila enhetens kamera med HP Smart-appen.

   Exempel på pappersledare på automatiska dokumentmatare
 3. Konfigurera och starta kopieringsjobbet.

  • Inkjet-skrivare: Tryck på knappen Starta färgkopiering eller Starta svartvit kopiering för att starta ett kopieringsjobb. Om du behöver mer än en kopia trycker du snabbt på knappen för så många kopior som du behöver. Kopieringen sätter igång efter den sista knapptryckningen.

   Exempel på knappar för att starta färgkopiering

   Exempel på knappar för att starta färgkopiering

   Exempel på knappar för att starta svartvit kopiering

   Exempel på knappar för att starta svartvit kopiering
  • LaserJet-skrivare: Tryck på knappen Antal kopior, Inställningar eller Inställningar för kopiering/Meny, välj antal kopior som du vill ha och tryck sedan på knappen Starta kopiering för att starta kopieringsjobbet.

Använd HP:s skanningsprogramvara, t.ex. HP Smart-appen, för att skanna originalet till datorn och använd redigeringsverktygen för att förbättra originalets kvalitet om kopieringskvaliteten inte är acceptabel med de grundläggande kopieringsinställningarna som finns på skrivaren. Därefter kan du skriva ut kopior av den skannade filen.

Spara standardinställningar för kopiering

Ändra kopieringsinställningarna och spara dem sedan som standardinställningar för kommande kopieringsjobb. Spara inställningarna på skrivarens kontrollpanel eller i skrivarens inbäddade webbserver (EWS) för nätverksanslutna skrivare.

Spara kopieringsinställningar på skrivarens kontrollpanel

Justera och spara standardinställningar för kopiering med hjälp av menyn på kontrollpanelen.

 1. På skrivarens kontrollpanel ska du trycka på Kopiera, Kopiera dokument eller Kopiera foto.

 2. Tryck på Inställningar eller på ikonen med Kugghjul för att komma åt och ändra inställningarna.

 3. Bläddra till slutet av listan och välj sedan Spara aktuella inställningar eller Ange som ny standard om du vill behålla inställningarna för kommande kopieringsjobb.

Spara kopieringsinställningar med EWS (endast nätverksskrivare)

Använd den inbäddade webbservern (EWS) om du vill ändra standardinställningarna för kopiering.

Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk för att du ska komma åt hemsidan.

 1. Ta reda på skrivarens IP-adress.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Leta reda på IP-adressen i menyn Trådlöst eller i nätverksinställningarna.

   Exempel på skärm för Trådlös sammanfattning
  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk för att hitta IP-adressen.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

   Exempel på IP-adressen i en nätverkskonfigurationsrapport
 2. Ange HP-skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck sedan på Retur eller klicka på ikonen Sök.

  Att skriva in IP-adressen i en webbläsare
 3. Om en webbplats säkerhetscertifikat visas, klicka på Fortsätt.

 4. Ändra standardinställningarna för kopiering på fliken Kopiera eller Inställningar.

 5. Klicka på Verkställ så att inställningarna sparas.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...